ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 399                                               

Dendera

Mae Dendera, yn dref fechan yn Yr Aifft ar lan orllewinol Afon Nîl, tua 5 km ir de o Qina, ar y lan gyferbyn, a thua 50 milltir ir gogledd-orllewin o Thebes a Luxor.

                                               

Dyffryn y Brenhinoedd

Dyffryn yr ochr draw i Afon Nîl o ddinas Luxor a hen ffinas Thebes yn yr Aifft yw Dyffryn y Brenhinoedd. Maen enwog fel man claddu brenhinoedd y Deyrnas Newydd yn yr Hen Aifft. Ystyrid y dyffryn yn le arbennig o gyfnod cynnar, ac adeiladwyd temla ...

                                               

Yr Hen Deyrnas

Yr Hen Deyrnas ywr enw a roddir ir cyfnod rhwng tua 2686 CC a 2134 CC yn hanes yr Hen Aifft. Syniad a ddatblygwyd gan eifftolegwyr yn y 19g oedd rhannu hanes yr Hen Aifft yn nifer o deyrnasoedd; nid oedd yr hen Eifftwyr ei hunain yn meddwl am eu ...

                                               

Luxor

Prif ddinas Der Aifft a phrifddinas yr ardal or un enw yw Luxor, gyda phoblogaeth o 451.318, mewn ardal o 416km2. Mae Luxor yn sefyll ar safle dinas hynafol Thebes. Mae cymaint o olion archaeolegol yno fel bod rhai wedi cyferio at Luxor fel "amgu ...

                                               

Memphis (Yr Aifft)

Dinas Memphis oedd prifddinas yr Hen Aifft yng ngyfnod yr Hen Deyrnas, o gyfnod ei sefydlu hyd tua 2200 CC, ac am gyfnodau byr yn ddiweddarach. Saif 20 km ir de o Cairo, ar lan orllewinol Afon Nîl, Groeg ywr enw "Memphis"; yr enw Eiffteg oedd Ine ...

                                               

Necropolis Giza

Mae Necropolis Giza yn safle archeolegol ar Lwyfandir Giza, ar gyrion Cairo, Yr Aifft. Maer casgliad o henebion ar y safle yn cynnwys y tri cyfadeilad o byramidiau a elwir y Pyramidiau Fawr, y cerflun anferth a adweinir fel y Sffincs Mawr, nifer ...

                                               

Priffordd y Brenin (hynafol)

Roedd Priffordd y Brenin yn llwybr masnach o bwys mawr yn yr Hen Ddwyrain, gan gysylltu Affrica â Mesopotamia. Roedd yn rhedeg or Aifft ar draws Penrhyn Sinai i Aqaba, lle trodd ir gogledd ar draws Transjordan, gan arwain at Ddamascus ac Afon Eup ...

                                               

Ptolemi I Soter

Cadfridog Macedonaidd dan Alecsander Fawr a sylfaenydd brenhinllin y Ptolemiaid yn yr Hen Aifft oedd Ptolemi I Soter. Roedd Ptolemi yn un o gadfridogion mwyaf blaenllaw Alecsander, ac yn gyfaill iddo ou bachgendod. Bu ganddo ran amlwg yn ymgyrcho ...

                                               

Teml Jupiter Ammon

Teml Jupiter Ammon oedd sedd un o oraclau pwysicaf yr Henfyd. Roedd yn gysegredig ir duw Jupiter Ammon ac yn sefyll mewn gwerddon ar safle ger tref werddon Siwa heddiw, yn yr Aifft. Ffurf hybrid ar y duw brodorol Ammon neu Hammon oedd Jupiter Amm ...

                                               

Y Deyrnas Newydd

Y Deyrnas Newydd ywr enw a roddir ir cyfnod rhwng tua 1570 CC a 1070 CC yn hanes yr Hen Aifft. Syniad a ddatblygwyd gan eifftolegwyr yn y 19g oedd rhannu hanes yr Hen Aifft yn nifer o deyrnasoedd; nid oedd yr hen Eifftwyr ei hunain yn meddwl am e ...

                                               

Athrawiaeth Monroe

Athrawiaeth bwysig ym mholisi tramor yr Unol Daleithiau yw Athrawiaeth Monroe a ddatganwyd gyntaf gan yr Arlywydd James Monroe yn ei anerchiad blynyddol ir Gyngres ar 2 Rhagfyr 1823. Nod yr athrawiaeth yw atal ymyrraeth gan wledydd Ewrop yng nghy ...

                                               

Afon Taedong

Afon fawr yng Ngogledd Corea yw Afon Taedong. Maen tarddu ym mynyddoedd Rangrim yng ngogledd y wlad ac yn llifo i gyfeiriad y de i gyffiniau Pyongyang, prifddinas y wlad. Yna maen troi i gyfeiriad y gorllewin ac yn llifo i Fae Corea ger dinasoedd ...

                                               

Yun Chi-ho

Gwleidydd ac addysgwr o Gorea oedd Yun Chi-ho. Roedd hefyd yn ymgyrchydd dros annibyniaeth Corea oddi wrth Ymerodraeth Japan.

                                               

Ehud Barak

Prif Weinidog Israel rhwng 6 Gorffennaf 1999 - 7 Mawrth 2001 oedd Ehud Barak. Fei ganwyd yn y kibbutz Mishmar HaSharon, yn fab i Esther née Godin a Yisrael Mendel Brog. Cafodd ei addysg yn y Prifysgol Hebraeg Jeriwsalem.

                                               

Haifa

UDA - San Francisco Ffrainc - Marseille Y Deyrnas Unedig - Portsmouth UDA - West Hartford, Connecticut Tsieina - Shanghai Y Deyrnas Unedig - Hackney Gwlad Belg - Antwerp Japan - Kobe Rwsia - St Petersburg Yr Almaen - Erfurt Yr Almaen - Bremen Tsi ...

                                               

Sderot

Dinas yn y Negev yn ne Israel yw Sderot. Ar ddiwedd 2006 roedd ganddi boblogaeth o 19.300. Mewnfudwyr o Iddewon o sawl gwlad, yn bennaf o Ogledd Affrica ar hen Undeb Sofietaidd, yw trwch y boblogaeth. Maen gorwedd yn agos ir ffin rhwng Israel a L ...

                                               

Bani Suheila

Dinas yn nhalaith Khan Yunis yn ne Llain Gaza, Palesteina, yw Bani Suheila. Yn ôl cyfrifiad Awdurdod Cenedlaethol Palesteina, roedd ganddi 32.800 o drigolion yn 2006, gydar mwyafrif llethol yn ddilynwyr Islam.

                                               

Beit Hanoun

Dinas ar ymyl ogledd-orllewinol Llain Gaza yw Beit Hanoun. Yn 2006 roedd ganddi boblogaeth o 32.187. Maen gorwedd ar lan afon Hanoun, ir gogledd o ddinas Gaza, ger Beit Lahiya, 6 km yn unig o dref Sderot, dros y ffin yn Israel. Maen un or dinasoe ...

                                               

Beit Lahiya

Dinas ir gogledd o ddinas Gaza yn Llain Gaza yw Beit Lahiya neu Beit Lahia. Maen gorwedd ir gogledd o wersyll ffoaduriaid Jabaliya, ger Beit Hanoun ar ffin ag Israel. Yn 2006 roedd ganddi boblogaeth o tua 59.540. Beit Lahiya oedd un or lleoedd cy ...

                                               

Gaza

Gaza yw dinas fwyaf Llain Gaza ar Tiriogaethau Palestinaidd. Mae poblogaeth y ddinas tua 410.000 gyda thua 1.4 miliwn yn yr ardal ddinesig. Gan fod "Gaza" yn aml yn cael ei ddefnyddio i olygu Llain Gaza, fei gelwir wrth yr enw "Dinas Gaza" weithi ...

                                               

Jeddah

Dinas hynafol yn Sawdi Arabia yw Jeddah. Maen gorwedd ar lan y Môr Coch yng ngorllewin y wlad, mewn ardal a elwir yr Hejaz. Maen 46 milltir o Fecca ac yn borthladd ir ddinas honno ers canrifoedd lawer.

                                               

Tîm pêl-droed cenedlaethol Sawdi Arabia

Mae Tîm pêl-droed cenedlaethol Sawdi Arabia) yn cynrychioli Sawdi Arabia yn y byd pêl-droed ac maent yn dod o dan reolaeth Ffederasiwn Pêl-droed Sawdi Arabia, corff llywodraethol y gamp yn Sawdi Arabia. Mae SAFF yn aelodau o gonffederasiwn Pêl-dr ...

                                               

Denisovan

Maer Denisovan neur Denisova hominin yn rhywogaeth neun isrywogaeth or genws Homo a oedd yn byw tua 41.000 o flynyddoedd yn ôl Cyn y Presennol CP. Mae bellach wedii difodi. Dros dro, rhoddwyd iddor enw gwyddonol Homo sp. Altai a Homo sapiens ssp. ...

                                               

Astana (tîm seiclo)

Tîm beicio proffesiynol syn cystadlu ar Gylchdaith Proffesiynol yr UCI ydy Astana Pro Team. Lleolir y tîm yng Nghsachstan a chaiff ei noddi gan Samruk-Kazyna, sef clymblaid o gwmniau syn eiddo ir wladwriaeth, ac maer tîm yn dwyn enwr brifddinas, ...

                                               

Cwpan y Byd Pêl-droed 2018

Cynhelir Cwpan y Byd FIFA 2018 yn Rwsia rhwng 14 Mehefin a 15 Gorffennaf 2018. Dyma fydd y 21in Cwpan y Byd, ar gyfer timau pêl-droed cenedlaethol dynion sydd yn cael ei drefnu gan FIFA. Dyma fydd yr 11eg tro ir gystadleuaeth cael ei gynnal yn Ew ...

                                               

Gemau Olympaidd y Gaeaf 2014

Trefnwyd i Ffederasiwn Rwsia gynnal Gemau Olympaidd y Gaeaf 2014, yr ail gystadleuaeth Gemau Olympaidd y Gaeaf ar hugain, yn Sochi o 6 hyd 23 Chwefror 2014. Cynhelir y digwyddiad aml-chwaraeon hwn yn Sochi, Rwsia. Rhaglennwyd y cystadleuaethau i ...

                                               

Chawanmushi

Saig o gwstard wy o Japan yw chawanmushi. Yn annhebyg i gwstardiau eraill, mae fel arfer yn cael ei fwyta fel rhan o bryd o fwyd, oherwydd bod chawanmushi yn cynnwys pethau sawrus yn hytrach na melys. Cymysgedd o wy a saws soia, dashi a mirin am ...

                                               

Mingreliaid

Grŵp ethnig syn perthyn i genedl y Georgiaid yn y Cawcasws ywr Mingreliaid syn siarad yr iaith Fingreleg. Mae tua hanner miliwn ohonynt yn byw yn Georgia, yn bennaf yn nhalaith Mingrelia, neu Samegrelo. Saif mamwlad y Mingreliaid ar lannaur Môr D ...

                                               

Tsieineaid Han

Grŵp ethnig syn frodorion o Tsieina ywr Tsieineaid Han. Ystyrir mai hwy yw grŵp ethnig mwyaf niferus y byd, gyda bron 20% o holl boblogaeth y byd yn perthyn ir grŵp yma. Cyfeirir arynt yn aml yn syml fel Tsieineaid, ond ystyrir hyn yn anghywir. M ...

                                               

Wigwriaid

Pobl Dwrcaidd syn byw yn Xinjiang, rhanbarth hunanlywodraethol o fewn Gweriniaeth Pobl Tsieina ywr Wigwriaid. Mae tua 31.4 miliwn ohonynt i gyd, 28.82 miliwn or rhain yn Xinjiang, lle maent yn ffurfio 45% or boblogaeth. Siaradant Wigwreg, syn un ...

                                               

Abram Wood

Sefydlydd teulu diwylliedig o sipsiwn oedd Abram Wood ; ei enw ef sydd yn yr ymadrodd "teulu Abram Wood" pan gyfieirir at un or sipsiwn; ceir amrywiadau ar y ffurf hwn: Abram Wd neu deulu Alabaina. Bu ei ddisgynyddion yn amlwg iawn fel cerddorion ...

                                               

Manitas de Plata

                                               

Romani (iaith)

Iaith y Roma ar Sinti yw Romani. Amcangyfrifir bod tua 4.5 miliwn o bobl yn siarad Romani. Maen iaith Indo-Ariaidd yn y teulu Indo-Ewropeaidd syn ymrannun sawl tafodiaith. Yn ôl cyfrifiad Bwlgaria 2001, mae 327.882 o bobl yn siarad Romani fel mam ...

                                               

Gwrthdaro Libanus 2007

Dechreuodd gwrthdaro Gogledd Libanus 2007 o ganlyniad i ymladd rhwng Fatah al-Islam, mudiad milwriaethus Islamiaidd, a Lluoedd Arfog Libanus ar 20 Mai, 2007 yn Nahr al-Bared, gwersyll ffoaduriaid Palesteinaidd ger Tripoli, Libanus. Dymar ymladd g ...

                                               

Parthia

Roedd y Parthiaid yn bobl a sefydlodd ymerodraeth yn y wlad sydd nawr yn Iran or 3g CC hyd yr 2g OC. Rhwng 250 CC a 238 CC, dan eu brenin Arsaces, llwyddodd y Parthiaid i gipio tiriogaeth Persia oddi wrth yr ymerodron Seleucid. Yn 141 CC, pan oed ...

                                               

Sgythia

Yn yr Henfyd, Sgythia oedd yr enw ar yr ardal yn Ewrasia lle trigair Sgythiaid, or 8fed ganrif CC hyd yr 2g OC. Roedd ei ffiniau yn amrywio dros amser; tueddai i ymestyn ymhellach ir gorllewin nag ar y map. Roedd Sgythia fel rheol yn cynnwys: Sar ...

                                               

Vladimir Atlasov

Fforwr o Rwsia oedd Vladimir Vasilyevich Atlasov neu Otlasov. Roedd yn Cosac Siberiaidd ac fei cofir fel y Rwsiad cyntaf i fforio Gorynys Kamchatka. Enwir Ynys Atlasov, ynys fwlcanig ger arfordir deheuol Kamchatka, ar ei ôl. Atlasov oedd yr Ewrop ...

                                               

Gri-gum btsan-po

Un o frenhinoedd chwedlonol Tibet oedd Gri-gum btsan-po. Er ei fod yn ymddangos mewn rhestri traddodiadol o frenhinoedd Tibet, nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu ei fod yn frenin cig a gwaed. Cafodd ei lofruddio gan ei weinidog Lo-ngam ar ôl id ...

                                               

Artaxerxes I, brenin Persia

Brenin Ymerodraeth Persia rhwng 465 CC a 424 CC oedd Artaxerxes I, Groeg: Ἀρταξέρξης ; bu farw 424 CC). Roedd yn fab i Xerxes I, brenin Persia, ac olynodd ef ar yr orsedd yn 465 CC. Ceisiodd wanhau Athen trwy ariannu ei gelynion yng Ngwlad Groeg. ...

                                               

Artaxerxes II, brenin Persia

Brenin Ymerodraeth Persia rhwng 404 CC a 358 CC oedd Artaxerxes II Mnemon, Hen Berseg: Artaxšaçrā, Groeg: Ἀρταξέρξης. Roedd Artaxerxes yn fab i Darius II, brenin Persia a Parysatis. Wedi olynu ei dad, bu raid iddo oechfygu gwrthryfel gan ei frawd ...

                                               

Artaxerxes III, brenin Persia

Brenin Ymerodraeth Persia rhwng 358 CC a 338 CC oedd Artaxerxes III, brenin Persia, enw gwreiddiol Ochus. Roedd yn fab i Artaxerxes II. Bun satrap ac yn gadfridog cyn olynu ei dad ar yr orsedd yn 358 CC. Roedd un oi frodyr wedi ei ddienyddio ac u ...

                                               

Artaxerxes IV, brenin Persia

Brenin Ymerodraeth Persia rhwng 338 CC a 336 CC oedd Artaxerxes IV, Hen Berseg: Artaxšacā, enw gwreiddiol Arses. Arses oedd mab ieuengaf Artaxerxes III, brenin Persia ai wraig Atossa. Yn 338, bu farw ei dad, yn ôl un fersiwn wedi ei lofruddio gan ...

                                               

Cambyses II, brenin Persia

Cambyses II oedd ail frenin Ymerodraeth Persia. Roedd Cambyses yn fab i Cyrus Fawr. Pan goncrodd Cyrus Babilon yn 539 CC, ceir Cambyses yn arwain y gwasanaethau crefyddol, ac roedd datganiad Cyrus i drigolion Babilon yn cynnwys enw Cambyses gydai ...

                                               

Cyrus Fawr

Cyrus Fawr, Perseg: کوروش بزرگ, Kurosh-e Buzurg neu کوروش کبیر Kurosh-e Kabeer, hefyd Cyrus II, brenin Persia oedd sylfaenydd Ymerodraeth Persia. Ceir nifer o hanesion gwahanol am ei fywyd cynnar. Yn ôl Herodotus, roedd yn ŵyr i Astyages, brenin ...

                                               

Cyrus yr Ieuengaf

Mab ieuengaf Darius II, brenin Persia ai frenhines Parysatis oedd Cyrus yr Ieuengaf. Yn 408 CC, ar anogaeth Parysatis, gwnaeth Darius II Cyrus yn satrap llywodraethwr Lydia, Phrygia a Cappadocia ac yn bennaeth y byddinoedd yn Asia Leiaf yn lle Ti ...

                                               

Darius I, brenin Persia

Pedwerydd brenin Ymerodraeth Persia oedd Darius I, Perseg: داریوش, Hen Roeg: Δαρεῖος, Dareios. Maen fwyaf adnabyddus fel y brenin a arweiniodd ymgyrch gyntaf y Persiaid yn erbyn y Groegiaid. Roedd Darius, oedd yn fab i Hystaspes, yn wreiddiol yn ...

                                               

Darius II, brenin Persia

Brenin Ymerodraeth Persia oedd Darius II, Hen Berseg: Dārayavahuš, enw gwreiddiol Ochus. Roedd Ochus yn fab gordderch i Artaxerxes I. Ar farwolaeth Artaxerxes yn 424 CC, olynwyd ef gan ei unig fab gan ei frenhines, Xerxes II. Yn fuan wedyn, llofr ...

                                               

Darius III, brenin Persia

Brenin Ymerodraeth Persia rhwng 336 CC a 330 CC ar olaf o linach brenhinoedd Achaemenid Persia oedd Darius III, Perseg: داریوش Dāriūš, enw gwreiddiol Codomannus. Yn 338 CC, bu farw ei gefnder, Artaxerxes IV, wedi ei wenwyno gan y rhaglaw Bagoas, ...

                                               

Roxana

Roedd Roxana, yn dywysoges o Bactria ac yn wraig i Alecsander Fawr. Cafodd ei geni cyn 341 CC, ond does dim sicrwydd am yr union ddyddiad. Roedd hin ferch i uchelwr Bactriaidd or enw Oxyartes, o Balkh yn Bactria, a phriododd ag Alecsander yn y fl ...

                                               

Smerdis, brenin Persia

Brenin Ymerodraeth Persia am gyfnod byr oedd Smerdis, hefyd Bardiya neu Bardia. Roedd Amerdis yn fan i Cyrus Fawr. Pan oedd y brenin Cambyses II yn ymgyrchu yn yr Aifft, hawliodd Smerdis yr orsedd. Dywedir i Cambyses ei ladd ei hun wedi anobeithi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →