ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43                                               

Archoffeiriad

Offeiriad uchel, neu brif offeiriad yw archoffeiriad. Gall y term gyfeirio at y prif offeiriad mewn teml neu gysegrfa arall neu at bennaeth enwad crefyddol. Yr enw cyfatebol am fenyw yw archoffeiriades. Mae union ystyr y term yn amrywio o grefydd ...

                                               

Arglwydd Dysg i Ni Weddïo

Casgliad o ysgrifau ar weddi gan John Rice Rowlands, Gareth Lloyd Jones, Owen E. Evans, John Gwilym Jones, John P. Treharne a D. Densil Morgan yw Arglwydd Dysg ni Weddïo. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y g ...

                                               

Arian ei Arglwydd

Llyfryn sydd yn trafod beth ddylai agwedd y Cristion fod tuag at arian gan Sulwyn Jones yw Arian ei Arglwydd. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1983. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Baner Sefydliad dros Gydweithio Islamaidd

Mae baner Sefydliad dros Gydweithio Islamaidd ; Ffrangeg: Organisation de la Coopération Islamique ; Saesneg: Organisation of Islamic Cooperation) wyn gydag arwyddlun y sefydliad yn y canol. Maer arwyddlun hwn yn cynnwys hanner lleuad cilgant gwy ...

                                               

Y Fendigaid Gân

Cyfieithiad gan Cyril G. Williams yw Y Fendigaid Gân. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Beth yw Bywyd?

Cyfrol am fywyd y Cristion gan Nicky Gumbel, Elisabeth James a Lyn Lewis Dafis yw Beth yw Bywyd?. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Flaengroen Bendigaid

Maer Flaengroen Bendigaid yn un o nifer o greiriau a briodolir i fywyd daearol Iesu Grist gan rai enwadau Cristionogol; honnir ei fod yn gynnyrch enwaediad yr Iesu. Ar wahanol adegau, mae nifer o eglwysi yn Ewrop wedi hawlio eu bod yn berchen ar ...

                                               

Blwyddyn gyda Iesu

Casgliad o 365 o fyfyrdodau gan Meirion Morris yw Blwyddyn gyda Iesu. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Bob Dydd Bendithiaf Di

Cyfres o astudiaethau beiblaidd yn canolbwyntio ar y flwyddyn ai thymhorau gan Ieuan Elfryn Jones yw Bob Dydd Bendithiaf Di. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bwrw dy Fara

Casgliad o hanner cant o fyfyrdodau Beiblaidd gan Maurice Loader yw Bwrw dy Fara. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Byw y Ffydd

Cyfrol syn ymdrin yn arbennig â thema byw y ffydd Gristnogol gan Elwyn Richards Byw y Ffydd. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cân y Ffydd

Astudiaeth o waith Kathryn Jenkins gan Kathryn Jenkins a Rhidian Griffiths yw Cân y Ffydd. Gwasg y Bwthyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Capeli

Ers y nawdegau cynnar bu Tim Rushton yn tynnu lluniau o gapeli anghydffurfiol Cymru, capeli mawreddog a rhai cyffredin. Maent yn cynnig cyfleoedd diderfyn yn sgil eu pensaernïaeth amrywiol.

                                               

Caur Adwy- Gwasanaethau Cyflawn i Eglwys

Casgliad o ugain o wasanaethau Cristnogol gan John Owen yw Caur Adwy- Gwasanaethau Cyflawn i Eglwys. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cedyrn Canrif

Casgliad o saith traethawd yn portreadu saith ffigwr arwyddocaol eu dylanwad ym meysydd crefydd a chymdeithas gan D. Densil Morgan yw Cedyrn Canrif. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ceisio Duw

Llyfryn syn cyflwynor efengyl Gristnogol gan Peter Jeffrey a Gwenan Job yw Ceisio Duw. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cenadwri a Chyfamod

Cyfrol o erthyglau diwynyddol wedii olygu gan Gareth Lloyd Jones yw Cenadwri a Chyfamod. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Codi Pontydd i Ddau Ddiwylliant

Anerchiad yn trafod yr her syn wynebur Eglwys i sicrhau dyfodol ir Gymraeg ai diwylliant gan W. Gwyn Lewis yw Codi Pontydd i Ddau Ddiwylliant. Eglwys Bresbyteraidd Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Ionawr 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Credinwyr Ffydd

Deuddeg o fyfyrdodau wediu seilio ar gymeriadau or Hen Destament gan Theo Roberts yw Credinwyr Ffydd. Theo Roberts a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Credu yng Nghrist

Crynodeb syml a chlir or efengyl Gristnogol gan Rhiannon Ifans yw Credu yng Nghrist. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Crefydd a Gwleidyddiaeth

Cyfrol yn ymwneud âr berthynas rhwng crefydd a gwleidyddiaeth gan Barry Morgan yw Crefydd a Gwleidyddiaeth / Religion and Politics. Cyhoeddwyd y gyfrol yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Crist a Chenedlaetholdeb

Cyfrol ar Gristnogaeth a Chymreictod gan Bobi Jones yw Crist a Chenedlaetholdeb. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1994. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Croes fy Arglwydd

Golwg ar groes Crist, canolbwynt y neges Gristnogol gan Gwynn Williams yw Croes fy Arglwydd. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Croesir Mileniwm Cadwr Ffydd

Amddiffyniad or ffydd Gristnogol rhag cael ei glastwreiddio gan Glyn Tudwal Jones yw Croesir Mileniwm: Cadwr Ffydd. Eglwys Bresbyteraidd Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cwestiynau Mawr Bywyd

Atudiaeth o le Cristnogaeth heddiw yng Nghymru gan Euros Wyn Jones yw Cwestiynau Mawr Bywyd. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Cwestiynau Syn Cyfrif

Llyfr am Gristnogaeth gan John Blanchard, Julie Rhys Jones a Robert Rhys yw Y Cwestiynau Syn Cyfrif. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cydymaith Caneuon Ffydd

Cydymaith ir llyfr emynau cydenwadol Caneuon Ffydd gan Delyth G. Morgans yw Cydymaith Caneuon Ffydd. Pwyllgor Caneuon Ffydd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyfarwyddiadur Addoliad Cyhoeddus

Llawlyfr o gyfarwyddiadau i addoli oedd Cyfarwyddiadur Addoliad Cyhoeddus. Cymeradwywyd ef gan y Senedd Faith yn gynnar ym 1645 er mwyn cymryd ller Llyfr Gweddi Gyffredin. Adwaenir y llawlyfr fel Cyfarwyddiadur Westminster yn yr Alban, lle yi cym ...

                                               

Cyfeiriadur Emynau

Rhestr o holl linellau emynau Llyfr y Methodistiaid gan Dafydd Job yw Cyfeiriadur Emynau. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cyfoeth ei Ras

Cyfrol o bregethau gan y Parchedig Emlyn G. Jenkins yw Cyfoeth ei Ras. Tŷ John Penri a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyffes Pabydd wrth ei Ewyllys

Profiadaur awdur yn ystod oddeutu deugain mlynedd o fyw fel Pabydd Cymraeg gan Harri Pritchard Jones yw Cyffes Pabydd wrth ei Ewyllys. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cymorth Cyn Cymuno

Llawlyfr o gyfarwyddiadau i Gristnogion gan Glyn Tudwal Jones yw Cymorth Cyn Cymuno. Tŷ John Penri a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1981. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyn ei Ddod

Addasiad Cymraeg o gasgliad o 80 o ddarlleniadau Beiblaidd gan Nick Fawcett ac Olaf Davies yw Cyn ei Ddod. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyrddau Gweddi Shalom

Cyfieithiadau Cymraeg o ddarlleniadau a gweddïau gan Alan Litherland,Nia Rhosier ac Islwyn Lake yw Cyrddau Gweddi Shalom. Cyhoeddiadau Modern a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Dehonglir Bregeth

Cyflwyniadau i adrannaur Bregeth ar y Mynydd yn Efengyl Mathew gan Elfed ap Nefydd Roberts yw Dehonglir Bregeth. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dehonglir Damhegion

Cyfrol o fyfyrdodau ar ddeg ar hugain o ddamhegion gan Elfed ap Nefydd Roberts yw Dehonglir Damhegion. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dehonglir Gwyrthiau

Cyfrol am wyrthiau Iesu Grst gan Elfed ap Nefydd Roberts yw Dehonglir Gwyrthiau. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Deuteronomium a Datguddiad

Sylwadau esboniadol ar lyfrau Deuteronomium a Datguddiad gan John Rice Rowlands yw Deuteronomium a Datguddiad. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Diwinydda Ddoe a Heddiw

Casgliad o ysgrifaun ymdrin â phynciau diwynyddol a beiblaidd gan Eryl Davies, Gwyn Davies, Noel Gibbard, Iwan Rhys Jones a Geraint LloydIwan Rhys Jones a Julie Rhys Jones yw Diwinydda Ddoe a Heddiw. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ...

                                               

Diwinyddiaeth ar Waith

Astudiaeth ddiwinyddol gan David Protheroe Davies yw Diwinyddiaeth ar Waith. Cyhoeddiadau Modern a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1984. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Diwinyddiaeth yr Hen Destament

Astudiaeth ysgolheigaidd gan G.H. Jones yw Diwinyddiaeth yr Hen Destament. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1979. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Diwrnod iw Gofio

Addasiad Cymraeg o gyfrol George Vandeman, A Day to Remember gan George E. Vandeman, Cliff Tomos a Steffan Wiliam yw Diwrnod iw Gofio. Cyhoeddwyd y gyfrol yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Diwygiad Crefyddol 1904-05

Arweiniad i hanes cyffro diwygiad crefyddol ac ysbrydol 1904-05 gan Eifion Evans yw Diwygiad Crefyddol 1904-05. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dod i Gredu

Cyflwyniad ir ffydd Gristnogol gan Andrew Knowles, Siôn Aled a Helen Oswy Roberts yw Dod i Gredu. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1985. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Addasiad Cymraeg or gyfrol Saesneg Finding Faith.

                                               

Does Debyg Iddo Fe

Addasiad Cymraeg o gasgliad o gant o unedau o ddarlleniadau, myfyrdodau a gweddïau gan Nick Fawcett, Meirion Lloyd Davies, Aled Davies ac Olaf Davies yw Does Debyg Iddo Fe. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y ...

                                               

Doethineb Israel

Astudiaeth o brif nodweddion a syniadau diweddaraf" Llên Doethineb Israel” gan Gareth Lloyd Jones yw Doethineb Israel. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Draw yn China

Cyfrol ar hanes Tsieina ai phobl ar cenhadon Cristnogol Cymreig gan Ioan W. Gruffydd yw Draw, Draw yn China. Tŷ John Penri a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Drwyr Beibl Drwyr Flwyddyn

Addasiad o lyfr Saesneg gan John Stott gan John Stott a Meirion Morris yw Drwyr Beibl Drwyr Flwyddyn: Myfyrdodau Dyddiol o Genesis ir Datguddiad. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Drych Aneglur, Duw a Dyn

Cyfrol yn ymwneud âr berthynas rhwng crefydd a rhyfel gan Gwyn Thomas yw Drych Aneglur, Duw a Dyn. Cyhoeddwyd y gyfrol yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Duw Byw

Casgliad o fyfyrdodau a gweddïau gan Elfed ap Nefydd Roberts yw Y Duw Byw. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →