ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401                                               

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

Arolwg wyneb-yn-wyneb yw Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, arolwg o tua 300.000 o bobl ar draws y Deyrnas Gyfunol. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol syn gweithredur arolwg hwn, a hynny ers 2004. Yn ei adroddiad, maen cyfunor canlynol: Arolwg y Llafurlu, ...

                                               

Hanes demograffig Cymru

Agwedd o hanes Cymru yw hanes demograffig Cymru syn ymwneud â newidiadau hanesyddol mewn demograffeg y wlad, gan gynnwys crefydd, iaith, ac ethnigrwydd a hefyd mudo dynol o, i, ac o fewn Cymru. Mae Cyfrifiad y Deyrnas Unedig wedi bod yn ffynhonne ...

                                               

Demograffeg yr Eidal

Demograffeg yr Eidal ywr astudiaeth o niferoedd a nodweddion poblogaeth yr Eidal. Ar 31 Rhagfyr 2006 roedd poblogaeth yr Eidal yn 59.131.287. Roedd 30.412.846 or rhain yn ferched a 28.718.441 yn ddynion. Eidaleg yw iaith swyddogol yr Eidal. Yn nh ...

                                               

Demograffeg Ffrainc

Gyda phoblogaeth o 64.5 miliwn, saif Ffrainc yn 19eg ymysg gwledydd y byd. Y dinasoedd mwyaf yw Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Nice, a Naoned. Mae tŵf naturiol heb gynnwys mewnfudiad y boblogaeth wedi cyflynu yn ystod y blynyddoedd diwe ...

                                               

Demograffeg yr Iseldiroedd

Demograffiaeth yr Iseldiroedd ywr astudiaeth o niferoedd a nodweddion poblogaeth yr Iseldiroedd. Gyda poblogaeth o 16.491.461 ac arwynebedd y wlad yn 41.526 km², mae dwysedd poblogaeth yr Iseldiroedd yn uchel. Saif yn 23ain ymysg gwledydd y byd o ...

                                               

Demograffeg Sbaen

Demograffeg Sbaen ywr astudiaeth o niferoedd a nodweddion poblogaeth Sbaen. Ar 1 Ionawr 2008, roedd poblogaeth Sbaen yn 46.063.511 yn ôl yr Instituto Nacional de Estadística. Sbaen ywr bumed wlad yn yr Undeb Ewropeaidd o ran poblogaeth, ond mae d ...

                                               

Demograffeg y Swistir

Saif y Swistir yng nghanolbarth Ewrop, ac maen fan cyfarfod i nifer o ddiwylliannau Ewrop, gan fod y wlad yn ffinio â Ffrainc, yr Almaen ar Eidal. Mae 75% or boblogaeth yn byw ar y llwyfandir yng nghanol y wlad, rhwng yr Alpau a mynyddoedd y Jura ...

                                               

Mudo o fewn y Deyrnas Unedig

Gelwir symudiad poblogaeth o amgylch y Deyrnas Unedig yn fudo o fewn y Deyrnas Unedig. Gall fod nifer o resymau dros y mudo gan gynnwys rhesymau economaidd a chymdeithasol.

                                               

Rhaniad Gogledd-De yn y Deyrnas Unedig

Yn y Deyrnas Unedig cyfeiriar term rhaniad Gogledd-De at y gwahaniaethau economaidd a diwylliannol syn bodoli rhwng De Lloegr, sef y De Ddwyrain, Llundain Fwyaf, y De Orllewin, ar Dwyrain, a gweddill Prydain, sef yr Alban, Cymru, Gogledd Ddwyrain ...

                                               

Cerddoriaeth y Dadeni

Cyfnod o gerddoriaeth sydd yn cyfateb yn fras i 1400–1600, oes y Dadeni Dysg yn Ewrop, oedd cerddoriaeth y Dadeni. Cafodd ei ragflaenu gan gerddoriaeth yr Oesoedd Canol ai olynu gan y cyfnod baróc. Yr Eglwys Gatholig oedd yn rheoli cerddoriaeth g ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2008

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2008 oedd y 53ydd Cystadleuaeth Cân Eurovision, a gynhaliwyd yn Serbia. Cynhaliwyd y rowndiau cyn-derfynol ar yr 20fed ar 22ain o Fai, gydar rownd derfynol yn cael ei chynnal ar y 24ain o Fai 2008 yn y brifddinas Belg ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2010

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2010 oedd 55ain Cystadleuaeth Cân Eurovision. Fei cynhaliwyd rhwng 25 a 29 Mai 2010 yn Oslo, Norwy, Norwy. Themar gystadleuaeth oedd "Share The Moment". Bu 39 gwlad yn cystadlu yn y gystadleuaeth. Dychwelodd Georgia i ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2011

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2011 oedd 56fed Cystadleuaeth Cân Eurovision, "Running Scared" oedd y gân fuddugol, a berfformir gan Ell a Nikki a gynrychiolai Aserbaijan. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Düsseldorf, Yr Almaen ar ôl i Lena Meyer-Landru ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2012

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2012 oedd yr 57ain Cystadleuaeth Cân Eurovision. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Baku, Aserbaijan, ar ôl i Ell a Nikki ennill y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2011 gydau cân "Running Scared". Enillwyd y gystadleuaeth gan ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2013

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2013 fydd y 58fed Cystadleuaeth Cân Eurovision. Cynheliwyd y gystadleuaeth ym Malmö, Sweden ar ôl i Loreen ennill y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2012 gydai chân "Euphoria". Dewisodd Sveriges Television Malmö Arena fel ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2014

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2014 oedd y 59fed Cystadleuaeth Cân Eurovision. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Copenhagen, Denmarc, ar ôl i Emmelie de Forest ennill y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2013 gydai chân "Only Teardrops". Conchita Wurst o Aws ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2015

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2015 oedd y 60fed Cystadleuaeth Cân Eurovision. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Fienna, Awstria, ar ôl i Conchita Wurst ennill y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2014 gydai chân "Rise Like a Phoenix". Cynhaliwyd y rowndiau ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2016

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2016 oedd y 61ain Cystadleuaeth Cân Eurovision. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Stockholm, Sweden, ar ôl i Måns Zelmerlöw ennill y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2015 gydai gân "Heroes". Cynhaliwyd y rowndiau cyn-derfynol ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2017

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2017 oedd yr 62fed Cystadleuaeth Cân Eurovision. Cynhaliwyd y gystadleuaeth yn Kiev, Ŵcrain, ar ôl i Jamala ennill y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2016 gydai gân "1944". Cynhaliwyd y rowndiau cyn-derfynol ar 9 a 11 Mai ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2019

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2019 fydd y 64fed Cystadleuaeth Cân Eurovision. Cynheliwyd y gystadleuaeth yn Tel Aviv, Israel, ar ôl i Netta ennill y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2012 gydai chân "Toy". Enillodd Duncan Laurence or Iseldiroedd y gyst ...

                                               

Armenia yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision 2011

Bydd Armenia yn cyfranogi yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision 2011 a byddent yn dewis eu hartist yn mewnol ai cân ar sioe cenedlaethol, trefnir gan y darlledwr Armenia Public Television of Armenia.

                                               

Awstria yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision 2011

Ar 27 Gorffennaf 2010, conffyrmiodd ddarlledwr Awstria, ORF, cyfranogiad Awstria yn 2011. Un or dulliau posibl i ddewis y cynrychiolydd ywr sioe dawn newydd Helden von Morgen Arwyr Yfory syn dechrau yn Hydref 2010.

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2007

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2007 oedd y 52fed Cystadleuaeth Cân Eurovision, a chafodd ei gynnal rhwng y 10fed ar 12fed o Fai, 2009 yn Hartwall Areena, Helsinki, Ffindir. Roedd y cynigion eraill yn Espoo, Turku and Tampere. Costiodd y gystadleuae ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2009

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2009 ywr 54fed Cystadleuaeth Cân Eurovision, a chaiff ei gynnal rhwng y 12fed ar 16eg o Fai, 2009 yn Arena Dan-do Olympaidd Moscow, Rwsia. Gwelwyd newud yn y drefn pleidleisio yn 2009, wrth i reithgorau cenedlaethol g ...

                                               

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2020

Cystadleuaeth Cân Gân Eurovision 2020 fydd y 65ain Cystadleuaeth Cân Eurovision. Cynhelir y gystadleuaeth yn yr Iseldiroedd, ar ôl i Duncan Laurence ennill Cystadleuaeth Cân Eurovision 2019 gydai gân "Arcade".

                                               

Cystadleuaeth Junior Eurovision 2017

                                               

Cystadleuaeth Junior Eurovision 2018

                                               

Cystadleuaeth Junior Eurovision 2019

Gwledydd eraill Y Deyrnas Unedig Yr Almaen Y Ffindir Aserbaijan Denmarc Sweden Bosnia-Hertsegofina Montenegro Andorra Estonia Israel Cyprus Gwlad Groeg Norwy Croatia Slofenia Slofacia RTVS Bwlgaria Gweriniaeth Tsiec Y Swistir Moldofa Latfia Gwlad ...

                                               

Eurovision: Your Country Needs You

Eurovision: Your Country Needs You ywr enw ar gyfres deledu 2009 y BBC a ddarlledir yn flynyddol er mwyn dewis cân Prydain ar gyfer Cystadleuaeth Cân Eurovision. Cafwyd nifer o raglenni tebyg cyn y sioe hon, gan gynnwys Festival of British Popula ...

                                               

Hanes y Gystadleuaeth Ganu Eurovision

Cystadleuaeth flynyddol ywr Eurovision Song Contest syn cael ei chynnal ymysg gwledydd gweithredol or Undeb Ddarlledu Ewropeaidd. Mae pob gwlad syn aelod yn cyflwyno cân sydd iw pherfformion fyw ar y teledu ac yna mae pob gwlad yn gallu bwrwu ple ...

                                               

Y Deyrnas Unedig yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision 2011

Bydd y Deyrnas Unedig yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision 2011 a dewisodd y BBC cynrychiolydd y DU yn fewnol. Dewiswyd y band Blue i ganur gân I Can. Cyhoeddwyd y newyddion mai "Blue" fyddain cynrychiolir Du ar 29 Ionawr, 2011 a perffo ...

                                               

Y Swistir yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision 2011

Bu Y Swistir yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision 2011 yn Düsseldorf, Yr Almaen a dewisodd eu cynrychiolydd trwy sioe genedlaethol Die grosse Entscheidungs Show.

                                               

Yr Almaen yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision 2011

Bydd Yr Almaen yn cynnal y Gystadleuaeth Cân Eurovision 2011 a bydd ARD yn trefnu cystadleuaeth cân i ddewis cân a berfformir gan Lena Meyer-Landrut sy wedi cael ei dewis gan ARD i gynrychiolir Almaen eto.

                                               

Gŵyl Ryng-Geltaidd An Oriant

Gŵyl flynyddol o gerddoriaeth a diwylliant Celtaidd a gynhelir yn ninas An Oriant yn Llydaw yw Gŵyl Ryng-Geltaidd An Oriant. Sefydlwyd yr ŵyl yn 1971. Cynrychiolir Llydaw, Cernyw, Cymru, Iwerddon, Yr Alban, Ynys Manaw, Ynys Cape Breton, Galicia a ...

                                               

Pêr-Vari Kerloch

Mae Pêr-Vari Kerloch yn Archdderwydd y Goursez Vreizh sef Gorsedd Llydaw. Fei ganwyd ym 1952 yn Douarnenez, gorllewin Llydaw. Maen dal y swydd am oes, tra etholir arweinwyr gorseddau Cymru a Chernyw am dair blynedd. Roedd Pêr-Vari Kerloch yn gwei ...

                                               

Rhestr ymadroddion Llydaweg

Rhestr o ymadroddion Llydaweg: Cryf fel march: cryf iawn Dannedd Ionawr: stalactidau rhew / iâ Simneiau y byd arall: cerrig mawrion mewn dôl Cysgu fel broch yn ei dwll: cysgu fel gwadd broch = mochyn daear Gwneud cramwyth: ymrain Chwarae dau: ymr ...

                                               

Tri Yann

Mae Tri Yann yn grwp o Naoned, Llydaw syn chwarae cerddoriaeth Geltaidd. Dechraeodd y band yn 1971 gyda Jean Chocun ; Jean-Paul Corbineau a Jean-Louis Jossic, y Tri Yann an Naoned Yann ydyr fersiwn Llydaweg or enw Ffrangeg Jean. Maen enwog am wis ...

                                               

Awdurdod Cyllid Cymru

Corff cyhoeddus yw Awdurdod Cyllid Cymru, syn gyfrifol am gasglu trethi datganoledig Cymru. Sefydlwyd y pwerau ar gyfer creu trefniant i gasglu trethi datganoledig yn Deddf Casglu a Rheoli Trethi 2016. Mae pencadlys yr awdurdod yn Nhrefforest ger ...

                                               

Awdurdod Datblygu Cymru

Asiantaeth Weithredol oedd Awdurdod Datblygu Cymru a ddaeth yn ddiweddarach yn gorff cyhoeddus a noddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Fei sefydlwyd yn 1976 gydar nod o achub economi Cymru drwy gefnogi datblygiad busnes a buddsoddiad yng Nghy ...

                                               

Banc Cymru

Sefydlwyd Banc Cymru gan Syr Julian Hodge ar 30 Hydref 1972. Roedd y cwmni yn darparu gwasanaethau bancio masnachol i gwmnïau bach a canolig yng Nghymru. Or dechrau roedd Sir Julian Hodge am enwir cwmni yn Banc Cymru ond yn dilyn gwrthwynebiad ga ...

                                               

Banciau Cymru

Yn ystod y 18g ar 19g gwelid nifer o fanciau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn agor yng Nghymru. Cyn hynny roedd y Cymryn ddibynnol ar fanciau Lloegr, yn arbennig y rhai yn ninasoedd Llundain, Caer, Lerpwl, Amwythig a Bryste.

                                               

Economi Casnewydd

Yn hanesyddol diwydiant trwm, yn enwedig cynhyrchu dur, oedd sail economi Casnewydd. Tyfodd y dref yn gyflym yn ystod y Chwyldro Diwydiannol, ac erbyn hanner cyntaf y 19g Casnewydd oedd brif dref y De gyda mwy o gyfoeth na Chaerdydd ac Abertawe g ...

                                               

Cymraeg Byd Busnes

Maer prosiect Cymraeg Byd Busnes wediw ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei weithredu gan Mentrau Iaith Cymru i gynyddu y defnydd or Gymraeg mewn Busnes. Mae 10 Swyddog Datblygu wediu penodi ar draws Cymru i roi cymorth a chyngor i fusnesau ...

                                               

Cymru ar Byd

Cyfrol am Gymru – ei heconomi ai chymdeithas gan W. Arthur Thomas a D. Roy Thomas Golygyddion yw Cymru ar Byd. Detholiad o Drafodion Economaidd a Chymdeithasol 1981- 1986. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1989. Yn 2013 roedd ...

                                               

Hanes economaidd Cymru

Rhai cerrig milltir y hanes economi Cymru. Gweler hefyd: economi Cymru 1750 Erbyn hyn roedd 50% o gopr gwledydd Prydain yn dod o ardal Abertawe. 1855 Y tren cyntaf yn cyrraedd or Rhondda i Ddociau Caerdydd. 1869 Mwyngloddio arian yn ei anterth. 1 ...

                                               

Newid Amgyffrediadau Pobl Ifanc o Ddiwydiant Gweithgynhyrchu Modern

Cyfrol am gyfleoedd pobl ifanc Cymru o fewn diwydiant gan Gareth Jones Golygydd yw Newid Amgyffrediadau Pobl Ifanc o Ddiwydiant Gweithgynhyrchu Modern. Sefydliad Materion Cymreig a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn ...

                                               

Safle Gogledd Cymru

Cyfrol am ddyfodol economaidd Gogledd Cymru mewn perthynas a gweddill y wlad gan Huw Vaughan Thomas yw Safle Gogledd Cymru. Sefydliad Materion Cymreig a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Twristiaeth yng Nghymru

Yn 2016 bu cynnydd o 11% yn nifer yr ymweliadau tramor â Chymru o gymharu âr flwyddyn gynt, a chynnydd o 8% yn faint o arian gafodd ei wario ar yr ymweliadau â Chymru.

                                               

Swllt

Arian cyfred yw swllt, a arferid ei ddefnyddio yng Nghwledydd Prydain, Iwerddon, Awstralia, Awstria, Unol Daleithiau America, Seland Newydd a nifer o wledydd y Gymanwlad. Maen parhau i gael ei ddefnyddio fel arian cyfred yn Tansania, Cenia, Wgand ...

                                               

Lithwaniaid

Grŵp ethnig Faltig ywr Lithwaniaid syn frodorol i Lithwania, gwlad ar arfordir de-ddwyrain y Môr Baltig, ac yn siarad yr iaith Lithwaneg. Y Lithwaniaid, y Latfiaid ar Hen Brwsiaid ywr pobloedd Balto-Slafig. Roedd hanes gwleidyddol y Lithwaniaid y ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →