ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41                                               

Rhestr crefyddau

Dyma restr o grefyddau. Cristnogaeth Iddewiaeth Jainiaeth Hindŵaeth Mormoniaeth Zoroastriaeth Shamaniaeth Paganiaeth Siciaeth Bwdhaeth Shintō Taoaeth Islam

                                               

Rhestr o emynwyr Cymraeg

Roger Edwards Daniel Evans Daniel Ddu o Geredigion Mary Jane Evans Evan Evans Ieuan Glan Geirionydd Thomas Evans Tomos Glyn Cothi Christmas Evans

                                               

Rhestr esgobaethau Anglicanaidd Cymru

Ceir chwech esgobaeth Anglicanaidd yng Nghymru heddiw, sef: Esgobaeth Bangor, ai chanolfan ym Mangor Esgobaeth Llandaf, ai chanolfan yn Llandaf Esgobaeth Mynwy, ai chanolfan ym Mynwy Esgobaeth Tyddewi, ai chanolfan yn Nhyddewi Esgobaeth Abertawe ...

                                               

Rhestr o fenywod y Beibl

Dyma restr o fenywod syn ymddangos yn yr Hen Destament ar Testament Newydd yn ôl canon Protestannaidd y Beibl Cristnogol. Mae sillafiad yr enwau yn dod o argraffiad 1992 o Feibl William Morgan a gyhoeddwyd gan Gymdeithas y Beibl sydd ar gael ar-l ...

                                               

Saith Sant-sefydlydd Llydaw

Saith Sant-sefydlydd Llydaw yw sylfaenwyr y saith esgobaeth isod: Sant Malo, Llydaweg: Malou, esgob Sant-Malou Sant Briog, Llydaweg: Brieg, esgob Biduce, y Sant-Brieg cyfoes Sant Tudwal, Llydaweg: Tugdual, esgob Treger Sant Samson, Llydaweg Samzu ...

                                               

Rhestr o seintiau Cymru

Dyma restr o seintiau Cymru. Mae gan bob sant neu santes a restrir yma gysylltiad cryf â Chymru gydag un eglwys o leiaf yno wedii chysegru iddo/iddi. Yn ôl un ffynhonnell cynnar: Nyd oes wlad yn holl Gred o gymaint o dir a chymaint o saint ynddei ...

                                               

Rhestr atlasau a mynegeion daearyddol

Atlasau Adnoddau yr Eidal, cyf. Howard Alun Williams CBAC, 1998 Yr Atlas Cymraeg Newydd, Gol. Gareth Jones CBAC, 1999 Atlas Cenedlaethol Cymru, gol. Harold Carter Gwasg Prifysgol Cymru, 1989 Yr Atlas Cymraeg, gol. Dafydd Orwig CBAC, 1987

                                               

Rhestr bywgraffiaduron a bywgraffiadau Cymraeg

Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic Stephens Gwasg Prifysgol Cymru, 1986 Y Tadau Methodistaidd Parch John Morgan Jones, Caerdydd a William Morgan, Dowlais. Cyhoeddwyd y gyfrol gyntaf ym 1895 ar ail gyfrol ym 1897 gan wasg Lewis Evans, Aberta ...

                                               

Y Bywgraffiadur Cymreig

Maer Bywgraffiadur Cymreig yn cynnwys bywgraffiadau o bobl ar hyd yr oesoedd y mae eu cyfraniad neuu hamlygrwydd wedi llunio rhyw agwedd ar fywyd Cymru, yn cynnwys cyfraniadaur Cymry ar draws y byd. Mae’n waith cyfeiriadol academaidd cynhwysfawr, ...

                                               

Rhestr cyfeiriaduron

Dyma restr cyfeiriaduron. Rhestr bywgraffiaduron a bywgraffiadau Cymraeg Cyfeiriadur cerddoriaeth Rhestr gramadegau Cymraeg hyd 1900 Rhestr gramadegau ac adnoddau ieithyddol Cymraeg Rhestr meddalwedd agored a pheiriannau chwilio Cymraeg Rhestr pa ...

                                               

Rhestr geiriaduron Cymraeg

Geiriadur Gomer ir Ifanc, gol. D. Geraint Lewis Gwasg Gomer, 1994 Cydymaith Byd Amaeth, gol. Huw Jones a Gwilym Lloyd Edwards, cyfrolau 1–4 Gwasg Carreg Gwalch, 1999–2001 Geiriadur Prifysgol Cymru, gol. R. J. Thomas, G. A. Bevan a P. J. Donovan G ...

                                               

Rhestr gramadegau ac adnoddau ieithyddol Cymraeg

Y Treigladur, D. Geraint Lewis Gwasg Gomer, 1993 - llyfryn yn crynhoir prif reolau treiglo Cywiriadur Cymraeg, Morgan D. Jones 1965 Cystrawen y Frawddeg Gymraeg, Melville Richards 1970 ddim ar gael Gramadeg y Gymraeg, Peter Wynn Thomas, Gwasg Pri ...

                                               

Rhestr gramadegau Cymraeg (hyd 1900)

William Salesbury. A briefe and a playne introduction, teaching how to pronounce the letters in the British tong Llundain, 1550.; John Rhydderch. Grammadeg Cymraeg. Amwythig, 1728. Thomas Richards. A brief introduction to the ancient British, or ...

                                               

Rhestr gwyddoniaduron Cymraeg

Gwyddoniadur Mawr y Plant, gol. Leonard Sealey, gol. yr addasiad Cymraeg W. J. Jones Gwasg Prifysgol Cymru, 1991 Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic Stephens Gwasg Prifysgol Cymru, 1986 Y Gwyddoniadur Cymreig, gol. John Parry Thomas Gee, 185 ...

                                               

Rhestr llyfryddiaethau a mynegeion Cymreig

Y Gymraeg Llyfryddiaeth yr Iaith Gymraeg, gol. J. E. Caerwyn Williams Gwasg Prifysgol Cymru, 1988 Delyth Prys, J.P.M. Jones, Hedd ap Emlyn, Llyfryddiaeth Geiriaduron Termau Llenyddiaeth Gymraeg Huw Walters, John Morris-Jones 1864-1929 - Llyfryddi ...

                                               

Rhestr cyfeiriaduron cerddoriaeth

Caneuon Cymraeg mewn Print Llyfrgell Ceredigion Aberystwyth, 1962 - llyfryddiaeth Huw Williams, Canur Bobol Gwasg Gee, 1978 - gwyddoniadur ar ganeuon gwerin a phoblogaidd Cymru Delyth G. Morgans, Cydymaith Caneuon Ffydd Pwyllgor Caneuon Ffydd, 20 ...

                                               

Rhestr cyfnodolion cysylltiadau rhyngwladol

Aberystwyth Journal of World Affairs Political Science Quarterly International Studies Review Review of International Political Economy International Security Security Studies International Relations International Affairs Review of International ...

                                               

Chwaraeon

Rhestr Chwaraeon: Cleddyfa Athletau trac a chae Crefft ymladd Cnapan Kung Fu Camanachd Karate Jiwdo Paffio Dringo Pêl-fasged Criced Golff Rygbir Cynghrair Rygbi Hoci iâ Pêl-droed Americanaidd Nofio Gleidio Pêl-droed Rygbir Undeb Rasio ceir Sbonce ...

                                               

Enillwyr o Gymru yng Ngemau Olympaidd Haf 2012

                                               

Rhestr enillwyr Pencampwriaeth Gyrwyr y Byd Fformiwla Un

                                               

Rhestr o dimau clwb rygbir undeb yng Nghymru

Rheolir rygbir undeb yng Nghymru gan Undeb Rygbi Cymru. Yr haen uchaf o rygbi Cymru ywr pedwar tim rhanbarthol a ffurfiwyd yn 2003, syn chwarae yn y Gynghrair Geltaidd. O dan y rhain maer Principality Premiership, yna Adran Un Asda. Rhennir Adran ...

                                               

Rhestr economegwyr

Léon Walras Vilfredo Pareto Alfred Marshall Paul Krugman Thomas Malthus David Ricardo Karl Marx Adam Smith Joseph Stiglitz John Kenneth Galbraith Joseph Schumpeter Arthur Cecil Pigou Milton Friedman Robert Lucas John Maynard Keynes

                                               

Rhestr o ddirwasgiadau yng Ngwledydd Prydain

Diweithdra Cynnyrch mewnwladol crynswth Dirwasgad Mawr 1929 Argyfwng economaidd 2008-presennol Economir Deyrnas Unedig Economi Cymru Economeg Banc y Byd Dirwasgiad Rhestr o ddirwasgiadau yng Ngwledydd Prydain Cwymp Wall Street

                                               

Rhestr asiantaethau cudd-wybodaeth

                                               

Rhestr dinasoedd a threfi Bwrcina Ffaso

Dyma restr o ddinasoedd a threfi yn Bwrcina Ffaso: Diébougou Sebba Pama Koudougou Bogandé Garango Batié Loropeni Djibo Ouagadougou prifddinas Boromo Koupéla Solenzo Manga Banfora Méguet Titao Dori Kombissiri Boulsa Houndé Kokologo Mogtedo Gaoua Y ...

                                               

Aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd

Ar hyn o bryd, mae 28 o aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd. Dyma restr ohonyn nhw syn nodir flwyddyn ymuno âr UE: Yr Almaen ers ei sefydlu: 1952/58 Dwyrain yr Almaen 1990 Malta 2004 Portiwgal 1986 Rwmania 2007 Hwngari 2004 Slofacia 2004 Gwer ...

                                               

Rhestr gwledydd anghydnabyddedig

Mae rhai unedau daearyddol cyfredol yn deisyfu cael eu cydnabod fel gwladwriaethau sofran de jure, ond fod eu hymgyrch am y statws yman cael ei lestirion ddiplomyddol. Maer rhestr hon yn newid fel y cânt eu derbyn neu eu gwrthod; mae rhai ar y rh ...

                                               

Amrywiadau ar enwau gwledydd yn Gymraeg

Rhestr o amrywiadau ar enwau gwledydd yn Gymraeg. Dangosir tiriogaethau dibynnol mewn italig. Defnyddiwyd fersiwn Yr Atlas Gymraeg Newydd ar Wicipedia hyd at Orffennaf 2013 pan gychwynwyd ar y gwaith o newid i fersiwn Geiriadur yr Academi, er ein ...

                                               

Anthem genedlaethol

                                               

Rhestr arweinwyr gwladwriaethau cyfoes

                                               

Rhestr gwledydd yn nhrefn eu dwysedd poblogaeth

Dyma restr o wledydd yn nhrefn eu dwysedd poblogaeth. Dim ond gwladwriaethau sofranaidd a thiriogaethau dibynnol sydd wedi eu cynnwys, felly maer ystadegau am wledydd Prydain wedi eu cynnwys yn rhair Deyrnas Unedig gan nad ywr Cenhedloedd Unedig, ...

                                               

Rhestr o wledydd lle mae iaith yn bwnc dadl gwleidyddol

Dyma restr o wledydd lle mae iaith yn bwnc dadl wleidyddol. Nid ywn rhestr o wledydd lle mae yna fwy nag un iaith swyddogol, na mwy nag un gymuned ieithyddol.

                                               

ISO 3166-1

                                               

Rhestr gwledydd yn nhrefn eu llywodraeth

                                               

Rhestr prifddinasoedd cenedlaethol

                                               

Rhestr o wledydd gyda phwer niwclear

Adweithyddion yn gweithio; ar ganol adeiladu rhai eraill Adweithyddion yn gweithio; ar ganol cynllunio rhai newydd Dim adweithyddion ond yn adeiladu rhai newydd Dim adweithyddion; ar ganol cynllunio rhai newydd Adweithyddion yn gweithio; dim newi ...

                                               

Rhestr o wledydd sydd ag arfau niwclear

Gelwir y gwledydd hynny sydd ag arfau niwclear yn aelodau or clwb niwclear. Mae naw gwlad yn aelod or clwb hwn. Mae pump ohonyn nhwn cael eu galw yn "gwledydd ag arfau atomig", syn statws rhyngwladol a roddwyd ir gwledydd hyn dan gytundeb or enw ...

                                               

Rhestr etholaethau Senedd y DU yn yr Alban

Ers 2005, rhannwyd yr Alban yn 59 etholaeth ar gyfer ethol aelodau o Dŷr Cyffredin. Etholir un aelod ar gyfer pob etholaeth drwyr system etholiadol y cyntaf ir felin a gelwir hwy yn Aelodau Seneddol. Ceir dau fath o etholaeth yn yr Alban: dinesig ...

                                               

Rhestr is-etholiadau yn y Deyrnas Unedig

Dyna restr is-etholiadau ir Dŷr Cyffredin yn y Deyrnas Unedig ers 1997. 2 Cipiad na chadwyd yn Etholiad cyffredinol 2001. 1 Etholwyd Dennis Canavan fel AS Llafur o 1974 ymlaen, ond yn 1999 gadawodd y blaid honno ar ôl iddo fethu cael ei ddewis fe ...

                                               

Rhestr brwydrau

Brwydr Amwythig - 1403 Brwydr Aachen - 1944 Brwydr Alma - 1854 Brwydr yr Ardennes 1944 Brwydr Agincourt - 1415 Brwydr Adwalton Moor 1643 Brwydr yr Ardennes 1914 Brwydr Actium - 31 CC Brwydr Alesia - 52 CC Brwydr Arras - 1917 Brwydr Austerlitz - 1 ...

                                               

Rhestr brwydrau Cymru

Dyma restr o frwydrau Cymru. Maen cynnwys brwydrau a ymladdwyd ar dir Cymru ei hun ynghyd â brwydraur Brythoniaid, hynafiaid y Cymry, yn y cyfnod ôl-Rufeinig, brwydrau syn rhan o hanes Cymru er i nifer ohonynt gael eu hymladd ar safleoedd mewn ti ...

                                               

Rhestr Eifftiaid Hynafol

Dyma restr o Eifftiaid hynafol: Meritre Bay Irsu Sebni Zat-ini-Teti Ramses III Urhiya Rudjek Mereneith Nefertiti* Mutnofret Thety Sabu Neferu Wesirwer Shoshenq C Ramose Petiese Djar Piankhi Yuny Setep Ramses II Seti I Hatshepsut Kha pensaer Amenh ...

                                               

Rhestr Llengoedd Rhufeinig

Y Lleng, oedd yr uned filwrol nodweddiadol or fyddin Rufeinig. Roedd maint lleng yn amrywio, ond yn oes aur Rhufain roedd tua 5.000 - 6.000 o wyr. Gweler Lleng Rufeinig. Roedd gan pob lleng ei rhif, ond maen bwysig sylwi fod modd i fwy nag un lle ...

                                               

Rhestr Pabau

Pab Clement X 1670-1676 Pab Pïws V 1566-1572 Pab Iŵl III 1550-1555 Pab Leo X 1513-1521 Pab Pïws IV 1559-1565 Pab Pawl IV 1555-1559 Pab Alecsander VI 1492-1503 Pab Innocentius IX Hydref tan Tachwedd 1591 Pab Grigor XIII 1572-1585 Pab Pawl III 1534 ...

                                               

Rhestr o luniau gan John Thomas

Ffotograffydd Cymreig oedd John Thomas. Dyma restr oi waith, a gedwir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Rhestr Wicidata:

                                               

Rhestr o lwythau Celtaidd

Rhestr o lwythau gydai prifddinasoedd: Suessiones - Soissons Morini - Boulogne-sur-Mer Lexovii - Lisieux Veneti - Gwened Santones - Saintes Raurici - Kaiseraugst Augusta Raurica Viromandui - Noyon Senones - Sens Treveri - Trier Boii - Boui ger En ...

                                               

Rhestr o wledydd a ddaeth yn annibynol oddi wrth Sbaen

Dyma restr o wledydd a ddaeth yn annibynnol oddi wrth Sbaen, ac a nodir ar y map isod. Daeth y gwledydd hyn yn annibynnol dros ystod eang o amser, gan gychwyn yn y 17g. Gorsegynodd Teyrnas Castilla Sbaen heddiw nifer o wledydd gydar nod o ymgyfoe ...

                                               

Rhestr ymosodiadau terfysgol

                                               

Rhestr Ymerodron Bysantaidd

Dyma Restr Ymerodron Bysantaidd. Sylwch: Maen anodd dweud pryd daeth yr Ymerodraeth Rufeinig i ben a phryd dechreuodd yr Ymerodraeth Fysantaidd. Rhannodd yr ymerodr Diocletian yr ymerodraeth yn ddwy ran, yr Ymerodraeth Ddwyreinol ar Ymerodraeth O ...

                                               

Ieithoedd y Balcanau

Slofeneg Serbeg Macedoneg Bosneg Slafoneg Eglwysig Bunyev Croateg Montenegro Bwlgareg

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →