ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50                                               

Eats, Shoots and Leaves

Llyfr yn yr iaith Saesneg gan Lynne Truss ar bwnc atalnodi yw Eats, Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. Fei cyhoeddwyd yn 2003. Maer awdur yn hiraethu am adeg well pan allai pobl atalnodi, yn ei barn hi, ac yn taranu yn e ...

                                               

Llinell doriad

Marc atalnodi yw llinell doriad syn hirach na cysylltnod a gyda defnydd gwahanol. Y mathau mwyaf cyffredin o llinellau toriad ywr llinell doriad en ar llinell doriad em.

                                               

Seren (symbol)

Symbol teipograffeg, neu glyff, yw Seren, a elwir yn seren oherwydd ei debygrwydd at ddelwedd confensiynol o seren. Adnabyddir fel Asterisk mewn amryw o ieithoedd. Dawr term asterisk or Lladin cynnar asteriscus, ar Groeg ἀστερίσκος, syn golygu "s ...

                                               

Ch

Pedwaredd llythyren yr wyddor Gymraeg yw Ch. Maer llythyren "Ch" yn Gymraeg yn cael ei ynganu fel " yn IPA. Maen debyg ir un lythyren yn Almaeneg yng ngeiriau "auch", "doch", ayyb. Yn Saesneg a Sbaeneg, ynganer y llythyrennau "ch" ychydig fel "ts ...

                                               

Glyff

Mewn teipograffeg, mae glyff yn symbol elfennol o fewn set o symbolau y cytunwyd arno, a fwriadwyd i gynrychioli llythrennau darllenadwy at ddibenion ysgrifennu. Ystyrir glyffiaun farciau unigryw syn cyd-fynd â sillafu gair neu gyfrannu at ystyr ...

                                               

Ng

Unfed lythyren ar ddeg yr wyddor Gymraeg ydy ng. Maen ymddangos yng nghanol neu ddiwedd gair, ac ar gychwyn geiriau sydd wediu treiglio. Mae hin dilyn g yn yr wyddor. Ar adegau, maer ddwy lythyren n ac g iw clywed ar wahân yn hytrach nar sŵn ng a ...

                                               

Tild

Marc diacritig a ddefnyddir mewn sawl iaith yw tild neu tilde. Maen nodi bod ynganiad llythyren or wyddor i gael ei newid mewn rhyw ffordd. Gall y newid amrywion fawr yn dibynnu ar yr iaith. Dyma ychydig o ddefnyddiaur marc sydd iw cael yn ieitho ...

                                               

Braille

Ffurf ar gyfathrebu a ddefnyddir gan bobl gyda nam difrifol ar y golwg yw Braille neu weithiau yn Gymraeg Breil. Maen system o ddotiau uchel a ddarllenir gan unigolion drwy eu teimlo gyda blaenau eu bysedd. Enwir Braille ar ôl y Ffrancwr Louis Br ...

                                               

Coelbren y Beirdd

System ysgrifennu a luniwyd gan Iolo Morganwg ar ddiwedd y 18g yw Coelbren y Beirdd. Yn ôl Iolo, dymar wyddor hynafol a ddefnyddid gan yr hen Gymry ar Brythoniaid. Honnai iddynt eu hetifeddu gan y Derwyddon. Maer ymadrodd "naddu gwawd" gwawd ="ba ...

                                               

Ysgrifen gynffurf

System ysgrifennu syn tarddu o Fesopotamiar henfyd yw ysgrifen gynffurf. Cafodd symbolau ar ffurf cŷn eu hysgythru ar lechi clai gan ddefnyddio ysbrifbin trionglog. Ymddangosodd ysgrifen ym Mesopotamia tua 3500 CC. Yn wreiddiol, arwyddion rhif a ...

                                               

Deuddegol

Mae deuddegol yn cyfeirio at system bôn 12, lle cyfrifir bob yn 12, yn hytrach nar 10 arferol. Arferid defnyddior system hon yng ngwledydd Prydain tan yn ddiweddar ar y ffurf "dwsin" yn enwedig i gyfrif arian a wyau: roedd deuddeg ceiniog mewn sw ...

                                               

Ogam

Roedd Ogam neu Ogham yn sgript a ddefnyddid or 4g hyd y 10g, i ysgrifennu Gwyddeleg yn bennaf. Maer arysgrifau Ogam "clasurol" iw cael yn Iwerddon, Cymru, Yr Alban ac Ynys Manaw, gydag ychydig yn Lloegr, ar mwyafrif yn dyddio or bumed ar chweched ...

                                               

Bomio tactegol

                                               

Llam llyffant (tacteg)

Tacteg gan droedfilwyr yw llam llyffant er mwyn symud lluoedd tuag at gyrchfan a amddiffynnir gan y gelyn. Bydd un milwr, cerbyd, neu is-uned yn aros yn y fan er mwyn darparu tanio amddiffynnol, tra bydd y milwr, cerbyd, neu is-uned arall yn symu ...

                                               

Rhagod

Ymosodiad dirybudd o safle guddiedig yw rhagod ; gall hefyd olygu atalfa neu rwystr. Gall y cuddfan fod yn nodwedd naturiol e.e. coedwig, neun guddliw ar y person syn paratoi i ymosod. Er enghraifft, yng Nghwnsyllt, yng ngantref Tegeingl heddiw y ...

                                               

Ystlysu (tacteg filwrol)

Yn nhacteg filwrol, manwfr i ymosod ar ystlysau llu gwrthwynebol yw ystlysu. Os yw ymosodiad ystlysu yn llwyddo, caiff y llu gwrthwynebol ei amgylchynu o ddau gyfeiriad neu fwy, sydd yn lleihau manwfradwyedd y llu a orystlyswyd ac ei allu i amddi ...

                                               

10 Hygiea

Asteroid yw 10 Hygiea. Fei darganfuwyd gan y seryddwr Eidalaidd Annibale de Gasparis ar 12 Ebrill 1849. 10 Hygiea yw un or cyrff mwyaf yn y wregys asteroidau. Fei enwir ar ôl Hygieia, duwies Iechyd ym mytholeg Roeg.

                                               

18349 Dafydd

Cafodd yr asteroid 18349 Dafydd ei ddarganfod ar 25 Gorffennaf 1990 gan H. E. Holt yn Palomar. Enwir yr asteroid ar ôl Dafydd ap Llywelyn, Tywysog Cymru - yr unig gorff seryddol iw enwi ar ôl aelod o Dŷ Gwynedd.

                                               

2 Pallas

2 Pallas ywr ail asteroid i gael ei ddarganfod ar trydydd wrthrych trymaf yn y gwregys asteroidau: amcangyfrifir ei fod yn cynnwys 7% o fas y gwregys cyfan. Cafodd ei ddarganfod ar 28 Mawrth, 1802, gan y seryddwr Almeinig Heinrich Wilhelm Matthäu ...

                                               

216 Kleopatra

Asteroid yw 216 Kleopatra syn cylchur Haul yn y prif wregys asteroidau. Cafodd ei ddarganfod gan Johann Palisa ar 10 Ebrill, 1880. Fei enwir ar ôl Cleopatra VII, Brenhines olaf yr Aifft.

                                               

2597 Arthur

Asteroid bychan ym mhrif wregys asteroid Cysawd yr Haul yw 2597 Arthur. Cafodd ei ddarganfod gan Edward L. G. Bowell yn 1980 ai enwodd ar ôl Arthur, brenin chwedlonol y Brythoniaid.

                                               

2598 Merlin

Asteroid bychan ym mhrif wregys asteroid Cysawd yr Haul yw 2598 Merlin. Cafodd ei ddarganfod gan Edward L. G. Bowell yn 1980. Fei enwir ar ôl Myrddin, dewin enwog y Brenin Arthur. Mae Merlin yn asteroid dosbarth C, syn meddwl ei fod o liw tywyll ...

                                               

3 Juno

3 Juno ywr trydydd asteroid i gael ei ddarganfod ac un or asteroidau mwyaf yn y prif wregys o asteroidau syn cylchdroir Haul. Dymar ail drymaf or asteroidau math S a nodweddir gan eu natur creigiog. Cafodd ei ddarganfod ar 1 Medi, 1804 gan y sery ...

                                               

433 Eros

Asteroid yw 433 Eros. Darganfyddwyd Eros gan ddau seryddwr, Gustave Witt, ag Auguste Charlois, ar 13 Awst 1898. Mae Eros yn enwog yn nhermau seryddiaethol am ei statws fel yr asteroid agos-ir-ddaear cyntaf i gael ei ddarganfod. Lawnsiwyd y chwili ...

                                               

5535 Annefrank

Asteroid yw 5535 Annefrank a leolir yn y rhan or gwregys asteroidau syn agosach ir Haul ac syn aelod or teulu asteroid Augusta. Cafodd ei ddarganfod gan Karl Reinmuth yn 1942. Fei enwir ar ôl Anne Frank, y dyddiadures Almaenig Iddewig a fu farw m ...

                                               

5861 Glynjones

                                               

6758 Jesseowens

Asteroid a ddarganfuwyd ar 13 Ebrill 1980 gan A Mrkos yn Klet ywr 6758 Jesseowens ac a alwyd ar ôl yr athletwr trac a chae Americanaidd James Cleveland "Jesse" Owens.

                                               

7 Iris

Mae 7 Iris yn asteroid. Darganfyddwyd gan y seryddwr Seisnig John Russell Hind ar 13 Awst 1847. Enwir ar ôl y dduwies o fytholeg Groegaidd, Iris, negesydd y duwiau.

                                               

951 Gaspra

Cafodd yr asteroid 951 Gaspra ei ddarganfod ar 30 Gorffennaf 1916 gan y seryddwr G. N. Neujmin. Gaspra oedd yr asteroid cyntaf i dderbyn ymweliad gan chwiliedydd gofod pan aeth y chwiliedydd NASA Galileo heibior corff ar 29 Hydref 1991, yn tynnu ...

                                               

9622 Terryjones

                                               

Antlia

                                               

Apus

                                               

Aquarius (cytser)

Cytser y Sidydd yw Aquarius sef gair Lladin am gariwr dŵr. Mae wedii leoli rhwng Capricornus a Pisces. Ei symbol yw syn cynrychioli dŵr. Maen un o 88 cytser a restrwyd gan yr athronydd Ptolemy yn yr Ail ganrif.

                                               

Aquila (cytser)

                                               

Ara

                                               

Arabia Terra

Arabia Terra yw enw ardal ucheldirol, 4.500 km o hyd, ar y blaned Mawrth. Fei lleolir yn y gogledd. Maer ardal yn llawn craterau a cheunentydd ac wedi ei erydun drwm.

                                               

Aries (cytser)

Cytser y Sidydd yw Aries sef gair Lladin am hwrdd. Mae wedii leoli rhwng Pisces a Taurus. Ei symbol yw. Maen un o 88 cytser a restrwyd gan yr athronydd Ptolemy yn yr Ail ganrif.

                                               

Astrofioleg

Astrofioleg ywr astudiaeth o fywyd yn y gofod syn cyfuno elfennau o seryddiaeth, bioleg a daeareg yn ei disgyblaeth. Ei phrif ganolbwynt yw astudio tarddiad, dosraniad ac esblygiad bywyd. Dawr enw or geiriau Groeg αστρον, βιος a λογος ; enwau ara ...

                                               

Walter Baade

Roedd Wilhelm Heinrich Baade, yn seryddwr Almaenig a weithiodd yn yr Unol Daleithiau o 1931 i 1959, trwy ei waith bu modd gwellar amcangyfrif o oedran a maint y bydysawd. Wedi ei eni yn Schréttinghausen, bun astudio ym Mhrifysgolion Münster a Göt ...

                                               

Belinda (lloeren)

Belinda ywr nawfed o loerennau Wranws a wyddys: Cylchdro: 75.255 km oddi wrth Wranws Tryfesur: 68 km Cynhwysedd:? Enwir y lloeren ar ôl Belinda, arwres y gerdd The Rape of the Lock gan Alexander Pope. Cafodd y lloeren ei darganfod gan Voyager 2 y ...

                                               

Bianca (lloeren)

Bianca ywr drydedd o loerennau Wranws a wyddys: Tryfesur: 44 km Cylchdro: 59.165 km oddi wrth Wranws Cynhwysedd:? Chwaer i Katherine yw Bianca yn y ddrama Taming of the Shrew gan Shakespeare. Cafodd y lloeren Bianca ei darganfod gan Voyager 2 ym ...

                                               

Boötes

                                               

Tycho Brahe

Seryddwr o uchelwr o Ddenmarc oedd Tycho Brahe a noddwyd gan Deulu Brenhinol Denmarc, yr Ymerodwr Lân Rufeinig ac uchelwyr eraill. Mesurodd safleoedd y sêr ar planedau or Ddaear a oedd yn hanfodol ar gyfer datblygiad seryddiaeth. Roedd hefyd y cy ...

                                               

Caelum

                                               

Callisto (lloeren)

Un o loerennaur blaned Iau yw Callisto, ac un or lloerennau mwyaf yng Nghysawd yr Haul. Darganfuwyd y lloeren gan y seryddwr Galileo Galilei yn 1610. Enwodd y lloeren "newydd" ar ôl y nymff Roegaidd Callisto. Gan ei fod mor bell or Haul, mae dŵr ...

                                               

Camelopardalis

                                               

Cancer (cytser)

Cytser y Sidydd yw Cancer sef gair Lladin am granc. Mae wedii leoli rhwng Gemini a Leo. Ei symbol yw. Maen un o 48 cytser a restrwyd gan yr athronydd Ptolemy yn yr Ail ganrif.

                                               

Canes Venatici

                                               

Canis Major

Un or 88 cytser seryddol yw Canis Major, sydd yn golygu `ci mawr yn Lladin. Defnyddir y gair Major i wahaniaethu rhwng y Ci Mawr a chytser Canis Minor, y Ci Bach. Maer cytser yn cynnwys Sirius, y seren ddisgleiriaf yn y wybren. Maer Llwybr Llaeth ...

                                               

Canis Minor

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →