ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63                                               

Calan Mai

Hen ŵyl syn nodi dechraur haf ydyw Calan Mai a ddethlir ar 1 Mai. Roedd yn ŵyl bwysig ir Celtiaid a sawl diwylliant arall. Gelwir hi hefyd yn Beltane neu Bealtaine, neu Cétshamhain mewn Gwyddeleg. Fel y maer enw Bealtaine yn ei awgrymu, y maer du ...

                                               

Dibenblwydd

Diwrnod pan nad ydy penblwydd ydy dibenblwydd. Bathwyd y term gan Lewis Carroll yn Through the Looking Glass. Yn y ffilm animeiddiad Alice in Wonderland a wnaed yn 1951 gan Disney, cafwyd cân gyfan ar hyn, sef "The Unbirthday Song". Yn Through th ...

                                               

Diolchgarwch (Unol Daleithiau)

Mae Diolchgarwch yn ŵyl syn cael ei dathlu unwaith y flwyddyn yn yr Unol Daleithiau. Maen ddiwrnod i ddiolch ac yn rhannol seiliedig ar yr ŵyl arall, Diolchgarwch am y cynhaeaf, syn cael ei dathlu trwyr byd Cristionogol ond mae wedi datblygu i fo ...

                                               

Divali

Mae Divali neu Diwali yn un o wyliau pwysicaf yn nhraddodiad yr Hindu, y Jain ar Sikh syn para am bum diwrnod ym mis Hydref. Mae Divali Sansgrit Dipavali "Rhes o oleuadau" yn symboleiddio buddugoliaeth Daioni dros Ddrygioni, Goleuni dros Dywyllwc ...

                                               

Diwrnod Dathlu Deurywioldeb

Fe ddathlir Diwrnod Dathlu Deurywioldeb ar 23 Medi gan aelodaur gymuned ddeurywiol au cynghreiriaid. Maer diwrnod yn galw ar ddeurywiolion au teuluoedd, cyfeillion, a chefnogwyr i gydnabod a dathlu deurywioldeb, hanes deurywiol, cymuned a diwylli ...

                                               

Diwrnod Pi (mathemateg)

Ers 1988 mae 14 Mawrth wedi cael ei ddynodin ddiwrnod rhyngwladol π syn ddathliad byd-eang. Deilliodd y syniad o gael diwrnod pi o San Francisco, Unol Daleithiaur America, lle defnyddir y fformat mis/dydd/blwyddyn ar gyfer dyddiadau; o ddilyn y p ...

                                               

Diwrnod Prydeindod

Term sydd wedi cael ei fathu yn ddiweddar i ddisgrifio dydd gŵyl banc arfaethedig yn y DU i ddathlu Prydeindod yw "Diwrnod Prydeindod" neu "Ddiwrnod Prydeinig". Un o brif ysgogwyr y syniad oedd yr Arglwydd Goldsmith a oedd yn mwynhau cefnogaeth a ...

                                               

Diwrnod Rhyngwladol Siarad fel Môr-leidr

Gŵyl barodi a ddyfeisiwyd yn 1995 gan yr Americanwyr John Baur a Mark Summers, a ddatganodd 19 Medi pob blwyddyn fel y diwrnod i bawb ar draws y byd siarad fel môr-leidr, yw Diwrnod Rhyngwladol Siarad fel Môr-leidr.

                                               

Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr

Dethlir Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr ar y 1af o Fai. Maen achlysur i ddathlu cyrhaeddiadaur dosbarth gweithiol a mudiadau llafur neu i brotestio. Sefydlwyd yr ŵyl fodern yn 1889, ond mae Calan Mai, fel y gwyddom yng Nghymru, yn hen ŵyl Geltaid ...

                                               

Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Dethlir Diwrnod Rhyngwladol y Merched neu Ddiwrnod Rhyngwladol y Fenyw yn flynyddol ar yr 8fed o Fawrth. Dethlir mewn gwahanol ffyrdd leled y byd gan gynnwys mynegi: parch, gwerthfawrogiad a chariad yn ogystal â dathlu llwyddiannaur ferch yn y by ...

                                               

Diwrnod Trafalgar

Dydd gŵyl yn y DU a ddethlir ar 21 Hydref i gofio Brwydr Trafalgar yw Diwrnod Trafalgar. Maen un or achlysuron sydd wedi cael ei awgrymu gan rai fel dyddiad addas ar gyfer y "Diwrnod Prydeindod" arfaethedig. Nid ywn un o wyliau banc swyddogol y DU.

                                               

Diwrnod Waterloo

Dydd gŵyl yn y DU a ddethlir ar 18 Mehefin i gofio Brwydr Waterloo yw Diwrnod Waterloo. Maen un or achlysuron sydd wedi cael ei awgrymu gan rai fel dyddiad addas ar gyfer y "Diwrnod Prydeindod" arfaethedig. Nid ywn un o wyliau banc swyddogol y DU.

                                               

Diwrnod y Lluoedd Arfog

Mae sawl gwlad a gwladwriaeth yn cynnal Diwrnod y Lluoedd Arfog i "ddathlu ac anrhydeddu" eu lluoedd milwrol. Maer gwledydd hyn yn cynnwys: Brasil: Dia do Soldado "Diwrnod y Milwr" Awstralia a Seland Newydd: Diwrnod ANZAC Gweriniaeth Pobl Tsieina ...

                                               

Diwrnod y Lluoedd Arfog (DU)

Diwrnod i "ddathlu" lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yw Diwrnod y Lluoedd Arfog. Fei sefydlwyd yn 2006. a newidiwyd yr enw ir un presennol yn 2009 gan lywodraeth Gordon Brown a chafodd ei gynnal am y tro cyntaf ar 27ain o Fehefin, gan gymryd lle Di ...

                                               

Dydd Calan

Gall Calan hefyd gyfeirio at y dydd cyntaf or mis: Calan Mai, Calan Gaeaf Dydd Calan ywr enw ar gyfer diwrnod cyntaf y flwyddyn, sef 1 Ionawr. Gall y gair "calan" hefyd gyfeirio at ddydd cyntaf mis. Arferid credu nifer o goelion a oedd yn berthna ...

                                               

Dydd Iau Cablyd

Y dydd Iau cyn Dydd Gwener y Groglith yn ystod y Pasg yw Dydd Iau Cablyd. Or gair Hen Wyddeleg caplat, a hwnnw yn ei dro yn fenthyciad dysgedig cynnar or gair Lladin capillatio, y dawr gair cablyd, ai ystyr oedd "torri gwallt neu eillio pen" gan ...

                                               

Dydd Mawrth Ynyd

Dydd Mawrth Ynyd ywr diwrnod o flaen Dydd Mercher y Lludw, sef y diwrnod olaf cyn dechrau gŵyl y Grawys yn y calendr Cristnogol. Cyfeirir ato ar lafar yn gyffredinol fel Dydd Mawrth Crempog am ei fod yn arfer bwyta crempogau; ceir dywediad Cymrae ...

                                               

Dydd San Ffolant

Dethlir Dydd San Ffolant ar y 14eg o Chwefror, pan mae cariadon yn danfon cardiau neu anrhegion at ei gilydd. Yn aml, rhoddir blodau neu felysion i gariadon hefyd. Enwyd y diwrnod yn Saesneg a rhai ieithoedd Ewropeaidd eraill ar ôl dau o ferthyro ...

                                               

Eid ul-Fitr

Eid ul-Fitr, neu Aïd el-Fitr, ywr ŵyl Islamaidd a ddethlir gan Fwslemiaid ar ddiwedd mis sanctaidd Ramadan.

                                               

Ffair

Ers canrifoedd, maen arferiad ledled y byd i bobl ddod at ei gilydd mewn ffair i fasnachu nwyddau, i arddangos neu werthu anifeiliaid, i gyflogi neu i hamddena. Erbyn heddiw, gall ffair gynnwys elfennau tebyg i sioe amaethyddol, fête, ffair reidi ...

                                               

Ffŵl Ebrill

Dethlir Ffŵl Ebrill mewn nifer o wledydd ar fore 1 Ebrill bob blwyddyn. Nid yw Dydd Ffŵl Ebrill yn wŷl genedlaethol, ond adnabyddir a dethlir y dydd yn fyd-eang fel diwrnod pan fydd pobl yn chwarae pranciau ar ei gilydd. Nid oes sicrwydd beth yw ...

                                               

Gŵyl

Ceir llawer o wyliau yn ystod y flwyddyn, e.e. Alban Elfed Gŵyl Galan Awst Gŵyl Mabsant Gŵyl Fair Gŵyl Ddewi Gŵyl Fair y Canhwyllau Alban Eilir Alban Hefin Gŵyl San Steffan Alban Arthan Gŵyl Calan Mai Gŵyl gynhaeaf Gŵyl Cadi Ha Gŵyl Calan Gaeaf

                                               

Gŵyl banc

Diwrnod yn y calendr syn ŵyl gyhoeddus swyddogol yn y Deyrnas Unedig yw gŵyl banc. Dawr enw or ffaith fod Banc Lloegr yn cau am y diwrnod pan ddechreuwyd yr arfer o ddynodi dyddiau gŵyl swyddogol. Er mai gŵyl gyhoeddus ywr term swyddogol yng Ngwe ...

                                               

Gwyliau cyhoeddus Bwlgaria

Dyma restr o wyliau cyhoeddus Bwlgaria. 1 Tachwedd: Dydd y Diwygwyr Cenedlaethol 6 Mai: Gŵyl San Siôr Gergyovden a Dydd Byddin Bwlgaria 25 Rhagfyr: Dydd Nadolig 6 Medi: Dydd Undod 22 Medi: Dydd Annibyniaeth 1 Mai: Dydd Llafur 3 Mawrth: Dydd Rhydd ...

                                               

Gwyliau cyhoeddus y Weriniaeth Tsiec

Dyma restr o wyliau cyhoeddus y Weriniaeth Tsiec. 6 Gorffennaf: Llosgiad Jan Hus wrth y stanc 24 Rhagfyr: Noswyl Nadolig 5 Gorffennaf: Gŵyl Cyril a Methodius 1 Ionawr: Dydd Calan 8 Mai: Dydd y Rhyddhâd o Ffasgaeth 25 Rhagfyr: Dydd Nadolig 17 Tach ...

                                               

Nos Galan

Nos Galan ywr enw ar gyfer 31 Rhagfyr, noson olaf y flwyddyn yng Nghalendr Gregori. Mewn nifer o wledydd, bydd pobl yn cynnal noson gymdeithasol ar Nos Galan syn cyrraedd ei huchafbwynt gyda phawb yn cyfarch a dymuno blwyddyn newydd dda iw gilydd ...

                                               

Noson Guto Ffowc

Dethlir Noson Guto Ffowc neu Noson Tân Gwyllt ledled Prydain ar y 5 Tachwedd bob blwyddyn. Ar y dyddiad hwn yn 1605 y ceisiodd cynllwynwyr Catholig, gan gynnwys Guto Ffowc, ddinistrio Palas San Steffan â ffrwydron. Roedd Guton aelod o grŵp au bwr ...

                                               

Parêd

Sioe gyhoeddus yw parêd ai brif nodwedd yw gorymdaith drefnus neu seremonïol. Ceir rhywfaint o rodres i barêd o ran gwisg, canu a cherddoriaeth, baneri, balwnau, anifeiliaid, a cherbydau. Yn aml digwyddiad blynyddol ywr parêd syn dathlu gŵyl, er ...

                                               

Pasg

Gŵyl bwysicaf Cristnogaeth ywr Pasg. Mae Cristnogion drwyr byd yn dathlu atgyfodiad Iesu Grist ar Ddydd Sul y Pasg, ar ôl ei groeshoelio ar Ddydd Gwener y Groglith, sef y Dydd Gwener cyn hynny. Digwyddodd y Groeshoeliad yn ystod y Pasg Iddewig, g ...

                                               

Pen-blwydd Hapus i Ti

Cân draddodiadol a genir i longyfarch a dathlu pen-blwydd person yw Pen-blwydd hapus i ti! Yn ôl y Guinness World Records dymar gân Saesneg mwyaf adnabyddus ledled y byd. Cenir y gân mewn nifer o ieithoedd. Honir mai dwy chwaer, dwy athrawes a sg ...

                                               

Seollal

Diwrnod a dathliad blwyddyn newydd yng nghalendr y lleuad yng Nghorea yw Seollal. Yn ogystal a Seollal ei hun, maer diwrnod blaenorol ar diwrnod canlynol hefyd yn wyliau cyhoeddus. Seollal yw un o brif gwyliau De Corea a Gogledd Corea ac maen ach ...

                                               

Shabbat

Maer Shabbat yn ddiwrnod o orffwys mewn Iddewiaeth. Maen parhau o fachlud haul nos Wener i fachlud haul nos Sadwrn. Nid yw Iddewon yn cael gwneud nifer o weithgareddau yn ystod y diwrnod.

                                               

Sioe amaethyddol

Digwyddiad cyhoeddus yn cynnwys anifeiliaid, adloniant, chwaraeon a chyfarpar yn ymwneud ag amaeth a magu anifeiliaid yw sioe amaethyddol. Yn aml bydd cystadlaethau yn seiliedig ar bobi cacennau, tyfu llysiau, ac arddangos anifeiliaid. Mae llu o ...

                                               

Sul y Cofio

Y diwrnod y cofir ym Mhrydain am y rhai a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf ar Ail Ryfel Byd yw Sul y Cofio. Mae ei union ddyddiad yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. I ddechrau, ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd yn cael ei ddathlu fel Diwrnod y Cadoed ...

                                               

Sul y Mamau

Gŵyl Gristnogol a masnachol syn digwydd ar y pedwerydd Sul yng nghyfnod y Grawys ydy Sul y Mamau. Caiff ei chydnabod ai dathlu gan Gristnogion Pabyddol a Phrotestanaidd drwy Ewrop a mannau eraill, yn bennaf drwy anrhydeddur fam drwy weithred ymar ...

                                               

Sul y Tadau

Dathliad syn anrhydeddu tadau ac yn dathlu tadolaeth, perthynasau tadol a dylanwad tadau mewn cymdeithas yw Sul y Tadau. Yng ngwledydd Catholig Ewrop, mae wedi cael ei ddathlu ar 19 Mawrth ers yr Oesoedd Canol. Y Sbaenwyr ar Portiwgeaid gyflwynod ...

                                               

Sŵn (gŵyl)

Gŵyl gerddoriaeth yw Sŵn. Curadur yr ŵyl yw DJ BBC Radio 1 Huw Stephens. Cynhelir yr ŵyl yn flynyddol yng Nghaerdydd ers 2007. Cynhaliwyd y rhifyn cyntaf ar 9–11 Tachwedd 2007. Roedd y bandiau a chwaraeodd yn yr ŵyl yn cynnwys The Cribs, Beirut, ...

                                               

Tatŵ Brenhinol Milwrol Caeredin

Mae Tatŵ Brenhinol Milwrol Caeredin yn gyfres flynyddol o arddangosiadau milwrol a berfformir gan Lluoedd Arfog Prydain, bandiau milwrol y Gymanwlad a thimau arddangos rhyngwladol ar rodfa Castell Caeredin. Cynhelir y digwyddiad drwy gydol mis Aw ...

                                               

Transmusicales

Gŵyl gerddorol a gynhelir yn ninas Rennes yn Llydaw ywr Transmusicales. Maen para am dridiau ac yn denu nifer fawr o bobl ir ddinas bob blwyddwyn. Fei cynhelir mewn sawl waraws enfawr ar gyrion y ddinas ger y maes awyr ac yn ogystal âr ŵyl fawr e ...

                                               

Up Helly Aa

Mae Up Helly Aa yn cyfeirio at ŵyl tân a gynhalir yn Shetland, yr Alban, yn flynyddol i nodi diwedd tymor canol gaeaf; ceir sawl gŵyl syn dwyn yr enw. Maer ŵyl yn cynnwys gorymdaith o fudchwaraewyr yn gorymdeithio trwy dref neu bentref mewn amryw ...

                                               

Mis

                                               

Y ganrif 1af

0au 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10au 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20au 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30au 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40au 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50au 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60au 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70au 70 71 72 ...

                                               

10fed ganrif

965-969: Rws Kiefaidd yn trechur Khazariaid 911: Siarl III, brenin Ffrainc yn rhoi Normandi i Rollo, arweinydd grŵp o Lychlynwyr 909: Sefydlu Brenhinllin y Fatimidiaid

                                               

11eg ganrif

1000au 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010au 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020au 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030au 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040au 1040 1041 1 ...

                                               

12fed ganrif

1100au 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110au 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120au 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130au 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140au 1140 1141 1 ...

                                               

13eg ganrif

1200au 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210au 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220au 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230au 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240au 1240 1241 1 ...

                                               

14eg ganrif

1300au 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310au 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320au 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330au 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340au 1340 1341 1 ...

                                               

15fed ganrif

1405-1433: Mordeithiau Zheng He 1455-1485: Rhyfeloedd y Rhosynnau 1438: Sefydlu Ymerodraeth yr Inca 1453: Yr Otomaniaid yn cipio Caergystennin 1492: Christopher Columbus yn cyrraedd yr Amerig

                                               

16eg ganrif

1519-1521: Concwest yr Asteciaid gan y Sbaenwyr 1520-1566: Teyrnasiad Swleiman Ysblennydd yn Ymerodraeth yr Otomaniaid 1558-1603: Teyrnasiad Elisabeth I, Brenhines Lloegr

                                               

17eg ganrif

1600au 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610au 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620au 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630au 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640au 1640 1641 1 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →