ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47                                               

Latfieg

Iaith Faltig Ddwyreiniol a siaredir gan Latfiaid yn Latfia a gan ymfudwyr au disgynyddion yn yr Amerig, Awstralia a nifer o wledydd eraill yw Latfieg. Mae hin yr iaith swyddogol yn Latfia ac un o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

                                               

Lwcsembwrgeg

Tafodiaith Ffranconaidd Moselle yw Lwcsembwrgeg syn cael ei siarad yn bennaf yn Lwcsembwrg lle y maen iaith swyddogol yn ogystal â Ffrangeg ac Almaeneg. Tua 400.000 o bobl ar draws y byd syn siarad yr iaith.

                                               

Ll

Llythyren yn yr wyddor Gymraeg ydy ll. Maen gytsain. Maen treiglon feddal i l, e.e. ei lais, i lawer. Dydy sain ll ddim yn hawdd i rai o ddysgwyr yr iaith Gymraeg, yn arbennig Saeson, gan nad oes sain gyfatebol yn eu ieithoedd hwy.

                                               

Lladin Newydd

Defnyddir y term Lladin Newydd i ddisgrifior iaith Ladin a ddefnyddiwyd mewn gweithiau gwreiddiol a grewyd rhwng tua 1500 a thua 1900. Defnyddiwyd Lladin yn ystod y cyfnod hwn ar gyfer cyhoeddiadau ysgolheigaidd a gwyddonol, yn ogystal â defnyddi ...

                                               

M

Am y cymeriad o ffilmiau James Bond, gweler M Trydedd lythyren ar ddeg yr wyddor Ladin yw M m. Dymar unfed lythyren ar bymtheg yn yr wyddor Gymraeg. Mae M yn dalfyriad or gair Saesneg motorway a welir yn aml ar enwau traffyrdd yng ngwledydd Pryda ...

                                               

Maleieg

                                               

Maori (iaith)

Am y bobl, gweler Maorïaid. Maori ywr iaith frodorol a siaredir gan y Maorïaid yn Seland Newydd, ar Ynys y Gogledd yn bennaf. Maen iaith swyddogol yn y wlad, gydar Saesneg, ac mae tua 160.000 o bobl yn medru ei siarad.

                                               

Marathi

Marathi yw iaith swyddogol talaith Maharashtra yng ngorllewin canolbarth India. Mae Marathi yn iaith Indo-Ariaidd syn perthyn i uwch-deulur ieithoedd Indo-Iraneg yn yr ieithoedd Indo-Ewropeaidd.

                                               

Marovo

Iaith a siaredir ar ynysoedd yn Lagŵn Marovo ac oi gwmpas yn Nhalaith Ddwyreiniol yr Ynysoedd Solomon yw Marovo. Maen perthyn ir grŵp Oceanig o fewn teulu yr ieithoedd Awstronesaidd. Maen perthyn ir is-grŵp New Georgia ynghyd â deg iaith arall: G ...

                                               

Mewnddodiad

Mewn ieithyddiaeth, morffem syn digwydd y tu mewn ir gwreiddyn i fynegi ystyr gramadegol neu darddiadol yw mewnddodiad. Fel yn achos y dodiaid eraill, ni all mewnddodiaid sefyll ar eu pennau eu hunain. Maen nhw felly yn forffemau clymedig. Ni che ...

                                               

Mongoleg

Iaith a siaredir ym Mongolia a rhanbarthau cyfagos o Tsieina a Rwsia yw Mongoleg. Hi yw aelod mwyaf adnabyddus y grŵp ieithyddol o ieithoedd Mongolaidd, a chredir ei bod yn perthyn i deulu ieithyddol yr ieithoedd Altaig. Ceir tua 5.7 miliwn o sia ...

                                               

Montenegreg

Iaith a siaredir yn Montenegro a rhai gwledydd cyfagos yw Montenegreg. Maen iaith swyddogol yn Montenegro. Siaredir Montenegreg gan tua 500.000 o bobl.

                                               

Mu (llythyren)

                                               

N

                                               

Nafacho (iaith)

Iaith Athabasgaidd yw Nafacho, a siaredir gan y bobl Nafacho yn ne-orllewin Unol Daleithiau America. Un o ieithoedd Athabasgaidd Deheuol yw hi, yn ddaearyddol ac yn ieithyddol, yn wahanol ir rhan fwyaf o ieithoedd Athabasgaidd eraill, syn cael eu ...

                                               

Norn

Iaith a siaredid yn Shetland ac Ynysoedd Erch tan y cyfnod modern ywr Norn. Mae hin perthyn yn agos ir Norwyeg a Ffaröeg. Erbyn heddiw tafodiaith Albanaidd ywr Shetlandeg a siaredir ar yr ynysoedd. Dyma Weddir Arglwydd yn Norn. Fy vor or er i Chi ...

                                               

Norwyeg

Iaith swyddogol Norwy ac un or ieithoedd Germanaidd gogleddol ydyr Norwyeg. Fei siaredir gan tuag at 4.7 miliwn o bobl yn Norwy. Mae hin perthyn i is-grŵp gorllewinol y gangen, ynghyd ar Islandeg, y Ffaröeg ar iaith farw Norn a siaradwyd yn yr oe ...

                                               

Nu (llythyren)

                                               

Nynorsk

Un o ddwy ffurf swyddogol yr iaith Norwyeg ysgrifenedig yw Nynorsk. Bokmål ywr ffurf arall swyddogol. Tra bo Bokmål yn deillio o ffurfiau Daneg a siaradwyd yn ninasoedd Norwy pan oedd y wlad honno yn perthyn i Ddenmarc ac yn cael ei defnyddio yn ...

                                               

O

                                               

Ocsitaneg

Siaredir Ocsitaneg a adnabyddir hefyd fel lenga dòc) yn Ne Ffrainc, yn bennaf yn ardal Profens, rhannau or Eidal, rhannau o Sbaen ac ym Monaco; yn answyddogol, gelwir yr ardaloedd hyn yn Ocsitania. Maer Ocsitaneg yn un or ieithoedd Romáwns ac mae ...

                                               

Ojibwe

Iaith or teulu ieithyddol Algonciaidd ydy Ojibwe, a elwir hefyd Anishinaabemowin. Mae ganddi hi gyfres o dafodieithoedd, sydd yn defnyddio systemau ysgrifennu gwahanol - sydd ag enwau lleol gwahanol. Rhwng y tafodieithoedd hyn, ni ystyrir yr un y ...

                                               

Olddodiad

Erthygl am y term ieithyddol yw hon; gweler hefyd Olddodiad rhyngrwyd. Mewn ieithyddiaeth, morffem syn dilyn y gwreiddyn i fynegi ystyr gramadegol neu darddiadol yw olddodiad. Fel yn achos y dodiaid eraill, ni all olddodiaid sefyll ar eu pennau e ...

                                               

Omega

O ran ei symbolaeth Gristnogol, fel llythyren olaf yr wyddor mae Omega yn cynrychioli Diweddd y byd a darfod y Greadigaeth. Gydag Alffa maen ffurfior monogram sanctaidd Α-Ω Alffa-Omega syn cynrychiolir Mab, ail berson Y Drindod, gan fod Duw yn dw ...

                                               

Omicron

                                               

P

                                               

Pali

Iaith Indo-Aryan yw Pāli ; syn perthyn ir grwp Prakrit o ieithoedd. Caiff ei chydnabod fel iaith llawer o hen ysgrifau crefyddol Bwdhaeth.

                                               

Pashto

Pashto yw iaith y Pathaniaid, grŵp ethnig syn byw yn Affganistan a rhannau o ogledd-orllewin Pacistan. Maen perthyn i gangen Iranaidd y teulu ieithyddol Indo-Ewropeaidd. Mae Pashto yn un o ddwy iaith swyddogol Affganistan, ynghyd â Dari. Rhennir ...

                                               

Perseg

                                               

Pi (llythyren)

Am ddefnydd arferol y llythyren mewn mathemateg, gwelwch Pi. Pi ywr 16eg lythyren yn yr wyddor Roeg. Yn y system rhifolion Groegaidd, mae ganddi werth o 80.

                                               

Picteg

Picteg oedd iaith y Pictiaid, pobl hynafol oedd yn byw yng ngogledd yr Alban. Mae rhai ysgolheigion, yn fwyaf nodedig Kenneth Jackson, wedi dadlau nad oedd Picteg yn iaith Indo-Ewropeaidd. Fodd bynnag, barn y mwyafrif o ysgolheigion erbyn hyn yw ...

                                               

Piemonteg

                                               

Pirahã (iaith)

Iaith enedigol pobl Pirahã yn yr Amazonas, Brasil ydy Pirahã, neu Múra-Pirahã. Maer bobl Pirahãn byw ar hyd Afon Maici, syn llifo i mewn ir Afon Amazonas. Maer Pirahãn unig dafodiaith yr iaith Mura sydd wedi goroesi, oherwydd fod gweddill bobl Mu ...

                                               

Portiwgaleg

Mae Portiwgaleg yn iaith Romáwns a siaredir hin bennaf ym Mrasil, Portiwgal a rhai gwledydd eraill yn Affrica a De-ddwyrain Asia gan gynnwys Angola, Penrhyn Verde, Gini Bisaw a Mosambic. Mae ganddi statws swyddogol hefyd yn Nwyrain Timor, Gini Gy ...

                                               

Proto-Indo-Ewropeg

Yr iaith wreiddiol, neu grwp o dafodieithoedd efallai, y tybir gan ieithegwyr y tarddodd Indo-Ewropeg ar ieithoedd Indo-Ewropeaidd ohoni yw Proto-Indo-Ewropeg. Does dim cofnodion or iaith dybiedig hon wedi goroesi; maer holl wybodaeth am Broto-In ...

                                               

Psi (llythyren)

                                               

Punjabi

Iaith Indo-Ewropeaidd a siaradir yn rhanbarth ddaearyddol Punjab ar is-gyfandir India yw Punjabi. Maen perthyn i is-deulur ieithoedd Indo-Iraneg ac yn agos iawn i Wrdw. Cadarnler Punjabi yw talaith y Punjab yn India a thalaith y Punjab ym Mhacist ...

                                               

Pwyleg

Dzień dobry - Bore da Dobry wieczór - Noswaith dda Przepraszam - Esgusodwch fi Dobranoc - Nos dda Nie ma za co, Proszę - Croeso yn ymateb i "diolch" Ja jestem ydy hi Dziękuję bardzo - Diolch yn fawr Proszę - Os gwelwch yn dda Do widzenia / Do zob ...

                                               

Ph

Ugeinfed lythyren yr wyddor Gymraeg yw ph. Maen gytsain. Maen digwydd ar ddechrau gair fel cytsain, e.e. Pheniciaid, ac fel treiglad llaes y llythyren p, e.e. a phobl pobl, ayb.

                                               

Q

                                               

Qoppa

                                               

R

                                               

Rajasthani

Rajasthani yw iaith swyddogol talaith Rajasthan yng ngogledd-orllewin India, ar y ffin â Phacistan. Mae Rakasthani yn iaith Indo-Ariaidd syn perthyn i uwch-deulur ieithoedd Indo-Iraneg yn yr ieithoedd Indo-Ewropeaidd.

                                               

Rwmaneg

Rwmaneg yw iaith genedlaethol Rwmania a Moldofa. Maen perthyn ir ieithoedd Romáwns yn y teulu Indo-Ewropeaidd o ieithoedd. Mae tua 24 miliwn o bobl yn siarad yr iaith, yn bennaf yn Rwmania. Mae Rwmaneg yn nodweddiadol am fod yn yr unig iaith Romá ...

                                               

Rwseg

Mae Rwseg yn iaith Slafaidd Dwyreiniol syn frodorol ir Rwsiaid yn Nwyrain Ewrop. Maen iaith swyddogol yn Rwsia, Belarws, Casachstan, Cirgistan, yn ogystal mae en cael ei defnyddion helaeth ledled taleithiaur Baltig, y Cawcasws a Chanolbarth Asia. ...

                                               

Rh

Deugraff yn yr wyddor Ladin yw rh. Mae iw weld mewn sawl iaith. Mewn Tsieineeg Mandarin gall rh ddynodi dau beth yn dibynnu ar y trawslythreniad. Yn nhrawslythreniad Wade-Giles maen dynodi cytsain roteg ar ddiwedd sillaf, tra yn nhrawslythreniad ...

                                               

Rhagddodiad

Erthygl am y term ieithyddol yw hon; gweler hefyd Rhagddodiad SI. Mewn ieithyddiaeth, morffem syn rhagflaenur gwreiddyn i fynegi ystyr gramadegol neu darddiadol yw rhagddodiad. Fel yn achos y dodiaid eraill, ni all rhagdodiaid sefyll ar eu pennau ...

                                               

Rho (llythyren)

                                               

S

                                               

Saameg Gogleddol

Iaith Ffinno-Wgraidd ydyr Saameg gogleddol. Maer iaith a nifer mwyaf o siaradwyr ganddi ymysg yr holl ieithoedd Saamaidd. Feu siaredir gan rhwng 15000 a 25000 o bobl yn y Lapdir yng ngogledd Norwy, Sweden ac y Ffindir. Yn Norwy mae statws iaith s ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →