ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 400                                               

Frenni Fawr

Copa ym mynyddoedd y Preselau yn Sir Benfro ywr Frenni Fawr. Saif ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ir gogledd-ddwyrain o bentref Crymych ac ir dwyrain or briffordd A478. Ceir pump beddrod o Oes yr Efydd ar y bryn. Gerllaw mae Cadair Facsen, ...

                                               

Hen Oes y Cerrig yng Nghymru

Mae cyfnod Oes yr Hen Gerrig yng Nghymru yn cynnwys hanes bodolaeth pobl yn y tir a elwir Cymru heddiw or cyfnod boreuaf hyd at tua 9000 CC. Enw arall ar Hen Oes y Cerrig ywr Paleolithig. Ni wyddom i sicrwydd os bu pobl yn byw yng Nghymru yn y cy ...

                                               

Nanhyfer

Pentref bychan yn Sir Benfro yw Nanhyfer neu Nyfer. Saif gerllaw Afon Nyfer gerllaw bryniau Preseli. Maer eglwys wedi ei chysegru i Sant Brynach; a chredir bod yr eglwys bresennol, syn dyddio or cyfnod Normanaidd ond wedi ei hail-adeiladun helaet ...

                                               

Oes Newydd y Cerrig yng Nghymru

Nodweddir Oes Newydd y Cerrig, neur cyfnod Neolithig yng Nghymru gan ddechrau ffermio. Credir fod hyn yn dyddio o tua 4000 CC., pan mae canlyniadau dadansoddiad paill yn awgrymu fod rhywfaint o glirior fforestydd wedi dechrau, proses a gyflymodd ...

                                               

Oes yr Efydd yng Nghymru

Dechreuodd Oes yr Efydd yng Nghymru tua 2500 CC., pan ymddangosodd eitemau metel am y tro cyntaf; copr yn gyntaf, yna efydd, syn gymysgedd o gopr ac ychydig o dun, llawer caletach na chopr ar ei ben ei hun. Y gred draddodiadol oedd fod pobl wahan ...

                                               

Oes yr Haearn yng Nghymru

Dechreuodd Oes yr Haearn yng Nghymru oddeutu 650 CC., dyddiad y celfi haearn cyntaf iw darganfod yng Nghymru, yn Llyn Fawr ym mhen draw Cwm Rhondda, lle roedd nifer o eitemau wedi eu taflu ir llyn fel offrymau ir duwiau. Efydd oedd y rhan fwyaf, ...

                                               

Penmaen-mawr

Erthygl am y mynydd or enw Penmaen-mawr yw hon. Am y pentref gweler Penmaenmawr. Mynydd gwenithfaen ym mwrdeistref sirol Conwy ywr Penmaen-mawr. Saif ar arfordir gogledd Cymru rhwng Penmaenmawr ir dwyrain a Llanfairfechan ir gorllewin. Ers gwawr ...

                                               

Pentref Canoloesol Cosmeston

Pentref canoloesol wedi ei ail-greu yn Cosmeston ger Larnog ym Mro Morgannwg yw Pentref Canoloesol Cosmeston. Saif heb fod ymhell o Penarth a dinas Caerdydd, o fewn Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston. Tyfodd pentref gwreiddiol Cosmeston o gwmpas tŷ ...

                                               

Pilar Rodney

Mae Pilar Rodney ar ben Bryn Breiddin ym Mhowys. Adeiladwyd y pilar gan dynion Trefaldwyn i ddathlu anfon coed derw ar ardal i lawr Afon Hafren i Fryste i adeiladu llynges Llyngesydd Rodney.

                                               

Rhestr o hynafiaethau Gwynedd

Bachwen Clynnog Fawr Mynydd Cefn Amwlch Cors y Gedol Tal y Bont Dyffryn Ardudwy Carneddau Hengwm Tal y Bont Tan y Muriau Rhiw Bron y Foel Isaf Dyffryn Ardudwy

                                               

Tywyn y Capel

Mae Tywyn y Capel, weithiau Towyn y Capel, yn safle archaeolegol gerllaw pentref Trearddur ar Ynys Gybi, ger Ynys Môn. Ceir gweddillion mynwent Gristionogol gynnar oedd yn arfer amgylchynu capel wedi ei gysegru ir santes Ffraid. Yn ôl y chwedl cr ...

                                               

Calon Ynysoedd Erch Neolithig

Calon Ynysoedd Erch Neolithig ywr term a ddefnyddir am y casgliad o hynafiaethau Neolithig ar Ynysoedd Erch yng ngogledd-ddwyrain yr Alban a ddynodwyd yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO yn 1999. Mae "Calon Ynysoedd Erch Neolithig" yn cynnwys p ...

                                               

Cabinet Cudd

Casgliad o gelf erotig o ddinasoedd Pompeii a Herculaneum ywr Cabinet Cudd, a gedwir yn Amgueddfa Archaeolegol Genedlaethol Napoli. Dim ond ers 2005 y maer casgliad hwn, a gedwir ar wahân o hyd, yn agor iw weld gan y cyhoedd. Maen cynnwys rhai o ...

                                               

Palestrina

Erthygl am y dref yw hon. Am y cyfansoddwr gweler Giovanni Pierluigi da Palestrina. Tref fechan yn Lazio, ger Rhufain, a safler dref Rufeinig hynafol Praeneste yw Palestrina. Mae ganddi boblogaeth o tua 18.000. Ceir tystiolaeth fod pobl wedi byw ...

                                               

Siambr gladdu anhysbys ar bwys Cross Hands

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Siambr gladdu anhysbys ar bwys Cross Hands, Llanboidy, Sir Gaerfyrddin; cyfeiriad grid SN195229. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluos ...

                                               

Barclodiad y Gawres

Am y garnedd gron yng Nghaerhun, gweler Barclodiad y Gawres, Caerhun. Siambr gladdu Neolithig yw Barclodiad y Gawres. Fei lleolir ar benrhyn bychan rhwng Porth Trecastell a Phorth Nobla ar arfordir gorllewinol Ynys Môn, ychydig ir de o bentref Rh ...

                                               

Bedd yr Eryrod

Siambr gladdu Neolithig yw Bedd yr Eryrod, a leolir ar ynys South Ronaldsay yn Ynysoedd Erch oddi ar arfordir gogleddol tir mawr yr Alban. Fei gelwir yn "Fedd yr Eryrod" am fod esgyrn nifer o eryrod wediu claddu yno, yn ogystal ag esgyrn dynol. D ...

                                               

Branas Uchaf

Fferm yn ne Sir Ddinbych yw Branas Uchaf lle ceir siambr gladdu Neolithig sydd iw dyddio i ddiwedd y 4ydd fileniwm CC neu ddechraur 3ydd fileniwm CC. Maer safle yn gorwedd ar dir y fferm tua milltir a hanner ir gorllewin o bentref Llandrillo ar l ...

                                               

Bryn Celli Ddu

Mae Bryn Celli Ddu yn siambr gladdu yn agos i arfordir deheuol Ynys Môn, rhwng Llanddaniel Fab a Llanedwen a gerllaw Afon Braint. Bu rhywfaint o ysbeilio yno yn 1699 a bu cloddio archeolegol yn 1928 a 1929. Ymddengys fod cylch cerrig yma yn y cyf ...

                                               

Cae-yr-Arfau (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrodau siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Cae-yr-Arfau, Pentyrch, Caerdydd; cyfeiriad grid ST077821. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrw ...

                                               

Caer-Llwyd (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig ydy Caer-Llwyd, Drenewydd Gelli-farch, Sir Fynwy; cyfeiriad grid ST447967. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrwyd y siambr hon fel ...

                                               

Carn Besi

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig ydy Carn Besi, a leolir ger Cilymaenllwyd, Sir Gaerfyrddin; cyfeiriad grid SN156276. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrwyd y feddr ...

                                               

Carn Llechart

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes yr Efydd ydy Carn Llechart, a leolir ger Pontardawe, Castell-nedd Port Talbot; cyfeiriad grid SN696062.

                                               

Bwrdd y Tri Arglwydd

Rhwng Bryneglwys a Chorwen, Sir Ddinbych, ceir swp o gerrig hynafol a elwir yn Fwrdd y Tri Arglwydd neu Carreg Glyn Dŵr. Yn ôl traddodiad, maer cerrig hyn yn nodir ffin ganoloesol rhwng Arglwyddiaeth Dinbych, ym meddiant Reginald de Grey, a chwmw ...

                                               

Carreg Arthur (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrodau siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Carreg Arthur, Llanrhidian, Abertawe; cyfeiriad grid SS491905 Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofres ...

                                               

Cefn-Isaf (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrodau siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Cefn-Isaf, Llanystumdwy, Gwynedd; cyfeiriad grid SH483408. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrw ...

                                               

Cerrig Llwydion (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Cerrig Llwydion, Cynwyl Elfed, Sir Gaerfyrddin; cyfeiriad grid SN373325. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac ...

                                               

Cilan-Uchaf (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrodau siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Cilan-Uchaf, Llanengan, Gwynedd; cyfeiriad grid SH300235. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrwy ...

                                               

Cist Cerrig (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrodau siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Cist Cerrig, Dolbenmaen, Gwynedd; cyfeiriad grid SH543384. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrw ...

                                               

Coed-y-Cwm (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig ydy Coed-y-Cwm, Llanilltud Gŵyr, Sir Abertawe; cyfeiriad grid ST081737. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrwyd y feddrod hon fel he ...

                                               

Siambr gladdu Cwm Fforest

Heneb, a math o siambr gladdu syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig a chyn hynny ydy siambr gladdu Cwm Fforest, Talgarth, Powys; cyfeiriad grid SO183294. Gelwir y math yma o siambr yn siambr gladdu hir lluosog: siambrau claddu hirion ac fe gofrestrwy ...

                                               

Dolwilym (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Dolwilym, Bwrdd Arthur neu Wâl Filiast Llanboidy, Sir Gaerfyrddin; cyfeiriad grid SN170256. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: b ...

                                               

Fron Ucha (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrod siambr ydy Fron Ucha syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny, Llansteffan, Sir Gaerfyrddin; cyfeiriad grid SN345107. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofr ...

                                               

Siambr gladdu Fferm Thornwell

Heneb, a math o siambr gladdu syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig ydy siambr gladdu Fferm Thornwell, Cas-gwent, Sir Fynwy; cyfeiriad grid ST539916. Gelwir y math yma o siambr yn siambr gladdu hir lluosog: siambrau claddu hirion ac fe gofrestrwyd si ...

                                               

Fferm y gromlech

Heneb, a math o feddrodau siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Fferm y gromlech, Llannor, Gwynedd; cyfeiriad grid SH399384. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrest ...

                                               

Siambr gladdu Ffostyll

Heneb, a math o siambr gladdu syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig a chyn hynny ydy siambr gladdu Ffostyll, Talgarth, Powys; cyfeiriad grid SO178349. Gelwir y math hwn o siambr yn "siambr gladdu hir" lluosog:" siambrau claddu hirion” ac fe gofrestrw ...

                                               

Siambr gladdu Garn Goch

Heneb, a math o siambr gladdu syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig ydy Garn Coch, ger Llansadwrn, Sir Gaerfyrddin; Gelwir y math yma o siambr yn siambr gladdu hir lluosog: siambrau claddu hirion ac fe gofrestrwyd Garn Coch fel heneb gan Cadw gydar r ...

                                               

Graig Fawr (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrodau siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Graig Fawr, Pontarddulais, Abertawe; cyfeiriad grid SN608062. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofres ...

                                               

Gwern Einion (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrodau siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Gwern Einion, Llanfair, Gwynedd; cyfeiriad grid SH587286. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrwy ...

                                               

Henblas (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Henblas, Llangristiolus, Ynys Môn; cyfeiriad grid SH425719. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrwy ...

                                               

Hendrefor

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig ydy Hendrefor, a leolir yng nghymuned Cwm Cadnant, rhwng Porthaethwy a Llanfair Pwllgwyngyll ar Ynys Môn; cyfeiriad grid SH551773. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluos ...

                                               

Henebau Celtaidd Morfa Bychan

Henebau o Oes yr Efydd ac efallai cyn hynny ydy Henebau Celtaidd Morfa Bychan, a leolir yng nghymuned Eglwys Gymyn, Sir Gaerfyrddin; cyfeiriad grid SN221074.

                                               

Siambr gladdu Heston Brake

Heneb, a math o siambr gladdu syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig ydy siambr gladdu Heston Brake, Porth Sgiwed, Sir Fynwy; cyfeiriad grid ST505886. Gelwir y math yma o siambr yn siambr gladdu hir lluosog: siambrau claddu hirion ac fe gofrestrwyd si ...

                                               

Siambr gladdu Little Lodge

Heneb, a math o siambr gladdu syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig a chyn hynny ydy Little Lodge, Gwernyfed, Powys; cyfeiriad grid SO182380. Gelwir y math yma o siambr yn siambr gladdu hir lluosog: siambrau claddu hirion ac fe gofrestrwyd Little Lod ...

                                               

Maen Chwyf (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Maen Chwyf, Rhosybol, Ynys Môn; cyfeiriad grid SH432857. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe gofrestrwyd h ...

                                               

Maes Howe

Siambr gladdu Neolithig ar Ynysoedd Erch yn yr Alban yw Maes Howe, hefyd Maeshowe. Saif ar ynys Mainland, Ynysoedd Erch. Maer domen syn gorchuddior siambr gladdu yn 35 medr ar draws a 7 medr o uchder. Oddi mewn, mae cyntedd 10 medr o hyd yn arwai ...

                                               

Meini Llwydion

Heneb, a math o feddrod siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydyr Meini Llwydion, Llangain, Sir Gaerfyrddin; cyfeiriad grid SN377153. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siambr ac fe g ...

                                               

Mynydd Llangyndeyrn (beddrod siambr)

Heneb, a math o feddrodau siambr syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd a chyn hynny ydy Mynydd Llangyndeyrn, Llangyndeyrn, Sir Gaerfyrddin; cyfeiriad grid SN485133. Gelwir y math yma o siambr yn feddrod siambr lluosog: beddrodau siam ...

                                               

Siambr gladdu Mynydd Troed

Heneb, a math o siambr gladdu syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig ydy siambr gladdu Mynydd Troed, a leolir ar lethrau Mynydd Troed ger Crughywel, Powys; cyfeiriad grid SO211192. Gelwir y math yma o siambr yn siambr gladdu hir lluosog: siambrau clad ...

                                               

Siambr gladdu New House

Heneb, a math o siambr gladdu syn perthyn i Oes Newydd y Cerrig ydy siambr gladdu New House, Yr Ystog, Powys; cyfeiriad grid SO300973. Gelwir y math yma o siambr yn siambr gladdu hir lluosog: siambrau claddu hirion ac fe gofrestrwyd siambr gladdu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →