ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72                                               

Aciwbigo

Techneg therapiwtig o wthio nodwyddau mân mewn mannau allweddol or corff dynol yw aciwbigo. Yn ôl meddyginiaeth Tsieineaidd draddodiadol fe leolir pwyntiau aciwbigo ar feridianau lle maer grym bywyd qi yn llifo. Yn y Deyrnas Unedig mae tua tri mi ...

                                               

Homeopathi

Mae triniaeth homeopathi yn seiliedig ar y cysyniad bod tebyg yn gwella tebyg. Maen defnyddior egwyddor y gall y corff oresgyn salwch os rhoddir dosau gwan o sylwedd i glaf a fyddai, ar gryfder llawn yn cynhyrchu symptomaur salwch. Yn ymarferol, ...

                                               

Reiki

Ymarfer ysbrydol a ddatblygwyd gan Fwdhydd Japaneaidd or enw Mikao Usui ym 1922 yw Reiki. Maen defnyddio techneg or enw cledr-iacháu fel math o feddygaeth amgen a chyflenwol a ddosberthir weithiau fel meddygaeth ddwyreiniol yn ôl rhai cyrff proff ...

                                               

Katie Holmes

Mae Kate "Katie" Noelle Holmes yn actores Americanaidd a ddaeth i amlygrwydd am ei rôl fel Joey Potter ar ddrama Rhwydwaith Teledu WB i arddegwyr Dawsons Creek o 1998 tan 2003. Ers hynny, mae hi wedi actio mewn ystod o ffilmiau, o ffilmiau celfyd ...

                                               

L. Ron Hubbard

Awdur ffuglen wyddonol a ffantasi Americanaidd a ddyfeisiodd dechneg ac athroniaeth hunangymorth or enw Scientoleg a esblygodd i greu Eglwys Scientoleg, sefydliad syn uniaethu fel crefydd, oedd Lafayette Ronald Hubbard. Ysgrifennodd Hubbard gweit ...

                                               

Sêr-ddewiniaeth

Grŵp o systemau, traddodiadau a chredoau lle mae gwybodaeth o safle ymddangosiadol planedau a lloerenaur gofod iw weld yn ddefnyddiol wrth geisio deall a dehongli gwybodaeth am bersonoliaeth person yw sêr-ddewiniaeth neu astroleg. Gelwir person s ...

                                               

Dafydd Nanmor

Brodor o Nanmor, gogledd Meirionnydd Gwynedd oedd Dafydd Nanmor mae rhai traddodiadau yn dweud iddo gael ei eni yn Harlech, ond ymddengys nad oes sail ir honiad. Yn ôl y chwedl, bu rhaid iddo adael ei fro enedigol ar lan Afon Glaslyn am y De am i ...

                                               

Dyn Hysbys

Dyn Hysbys ywr enw traddodiadol yn y Gymraeg am gonsuriwr, dewin neu swynwr. Er y gellir ei gymhwyso at berson or fath mewn unrhyw ddiwylliant maer erthygl hon yn ymwneud â hanes y Dyn Hysbys yng Nghymru. Maen anodd diffinio union swyddogaeth y D ...

                                               

John Harries

Dewin, neu Ddyn Hysbys oedd y Doctor John Harries, Cwrt-y-cadno, a ddaeth yn adnabyddus trwy Gymru ar ddiwedd y 18g a dechraur ganrif olynol. Gallai wella afiechydon o bob math, tawelu ysbrydion drwg a darogan y dyfodol. Credid fod ganddo lyfr o ...

                                               

Madam Sera

Darlledwraig, sêr-ddewin a chymeriad adnabyddus o ardal Caernarfon oedd Madam Sera neu Margaret Glenys Ellis. Daeth i amlygrwydd yn y lle cyntaf pan ddechreuodd ddarllen y sêr ar raglen Hywel Gwynfryn, Helo Bobol, ar Radio Cymru. Yn ddiweddarach ...

                                               

Monas Hieroglyphica

Symbol esoterig wedii lunio gan y Cymro John Dee, astrolegydd, mathemategwr, ac athro i Elisabeth I o Loegr, ywr Monas Hieroglyphica. Dyma hefyd deitl ei lyfr a gyhoeddodd ar 14 Chwefror 1564 lle maen ymhelaethu ar arwyddocad y symbol. Yn debyg i ...

                                               

Sidydd

Maer Sidydd yn gylch o 12 rhaniad 30° ar hyd yr ecliptig, sef y llwybr ymddangosiadol y maer haul yn ei ddilyn dros gyfnod o flwyddyn. Mae llwybr y lloer ar planedaun agos iawn ir eliptig syn ymestyn 8-9° ir gogledd neur de ac a fesurir mewn lled ...

                                               

Yr Hwrdd (y sidydd)

Arwydd cyntar Sidydd ydyr Hwrdd. Maen rhychwantu un rhan allan o 12, sef 30° ar hyd yr ecliptig, sef y llwybr ymddangosiadol y maer haul yn ei ddilyn dros gyfnod o flwyddyn. Yn fras, maer Haul yn teithior rhan yma rhwng 21 Mawrth a 15 Ebrill pob ...

                                               

John James Audubon

Naturiaethwr, adaregydd, heliwr ac arlunydd oedd John James Audubon. Arluniodd, disgrifiodd a chatalogiodd adar Gogledd America mewn modd nad oedd neb oi flaen wedi gwneud. Fei ganwyd mewn trefedigaeth Ffrengig, Saint Domingue, ai fagu yn Llydaw. ...

                                               

Sydenham Edwards

Arlunydd o Gymro oedd Sydenham Teast Edwards. Darluniodd planhigion ac anifeiliaid ar gyfer cyhoeddiadau gwyddonol megis Curtiss Botanical Magazine.

                                               

Ernst Haeckel

Biolegydd Almaenig oedd Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, weithiau von Haeckel. Bun gyfrifol am ddarganfod, disgrifio ac enwi miloedd o rywogaethau newydd, ac am ddyfeisio nifer o dermau megis phylum, ecoleg ar Protista. Gwnaeth Haeckel lawe ...

                                               

Abu al-Qasim

Ystyrir mai Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi, meddyg, llawfeddyg, cemegydd, cosmelogydd a gwyddonydd o ddinas Cordoba yn Al-Andalus, a adnabyddir yn y Gorllewin fel Abulcasis, oedd "tad llawfeddygaeth fodern". Ef oedd y llawfeddyg mwya ...

                                               

Ieuan Maddock

Gwyddonydd niwclear a gwyddonydd o Gymru oedd Ieuan Maddock. Cafodd ei eni yn Gorseinon yn 1917 a bu farw yn Caversham, Berkshire. Bu Maddock yn Brif Wyddonydd yn yr Adran Masnach a Diwydiant, a cefnogodd well dealltwriaeth o wyddoniaeth gan y cy ...

                                               

Alfred Russel Wallace

Biolegydd a naturiaethwr Cymreig oedd Alfred Russel Wallace. Cafodd ei eni yn Llanbadog ger Brynbuga, Mynwy. Roedd yn naturiaethwr, daearyddwr, anthropolegydd ac yn fiolegydd bydenwog, yn bennaf gan iddo ddatblygur cysyniad o esblygiad o flaen, n ...

                                               

Areoleg

Areoleg ywr astudiaeth o gyfansoddiad, strwythur, nodweddau materol, hanes ar prosesau sydd yn ffurfior blaned Mawrth

                                               

Mawrth (planed)

Y bedwaredd blaned oddi wrth yr Haul yw Mawrth. Mewn rhai ffyrdd, maen debyg ir Ddaear; mae iddo ddiwrnod 24.63 awr ac maen cymeryd 687 o ddyddiau i fynd o amgylch yr haul, syn golygu bod ei blwyddyn bron ddwywaith hirach nar un ddaearol. Oherwyd ...

                                               

Tharsis

Llwyfandir folcanig helaeth ar y blaned Mawrth yw Tharsis. Lleolir y rhanbarth yn hemisffer gorllewinol, ger y cyhydedd. Maen gartref ir llosgfynyddoedd mwyaf yng Nghysawd yr Haul, gan gynnwys y tri llosgfynydd tarian enfawr Arsia Mons, Pavonis M ...

                                               

(66391) 1999 KW4

Asteroid ddeuaidd sydd tua 1.3 cilometr mewn diamedr yw 1999 KW 4, dynodiad dros dro 1999 KW 4. Mae wedii dynodi fel gwrthrych agos ir Ddaear ac asteroid or grwp Aten a allai fod yn beryglus. Cafodd ei ddarganfod ar 20 Mai 1999 gan Lincoln Near-E ...

                                               

15810 Arawn

Asteroid bychan ym mhrif wregys asteroid Cysawd yr Haul yw 15810 Arawn. Maen rhan o wregys Kuiper, syn fodrwy o gwmpas planed Neifion. Mae oddeutu 133 cilometr mewn diametr. Fei canfuwyd ar 12 Mai 1994 gan y seryddwyr Michael J. Irwin ac Anna N. ...

                                               

4 Vesta

Mae Vesta yn asteroid yn cylchur Haul rhwng y planedau Mawrth ac Iau. Vesta ywr pedwarydd asteroid i gael ei ddarganfod, ar ôl 1 Ceres, 2 Pallas, a 3 Juno. Darganfyddwyd Vesta gan y seryddwr Heinrich Wilhelm Olbers ar 29 Mawrth 1807. Wnaeth y chw ...

                                               

6 Hebe

                                               

8 Flora

Mae 8 Flora yn asteroid mawr ei maint a llachar ei golau. Fei darganfuwyd gan y seryddwr Seisnig John Russell Hind ar 18 Hydref 1847. Hwn ywr 7fed asteroid mwyaf llachar.

                                               

Amaeth

Y gelfyddid o drin y tir i gynhyrchu bwyd neu rhyw nwyddau eraill yw amaeth neu amaethyddiaeth. Gelwir y weithred o wneud hyn yn amaethu neu ffermio. Dymar dechneg o dyfu planhigion megis llysiau neu ffrwythau, a rheoli, amddiffyn a bridio preidd ...

                                               

Bwgan brain

Ffigwr anthropomorffig a roddir mewn caeau er mwyn dychryn adar yw bwgan brain. Y bwriad yw cadw hadau, cnydau megis gwenith, a ffrwythau rhag cael eu bwyta gan adar. Gwneir bwgan brain traddodiadol o wair ar bolyn gyda hen ddillad amdano.

                                               

Cynaeafu

Cynaeafu ywr broses o gasglu cnwd aeddfed ynghyd o gae neu gaeau amaethyddol. Medi ywr broses o dorrir grawn neur llysiau ar gyfer y cynhaeaf, gan amlaf gan ddefnyddio cryman. Dynodar cynhaeaf ddiwedd y cyfnod tyfu, neur cylch tyfu ar gyfer cnwd ...

                                               

Dofi

Dofi ywr broses lle mae gwahanol rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion yn cael eu defnyddio au haddasu ar gyfer dibenion dynol. Gellir eu defnyddio ar gyfer bwyd neu at ddibenion eraill, er enghraifft gwlân o ddefaid i wneud dillad. Fel rheol, ...

                                               

Dyddiaduron Owen Hughes, Tregwehelyth, Bodedern, Ynys Môn

Sylwer nad oedd dim llawer o amser i chwarae n man f gyda’r plant na thalu sylw i orchwylion domestig yn yr amserlen hon. Mae’n rhestru rhai pleserau prin fel hel mwyar duon, drochi yn y môr, cymanfa ganu neu Eisteddfod ond prin iawn yw’r plesera ...

                                               

Dyfrhau

Dyfrhau yw ychwanegu dŵr at y tir, fel rheol ar gyfer tyfu cnydau. Fei defnyddir lle nad oes digon o law ar gyfer tyfur cnydau hyn, neu yn ystod cyfnodau o sychder. Ceir cofnodio archaeolegol o ddyfrhau o gyfnod cynnar iawn. gyda thystiolaeth ei ...

                                               

Fferm

Ardal o dir syn cynnwys amryw o adeiladau, ac syn cael ei ddefnyddio yn bennaf er mwyn cynhyrchu bwyd yw fferm, ond gellir hefyd gael ei ddefnyddio i dyfu planhigion er mwyn cynhyrchu ffibrau neu danwydd.

                                               

Ffermwr

Person syn gweithio mewn amaethyddiaeth, i fagu da byw neu i dyfu bwyd neu ddeunydd crai ar fferm, yw ffermwr. Gall ffermwr fod yn berchen ar ei dir ei hun, neu rentu tir, neu yn llai aml, gall ffermio tir ar gyfer pobl eraill. Fel arfer cysidrir ...

                                               

Garddwriaeth

Gwyddor a diwydiant tyfu planhigion yw garddwriaeth, syn cynnwys y broses o ddarparur pridd ar gyfer plannu hadau, gwreiddiau neu doriadau pren. Ar lefel diwydiant maen golygu tyfu llysiau a ffrwythau iw bwyta a mangoed, coed a phlanhigion eraill ...

                                               

Geirfa amaeth

                                               

Gossypium

Planhigyn y defnyddir y deunydd syn tyfu o gwmpas ei hadau i gael cotwm yw Gossypium neur planhigyn cotwm. O ganlyniad maen un or planhigion amaethyddol mwyaf cyffredin yn y byd syn cael ei dyfu mewn nifer o wledydd, fel arfer mewn planhigfeydd.

                                               

Gwinllan

Darn o dir a neilltuir ar gyfer tyfu gwinwydd i gael grawnwin yw gwinllan. Fei cysylltir yn bennaf â gwledydd y Môr Canoldir ond ceir gwinllanoedd mor bell ir gogledd â de Prydain ar Almaen. Erbyn heddiw mae gwinllanoedd yn rhan or tirlun mewn ni ...

                                               

Marchnad ffermwyr

                                               

Max Havelaar (Cymdeithas Masnach Teg)

Cymdeithas heb elw yw Max Havelaar, syn gosod label ar gynnyrch syn ateb safonau rhyngwladol masnach teg. Gafodd y label "Masnach Teg" ei greu gan Max Havelaar yn yr Iseldiroedd yn yr 1980au. Dawr enw "Max Havelaar" or llyfr Max Havelaar gan Edua ...

                                               

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Polisi Amaethyddol Cyffredin yw polisi amaethyddol yr Undeb Ewropeaidd. Y PAC yw un o bolisïau hynaf yr UE, wedi bod mewn bodolaeth ers 1962 ond felly hefyd wedi newid llawer ers hynny.

                                               

Porfa

Tir pori sef tir gyda gorchudd o lysdyfiant llysieuol yw porfa, a ddefnyddir ar gyfer pori da byw carnol, defaid neu anifeiliaid eraill; digwydd hyn yn aml ar fferm neu ransh neu yn y gwyllt. Cyn dyfodiad ffermio wedi ei fecaneiddio, roedd porfa ...

                                               

Tir amaethyddol

Tir a ddefnyddir at ddiben cynhyrchiad amaethyddol, gan gynnwys cnydau da byw, yw tir amaethyddol. Gellir dosbarthu tir amaethyddol ir mathau canlynol: Tir âr - tir a ddefnyddir i dyfu cnydau blynyddol, megis grawnfwydydd, cotwm, a llysiau. Perll ...

                                               

Tractor

Cerbyd at waith amaethyddol yw tractor. Fel rheol mae gan dractor olwynion mawr yn y cefn gyda theiars cryf ac olwynion llai o lawer yn y blaen syn galluogir cerbyd i droin ebrwydd mewn lle cyfyng megis cornel cae. Defnyddir tractorau at bob math ...

                                               

Trawstrefa

Ffordd o fywoliaeth fugeiliol syn nomadaidd i raddau yw trawstrefa neu hafota a hendrefa a nodweddir gan symud da byw yn dymhorol i ardal arall. Y ffurf arferol yw mudo i diroedd pori mynyddig yn y tymhorau cynnes ac i symud i diroedd isel yn yst ...

                                               

Ychen

Anifail gwrywaidd heb ei sbaddu, o deulur fuwch, syn cael ei gadw fel anifail gwaith, yn bennaf, neu ar gyfer ei gig, yw ychen. Daw o rywogaeth Bos Taurus. Am ganrifoedd lawer yr ych oedd yr anifail dewis ar gyfer aradur tir a gwaith fferm o bob ...

                                               

Ymryson cŵn defaid

Cystadleuaeth pan fo dyn yn rhoi cyfarwyddiadau iw gi i dywys, a chorlannu defaid drwy chwibanu a gweiddi arnynt yw Ymryson Cŵn Defaid. Cynhaliwyd y gyntaf yn Y Bala yn 1873.

                                               

Awyrennu

Yr holl weithgaredd sydd ynghlwm wrth gludiant hedfan ar diwydiant awyrennau yw awyrennu. Maen ymwneud yn enwedig â datblygiad a hedfan awyrennau syn drymach nag aer. Gellir ei ystyried yn agwedd ymarferol ar awyrenneg, sef astudiaeth awyrennau. ...

                                               

Cerbyd

Math o gludiant sydd ddim yn fyw ydy cerbyd. Maent fel arfer wedi eu cynhyrchu, er enghraifft beic, car, beic modur, trên, llong, cwch, neu awyren, ond mae rhai cerbydau sydd heb eu cynhyrchu gan ddyn hefyd yn gallu cael eu galwn gerbydau megis m ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →