ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54                                               

Riviera

Prif ddinas y Riviera yw Genova yn yr Eidal. Ar y llaw arall, mae Riviera yn golygu rhyw 650 Km 400 o filltiroedd o arfordir syn ymestyn o Les Leques, ger St-Cyr-sur-Mer yn Ffrainc drwy Monaco hyd at Marinella, ger La Spezia yn yr Eidal. Maer Riv ...

                                               

Cyfraith y môr

Cyfraith syn rheolir hyn syn digwydd ar y môr yw cyfraith y môr, cyfraith forwrol neu gyfraith arforol. Maen ymwneud â materion megis masnach forol, mordwyo, cludo nwyddau ar longau, morwyr, a chludo teithwyr ar y môr.

                                               

Bab al Mandab

Culfor syn gorwedd rhwng Iemen yn Arabia a Jibwti yng Nghorn Affrica, gan wahanur ddau gyfandir hwnnw, yw Bab al Mandab, neu Bab el-Mandeb, syn golygu "Porth Dagrau" yn yr iaith Arabeg. Maen cysylltur Môr Coch a Gwlff Aden yng Nghefnfor India. Cy ...

                                               

Gwlff Aqaba

Braich or Môr Coch yw Gwlff Aqaba. Maen gorwedd rhwng gorynys Sinai ir gorllewin a Hijaz Sawdi Arabia ir dwyrain. Yn ei ben gogleddol maen cynnwys lleiniau arfordirol Eilat yn ne Israel a dinas Acaba yng Ngwlad Iorddonen.

                                               

Gwlff Suez

Braich or Môr Coch yw Gwlff Suez. Maen gorwedd ym mhen gogleddol y môr hwnnw rhwng gorynys Sinai ir dwyrain a thir mawr yr Aifft ir gorllewin. Maen un or tramwyfeydd llongau prysuraf yn y byd syn cysylltur Môr Canoldir a Chefnfor India trwy Gamla ...

                                               

Penrhyn y Crimea

Am y bwlch yng Ngwynedd a adwaenir fel "Bwlch y Crimea" gweler Bwlch y Gorddinan. Mae Penrhyn y Crimea neu Crimea yn ddarn mawr o dir ar arfordir gogleddol y Môr Du ac sydd bron wedii amgylchynnu gan ddŵr. Saif ir de o Wcrain ac ir gorllewin o Ku ...

                                               

Y Môr Celtaidd

Y môr sydd rhwng Iwerddon, Cymru a Lloegr ir de Sianel San Siôr ywr Môr Celtaidd. Cafodd ei enwi gan weithwyr olew. Yn chwedloniaeth Pedair Cainc y Mabinogi dywedir ir cawr Bendigeidfran gerdded ar draws y môr rhwng Cymru ar Iwerddon er mwyn achu ...

                                               

Arkhangelsk

Dinas yn Rwsia yw Arkhangelsk, weithiau Archangel, syn ganolfan weinyddol Oblast Arkhangelsk yn rhanbarth gweinyddol y Dosbarth Ffederal Gogledd-orllewinol. Poblogaeth: 348.783. Saif y ddinas ar lannau Afon Dvina Ogleddol ger ei haber yn y Môr Gw ...

                                               

Nenets

Maer Nenets ; weithiau, ond yn anghywir, "Nenetses") yn bobl brodorol syn byw yng ngogledd-orllewin Rwsia. Yn ôl Cyfrifiad 2002, ceir 41.302 Nenets yn Ffederaliaeth Rwsia. Maen nhwn siarad yr iaith Nenetseg. Maer Nenets yn bobl "Samoyed", term et ...

                                               

Onega, Oblast Arkhangelsk

Am enghreifftiau eraill or enw, gweler Onega gwahaniaethu. Tref yn Oblast Arkhangelsk, Rwsia yw Onega, a leolir yng ngogledd-orllewin yr oblast ar aber Afon Onega, rhai cilometrau o lan Bae Onega yn y Môr Gwyn. Poblogaeth: 21.359. Maer cyfeiriada ...

                                               

Môr Okhotsk

Môr syn rhan or Cefnfor Tawel yw Môr Okhotsk neu Môr Ochotsk. Saif yn rhan orllewinol u Cefnfor Tawel, rhwng Gorynys Kamchatka yn y dwyrain, Ynysoedd Kuril yn y de-ddwyrain, ynys Hokkaidō yn y de, ynys Sakhalin yn y gorllewin a Siberia yn y gogle ...

                                               

Gorynys Kamchatka

Gorynys ar arfordir dwyreiniol Rwsia yw Gorynys Kamchatka. Saif rhwng Môr Ochotsk yn y gorllewin a Môr Bering yn y dwyrain. Yn weinyddol, maen rhan o dalaith Dwyrain Pell Rwsia ac mae ers 2007 wedi bod yn rhan o Crai Kamchatka, sydd hefyd yn cynn ...

                                               

Magadan

Gweler hefyd Magadan gwahaniaethu. Porthladd syn ganolfan weinyddol Oblast Magadan, Rwsia yw Magadan. Poblogaeth: 95.982. Lleolir Magadan yn ardal Dwyrain Pell Rwsia ar lan Môr Okhotsk ym Mae Nagayevo ir de o ardal is-Arctaidd Kolyma. Maen ddinas ...

                                               

Oblast Magadan

Un o oblastau Rwsia yw Oblast Magadan. Ei chanolfan weinyddol yw dinas Magadan ai phoblogaeth yng Nghyfrifiad 2010 oedd 156.996. Lleolir yr oblast yn ardal weinyddol Dosbarth Ffederal y Dwyrain Pell. Yn y gogledd maen ffinio gyda Ocrwg Ymreolaeth ...

                                               

Sachalin

Ynys ger arfordir dwyreiniol Rwsia yw Sachalin, hefyd Sakhalin. Saif rhwng Môr Ochotsk a Môr Japan. Hi ywr fwyaf o ynysoedd Rwsia. Gydag Ynysoedd Kuril maen ffurfio Oblast Sakhalin, un o ranbarthau Rwsia. Mae arwynebedd yr ynys yn 76.400 km2, ar ...

                                               

Amaeth yng Nghymru

Prif ddiwydiannau amaethyddol Cymru yw ffermio defaid, ffermio gwartheg, ffermio moch, a ffermio ieir. Prif gnydaur wlad yw barlys, gwenith, tatws, a cheirch. Mae tirwedd a hinsawdd newidiol y wlad yn rhwystrau i ddatblygiad cnydau masnachol erai ...

                                               

Pysgota yng Nghymru

Nid un o brif ddiwydiannau Cymru yw pysgota, ond mae gan y wlad nifer o borthladdoedd pysgota bychain, yn ogystal âr prif borthladd yn Aberdaugleddau, a channoedd o gychod pysgota. Y prif ddalfaoedd yw cregyn bylchog, penfras, cimychiaid, a chath ...

                                               

Afon Todd

Afon yn Nhiriogaeth y Gogledd, Awstralia yw Afon Todd. Maen llifon anaml, ac yn 272 cilomedr o hyd, yn dechrau 731 medr uwchben y môr, ac yn gorffen 264 medr uwchben y môr. Mae ganddi 7 llednant, gan gynnwys Colyer Creek, Afon Charles, Giles Cree ...

                                               

Barriff Mawr

Y Barriff Mawr, hefyd Bariff Mawr ywr system riff cwrel mwyaf yn y byd. Saif yn y Môr Cwrel ar arfordir gogledd-ddwyreiniol Awstralia, ir dwyrain o dalaith Queensland. Maen ymestyn o ynysoedd Lady Elliott ger arfordir de Queensland hyd Gwlff Papu ...

                                               

Bioddiraddio

Bioddiraddio ywr broses o ddiraddio deunydd organig gan ficro-organebau, fel bacteria a ffyngau. Disgrifia Geiriadur Prifysgol Cymru y weithred fel "Y gall bacteria neu organebau byw eraill ei ddadelfennu gan osgoi llygredd ". Nodwyd ir term gael ...

                                               

Byw Gydan Tirwedd

Cyfrol am y systemau rheoli amgylcheddol yng Nghymru gan John Osmond Byw Gydan Tirwedd. Sefydliad Materion Cymreig a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Carthffosiaeth

Carthffosiaeth ywr isadeiledd syn cyfleu carthffosiaeth neu ddŵr ffo arwyneb gan ddefnyddio carthffosydd. Maen cwmpasu cydrannau fel derbyn draeniau, tyllau archwilio, gorsafoedd pwmpio, gorlifo stormydd, a siambrau sgrinior garthffos gyfun neur ...

                                               

Cymdeithas Naturiaethwyr Glannau Dyfrdwy

Mae Cymdeithas Naturiaethwyr Glannau Dyfrdwy yn gymdeithas yng Nglannau Dyfrdwy i ysgogi diddordeb mewn natur ac i warchod bywyd gwyllt yr ardal. Ffurfiwyd y gymdeithas ym 1973, a chawsant caniatâd i leoli cuddfan ar dir Gorsaf Pŵer Cei Connah ym ...

                                               

Dŵr Cymru

Mae Glas Cymru yn ailgyfeirio ir dudalen hon. Cwmni nid-er-elw ydy Dŵr Cymru, syn cyflenwir mwyafrif helaeth o ddŵr yfed a gwasanaethau dŵr gwastraff yng Nghymru, a hefyd i rannau o orllewin Lloegr. Maen cael ei reoleiddio dan Ddeddf Diwydiant Dŵ ...

                                               

Dyddiadur Adarydda y Parch. Harri Williams

Roedd Harri Williams yn weinidog ir Hen Gorff yn Arfon. Mae ei ddyddiadur adarydda byr yn dangos gwedd ar hunanddysgu adarydda a diddordeb yn y pwnc syn brin mewn gweinidogion anghydffurfiol ou cymharu ag offeiriaid yr Eglwys Anglicanaidd. Ond ga ...

                                               

Dyddiadur David Tegid Jones, Goppa Trawsfynydd

Maer holl gofnodion a godwyd hyd yma iw gweld yn Nhywyddiadur gwefan Llên Natur Effeithiodd sefydlu Llyn Trawsfynydd yn ddirfawr ar fenter fferm y dyddiadurwr yn ôl yr hanesydd lleol Keith OBrien: Y Goppa - bu i lawer o dir gorau’r Goppa ddiflann ...

                                               

Dyddiadur Edward Edwards, Tywyn, Meirionnydd

Mae dyddiadur Edward Edwards, Faenol Isaf, Tywyn, Gwynedd yn un o nifer o ddyddiaduron sydd wedi ei gynnwys yng nghronfa ddata Tywyddiadur Llên Natur ac sydd wediu rhestru yn y rhestr o ddyddiaduron amgylcheddol Cymreig. Maer erthygl hon yn crynh ...

                                               

Dyddiadur Owen Edwards, Fron Olau, Penmorfa

Ffermwr yn ardal Penmorfa, Tremadog, oedd Owen Edwards. Roedd yn ddyn addysgiedig yn defnyddio safon uchel o Gymraeg ac yn ddylanwadol yn ei gymdeithas. Cychwynnodd y dyddiaduron sydd ar gael ni yn 1820 gan barhau am 7 mlynedd. Mae un cofnod gand ...

                                               

Dyddiadur William Jones, Moelfre, Aberdaron

                                               

Dyddiaduron teulu Thomas Jones, Cwningar, Niwbwrch

Casgliad o ddyddiaduron wedi cael eu hysgrifennu yn bennaf gan Thomas Jones yn disgrifio ei waith bob dydd ar ei dyddyn, Cwningar, Niwbwrch. Ei wraig oedd Cadi Penras. Y prif ddyddiadurwr oedd Thomas Jones, Cwningar, ond cafodd rhai or dyddiaduro ...

                                               

Ffullyn cotwm

Mae ffullyn cotwm fel rheol yn belen bychan tynn o gwlân cotwm sydd ynghlwm wrth ffon bren neu blastig. Dyfeisiwyd y ffullyn cotwm ym 1923 gan yr Americanwr o dras Pwyleg, Leo Gerstenzang. Byddain arsylwi sut roedd ei wraig yn cau bwa cotwm ar dd ...

                                               

Habitats of Wales

Cyfrol ar amgylchedd Cymru gan Tim Blackstock, Elizabeth Howe, Jane Stevens, Clare Burrows a Peter Jones yw Habitats of Wales: A Comprehensive Field Survey, 1979–1997 a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2010. Yn 2014 roedd y gyf ...

                                               

Hafren Dyfrdwy

Cwmni cyflenwi dŵr i ardal Wrecsam a rhannau eraill o ogledd-ddwyrain Cymru a rhannau o ogledd-orllewin Lloegr yw Hafren Dyfrdwy. Maen un o isgwmniau Severn Trent ar Dee Valley Group PLC sydd wedii gofrestru ar y FTSE Fledgling Index ar Gyfnewidf ...

                                               

Traethau baner las Cymru

Mae traethau baner las Cymru yn cael eu diffinio au safoni gan Foundation for Environmental Education) sydd â thraethau mewn 48 o wledydd. Yn Lloegr caiff y gwasanaeth ei reoli ar y cyd gyda Keep Britain Tidy ac yng Nghymru gan Cadwch Gymrun Dacl ...

                                               

Ystad feddal

Ystad Feddal ywr term a ddefnyddir gan Asiantaeth Priffyrdd Lloegr i ddisgrifior lleiniau glas a chynefinoedd naturiol eraill syn leinior traffyrdd a chefnffyrdd. Yn Lloegr ceir tua 30.000 hectar o dir a ystyrir yn ystad feddal.

                                               

Cors Vasyugan

Cors Vasyugan ywr gors fwyaf yn hemisffer y Gogledd. Fei lleolir yng ngorllewin Siberia, Rwsia, yn yr ardal eang a adnabyddir fel Gwastadedd Gorllewin Siberia. Maer gors yn gorwedd ar wastadedd syn cynnwys rhannau o dri oblast, sef Oblast Novosib ...

                                               

Cors Okefenokee

Cors yn yr Unol Daleithiau yw Cors Okefenokee, sydd ar y ffin rhwng taleithiau Georgia a Florida yn ne-ddwyrain y wlad. Ystyr yr enw yn iaith y brodorion yw Gwlad o bridd crynedig. Crewyd Gwarchodfa Bywyd Gwyllt Genedlaethol Okefenokee ym 1937. M ...

                                               

Wangari Maathai

Ymgyrchydd gwleidyddol ac amgylcheddol Ceniaidd oedd Wangari Muta Maathai. Enillodd Wobr Heddwch Nobel ym 1994 am "ei chyfraniad i ddatblygiad cynaladwy, democratiaeth a heddwch".

                                               

Loki Schmidt

Awdures or Almaen oedd Hannelore "Loki" Schmidt syn cael ei hystyried yn nodedig am ei gwaith fel awdur, biolegydd, botanegydd ac amgylcheddwr. Ganwyd Hannelore Glaser ym 1919 yn Hamburg. Priododd â Helmut Schmidt ym 1942. Daeth yn wleidydd a god ...

                                               

Adeilad rhestredig

Mae adeilad rhestredig yn adeilad yng ngwledydd Prydain neu ogledd Iwerddon sydd ar gofrestr statudol o adeiladau sydd o ddiddordeb arbennig neu hanesyddol. Ceir tua hanner miliwn o adeiladau wediu rhoi ar restrau sawl corff: Cadw yng Nghymru, Hi ...

                                               

Y Wash

Bae sgwâr bas ac aber syn gorwedd rhwng Norfolk a Swydd Lincoln ywr Wash. Crewyd yr aber gan yr afonydd Witham, Welland, Nene a Great Ouse wrth iddynt lifo i mewn i Fôr y Gogledd. Maer Wash yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig o 62.046 hectar ...

                                               

Bridfa Elyrch Abbotsbury

Mae Bridfa Elyrch Abbotsbury ar arfordir Swydd Dorset, Lloger. Mae elyrch dof yn mynychur fridfa, sydd ar agor ir cyhoedd. Yn 2005 roedd 750 o elyrch yno, a chyfrwyd 95 o nyddod, â 5 wy ar gyrfartaledd ym mhob un.Mae poblogaeth y fridfan dyblu ym ...

                                               

Gwarchodfa Natur RSPB Burton Mere

Mae Gwarchodfa natur RSPB Burton Mere yn warchodfa natur ar aber Afon Dyfrdwy; mae mwyafrif y warchodfa yn Swydd Gaer, a’r gweddill yn Sir y Fflint. Mae’n agos i bentref Burton ar Gilgwri. Gwelir Pioden y môr, Gylfinir, Creyr Glas, Creyr Bach Cop ...

                                               

Gwarchodfa natur Cors Leighton

Mae Gwarchodfa natur Cors Leighton un o warchodfeydd natur y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, lleolir yn Swydd Gaerhirfryn yn Silverdale, ger Bae Morecambe. Cyfanswm arwynebedd y warchdfa yw tua 2.000 o erwau ac maen cynnwys corslwyn, coed ...

                                               

Elmley

Ardal o Ynys Sheppey yng Nghaint, De-ddwyrain Lloegr, ydy Elmley. Yn y gorffennol roedd pentref Elmley yn sefyll yn yr ardal, ond dim ond un fferm sydd ar ôl heddiw. Roedd gan bentref Elmley boblogaeth o tua 200 o bobl ar ddiwedd y 19g. Roedd yn ...

                                               

Gwarchodfa Natur Balranald

Mae Gwarchodfa Natur Balranald yn warchodfa’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar ar Uibhist a Tuath un o’r Ynysoedd Allanol Heledd, yr Alban. Mae’r dirwedd yn cynnwys tir fferm ac arfordir. Gwelir Bras yr Ŷd, Rhegen yr Ŷd, Cornchwiglen, Drudwe ...

                                               

Gwarchodfa natur Caerlaverock

Gwarchodfa Natur yn Dumfries a Galloway, yr Alban yw Gwarchodfa Natur Caerlaverock. Un o warchodfeydd yr Ymddiriodolaeth Adar Dŵr a Thiroedd Gwlybion yw hi. Maint y warchodfa yw 1400 erw. Mae’r warchodfa’n nodedig am Gwyddau Gwyrain ac Elyrch y G ...

                                               

Gwarchodfa Natur Clogwyni Bempton

Mae Gwarchodfa Natur Clogwyni Bempton yn warchodfa’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar ar arfordir Swydd Efrog. Mae tua hanner miliwn o adar y môr yn ymgasglu yn ystod hr haf, gan gynnwys Hugan, Gwylog, Llurs", Gwylan Goesddu, Gwylan y Penwai ...

                                               

Gwarchodfa Natur Cors Teifi

Mae Gwarchodfa natur Cors Teifi un o warchodfeydd yr Ymddiriodolaeth Bywyd Gwyllt Gorllewin a De-orllewin Gymru yn Sir Benfro ac yn cynnwys y Ganolfan Bywyd gwyllt Cymreig. Maint y warchodfa yw 264 erw. Saif y warchodfa ar hen gwrs Afon Teifi. Er ...

                                               

Gwarchodfa natur Far Ings

Mae Gwarchodfa natur Far Ings yn warchodfa natur ar lan deheuol Afon Humber, ar gyrion Barton-upon-Humber yn Swydd Lincoln. Crewyd y warchodfa ar hen safle’r diwydiannau teilsen a sement a ffynnodd rhwng 1850 a 1959. Mae maes parcio a chanolfan y ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →