ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52                                               

Ymerodraeth Rwsia

Gwladwriaeth ymerodrol oedd Ymerodraeth Rwsia a fodolodd rhwng 1721 a Chwyldro Rwsia ym 1917. Roedd yn olynu Tsaraeth Rwsia ac yn rhagflaenur Undeb Sofietaidd. Roedd yn ymestyn ar draws Dwyrain Ewrop, y Cawcasws, Gogledd a Chanolbarth Asia, a gog ...

                                               

Cysylltiadau rhyngwladol

Cangen o wyddor gwleidyddiaeth yw cysylltiadau rhyngwladol syn ymwneud ag astudiaeth materion tramor a chysylltiadau rhwng gwladwriaethau o fewn y gyfundrefn ryngwladol, yn cynnwys rhannau o wladwriaethau neu daleithiau, sefydliadau rhyngwladol, ...

                                               

Clwb Valdai

Fforwm drafod wleidyddol yw Clwb Valdai syn cynnig fframwaith i arbenigwyr o Rwsia ac o sawl gwlad o gwmpas y byd gwrdd a thrafod Rwsia ai rhan yn y byd a gwleidyddiaeth ryngwladol yn gyffredinol. Fei sefydlwyd yn 2004 gan yr asiantaeth newyddion ...

                                               

Damcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol

Datblygodd faes cysylltiadau rhyngwladol mewn adlach ir Rhyfel Byd Cyntaf. Un o ysbrydoliaethaur ddisgyblaeth newydd oedd syniadaeth Woodrow Wilson, Arlywydd yr Unol Daleithiau, am y byd rhyddfrydol a ddaw. Danfonodd David Davies ai chwiorydd lyt ...

                                               

Diplomyddiaeth

Y gelf ac ymarferiad o gynnal trafodaethau rhwng cynrychiolwyr grwpiau neu wladwriaethau gwahanol yw diplomyddiaeth. Gan amlaf maen cyfeirio at ddiplomyddiaeth ryngwladol, cysylltiadau rhyngwladol a gynhalir gan ddiplomyddion proffesiynol gyda go ...

                                               

Embargo

Gweithred gan wladwriaeth neu gyfundrefn arall i rwystro ei phobl, yn rhannol neun gyfangwbl, rhag cynnal cysylltiadau economaidd ayyb â gwlad neu ranbarth arall yw embargo. Mae yna wahaniaeth rhwng embargo a gwarchae blockade. Dan gyfraith ryngw ...

                                               

Geirfa cysylltiadau rhyngwladol

Arf dinistr torfol Ataliaeth rithwir Ataliaeth filwrol Anymochredd Anghydfod diplomyddol Ataliaeth niwclear Arf niwclear Amlhau niwclear Athrawiaeth polisi tramor Awtarci

                                               

Gweithredydd (cysylltiadau rhyngwladol)

Unrhyw endid sydd yn chwarae rhan mewn cysylltiadau rhyngwladol yw gweithredydd neu actor. Defnyddir y term yn eang yn yr oes fodern gan ei fod yn osgoi cyfyngiadaur term gwladwriaeth ac yn cydnabod bod nifer o endidau bellach yn dylanwadu ar gys ...

                                               

Materion rhyngwladol

Pwnc cyfoes yw mater rhyngwladol neu fater byd-eang sydd yn tynnu sylwr rhai sydd yn weithredol o fewn cysylltiadau rhyngwladol yn ogystal âr rhai sydd yn ei astudio, a hefyd yn galw am ddefnydd adnoddau o ryw ffurf gan weithredyddion. Y deipoleg ...

                                               

Neo-ryddfrydiaeth

Mae Neo-ryddfrydiaeth yn ideoleg sydd yn dadlau bod yr economin gweithion fwy effeithlon os bydd marchnad cwbl rydd, heb ymyrraeth neu rwystrau gan lywodraeth neu fonopoli. Yn ôl cefnogwyr yr ideoleg bydd cystadleuaeth rydd rhwng gwerthwyr, gwert ...

                                               

Polisi tramor

Polisi cyhoeddus cenedlaethol yw polisi tramor sydd yn cynnwys strategaethau a lunir gan wladwriaeth sofran i ddiogelu a sicrháu buddiannaur wlad ac i ennill ei hamcanion yng nghysylltiadau rhyngwladol. Maen ymwneud â sut mae gwladwriaethau yn gw ...

                                               

Proses heddwch

Ymdrechion gan bleidiau syn cydweithio i ddod â therfyn i wrthdaro neu ryfel hir yw proses heddwch. Roedd Cytundeb Belffast yn ddigwyddiad pwysig ym mhroses heddwch Gogledd Iwerddon, ac mae nifer fawr o bleidiau ar draws y byd yn gweithio i sicrh ...

                                               

Trefn ryngwladol

Term ym maes cysylltiadau rhyngwladol yw trefn ryngwladol neu drefn y byd a ddefnyddir i ddisgrifio unrhyw batrwm o normau, rheolau, ac arferion yng nghyd-ymddygiad gwladwriaethau sydd yn nodweddu system ryngwladol. Maen cynnwys nodweddion ffurfi ...

                                               

Yr Ariannin

Mae Gweriniaeth yr Ariannin neur Ariannin yn wlad yn ne-ddwyrain De America. Maen gorwedd rhwng mynyddoedd yr Andes a rhan ddeheuol y Môr Iwerydd. Maen ffinio â Wrwgwái, Brasil, Paragwâi, Bolifia a Tsile. Sbaeneg ywr iaith swyddogol. Maer enwau S ...

                                               

Bolifia

Gwlad tirgaeedig yn Ne America yw Gweriniaeth Bolifia neu Bolifia. Cafodd y wlad ei henwi ar ôl Simón Bolívar. Y gwledydd cyfagos yw Brasil ir gogledd ac ir dwyrain, Paragwâi ar Ariannin ir de a Tsile a Pheriw ir gorllewin.

                                               

Brasil

Gwlad fwyaf De America yw Brasil, Gweriniaeth Ffederal Brasil yn swyddogol. Wrwgwái, Ariannin, Paragwâi, Bolifia, Periw, Colombia, Feneswela, Gaiana, Swrinam, a Guiana Ffrengig ywr gwledydd cyfagos, gyda Chefnfor Iwerydd yn gorwedd ir dwyrain. Ma ...

                                               

Feneswela

Gwlad yn Ne America yw Feneswela. Yr enw swyddogol yw Gweriniaeth Folifaraidd Feneswela, er cof am Simón Bolívar.

                                               

Gaiana

Gwlad ar arfordir gogleddol De America yw Gaiana, yn swyddogol Gweriniaeth Gydweithredol Gaiana. Maen ffinio â Feneswela ir gorllewin, â Brasil ir de ac â Swrinam ir dwyrain. Mae Cefnfor Iwerydd yn gorwedd ir gogledd. Georgetown ar aber Afon Deme ...

                                               

Guyane

Un o départements Ffrainc yw Guyane, yn aml Guyane Ffrengig. Maen un or départements tramor, a ffurfiwyd o ymerodraeth Ffrainc. Yn ogystal maen un o ranbarthau tramor Ffrainc. Saif ar arfordir gogleddol De America, yn ffinio ar Swrinam yn y gorll ...

                                               

Paragwâi

Gwlad yn Ne America yw Paragwâi, yn swyddogol Gweriniaeth Paragwâi. Maen gorwedd ar ddwy lan Afon Paragwâi yng nghanol y cyfandir ac maen ffinio âr Ariannin ir de a de-orllewin, â Brasil ir dwyrain a gogledd-ddwyrain ac â Bolifia ir gogledd-orllewin.

                                               

Swrinam

Gwlad ar arfordir gogleddol De America yw Swrinam. Maen gorwedd rhwng Gaiana ir gorllewin a Guiana Ffrengig ir dwyrain ac maen ffinio â Brasil yn y de. Mae poblogaeth yr wlad yn amrywiol iawn ac maen cynnwys Indiaid o Asia, Affricanwyr, Indonesia ...

                                               

Tsile

Gweriniaeth yn Ne America yw Gweriniaeth Tsile. Mae hin wlad hirgul rhwng mynyddoedd yr Andes ar Cefnfor Tawel. Gwledydd cyfagos yw Ariannin, Bolifia a Pheriw. Y brifddinas yw Santiago de Chile. Mae baner Tsile yn debyg i un Texas.

                                               

Wrwgwái

Gwlad yn ne-ddwyrain De America yw Gweriniaeth Ddwyreiniol Wrwgwái neu Wrwgwái.Maen ffinio â Brasil ir gogledd ac mae Cefnfor Iwerydd yn gorwedd ir dwyrain. Maer Ariannin yn gorwedd ir gorllewin a de ar draws Afon Wrwgwái ac aber Río de la Plata. ...

                                               

Yr Almaen

Gweriniaeth Ffederal yr Almaen neur Almaen. Gweriniaeth ffederal yng nghanol Ewrop ywr Almaen. Maen ffinio â Môr y Gogledd, Denmarc, ar Môr Baltig yn y gogledd, Gweriniaeth Tsiec a Gwlad Pwyl yn y dwyrain, y Swistir ac Awstria yn y de, a Ffrainc, ...

                                               

Awstria

Gwlad a gweriniaeth yng nghanolbarth Ewrop yw Gweriniaeth Awstria neu Ostria. Maen ffinio â Liechtenstein ar Swistir ir gorllewin, Yr Eidal a Slofenia ir de, Hwngari a Slofacia ir dwyrain ar Almaen ar Weriniaeth Tsiec ir gogledd. Gwlad tirgaeedig ...

                                               

Gwlad Belg

Gwlad yng ngorllewin Ewrop yw Teyrnas Gwlad Belg neu Gwlad Belg. Mae hin ffinio âr Iseldiroedd, yr Almaen, Lwcsembwrg, Ffrainc a Môr y Gogledd. Maer wlad yn fan cyfarfod rhwng y diwylliant Tiwtonaidd ar diwylliant Ffrengig. Siaredir Iseldireg yng ...

                                               

Bosnia a Hertsegofina

Gwlad yn y Balcanau yn ne-ddwyrain Ewrop yw Bosnia-Hertsegofina neun anffurfiol Bosnia. Arferai fod yn rhan o Iwgoslafia. Y brifddinas yw Sarajevo. Mae gan Bosnia-Hertsegofina boblogaeth o 3.507.017. Dim ond 20 km 12 milltir oi ffin syn ffinio âr ...

                                               

Cymru

Gweler hefyd Cymru gwahaniaethu. Mae Cymru yn wlad Geltaidd. Gydar Alban, Cernyw, Gogledd Iwerddon a Lloegr, mae Cymrun rhan or Deyrnas Unedig. Lleolir y wlad yn ne-orllewin gwledydd Prydain gan ffinio â Lloegr ir dwyrain, Môr Hafren a Môr Iweryd ...

                                               

Denmarc

Mae Teyrnas Denmarc neu Denmarc yn deyrnas Lychlynnaidd fach yng ngogledd Ewrop. Mae Môr y Gogledd yn amgylchynur wlad, ag eithrior ffin ddeheuol âr Almaen.

                                               

Estonia

Gwlad yng ngogledd-ddwyrain Ewrop yw Gweriniaeth Estonia neu Estonia. Mae Estonia yn ffinio â Latfia ir de, â Llyn Peipus ac â Rwsia ir dwyrain. Gwahanir y wlad oddi wrth y Ffindir gan Gwlff y Ffindir ir gogledd ac oddi wrth Sweden gan y Môr Llyc ...

                                               

Y Fatican

Gwladwriaeth Dinas y Fatican neur Fatican yw gwlad annibynnol leiar byd. Mae wedi ei lleoli yng nghanol dinas Rhufain yn yr Eidal ar Pab sydd yn ei llywodraethu. Canolbwynt y Fatican yw Basilica Sant Pedr, sydd yn ôl traddodiad wedi ei hadeiladu ...

                                               

Ffrainc

Gwladwriaeth yng ngorllewin Ewrop yw Ffrainc ; enw swyddogol: Gweriniaeth Ffrainc. Maen ffinio â Môr Udd, Gwlad Belg a Lwcsembwrg yn y gogledd, yr Almaen, y Swistir, ar Eidal yn y dwyrain, Monaco, Môr y Canoldir, Sbaen ac Andorra yn y de, a Môr I ...

                                               

Gogledd Macedonia

Gwlad yn ne-ddwyrain Ewrop ar Orynys y Balcanau yw Gogledd Macedonia a arfer cael ei galw yn Cyn-weriniaeth Iwgoslafaidd Macedonia. Newidiwyd yr enw yn swyddogol ar 12 Chwefror 2019 er mwyn cydymffurfio â Chytundeb Prespa drwyr Cenhedloedd Unedig ...

                                               

Lwcsembwrg

Gwlad yng ngorllewin Ewrop rhwng Ffrainc, Gwlad Belg ar Almaen yw Uchel Ddugiaeth Lwcsembwrg neu Lwcsembwrg. Lwcsembwrg yw enw prifddinas y wlad, hefyd. Maer bobl yn siarad Lwcsembwrgeg, Ffrangeg ac Almaeneg, ond mae tua hanner y bobl syn byw yn ...

                                               

Moldofa

Gwlad yn nwyrain Ewrop yw Gweriniaeth Moldofa neu Moldofa. Cafodd ei galw yn Besarabia or blaen. Maen gorwedd ir dwyrain o fynyddoedd y Carpatiau. Cafodd ei sefydlu yn yr Oesoedd Canol ond roedd yn rhan o Rwmania am lawer o flynyddoedd. yn yr 20g ...

                                               

Gwlad Pwyl

Gweriniaeth yng nghanolbarth Ewrop yw Gweriniaeth Gwlad Pwyl neu Gwlad Pwyl. Maen ffinio ar Yr Almaen yn y gorllewin, Gweriniaeth Tsiec a Slofacia yn y de, Yr Wcráin a Belarws yn y dwyrain, a Lithwania a Rhanbarth Kaliningrad, syn rhan o Rwsia, y ...

                                               

Rwmania

Gwlad yn ne-ddwyrain Ewrop yw Rwmania. Maen ffinio â Hwngari a Serbia ir gorllewin a Bwlgaria ir de, ar Wcráin a Moldofa ir gogledd ar dwyrain. Ffurfir y mwyafrif or goror rhwng Rwmania a Bwlgaria gan Afon Donaw, syn arllwys i Aberdir y Donaw yn ...

                                               

Sbaen

Gwlad yn ne-orllewin Ewrop yw Teyrnas Sbaen neu Sbaen. Maen rhannu gorynys Iberia gyda Gibraltar a Phortiwgal, ac maen ffinio â Ffrainc ac Andorra yn y gogledd. Madrid ywr brifddinas. Felipe VI yw brenin Sbaen.

                                               

Slofacia

Gweriniaeth yng nghanolbarth Ewrop yw Gweriniaeth Slofacia neu Slofacia, rhan ddwyreinol yr hen Tsiecoslofacia. Y gwledydd gyfagos yw Gweriniaeth Tsiec, Gwlad Pwyl, Wcrain, Hwngari ac Awstria. Y brifddinas yw Bratislava sydd a thros 5.4 miliwn o ...

                                               

Y Deyrnas Unedig

Gwladwriaeth yw Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon neur Deyrnas Unedig), syn cynnwys gwledydd Prydain Fawr a thalaith Gogledd Iwerddon. Fei lleolir i ogledd-orllewin cyfandir Ewrop ac fei hamgylchynir gan Fôr y Gogledd, Môr Udd a Môr ...

                                               

Y Weriniaeth Tsiec

Gwlad ddirgaeedig yng nghanolbarth Ewrop ywr Weriniaeth Tsiec neu Tsiecia. Y gwledydd cyfagos yw Gwlad Pwyl ir gogledd, yr Almaen ir gorllewin, Awstria ir de a Slofacia ir dwyrain. Prag ydywr brifddinas.

                                               

Yr Wcráin

Gwlad a gweriniaeth yn nwyrain Ewrop ywr Wcráin. Ystyr y gair "Wcráin" ywr "wlad gyda ffiniau", syn golygu mai hi ywr wlad fwyaf yn Ewrop or gwledydd hynny syn gyfan gwbl o fewn Ewrop. Gwladychwyd neu meddiannwyd ei thiroedd gan fodau dynol tua 4 ...

                                               

Canada

Gwlad fwyaf gogleddol Gogledd America yw Canada ac hi ywr wlad ail fwyaf yn y byd o ran arwynebedd. Maen frenhiniaeth gyfansoddiadol. Maen ymestyn or Môr Iwerydd yn y dwyrain ir Môr Tawel yn y gorllewin ac i Gefnfor yr Arctig ir gogledd. Maen rha ...

                                               

Unol Daleithiau America

Gweriniaeth ffederal yng Ngogledd America yw Unol Daleithiau America neur Unol Daleithiau. Mae hanner cant o daleithiau yn yr undeb. Lleolir y 48 talaith gyfagos rhwng Canada ir gogledd a Mecsico ir de. Lleolir Alaska yng ngogledd-orllewin y cyfa ...

                                               

Gweriniaeth Islamaidd

Mae gweriniaeth Islamaidd, yn ei chyd-destun cyfoes, wedi dod i olygu sawl peth, weithiaun wrthgyferbyniol iw gilydd. Mewn damcaniaeth, ym marn rhai arweinwyr crefyddol ym myd Islam, maen wladwriaeth dan reolaeth ffurf llywodraeth neilltuol a gef ...

                                               

Cenedl-wladwriaeth

Math o wladwriaeth syn bodoli i ddarparu tiriogaeth sofranaidd ar gyfer cenedl yw cenedl-wladwriaeth. Maer wladwriaeth yn fro wleidyddol a daearwleidyddol, ar genedl yn fro ddiwylliannol ac/neu ethnig; awgrymir y cysyniad or genedl-wladwriaeth eu ...

                                               

Dinas-wladwriaeth

Dinas syn wladwriaeth annibynnol yw dinas-wladwriaeth. Gall fod yn wladwriaeth ddemocrataidd neun frenhiniaeth. Roedd dinas-wladwriaethau yn nodweddiadol o fywyd gwleidyddol Groeg yr Henfyd, yng Ngwlad Groeg ei hun ac yn ei threfedigaethau allano ...

                                               

Gwladwriaeth byped

Gwladwriaeth sydd yn honni ei bod yn annibynnol ond sydd yn wir yn gweithredu yn ôl ewyllys gwladwriaeth arall yw gwladwriaeth byped. Yn hanesyddol bu sawl math o wlad a oedd yn ddarostyngedig i ymerodraeth neu bŵer mawr ond nid yn swyddogol yn r ...

                                               

Gwladwriaeth ragod

Gwladwriaeth, fel arfer un fach a heb fawr o rym, a leolir rhwng dwy wladwriaeth fwy o faint sydd yn gwrthwynebu ei gilydd yw gwladwriaeth ragod neu wladwriaethau glustog. Er bod y fath sefyllfa yn ymddangos yn beryglus, maen debyg byddai preseno ...

                                               

Awstralia

Cymanwlad Awstralia neu Awstralia ywr wlad chweched fwyaf yn y byd yn ddaearyddol ar unig un sydd yn gyfandir cyfan. Maen cynnwys ynys Tasmania, syn un o daleithiaur wlad. Y gwledydd cyfagos yw Seland Newydd, sydd ir de-ddwyrain o Awstralia, ac I ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →