ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67                                               

Ottilie Assing

Awdures or Almaen oedd Ottilie Assing syn cael ei hystyried yn nodedig am ei gwaith fel awdur, Ffeminist, diddymwr, a gwleidydd.

                                               

Henry David Thoreau

Traethodydd ac athronydd or Unol Daleithiau oedd Henry David Thoreau. Roedd yn gyfaill agos i brif aelodaur mudiad trosgynoliaeth. Dylanwadwyd arno gan Ralph Waldo Emerson, a roddodd fenthyg gaban i Thoreau, wrth ymyl Walden Pond yn Concord, Mass ...

                                               

John Newton

Morwr, clerigwr ac emynydd o Loegr oedd John Newton. Cafodd ei eni yn Llundain yn 1725 a bu farw yn Llundain. Bun gapten llongau caethweision cyn gwrthod ei fasnach a dod yn ddiddymwr amlwg.

                                               

Amelia Opie

Bardd, awdur, cofiannydd a nofelydd o Loegr oedd Amelia Opie. Fei ganed yn Norwich yn 1769 a bu farw yn Norwich. Cyhoeddodd nifer o nofelau yn y Cyfnod Rhamantaidd o ddechraur 19eg ganrif. Hefyd roedd hin diddymwr blaenllaw yn Norwich.

                                               

John Philip

Diwinydd or Alban oedd John Philip. Cafodd ei eni yn Kirkcaldy yn 1775 a bu farw yn Hankey. Roedd yn genhadwr ac yn diddymwr pwysig yn Ne Affrica.

                                               

Granville Sharp

Gwleidydd o Loegr oedd Granville Sharp. Cafodd ei eni yn Durham yn 1735 a bu farw yn Llundain. Ef oedd un or diddymwr Saesneg cyntaf. Roedd hefyd yn ysgolhaig Beiblaidd a cherddor talentog. Addysgwyd ef yn Ysgol Durham.

                                               

Harriet Tubman

Cefnogwr diddymu caethwasiaeth ac actifydd gwleidyddol yn America oedd Harriet Tubman. Ganwyd hi yn gaethwas ond fe ddihangodd a wedyn mynd ati ryw 13 o weithiau i achub tua 70 o gaethweision eraill, gan gynnwys ei theulu ai chyfeillion. Roedd hi ...

                                               

Mary Edwards Walker

Meddyg, ffeminist a llawfeddyg nodedig o Unol Daleithiau America oedd Mary Edwards Walker. Roedd hin ddiddymwr Americanaidd, yn waharddwraig, carcharor rhyfel ac yn llawfeddyg. Hyd 2017, hi oedd yr unig fenyw i dderbyn y Fedal Anrhydedd. Fei gane ...

                                               

Hanes diwylliannol

Maes rhyngddisgyblaethol syn cyfuno hanes ac anthropoleg yw hanes diwylliannol. Ymdrechar hanesydd diwylliannol i ddeall y profiad hanesyddol drwy gysyniadau a themâu megis cynrychiolaeth ac ystyr. Gellir olrhain gwreiddiaur maes yn ôl ir Dadeni ...

                                               

Baner

Lliain syn cael ei hedfan o bolyn yw baner, a gaiff ei ddefnyddio fel arwyddlun neu modd o arwyddo. Banereg yw astudiaeth baneri. Mae nifer o grwpiau yn defnyddio baneri ar gyfer adnabyddiaeth, yn cynnwys gwledydd, rhanbarthau, taleithiau, unedau ...

                                               

Hanes celf

Astudiaeth hanes y celfyddydau gweledol yw hanes celf. Maen cwmpasu hanesyddiaeth arlunio, cerfluniaeth, pensaernïaeth, y celfyddydau addurnol, darlunio, argraffu, ffotograffiaeth, a dylunio mewnol. Disgyblaeth academaidd ydyw sydd wedi hen ennil ...

                                               

Hanes cosmetigau

Hanes hir a byd-eang sydd gan gosmetigau: arfer ddiwylliannol a chrefyddol, nodwedd ffasiwn, a nwydd traul. Defnyddiodd pobloedd cyn-hanesyddol baent corff er resymau addurnol a chrefyddol. Defnyddiwyd hefyd elïau, balmau, powdrau, a lliwurau gwa ...

                                               

Herodraeth

Gwyddor a chelfyddyd arfau ac arwyddion yw herodraeth. Defnyddir symbolau herodrol i gynrychioli unigolion a theuluoedd, lluoedd milwrol, sefydliadau, corfforaethau a gwledydd. Tarddodd y fath arwyddion fel modd o adnabod unigolion ar faes y gad. ...

                                               

Assassins Creed

Mae Assassins Creed yn gyfres fasnachol syn gêm fideo antur; fei datblygwyd gan gwmni or enw Ubisoft. Maer gyfres yn dangos y frwydr sydd yn ganrifoedd oed rhwng yr Assassins, syn ymladd dros heddwch ac ewyllys rhydd, ar Templars, syn credu bod h ...

                                               

Bilain

Deiliad caeth tir neu werinwr taeog yn y drefn ffiwdal yng Nghymru a Lloegr yr Oesoedd Canol oedd bilain. Fel rheol roedd y bilain yn ddeiliad i farchog neu arglwydd lleol ac yn rhwym iw waith. Bur bilain yn derbyn tir yng nghaeaur pentref ac yn ...

                                               

Gigantomania

Term i ddisgrifio ffafriaeth Joseff Stalin am gynlluniau mawr gweladwy i ddangos nerth a llwyddiant y wlad ydy Gigantomania. Drwyr 1920au ar 1930au codwyd llawer o adeiladau a threfydd enfawr yn unol â syniadaeth Karl Marx er mwyn dangos fel y ga ...

                                               

Geirfa hanes Mecsico

maximato, el Y cyfnod o 1928 i 1934 pan oedd Plutarco Elías Calles yn dominyddu gwleidyddiaeth Mecsico, er iddo ildior arlywyddiaeth ym 1928. mestiso Sbaeneg: mestizo Un o dras gymysg Ewropeaidd a brodorol.

                                               

Tynged Amlwg

Tynged Amlwg ywr dywediad a ddefnyddid yn y 19g i fynegir syniad fod yr Unol Daleithiau wedii thynghedu i ehangu o arfordir y Cefnfor Iwerydd hyd at y Cefnfor Tawel; o bryd iw gilydd ers hynny mae wedi cael ei ddefnyddio yn ogystal i gefnogi neu ...

                                               

Ysgol Wunu

Traddodiad academaidd o astudio hanes hynafol a ddechreuodd yn Tsieina yn y 1980au ywr Ysgol Wunu a sefydlwyd gan Huang Xianfan. Ei chredo sylfaenol yw nad fu gan y gymdeithas Tsieinaidd y drefn a adnabyddir yn y gorllewin fel "caethwasiaeth". Ei ...

                                               

Daines Barrington

Roedd Daines Barrington yn farnwr, hynafiaethydd, a naturiaethwr Seisnig. Gwasanaethodd fel barnwr rhai o lysoedd gogledd Cymru ac roedd ei ddiddordeb fel hynafiaethydd yn cynnwys astudiaethau o hynafiaethau Cymreig.

                                               

Gilbert Burnet

Offeiriad, hanesydd a diwinydd or Alban oedd Gilbert Burnet. Cafodd ei eni yng Nghaeredin yn 1643 a bu farw yng Nghaersallog. Addysgwyd ef yn Brifysgol Aberdeen. Yn ystod ei yrfa bun Esgob Caersallog. Roedd hefyd yn aelod or Gymdeithas Frenhinol.

                                               

Cassiodorus

Hanesydd ôl-Rufeinig a gwladweinydd oedd Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator neu Cassiodorus, a aned yn Scyllaceum yn Nghalabria, der Eidal. Roedd Cassiodorus yn weinidog ac ymgynghorwr i Theodoric Fawr, brenin yr Ostrogothiaid yn yr Eida ...

                                               

Philippe de Commines

Gwleidydd a hanesydd o Fflandrys, Gwlad Belg, oedd Philippe de Commines. Llyswr Louis XI, brenin Ffrainc, ers 1472 oedd Commines. Priododd Hélène de Chambes yn 1473.

                                               

William Coxe

Hanesydd o Loegr oedd William Coxe. Cafodd ei eni yn Llundain yn 1747 a bu farw yn Bemerton. Addysgwyd ef yng Ngholeg y Brenin a Choleg Eton. Yn ystod ei yrfa bun Archddiacon Wiltshire. Roedd hefyd yn aelod or Gymdeithas Frenhinol. Enillodd ef ni ...

                                               

Robert Chambers

Awdur, hanesydd, cofiannydd a chyhoeddwr or Alban oedd Robert Chambers. Cafodd ei eni yn Peebles yn 1802 a bu farw yn St Andrews. Addysgwyd ef yn yr Ysgol Uwchradd Frenhinol, Caeredyn Yn ystod ei yrfa bun aelod o Gymdeithas Frenhinol Caeredin. En ...

                                               

Goronwy Edwards

Hanesydd o Gymru oedd Goronwy Edwards. Cafodd ei eni yn Salford yn 1891. Cofir Edwards yn bennaf am ei wasanaeth hir yng Ngholeg Iesu, Rhydychen, ac am fod yn olygydd rhai o brif gylchgronau hanesyddol Prydain. Addysgwyd ef yng Ngholeg yr Iesu, R ...

                                               

Abu al-Faraj al-Isfahani

Roedd Abu al-Faraj al-Isfahani, neu Abu-l-Faraj neu `Ali ibn al-Husayn ul-Isbahani yn ysgolhaig o dras Arabaidd a aned yn Iran. Roedd yn perthyn i lwyth y Quraysh ac yn ddisgynydd uniogyrchol ir caliph Umayyad olaf, Marwan II. Roedd ganddo felly ...

                                               

Thomas Fuller

Hanesydd o Loegr oedd Thomas Fuller. Cafodd ei eni yn Swydd Northampton yn 1608 a bu farw yn Llundain. Cofiwyd am ei ysgrifau, yn enwedig ei Worthies of England, a gyhoeddwyd ym 1662 ar ôl ei farwolaeth. Addysgwyd ef yng Ngholeg Sidney Sussex, Ca ...

                                               

John Gillies

Hanesydd ac ysgolhaig clasurol or Alban oedd John Gillies. Cafodd ei eni yn Brechin yn 1747 a bu farw yn Clapham. Addysgwyd ef yn Brifysgol Glasgow. Yn ystod ei yrfa bun aelod or Gymdeithas Frenhinol a Chymdeithas Frenhinol Caeredin. Enillodd ef ...

                                               

Henry Hallam

Hanesydd a bargyfreithiwr o Loegr oedd Henry Hallam. Cafodd ei eni yn Windsor yn 1777 a bu farw yn Bromley. Addysgwyd ef yng Ngholeg Eton ac Eglwys Crist, Rhydychen. Yn ystod ei yrfa bun aelod or Gymdeithas Frenhinol. Enillodd ef nifer o wobrau, ...

                                               

David Hume

Awdur, economegydd, llyfrgellydd, hanesydd, awdur ysgrifau ac athronydd or Alban oedd David Hume. Cafodd ei eni yng Nghaeredin yn 1711 a bu farw yng Nghaeredin. Addysgwyd ef yn Brifysgol Caeredin. Yn ystod ei yrfa bun aelod o Gymdeithas Frenhinol ...

                                               

Edward Hyde, Iarll Clarendon 1af

Barnwr, gwleidydd a hanesydd o Loegr oedd Edward Hyde, Iarll Clarendon 1af. Cafodd ei eni yn Llundain yn 1609 a bu farw yn Rouen. Roedd yn fab i Henry Hyde ac yn dad i Henry Hyde. Addysgwyd ef yn Brifysgol Rhydychen. Yn ystod ei yrfa bun aelod Se ...

                                               

Ibn Battuta

Ganed ef yn Tangier, ym Moroco heddiw. Roedd yn aelod o lwyth Berberaidd y Luwata. Ei enw llawn oedd Abdullah Mohammed ibn Abdullah ibn Mohammed ibn Ibrahim al-Lawati ibn Battuta. Yn 1325, gadawodd Ibn Battuta ddinas Tangier ar bererindod i Mecca ...

                                               

Ibn Khaldun

Hanesydd ac athronydd oedd Ibn Khaldun, enw llawn Arabeg: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, Abū Zayd Abdu r-Rahman bin Muhammad bin Khaldūn Al-Hadrami. Ganed ef yn Nhiwnis, yn yr hyn sy’n awr yn Nhiwnisia, i deulu oedd yn deillio o Al-Ándalus, ...

                                               

Lewis William Lloyd

Awdur a hanesydd o Gymru oedd Lewis William Lloyd. Cafodd ei eni yn Llundain yn 1939. Cofir am Lloyd fel hanesydd a darlithydd. Cyhoeddodd nifer o gyfrolau am hanes morwrol siroedd Caernarfon a Meirionnydd, ac roedd ymhlith sylfaenwyr Cymru ar Môr.

                                               

Thomas Babington Macaulay, Barwn 1af Macaulay

Bardd, gwleidydd, hanesydd a bardd-gyfreithiwr o Loegr oedd Thomas Babington Macaulay, Barwn 1af Macaulay. Cafodd ei eni yn Llys Rothley yn 1800 a bu farw yn Llundain. Addysgwyd ef yng Ngholeg y Drindon, Caergrawnt. Yn ystod ei yrfa bun aelod o S ...

                                               

Magnús Magnússon

Newyddiadurwr, hanesydd a chyflwynydd teledu oedd Magnús Magnússon. Cafodd ei eni yn Reykjavik, Gwlad yr Iâ, ond symudodd ei deulu i fyw yn yr Alban pan oedd Magnússon yn dal yn blentyn. Aeth ir ysgol yng Nghaeredin. Graddiodd yn Saesneg o Goleg ...

                                               

Samuel Rush Meyrick

Hanesydd, hynafiaethydd a chasglwr celf o Loegr oedd Samuel Rush Meyrick. Cafodd ei eni yn Llundain yn 1783 a bu farw yn Llys Gwydris. Cyfraniad pwysicaf Meyrick i Gymru oedd ei gyhoeddiad Heraldic Visitations of Wales and Part of the Marches. Ad ...

                                               

Robert Owen (gweinidog)

Gweinidog, hanesydd ac awdur o Gymru oedd Robert Owen. Cafodd ei eni yn Blaenau Ffestiniog yn 1834. Cofir Owen yn bennaf am iddo fod yn weinidog gydar Methodistiaid Calfinaidd. Roedd hefyd yn lenor. Addysgwyd ef yn Brifysgol Glasgow.

                                               

Alfred Neobard Palmer

Hanesydd o Loegr oedd Alfred Neobard Palmer. Cafodd ei eni yn Thetford yn 1847 a bu farw yn Wrecsam. Cofir Palmer am ei waith fel hanesydd, yn enwedig yn siroedd Dinbych a Fflint. Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru casgliad archifau am y pers ...

                                               

Edwin Poole

Newyddiadurwr, hanesydd ac argraffydd o Gymru oedd Edwin Poole. Cafodd ei eni yng Nghroesoswallt yn 1851. Cofir Poole am fod yn hanesydd lleol, ai ddiddordeb yn bennaf yn hanes Aberhonddu a Brycheiniog.

                                               

William Robertson

Hanesydd or Alban oedd William Robertson. Cafodd ei eni yn Borthwick yn 1721 a bu farw yng Nghaeredin. Addysgwyd ef yn Brifysgol Caeredin. Yn ystod ei yrfa bun aelod o Academi Gwyddoniaethau Rwsia a Chymdeithas Frenhinol Caeredin. Enillodd ef nif ...

                                               

Gitta Sereny

Llenor ac hanesydd oedd Gitta Sereny, CBE. Ganwyd yn Awstria i bendefig Hwngaraidd ac Almaenes. Ymysg ei llyfrau mae The Case of Mary Bell ac Albert Speer: His Battle with Truth.

                                               

Caroline Skeel

Academydd a hanesydd o Loegr oedd Caroline Skeel. Fei ganed yn Hampstead yn 1872 a bu farw yn Hendon. Cofir am Skeel yn enwedig am ei chyfraniad i astudiaethau hanesyddol Cymreig. Fei haddysgwyd yng Ngholeg Girton.

                                               

John Speed

Hanesydd a mapiwr o Loegr oedd John Speed. Fe’i ganwyd yn Rhedynfre yn Swydd Gaer ym 1552 a bu farw yn Llundain. Ef oedd un or gwneuthurwyr mapiau mwyaf adnabyddus o’r cyfnod modern cynnar.

                                               

John Spottiswoode

Offeiriad a hanesydd or Alban oedd John Spottiswoode. Cafodd ei eni yng Ngorllewin Lothian yn 1565 a bu farw yn Llundain. Addysgwyd ef yn Brifysgol Glasgow. Yn ystod ei yrfa bun archesgob St Andrews.

                                               

Arthur Penrhyn Stanley

Awdur, hanesydd eglwysig ac academydd o Loegr oedd Arthur Penrhyn Stanley. Cafodd ei eni yn Alderley Edge yn 1815 a bu farw yn Llundain. Roedd yn fab i Edward Stanley. Addysgwyd ef yng Ngholeg Balliol, Rhydychen ac Ysgol Rugby. Yn ystod ei yrfa b ...

                                               

Sharon Turner

Hanesydd o Loegr oedd Sharon Turner. Cafodd ei eni yn Pentonville yn 1768 a bu farw yn Sgwâr Y Llew Coch. Prif wwaith Turner oedd ei History of England … to the Norman Conquest, a gyhoeddwyd 1799-1805. Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru casgl ...

                                               

Connop Thirlwall

Offeiriad, hanesydd ac ysgolhaig clasurol o Loegr oedd Connop Thirlwall. Cafodd ei eni yn Stepney yn 1797 a bu farw yng Nghaerfaddon. Bu Thirlwall yn Esgob Tyddewi. Roedd yn fab i Thomas Thirlwall. Addysgwyd ef yng Ngholeg y Drindon, Caergrawnt a ...

                                               

Polydore Vergil

Hanesydd Eidalaidd fun byw yn Lloegr oedd Polydore Vergil neu Virgil. Mae ei waith yn ffynhonnell bwysig i gyfnod y Tuduriaid. Ganed Polydore yn Urbino, a dywedir iddo gael ei addysgu yn Bologna. Credir ei fod yng ngwasanaeth Guido Ubaldo, Dug Ur ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →