ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51                                               

Baner Panama

Ysbrydolwyd baner Panama gan yr faner Unol Daleithiau America. Maer faner yn cynnwys pedwar chwarter gyda seren goch a seren las mewn dau chwarter ar ddau chwarter arall yn las ar llall yn goch. Maer coch a glas yn cynrychiolir ddau blaid wleidyd ...

                                               

Baner Undeb Cenhedloedd De America

Mae baner Undeb Cenhedloedd De America neu baner UNASUR ; Adnebir y corff fel rheol gan ei thalfyriad Sbaeneg, UNASUR. Mae Undeb Cenhedloedd De America yn gorff rhyng-lywodraethol rhanbarthol syn cynnwys 12 gwladwrieth yn Ne America. Arwyddwyd Cy ...

                                               

Baner Ynysoedd Prydeinig y Wyryf

Mae baner Ynysoedd Virgin Prydain neu baner Ynysoedd Morwynol Prydain neu Ynysoedd y Wyryf Prydain ym Môr y Caribî yn faner Blue Ensign gyda Jac yr Undeb yn y canton ac ar ochr dde, cyhwfan y faner ceir arfbais yr Ynysoedd Virgin. Yn hynny o beth ...

                                               

Baneri De America

                                               

Cymuned Cenhedloedd yr Andes

Mae Cymuned Cenhedloedd yr Andes yn floc masnachu trawsffiniol syn cynnwys gwledydd De America. Yr aelod-wladwriaethau cyfredol yw Bolifia, Colombia, Ecuador, Periw a Feneswela. Galwyd y bloc fasnach yn "Pact yr Andeas" hyd 1996, ac fei ffurfiwyd ...

                                               

Gran Chaco

Un o brif ranbarthau daearyddol De America ywr Gran Chaco. Dawr gair or iaith Quechua chaku: "tir hela". Saif y Gran Chaco rhwng afonydd Paragwâi a Paraná ar Altiplano yn yr Andes. Rhennir yr ardal rhwng yr Ariannin, Bolifia, Brasil a Paragwâi. G ...

                                               

Mercosur

Mae Mercosur neu Mercosul yn undeb tollau a masnachu ryngwladol rhwng gwledydd De America. Yr aelodau yn 2019 oedd yr Ariannin, Brasil, Wrwgwái a Paragwâi. Bu Feneswela yn aelod ond diarddelwyd y wlad yn 2016. Maer Undeb yn weithredol ar gytundeb ...

                                               

Periw

Gwlad ar arfordir gorllewinol De America yw Gweriniaeth Periw neu Beriw. Maen ffinio ag Ecwador a Cholombia yn y gogledd, Brasil a Bolifia yn y dwyrain, Tsile yn y de ar Môr Tawel yn y gorllewin. Dominyddir daearyddiaeth y wlad gan gadwyn fawr yr ...

                                               

Ynysoedd y Falklands

Tiriogaeth sydd ym mherchnogaeth y Deyrnas Unedig yw Ynysoedd y Falklands neu Ynysoedd Malvinas. Maer ynysoedd wedi eu lleoli yn hemisffer y de yng Nghefnfor yr Iwerydd, yn agos at yr Ariannin. Ymosododd byddin yr Ariannin ar yr ynysoedd ym 1982, ...

                                               

Cyn-weriniaethaur Undeb Sofietaidd

Y 15 gwladwriaeth annibynnol a ddaeth allan o ddiddymiad yr Undeb Sofietaidd yn Rhagfyr 1991 yw cyn-weriniaethaur Undeb Sofietaidd. Yn iaith wleidyddol Ffederasiwn Rwsia a rhai o gyn-weriniaethau eraill yr Undeb Sofietaidd, maer term y tramor cyf ...

                                               

Baner Ewrop

Mae Baner Ewrop yn cynnwys cylch o ddeuddeg seren aur ar gefndir glas. Maen fwyaf cysylltiedig âr Undeb Ewropeaidd, gynt y Cymunedau Ewropeaidd, a fabwysiadodd y faner yn y 1980au. Er hynny, fei mabwysiadwyd yn gyntaf gan Gyngor Ewrop, a greodd h ...

                                               

Benelux

Grŵp o dair wlad yng ngorllewin Ewrop syn cynnwys Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a Lwcsembwrg ywr Benelux. Maer enw yn gyfuniad dechrau enw pob gwlad. Fei sefydlwyd yn wreiddiol er mwyn sefydlu "Undeb Economaidd Benelux". Sefydlwyd yr Undeb Economaid ...

                                               

Cyngor Ewropeaidd

Corff gwleidyddol uchaf yr Undeb Ewropeaidd ywr Cyngor Ewropeaidd, syn cyfarfod tua phedair gwaith y flwyddyn. Maen cynnwys penaethiaid y gwladwriaethau neur llywodraethau o aelod-wladwriaethaur Undeb, ynghyd â Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Yn y ...

                                               

Demograffeg Ewrop

Demograffeg Ewrop yw hanes niferoedd a nodweddion pobloedd cyfandir Ewrop. Yn 2005, amcangyfrifwyd gan y Cenhedloedd Unedig fod poblogaeth Ewrop yn 728 miliwn, ychydig dros un rhan o naw o boblogaeth y byd. Ganrif yn ôl, roedd poblogaeth Ewrop br ...

                                               

Europeana

Mae Europeana.eu yn borth rhyngrwyd syn gweithredu fel rhyngwyneb i filiynau o lyfrau, lluniau, ffilmiau a gwrthrychau amgueddfa, maer cofnodion archifol hyn wedi eu digido ledled Ewrop. Mae rhai or uchafbwyntiau ar Europeana yn cynnwys y Mona Li ...

                                               

Ewropa

Ym mytholeg Roeg, roedd Ewropa yn dywysoges Ffeniciaidd a gafodd ei herwgipio gan Iau yn rhith tarw ai chymryd ganddo i ynys Creta, lle rhoddodd hi enedigaeth i Minos. Yng ngweithiau Homer, mae Ewropa yn frenhines chwedlonol o Creta, yn hytrach n ...

                                               

Hanes Ewrop

Hanes Ewrop. Hanes y Deyrnas Unedig Hanes Prydain Hanes Cymru Hanes Gogledd Iwerddon Hanes Lloegr Hanes yr Alban Yr Ail Ryfel Byd Hanes yr Almaen Hanes Ffrainc Hanes yr Eidal Y Rhyfel Byd Cyntaf

                                               

Llychlyn

Gall Llychlyn neu Sgandinafia gyfeirio naill ai at benrhyn Llychlyn, sef y gorynys o gyfandir Ewrop syn cynnwys mwyafrif tiroedd Norwy a Sweden, neur rhanbarth o Ewrop syn cynnwys penrhyn Llychlyn ynghyd â phenrhyn Jutland. O ganlyniad, i fod yn ...

                                               

Llywodraeth Leol Brenhiniaeth Iwgoslafia

Gwelwyd tri datblygiad a newid yn ffiniau a cymwysedd Llywodraeth Leol Brenhiniaeth Iwgoslafia yn ystod cyfnod y wladwriaeth hwnnw a fodolai rhwng y ddau ryfel byd. O ddiwedd y Rhyfel Mawr yn 1918 hyd at 1922, fe etifeddodd a pharhaodd y Frenhini ...

                                               

Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad Ewrop

Sefydliad rhyngwladol yw Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad Ewrop. Ei waith yw rhybydd cynnar, atal gwrthdaro, goruchwyliaeth argyfwng ac ailsefydlu ar ôl gwrthdaro yn Ewrop. Lleolir pencadlys y sefydliad yn Fienna, Awstria, a cheir swyddfeydd ...

                                               

Transnistria

Gweriniaeth sydd wedi torrin rhydd ond syn gorwedd o fewn ffiniau cydnabyddedig Moldofa yn nwyrain Ewrop yw Transnistria, a adnabyddir hefyd fel Trans-Dniester, Transdniestria a Pridnestrovie. Er nad ywn cael ei chydnabod yn rhyngwladol gan unrhy ...

                                               

Undeb Gorllewin Ewrop

Undeb amddiffyn yn Ewrop syn canolbwyntio ar bolisïau tramor a diogelwch cyffredin yw Undeb Gorllewin Ewrop. Cafodd ei ffurfio yn ôl termau Cytundeb Helsinki ym 1999. Ar hyn o bryd mae gan NATO y cyfrifoldeb i weithredu ei benderfyniadau. Aelod-w ...

                                               

Baner Barbados

Mabwysiadwyd baner genedlaethol Barbados ar 30 Tachwedd 1966, sef, diwrnod annibyniaeth gyntaf y genedl yma sydd yn y Caribî. Codwyd y faner gan y Lefftenant Hartley Dottin o Gatrawd Barbados. Cymuseredd y faner yw 3:2.

                                               

Baner Grenada

Mabwysiadwyd baner genedlaethol Grenada wrth iddi ddod yn wlad annibynnol oddi ar Brydain ar 7 Chwefror 1974. Maen genedl yn y Caribî. Dyluniwyd y faner gan Anthony C. George o Soubise ym mhlwyf Saint Andrew ar Grenada. Maer faner ddinesyg yr un ...

                                               

Baner Gwadelwp

Mae Gwadelwp, yn rhanbarth a departement dramor o Ffrainc sydd wedi ei lleoli yn y Caribî. Or herwydd, nid oes ganddi faner swyddogol ryngwladol ac, yn hytrach, y tricoloure, baner Ffrainc yw ei baner swyddogol. Serch hynny, defnyddir logor rhanb ...

                                               

Baneri Gogledd America

                                               

Hanes Gogledd America

                                               

Awstralasia

Term amrywiol a ddefnyddir i ddisgrifio rhanbarth yn Oceania yw Awstralasia – mae fel arfer yn cyfeirio at Awstralia, Seland Newydd, ac ynysoedd cyfagos yn y Cefnfor Tawel. Bathwyd y term gan Charles de Brosses yn Histoire des navigations aux ter ...

                                               

Undeb Cenhedloedd De America

Mae UNASUR, enw Undeb Cenhedloedd De America yw undeb trawsffiniol a rhynglywodraethol syn uno dau fasnach rydd bresennol sefydliadau Mercosur ar Cymuned yr Andes" fel rhan o broses integreiddio De America. Adeiladwyd y sefydliad ar fodel yr Unde ...

                                               

Pangaea

Pangaea neu Pangea ywr enw a roddir ar yr uwchgyfandir y credir iddo fodoli yn ystod y cyfnodau Paleosoïg a Mesosoïg, cyn i broses tectoneg platiau wahanur cyfandiroedd cyfansoddol iw dosbarthiad presennol. Ymddengys mair Almaenwr Alfred Wegener, ...

                                               

Palearctig

Un o wyth eco-barth ar wyneb y Ddaear ywr Paelearctig. O ran daearyddiaeth ffisegol, dymar mwyaf ohonynt. Maen cynnwys Ewrop, Asia, ir gogledd o mynyddoedd yr Himalaya, gogledd Affrica a chanol y penrhyn Arabaidd. Mae eco-barthaur Palearctic yn c ...

                                               

Aelod-wladwriaethau NATO

Cynghrair milwrol sydd yn cynnwys 29 o aelod-wladwriaethau o Ogledd America ac Ewrop yw Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd. Y ddwy aelod o Ogledd America yw Canada ar Unol Daleithiau. Mae gan bob un or aelodau luoedd milwrol, er nad oes gan Wl ...

                                               

Ciwba

Gwlad yn Ynysoedd y Caribî yw Gweriniaeth Ciwba. Lleolir Ciwba ir de or Unol Daleithiau, ir gorllewin o Haiti ar Ynysoedd Turks a Caicos, ir gogledd o Jamaica ar Ynysoedd Caiman ac ir dwyrain o Fexico. Ciwba ywr ynys fwyaf ym Môr y Caribî. Y brif ...

                                               

Colombia

Gwlad yng ngogledd-orllewin De America yw Gweriniaeth Colombia neu Colombia. Maen ffinio â Feneswela a Brasil ir dwyrain, Ecwador a Pheriw ir de, y Cefnfor Iwerydd ir gogledd, a Phanama ar Cefnfor Tawel ir gorllewin. Colombia ywr unig wlad yn Ne ...

                                               

Cymuned o Daleithiaur Caribi a Lladin America

Mae Cymuned o Daleithiaur Caribî a Lladin America yn glwstwr o genhedloedd Lladin America ar Caribî a grewyd 23 Chwefror 2010 yn Playa del Carmen, Quintana Roo, Mecsico. Maer gymuned yn cynnwys pob gwlad yn yr Amerig - sef Cyfandir gogledd a de A ...

                                               

Ecwador

Gwlad yng ngogledd-orllewin De America yw Ecwador. Y gwledydd cyfangos yw Colombia ir gogledd, a Periw ir de. Mae hin wlad annibynnol ers 1830. Prifddinas Ecwador yw Quito.

                                               

Gwatemala

Gwlad yng Nghanolbarth America yw Gwatemala neun swyddogol: Gweriniaeth Gwatamala neu República de Guatemala). Fei lleolir rhwng Mecsico, y Cefnfor Tawel, Belîs ar Caribi ir gogledd-ddwyrain, a Hondwras ac El Salfador ir de-ddwyrain. Gyda phoblog ...

                                               

Mecsico

Gwlad yng Ngogledd America yw Taleithiau Unedig Mecsico neu Mecsico. Y gwledydd cyfagos ywr Unol Daleithiau, Gwatemala a Belîs. Mae gan y wlad arfordir ar y Cefnfor Tawel yn y gorllewin; yn y dwyrain mae ganddi arfordir ar Gwlff Mecsico a Môr y C ...

                                               

Brwnei

Gwlad yn Ne-ddwyrain Asia yw Brwnei. Fei lleolir ar arfordir gogleddol ynys Borneo, ar lan Môr De Tsieina. Ar y tir amgylchynir Brwnei gan dalaith Sarawak, syn rhan o Faleisia. Mae hin wlad annibynnol er 1984. Prifddinas Brwnei yw Bandar Seri Beg ...

                                               

Coweit

Gwlad Arabaidd yng ngorllewin Asia ar Dwyrain Canol ar arfordir Gwlff Persia yw Coweit. Yn swyddogol, ei henw yw "Gwladwriaeth Coweit". Fei lleolir rhwng de-orllewin Irac a gogledd-ddwyrain Sawdi Arabia yng ngorllewin Asia, ar ben eithaf Gwlff Pe ...

                                               

Gwladwriaeth Palesteina

Mae Palesteina a gaiff ei gydnabod yn swyddogol fel Gwladwriaeth Palesteina gan y Cenhedloedd Unedig ac endidau eraill, yn wladwriaeth sofran de jure yng Ngorllewin Asia. Mae mewn dwy ran: y Lan Orllewinol a Llain Gaza gyda Jerwsalem yn brifddina ...

                                               

Dugiaeth

Tir neu ardal a reolir gan ddug neu dduges yw Dugiaeth. Maen derm a arferir yn bennaf yng Ngorllewin Ewrop, yn arbennig yn Ffrainc, gwledydd Prydain ar Eidal. Mae Cernyw yn enghraifft o ddugiaeth gyfoes yn y Deyrnas Unedig.

                                               

Yr Iseldiroedd

Gwlad a theyrnas ar lan Môr y Gogledd yng ngorllewin Ewrop syn ffinio âr Almaen ir dwyrain a Gwlad Belg ir de ywr Iseldiroedd. Amsterdam ywr brifddinas ar Iseldireg yw prif iaith y wlad ai hiaith swyddogol.

                                               

El Salfador

Gweriniaeth Sbaeneg yng Nghanolbarth America syn ffinio âr Cefnfor Tawel ir de, Gwatemala ir gorllewin, ac Hondwras ir gogledd ar dwyrain yw Gweriniaeth El Salfador neu El Salvador.

                                               

Hondwras

Gweriniaeth ddemocrataidd yng Nghanolbarth America yw Gweriniaeth Hondwras. Maen ffinio â Gwatemala ir gorllewin, El Salfador ir de-orllewin, ir de gan y Cefnfor Tawel, ac ir gogledd gan Fôr y Caribî. Arferid cyfeirio ati fel "Hondwras Sbaenig" e ...

                                               

Nicaragwa

Gwlad yng Nghanolbarth America yw Gweriniaeth Nicaragwa. Maen gorwedd rhwng y Cefnfor Tawel ir gorllewin ar Caribî ir dwyrain. Costa Rica yw ei chymydog ir de ac maen ffinio â Hondwras ir gogledd. Managua ywr brifddinas.

                                               

ISO 4217

                                               

Côd gwlad parth lefel uchaf

Parth lefel uchaf rhyngrwyd sydd, fel rheol, yn cael ei neilltuo ar gyfer gwlad neu diriogaeth ddibynnol yw Côd gwlad parth lefel uchaf. Maen un or codau ISO. Mae pob un or codau hyn yn godau dwy lythyren ccTLD ac mae pob côd dwy lythyren yn bart ...

                                               

Gogledd Fietnam

                                               

Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen

Gwlad gomiwnyddol oedd yn aelod o Gytundeb Warsaw oedd Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen a elwir yn aml yn Dwyrain yr Almaen. Y brifddinas oedd Dwyrain Berlin. Sefydlwyd y wlad ym 1949 wedir Ail Ryfel Byd. Ers 3 Hydref, 1990, nid ywr DDR yn bod ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →