ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44                                               

Iman (Islam)

Mae Iman - yn Arabeg إيمان, Īmān - yn derm a ddefnyddir o fewn y crefydd Islamaidd ar gyfer y cysyniad o "ffydd" ac fei defnyddir i gyfeirio at gryfder argyhoeddiad Mwslemiaid; gelwir yr hwn syn cael y ffydd hon yn mumin. Mae Islam, fel crefyddau ...

                                               

Llais tros Ddyfodol Byd

Cyfrol yn olrhain y berthynas rhwng rhyfel a heddwch gan E.R. Lloyd-Jones yw Llais tros Ddyfodol Byd: Seiliau Diwinyddol Heddychiaeth. Bwrdd y Ddarlith Davies a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llais y Doctor

Detholiad o waith D. Martyn Lloyd-Jones wedii olygu gan Dafydd Ifans ac Edmund Owen yw Llais y Doctor: Detholiad o Waith Cyhoeddedig Cymraeg D. Martyn Lloyd-Jones. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mew ...

                                               

Lloffion ym Maes Crefydd

Casgliad o ysgrifau ar bynciau crefyddol a diwynyddol yng nghyd-destun y byd cyfoes gan Robert Pope yw Lloffion ym Maes Crefydd. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llyfr Ruth (Cyfieithiad)

Cyfieithiad William Morgan a Richard Parry, gyda darn ychwanegol o waith Ann Griffiths, â chyflwyniad iw morwyn, Ruth Evans. Engrafiadau ar bren gan Anna Ravenscroft. Cyfyngedig i 300 o gopïau rhifedig mewn chwarter lliain.

                                               

Meddiannu Tir Immanuel

Astudiaeth o dwf yr ymwybyddiaeth genhadol yng Nghymru hyd at 1800 gan Dewi Arwel HughesE. Wyn James yw Meddiannu Tir Immanuel. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Menter Ffydd

Cyfrol ar faterion Cristnogol gan Vivian Jones yw Menter Ffydd. Tŷ John Penri a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Merched Digon Trafferthus

Astudiaeth o gapeli Caerdydd yn ail hanner 17g gan R. Elwyn Hughes yw Merched Digon Trafferthus. Cyhoeddwyd y gyfrol hon yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Mil a Mwy o Berlau

Cyfrol o ddywediadau yn cwmpasu 2.000 o flynyddoedd gan Olaf Davies yw Mil a Mwy o Berlau. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Moeseg Gristnogol Gyfoes

Cyfrol syn cyflwyno sylfeini moeseg Gristnogol gan Noel A. Davies yw Moeseg Gristnogol Gyfoes. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Mr Evan Roberts

Asudiaeth o effeithiaur diwygiad ar Ynys Môn dan ddylanwad Evan Roberts gan Dr. D. Ben Rees yw Evan Roberts: Y Diwygiwr yn Sir Fôn 1905 / The Revivalist in Anglesey 1905. John Morris a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol m ...

                                               

Y Nadolig Cyntaf

Cyfrol o ysgrifau ar yr Adfent ar Nadolig gan Vivian Jones yw Y Nadolig Cyntaf. Tŷ John Penri a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Nefoedd

Enw a ddefnyddir mewn nifer o grefyddau am fan lle mae eneidiaur meirwon yn mwynhau bywyd ar ôl marwolaeth yw Nefoedd neu Nef. Fel rheol maen fan lle mae enedidiaur sawl sydd wedi byw bywyd da yn cael eu gwobrwyo, mewn gwrthgyferbyniad ag Uffern ...

                                               

Nefol Dân

Astudiaeth o Ddiwygiad 1904-1905 gan Noel Gibbard yw Nefol Dân: Agweddau ar Ddiwygiad 1904-05. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

O Sgrepan Teithiwr

Casgliad o 15 pregeth Cristnogol gan Gwilym H. Jones yw O Sgrepan Teithiwr. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

O! Ryfedd Ras

Casgliad o anerchiadau Efengylaidd gan J. Elwyn Davies yw O! Ryfedd Ras. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Oedfaon Ffydd

Casgliad o wasanaethau Cristnogol gan Aled Davies yw Oedfaon Ffydd. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Oedfaon Teulu Stori Duw

Cyfrol o wasanaethau Cristnogol gan Gwyn Rhydderch yw Oedfaon Teulu Stori Duw. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Oerfel Gaeaf Duw

Hunangofiant crefyddol gan Aled Jones Williams yw Oerfel Gaeaf Duw. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Perlau Moliant Newydd

Llyfr emynau newydd Cymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru wedii olygu gan Alun-Wyn Dafis yw Y Perlau Moliant Newydd. Cymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Pob Peth yn Newydd

Cyflwyniad i fywyd Cristnogol gan Peter Jeffery yw Pob Peth yn Newydd. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1986. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Pobl y Ffordd

Cyfrol syn cynnig bywgraffiadau cryno o gant o Gristnogion gan Alun Tudur yw Pobl y Ffordd. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Polymathiad o Gymro

Cyflwyniad i fywyd a gwaith Gwilym Hiraethog gan D. Ben Rees yw Y Polymathiad o Gymro. Cyhoeddiadau Modern a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Pregeth

Araith ar bwnc diwinyddol neu foesol gan broffwyd, clerigwr neu berson crefyddol arall yw pregeth. Yn y Gorllewin tueddir i gysylltur gair âr Gristnogaeth, ond gellir ei gymhwyso i ddisgrifio areithiau cyffelyb mewn crefyddau eraill yn ogystal, y ...

                                               

Pregethu a Phregethwyr

Cyfrol grefyddol, Gristnogol gan D. Ben Rees yw Pregethu a Phregethwyr. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Protest a Thystiolaeth

Cyfrol yn disgrifio natur a chymeriad y dystiolaeth Gristnogol yn yr Ail Ryfel Byd gan Dewi Eirug Davies yw Protest a Thystiolaeth. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhaffaur Addewidion

Detholiad o ysgrifau a myfyrdodau y Parch John Havard Vevar gan John Harvard Vevar a John Pritchard yw Rhaffaur Addewidion. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhai Emynau Mawr au Cefndir

Detholiad o dros 40 o emynau gan E. Wyn James yw Dechrau Canu: Rhai Emynau Mawr au Cefndir. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhestr Llyfrau Cymraeg/Crefydd, Hanes Crefydd

                                               

Rhosgroesiaeth

Gellir disgrifio Rhosgroesiaeth fel Cristnogaeth Hermetig. Maer mudiad yn ymddangos yn y 15g. Symbol y mudiad oedd y Rhosgroes, sef rhosyn ar groes. Roedd trefniant Rhosgroesiaeth yn ddigon tebyg i Seiryddiaeth Rydd. Roedd yna dri cham ar y llwyb ...

                                               

Rhyfel a Heddwch a Sancteiddrwydd Bywyd

Cyfrol yn ymwneud âr berthynas rhwng crefydd a rhyfel gan Robin Gwyndaf yw Rhyfel a Heddwch a Sancteiddrwydd Bywyd. Cymdeithas Heddwch Undeb Bedyddwyr Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Sefydliad dros Gydweithio Islamaidd

Maer Sefydliad dros Gydweithio Islamaidd ; yn sefydliad rhyngwladol syn grwpio gwladwriaethau y crefydd Mwslemaidd. Crewyd y Sefydliad yn 1969 yn ystod Cynhadledd Rabat ac a ffurfiolodd ddwy flynedd yn ddiweddarach. Mae pencadlys y Sefydliad yn J ...

                                               

Shahadah

Yn athrawiaeth Islam, y gyntaf o Bum Colofn y Ffydd, a adnabyddir hefyd fel y Farâidh, ywr Shahadah neu Shahâda. Dyma Gyffesiad y Ffydd Islamaidd, a ymgorfforir yn y datganiad lâ ilâha illâllâh wa Muhammad rasulu Allah "Nid oes Duw ond Duw a Moha ...

                                               

Siamanaeth

Siamanaeth ywr term a ddefnyddir i ddisgrifio credoau ac arferion traddodiadol syn gysylltiedig â chyfathrebu ag ysbrydion ar byd anweledig. Dawr gair "siaman" yn wreiddiol o Dwrceg gogledd Asia, yn enwedig Siberia a Mongolia, ond erbyn hyn, maer ...

                                               

Tân ar yr Ynys

Darlith yn dadansoddi dylanwad grymus Diwygiad 1904-05 ar drigolion Ynys Môn gan R. Tudur Jones wedii golygu gan Geraint Tudur yw Tân ar yr Ynys. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Teulu Cristnogol

Llyfr syn amlinellur egwyddorion Cristnogol gan Keith Lewis yw Y Teulu Cristnogol. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1984. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Trosom Ni

Llyfr syn amlinellur egwyddorion Cristnogol gan Isaac Thomas yw Trosom Ni. Tŷ John Penri a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Tymhorau Gras

                                               

Thelema

Thelema yw enw athroniaeth a chrefydd gyfriniaethol a gafodd ei sefydlu ym 1904 yn sgil cyfansoddiad y Liber AL vel Legis gan Aleister Crowley. Seilwyd Thelema ar Gyfraith Thelema ac yn bennaf ar ddwy adnod or Liber AL vel Legis: Do what thou wil ...

                                               

Uffern

Mewn sawl crefydd, man yw Uffern lle y cosbir pechaduriaid a phobl drygionus ar ôl eu marwolaeth am eu gweithredoedd pan fuont yn fyw. Fel arfer fei lleolir dan y ddaear ac maen cyfateb i raddau ir syniad o arallfyd y meirw a gynrychiolir gan Had ...

                                               

Yr Union 10

Llyfr Cymraeg ar y Deg Gorchymyn Cristnogol gan Gwyn Davies yw Yr Union 10. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Wali

Maer ir term Arabeg wali ystyron llythrennol yn cynnwys "meistr", "awdurdod", "ceidwad", "amddiffynnydd" a "ffrind". Mewn ystyr ysbrydol, fei defnyddir fel talfyriad o "Waliullah/Wali Allah", sef "cyfaill i Dduw", i ddynodir bobl hynny o fydd lla ...

                                               

Wyth Oedfa

Casgliad o oedfaon cyflawn gan Alice Evans yw Wyth Oedfa. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yr Wythnos Honno

Myfyrdodau ar gyfer y Pasg gan Ivor Thomas Rees yw Yr Wythnos Honno. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ydy Duw Yna?

Llyfryn syn cynnig atebion i rai or cwestiynau sylfaenol ynglŷn â bodolaeth Duw gan Norman Warren ac Alun Tudur yw Ydy Duw Yna?. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yng Nghysgod y Gorlan

Casgliad o ysgrifau crefyddol wediu seilio ar fywyd fferm defaid fynyddig gan Mari Jones yw Yng Nghysgod y Gorlan. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1979. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Ym Mrig y Morwydd

Cyfrol yn canolbwyntio ar y Nadolig gan Mari Clifton yw Ym Mrig y Morwydd. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ffynnon ofuned

Ffynnon neu bydew lle y credid y câi gofuned ei gywiro yw ffynnon ofuned. Ymddengys y cysyniad hwn drwy gydol llên gwerin Ewrop, gan gynnwys Cymru. Deilliodd y syniad hwn or gred bod duw yn y dŵr, neu fod y dŵr o darddiad dwyfol ac yn rhodd, am e ...

                                               

Melltith

Am y traddodiad priodas, gweler melltith priodas. Dymuniad o adfyd neu anlwc ar endid arall, megis person, lleoliad, neu wrthrych, yw melltith. Gan amlaf gelwir ar rymoedd goruwchnaturiol i weithredur felltith, megis swyngyfaredd, gweddi, neu ysb ...

                                               

Siôn Corn

Siôn Corn ywr enw a ddefnyddir yn y Gymraeg am y cymeriad Nadoligaidd syn rhoddi anrhegion. Santa Clôs mae rhain galw Siôn Corn; dawr enw Siôn Corn or term corn simne. Maen gwisgo dillad cynnes lliw coch a gwyn ac yn ymweld â phlant bach y byd un ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →