ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46                                               

Teseract

Analog pedwar-dimensiwn or ciwb yw teseract o fewn maes geometreg. Maer teseract ir ciwb, yr hyn ywr ciwb ir sgwâr. Yn union fel y mae gan arwyneb y ciwb chwe ochr sgwâr, mae uwcharwynebaur teseract yn cynnwys wyth cell ciwbig. Maer tesseract, he ...

                                               

Modelu data

O fewn rheoli data, modelu data ywr broses o greu model syn ymwneud â gwybodaeth mewn modd ffurfiol. Fei ceir mewn busnesau a sefydliadau, ac maen cynnwys diffinior data a dadansoddir data er mwyn cefnogir busnes neur sefydliad. Gwneir y gwaith g ...

                                               

Ieithoedd Indo-Ewropeaidd

Teulu ieithyddol ywr ieithoedd Indo-Ewropeaidd. Maen nhwn cynnwys y rhan fwyaf o ieithoedd Ewrop a llawer o ieithoedd De a De-orllewin Asia. Maen nhwn tarddu o un iaith hynafiadol.

                                               

Ieithoedd Mongolaidd

Grŵp o ieithoedd a siaredir yng Nghanolbarth Asia ywr ieithoedd Mongolaidd. Yn ôl rhai ysgolheigion, maent yn gangen ir teulu Ieithoedd Altaig. Mae tair ar ddeg o ieithoedd Mongolaidd. Yr un a mwyaf o siaradwyr yw Mongoleg, syn iaith swyddogol ym ...

                                               

Ieithoedd Niger-Congo

Maer ieithoedd Niger-Congo yn deulu ieithyddol o ieithoedd a siaredir yn Affrica. Hwn ywr teulu ieithyddol mwyaf yn Affrica, ac efallai y teulu ieithyddol mwyaf yn y byd o ran y nifer o ieithoedd gwahanol ynddo, er bod hyn yn ddadleuol.

                                               

Ieithoedd Sino-Tibetaidd

Maer Ieithoedd Sino-Tibetaidd yn deulu ieithyddol syn ymrannu yn ddwy gangen fawr, yr Ieithoedd Sineiaidd ar Ieithoedd Tibeto-Bwrmaidd languages. Maer teulu yn cynnwys tua 250 o ieithoedd, a siaredir yn bennaf yn nwyrain Asia. Siaredir yr ieithoe ...

                                               

Ieithoedd Tyrcaidd

Teulu ieithyddol sydd yn cynnwys o leiaf 35 o ieithoedd ywr ieithoedd Tyrcaidd neur ieithoedd Tyrcig a siaredir gan y bobloedd Dyrcig ar draws Ewrasia, yn Nwyrain Ewrop, y Cawcasws, Canolbarth Asia, Gorllewin Asia, Gogledd Asia, a Dwyrain Asia. T ...

                                               

Ieithoedd Uto-Aztecaidd

Teulu o ieithoedd a siaredir yng ngorllewin yr Unol Daleithiau a chyn belled ir de a rhan ddeheuol Mecsico ywr ieithoedd Uto-Aztecaidd. Maen un or mwyaf o deuluoedd iaith cyfandir yr Amerig, gyda tua miliwn a hanner o siaradwyr. Yr iaith Nahwatle ...

                                               

A

A yw’r llythyren a’r llafariad gyntaf yn yr wyddor Gymraeg a’r wyddor Ladin. Mae hi’n debyg i’r llythyren alffa o’r hen Roeg. Mae fersiwn bras y llythyren yn cynnwys dwy linell ar osgo fel triongl, gyda bar llorweddol yn eu cysylltu yn y canol. G ...

                                               

Abchaseg

Iaith Gawcasaidd Gogleddol yw Abchaseg, a siaredir yn bennaf yn Abchasia a rhannau o Dwrci gan yr Abcasiaid. Credir bron i sicrwydd bod Abchaseg wedi ei siarad yn y rhanbarth ers cyn hanes a cheir enghreifftiau cynharaf ohoni ar ddarnau o grochen ...

                                               

Affricaneg

Un o ieithoedd De Affrica yw Affricaneg neu Affricâns. Maen tarddu or Iseldireg ond yn sefyll ar wahân iddi fel iaith Germanaidd yn y teulu o ieithoedd Indo-Ewropeaidd. Datblygodd Affricaneg yn Ne Affrica gyda dyfodiad yr Affricaneriaid Boeriaid ...

                                               

Alabama (iaith)

                                               

Alemanneg

Grŵp o dafodieithoedd Uchel Almaeneg yw Alemanneg. Fei siaredir gan tua deg miliwn o bobl mewn chwe gwlad wahanol gan gynnwys der Almaen, y Swistir, Ffrainc, Awstria, Liechtenstein a gogledd yr Eidal. Deilliar enw or gynghrair hynafol llwythaur A ...

                                               

Alffa (llythyren)

Alffa ywr llythyren gyntaf yn yr wyddor Roeg. Yn y system rhifolion Groegaidd, mae ganddi werth o 1. O ran ei symbolaeth Gristnogol, fel llythyren gyntaf yr wyddor mae Alffa yn cynrychioli Dechreuad y byd a chychwyn y Greadigaeth. Gydag Omega, ma ...

                                               

Aloffon

Mewn ffonoleg, un o set synau llafar posibl a ddefnyddir i ynganu ffonem yw aloffon. Er enghraifft, mae yn aloffonaur ffonem /l/ yn Gymraeg. Er bod aloffonau yn gynaniadau gwahanol ar gyfer yr un ffonem, gellir yn aml ragweld pa aloffon fydd yn c ...

                                               

Altäeg

Un or ieithoedd Tyrcaidd yw Altäeg neu Altai, syn un o ieithoedd swyddogol Gweriniaeth Altai, Rwsia. Cyfeirid at yr iaith fel Oyrot cyn 1948. Maen ymrannun ddwy brif dafodiaith a ystyrir gan rai yn ieithoedd ar wahân, sef Altäeg y Gogledd ac Altä ...

                                               

Amhareg

Amhareg yw iaith yr Amhariaid, grŵp ethnig mwyaf Ethiopia, ac iaith swyddogol y wlad honno. Mae hin iaith Semitaidd yn y teulu ieithyddol Affro-Asiaidd. Mae tua 27.000.000 o bobl yn siarad yr iaith, ar rhan fwyaf ohonynt yn byw yn Ethiopia. Credi ...

                                               

Aragoneg

Mae Aragoneg yn un or ieithoedd Romáwns. Fei siaredir gan rhwng 10.000 a 30.000 o bobl yn ardal y Pyreneau Aragonaidd yn Aragón. Fei gelwir laragonés yn Aragoneg. Unig goroeswr tafodieithoedd Nafarro-Aragoneg y Canol Oesoedd yw.

                                               

Armeneg

Mae gan yr Armeneg ei gwyddor ei hun: |ա ||բ ||գ ||դ ||ե ||զ ||է ||ը ||թ ||ժ ||ի ||լ ||խ ||ծ ||կ ||հ ||ձ ||ղ ||ճ ||մ ||յ ||ն ||շ ||ո ||չ ||պ ||ջ ||ռ ||ս ||վ ||տ ||ր ||ց ||ւ ||փ ||ք ||օ ||ֆ

                                               

Asameg

Iaith Assam a rhannau cyfagos o ogledd-ddwyrain India ywr Assameg. Maen perthyn i gangen ddwyreiniol yr ieithoedd Indo-Ariaidd. Ceir tua 13.079.000 o siaradwyr Assameg. Yn ogystal ag Assam, ceir siaradwyr Assameg yn rhan dde-ddwyreinol Bhwtan ac ...

                                               

Aserbaijaneg

                                               

B

Ail lythyren yr wyddor Ladin ar wyddor Gymraeg yw B. Mewn nifer o ieithoedd maer llythyren hon yn cael ei defnyddio i ddynodir ffrwydrolyn dwywefusol lleisiol /b/. Yn y Gymraeg mae b yn cael ei heffeithio gan dreigladau meddal a thrwynol, yn ogys ...

                                               

Babine-Witsuwiten

Iaith pobl frodorol Babine ac Wetsuweten yw Babine-Witsuwiten. Siaredir gan oddeutu 512 o bobl yn British Columbia, Canada. Mae Babine-Witsuweten yn perthyn ir teulu ieithoedd Athabasgaidd. Mae dwy dafodiaith gan yr iaith, Nedut’en ac Witsuweten.

                                               

Basic English

Iaith artiffisial gyda nifer fach o eiriau yw Basic English a grewyd gan Charles Kay Ogden ym 1930. Maer iaith yn debyg i Simple English yn y modd y maen symleiddio Saesneg iw gwneud yn haws iw ddeall. Yn wahanol i Simple English, syn hollol gywi ...

                                               

Bengaleg

Siaredir Bengaleg ym Mengal, rhanbarth yn is-gyfandir India yn ne Asia syn ymestyn rhwng Bangladesh a thalaith Gorllewin Bengal yn India. Maen aelod or ieithoedd Indo-Ariaidd ac maen perthyn i ieithoedd eraill Gogledd India, yn enwedig Assameg, O ...

                                               

Belarwseg

Iaith swyddogol Belarws yw Belarwseg, yn ogystal â Rwseg. Y tu allan i Felarws, fei siaredir yn bennaf yn Rwsia, yr Wcrain a Gwlad Pwyl a hefyd yn Aserbaijan, Canada, Casachstan, Cyrgystan, Estonia, Latfia, Lithwania, Moldofa, Tajicistan, Tyrcmen ...

                                               

Beta (llythyren)

                                               

Bhutia (iaith)

Iaith Tibeto-Bwrmaidd syn perthyn yn agos i Dibeteg yw Bhutia. Ni cheir cytundeb llwyr ar ei statws ieithyddol; cyfeirir ati gan rai fel is-iaith Tibeteg tra bod eraill yn ei galw yn dafodiaith Dibeteg. Maen iaith leiafrifol y gumuned Bhutia yng ...

                                               

Bislama

                                               

Bokmål

Un o ddwy ffurf swyddogol yr iaith Norwyeg ysgrifenedig yw Bokmål. Nynorsk ywr ffurff arall swyddogol. Mae Bokmål yn deillio o ffurfiau Daneg a siaradwyd yn ninasoedd Norwy pan oedd y wlad honno yn perthyn i Ddenmarc. Fei cyfyngir yn bennaf i ysg ...

                                               

Bosnieg

Iaith a siaredir yn Bosnia-Hertsegofina a rhai gwledydd cyfagos yw Bosnieg. Maen iaith swyddogol yn Bosnia-Hertsegofina, a cheir siaradwyr mewn rhai gwledydd eraill, gyda tua 5.500.000 o siaradwyr i gyd. Mae Bosnieg yn rhan or grŵp o ieithoedd De ...

                                               

Bwlgareg

Iaith Slafeg Ddeheuol yw Bwlgareg. Heddiw iaith swyddogol Bwlgaria yw hi, ac, yn ôl cyfrifiad Bwlgaria 2001, mae 6.697.158 o bobl yn siarad Bwlgareg fel mamiaith ym Mwlgaria. Ceir lleiafrifoedd Bwlgareg eu hiaith yn Wcrain, Gwlad Groeg, Twrci ac ...

                                               

C

Erthygl am y llythyren yw hon. Gweler hefyd C cyfrifiadureg. Trydedd llythyren yr wyddor Ladin yw C. Dyma drydedd lythyren yr wyddor Gymraeg hefyd.

                                               

Caddo (iaith)

Iaith pobl frodorol Gwlad Caddo, Oklahoma, Unol Daleithiau America ywr iaith Caddo, sef yr olaf yn y teulu o ieithoedd Caddoaidd. Fei siaredir gan llai na 24 o bobl. Mae ganddi sawl tafodiaith gan gynnwys: Kadohadacho, Hasinai, Hainai, Natchitoch ...

                                               

Cantoneg

Iaith Tsieineeg yw Cantoneg, neu Cantoneg Safonol. Maer iaith yn cael ei siarad o fewn Guangzhou ar cylch yn ne-ddwyrain Tsieina.

                                               

Casiwbeg

Iaith a siaredir yng Ngwlad Pwyl yw Casiwbeg. Maen perthyn ir ieithoedd Lechtaidd, is-grŵp or ieithoedd Slafonaidd. Yng nghyfrifiad Gwlad Pwyl yn 2011, datganodd 106.000 o bobl eu bod yn siarad yr iaith gartref yn bennaf. Mae pawb syn siarad Casi ...

                                               

Celteg y Cyfandir

Roedd Celteg y Cyfandir neu Gelteg Cyfandirol yn cynnwys sawl iaith a thafodiaith Gelteg a siaredid ar gyfandir Ewrop a rhan o Asia Leiaf, gan gynnwys, Celteg Iberiaidd* iaith rhannau o Bortiwgal a Sbaen Leponteg* iaith Gallia Cisalpina yng ngogl ...

                                               

Coreeg

Prif iaith De Corea a Gogledd Corea yn nwyrain Asia yw Coreeg ; Gogledd Corea: 조선말). Caiff ei siarad gan tua 78 miliwn o bobl ledled y byd. Mae Coreeg yn cael ei ysgrifennu yn ffonetig gydar wyddor Hangeul.

                                               

Iaith Coriacaidd

Iaith Chukotko-Kamchatkannaidd yw Coriacaidd a siaredir gan oddeutu 1.700 o bobl yn ardal mwyaf ddwyreiniol Siberia, yn bennaf yn Koryak Okrug. Fei siaredir gan mwyaf gan Coriacwyr. Ei berthynas ieithyddol agosaf ywr iaith Chukchiaidd, sydd yn ca ...

                                               

Corseg

Iaith yn perthyn i deulu yr Ieithoedd Romáwns a siardeir ar ynys Corsica a gogledd ynys Sardinia yw Corseg. Am gyfnod hir, Corseg oedd unig iaith ynys Corsica, cyn iddi ddod yn rhan o Ffrainc yn 1768. Yn 1990, toedd tua 50% o drigolion yr ynys, t ...

                                               

Croateg

Iaith a siaredir yng Nghroatia a rhai gwledydd cyfagos yw Croateg. Maen iaith swyddogol yn Croatia, a cheir nifer sylweddol yn ei siarad yn Bosnia-Hertsegofina hefyd, gyda chyfanswm o 6.2 miliwn trwyr byd yn ei siarad fel mamiaith. Mae Croateg yn ...

                                               

Cyrdeg

Cyrdeg neu Cwrdeg yw iaith y Cyrdiaid, grŵp ethnig syn byw yn Anatolia ar Dwyrain Canol. Maen iaith Indo-Ewropeaidd syn perthyn i gangen Iraneg yr is-deulu Indo-Iraneg or ieithoedd Indo-Ewropeaidd. Maer rhan fwyaf oi siaradwyr yn byw yn Cyrdistan ...

                                               

Cherokee (iaith)

Iaith Iroquoiaidd ywr Iaith Cherokee ac fei siaredir gan bobloedd Cherokee. Maer iaith yn defnyddio orgraff a ddyfeisiwyd gan Sequoyah. Cymro or enw Evan Jones gyfieithodd y Beibl ir iaith Cherokee.

                                               

Chhattisgarhi

Chnattisgarhi yw iaith frodorol talaith Chhattisgarh, y dalaith ddiweddaraf yn system ffederal India, syn gorwedd yng nghanolbarth y wlad. Mae Chhattisgarhi yn iaith Indo-Ariaidd syn perthyn i uwch-deulur ieithoedd Indo-Iraneg yn yr ieithoedd Ind ...

                                               

Chi (llythyren)

                                               

Chmereg

Iaith y Chmeriaid ac iaith swyddogol Cambodia yw Chmereg. Mae ganddi tua 16 miliwn o siaradwyr ac felly ail iaith fwyaf Awstroasiataidd yw hi ar ôl Fietnameg. Mae Sansgrit a Phali wedi dylanwadun fawr ar yr iaith, yn enwedig yn y cywair brenhinol ...

                                               

Chuvash

Iaith Dyrcaidd yw Chuvash a siaredir yn Chuvashia a thiroedd cyfagos ar hyd ganol Afon Volga, yng nghanolbarth Rwsia Ewropeaidd. Dymar unig iaith fyw sydd yn disgyn or hen iaith Vola-Bolgareg. Mae Chuvash yn dra-gwahanol ir ieithoedd Tyrcaidd era ...

                                               

D

                                               

Daneg

Iaith sydd yn perthyn ir ieithoedd Germanaidd gogleddol yw Daneg. Fei siaredir gan rhyw 5.5 miliwn o bobl yn bennaf yn Nenmarc, ond hefyd gan ryw 50.000 o siaradwyr yn rhannau gogleddol Schleswig-Holstein yn yr Almaen. Mae hin iaith swyddogol a p ...

                                               

Delta (llythyren)

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →