ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 398                                               

Marc Smith

Mae Marc Smith yn fardd o Chicago, Illinois. Ganwyd ef ym 1949. Mynychodd Ysgol Charles P. Caldwell ac wedyn Ysgol James H. Bowen High School. Mae o wedi ysgrifennu barddoniaeth ers oedd yn 19 oed. Ystyria ei hyn yn sosialydd. Dechreuodd noson me ...

                                               

Telyneg

Mae telyneg yn gerdd fer, gryno a didwyll, bersonol ei naws, sydd fel rheol yn canolbwyntio ar un testun uniongyrchol ac ymateb y bardd iddo. Cysylltir y delyneg â chanu serch a chanu natur, yn enwedig o safbwynt personol a/neu Rhamantaidd. Ceir ...

                                               

Hendrik Hondius I

Cyhoeddwr, hanesydd celf a mapiwr or Iseldiroedd oedd Hendrik Hondius I. Cafodd ei eni yn Duffel yn 1573 a bu farw yn Den Haag. Mae yna enghreifftiau o waith Hendrik Hondius I yng nghasgliad portreadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru a hefyd yng ngh ...

                                               

John Ross (cyhoeddwr)

Cyhoeddwr ac argraffydd or Alban oedd John Ross. Cafodd ei eni yn Yr Alban yn 1729 a bu farw yng Nghaerfyrddin. Cofir am Ross fel un or argraffwyr prysuraf yng Nghymru yn ystod ei gyfnod. Ymhlith y llyfrau iddo gyhoeddi roedd tri argraffiad o Fei ...

                                               

Jasad

Cylchgrawn diwylliannol Libanaidd yw Jasad. Maen gylchgrawn Arabeg a sefydlwyd yn 2008 ac a gyhoeddir yn Beirut, Libanus, gan Al Joumana Publishing. Y sefydlwr, cyhoeddwr a golygydd ywr bardd a newyddiadurwr Joumana Haddad Mae Jasad yn gylchgrawn ...

                                               

Y Llenor (1922-55)

Am y cylchgrawn cynharach or un enw, gweler Y Llenor 1895-98. Prif gylchgrawn beirniadaeth lenyddol Cymru yn ail charter yr 20g oedd Y Llenor. Cafodd ei sefydlu yn 1922 gydar ysgolhaig William John Gruffydd yn olygydd. Daeth i chwarae rhan allwed ...

                                               

Mundo Nuevo

Cylchgrawn llenyddol Sbaeneg oedd Mundo Nuevo a gyhoeddwyd ym Mharis ym 1966–68 ac yn Buenos Aires ym 1968–71. Sefydlwyd y cylchgrawn gan y beirniad o Wrwgwái Emir Rodríguez Monegal er mwyn hyrwyddo a thrafod llên America Ladin, yn enwedig awduro ...

                                               

The New York Review of Books

Cylchgrawn llên yn yr Unol Daleithiau a gyhoeddir bob dwy wythnos syn cynnwys adolygiadau or llyfrau diweddaraf ac erthyglau ar faterion deallusol cyfoes yw The New York Review of Books. Fei sefydlwyd yn 1963 ac mae ganddo gylchrediad o tua 125.0 ...

                                               

Número

Cylchgrawn llenyddol Sbaeneg a gyhoeddwyd yn Wrwgwái yn y cyfnodau 1949–55 a 1963–64 oedd Número. Cysylltir â La Generación del 45, y genhedlaeth a flodeuai yn llên Wrwgwái yng nghanol yr 20g. Roedd y cylchgrawn yn nodedig am ei fydolwg cosmopoli ...

                                               

Or Pedwar Gwynt (cylchgrawn)

Cylchgrawn llenyddol Cymraeg yw Or Pedwar Gwynt. Maen cynnwys gwaith beirniadol a chreadigol, erthyglau, adolygiadau, cyfweliadau, straeon a cherddi, a chroesair. Cyhoeddir tri rhifyn print y flwyddyn adegaur Eisteddfod Genedlaethol, y Nadolig ar ...

                                               

Playboy

Mae Playboy yn gylchgrawn Americanaidd i ddynion, a gafodd ei sefydlu yn Chicago, Illinois ym 1953, gan Hugh Hefner ai gyd-weithwyr. Maer cylchgrawn wedi datblygu i Playboy Enterprises, Inc., gyda phresenoldeb ymhob agwedd o fywyd bron. Yn ogysta ...

                                               

Y Stamp

Cylchgrawn llenyddol Cymraeg yw Y Stamp sydd yn cyhoeddin wythnosol ar-lein yn ogystal â thri rhifyn print y flwyddyn. Sefydlwyd y wefan yn Rhagfyr 2016 gan Elan Grug Muse, Llŷr Titus, Miriam Elin Jones, ac Iestyn Tyne. Ym Mawrth 2017 datganwyd b ...

                                               

Tu Chwith

Cylchgrawn Cymraeg syn trafod diwylliant ar celfyddydau ydy tu chwith. Maer cylchgrawn yn cael ei gyhoeddi ddwywaith y flwyddyn ac mae gan bob rhifyn thema wahanol. Cafwyd rhifynnaun trafod: Gwreiddiau, Anhysbys, Digidol ar Eisteddfod Genedlaetho ...

                                               

Cadfael

Maer Brawd Cadfael yn fynach Benedictiad ffuglennol Cymreig syn byw yn Abaty Sant Pedr a Sant Paul, Amwythig. Cadfael ywr prif gymeriad mewn cyfres o lyfrau dirgelwch llofruddiaeth hanesyddol a ysgrifennwyd rhwng 1977 a 1994 gan Edith Pargeter o ...

                                               

Fluellen

Cymeriad yn y ddrama Harri V, gan William Shakespeare, yw Fluellen. Capten Cymreig yw ef. Maen debyg mai llurguniad o "Llywelyn" yw tarddiad yr enw, ac maer cymeriad yn chwarae ar ystrydebau ynglŷn âr Cymry.

                                               

Maigret

Maigret yw arwr cyfres o nofelau ditectif gan yr awdur Georges Simenon. Ysgrifennwyd y nofelau yn Ffrangeg, ond maent wedi eu cyfieithu i lawer o ieithoedd. Maigret et le tueur 1969 Maigret et le marchand de vin 1969 Maigret et les vieillards 196 ...

                                               

Marchog crwydr

Cymeriad o lenyddiaeth ramantaidd yr Oesoedd Canol ywr marchog crwydr neur marchog crwydrad. Bydd y marchog crwydr yn teithio gan ddangos ei ddewrder ai sifalri, yn ymladd gornestau a pas darmes, yn canlyn serch llys, ac yn helpur rhai mewn angen ...

                                               

Gwobr Tony

Maer Gwobrau Antoinette Perry Awards am Ragoriaeth ym myd y Theatr, syn cael eu hadnabod yn fwy aml fel Gwobr Tony, yn cydnabod llwyddiant mewn perfformiadau byw mewn theatrau Americanaidd. Cânt eu cyflwyno mewn seremoni blynyddol yn Ninas Efrog ...

                                               

London Academy of Music and Dramatic Art

Ysgol ddrama flaenllaw yng ngorllewin Llundain ydy London Academy of Music and Dramatic Art. Llywydd LAMDA yw Timothy West ar pennaeth newydd yw Joanna Read, a olynodd Peter James. Dathlodd yr ysgol ddrama ei phenblwydd yn 150 oed yn 2011, syn go ...

                                               

Opera sebon

Fel arfer, mae opera sebon yn defnyddio naratif barhaus, hynny yw, fel bywyd go iawn, nid oes dechrau na diwedd ir straeon. Maer cymeriadaun byw eu bywydau hyd yn oed pan nad ydyn nhw ar y sgrin. Yn ogystal â hyn, defnyddir nifer o leoliadau i ie ...

                                               

Royal Academy of Dramatic Art

Ysgol ddrama yn Bloomsbury, Llundain yw The Royal Academy of Dramatic Art neu RADA, a ystirir yn un or ysgolion drama mwyaf mawreddog yn y byd ac yn un o ysgolion drama hynaf Lloegr.

                                               

The Now Show

Rhaglen radio gomedi ddychanol ydy The Now Show, syn cael ei ddarlledu ar BBC Radio 4. Maer rhaglen yn dychanu newyddion yr wythnos drwy gymysgedd o stand-up, sgetsys a chaneuon wedi eu cyflwyno gan Steve Punt a Hugh Dennis. Mae sgitiau gan Jon H ...

                                               

Baledi gororaur Alban

Traddodiad llên lafar syn hanu o ororaur Alban yn y 15fed ar 16g yw baledi gororaur Alban. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd ardaloedd ar y ffin rhwng Teyrnas yr Alban a Theyrnas Lloegr i bob pwrpas yn ddigyfraith. Noda hanes y goror gan ysbeiliadaur ...

                                               

Caniad Solomon

Caniadau Solomon yw 22ain llyfr yr Hen Destament. Ei dalfyriad arferol yw Can. Maen cynnwys cyfres o gerddi serch o naws erotig. Fei priodolir ir brenin Solomon, fab Dafydd a Bathseba, ond cafodd ei chyfansoddi yn yr 2ail ganrif CC, yn ôl pob teb ...

                                               

Fanny Hill

Nofel erotig yn yr iaith Saesneg gan John Cleland yw Fanny Hill. Maen un or nofelau erotig enwocaf ac yn garreg filltir yn hanes llenyddiaeth erotig. Ar ôl cyrraedd sefyllfa o barchusrwydd a moeth, mae arwres y nofel yn edrych yn ôl ar ei gyrfa g ...

                                               

Les Liaisons dangereuses

Nofel epistolaidd Ffrangeg enwog a ysfrifenwyd yn 1782 gan y llenor Ffrengig Pierre Choderlos de Laclos yw Les Liaisons dangereuses. Ystyrir y nofel, syn adrodd hanes yr ymryson gwyriedig a nwydus rhwng dau libertin uchelwrol yng nghyfnod Yr Oleu ...

                                               

Cressida

Erthygl am y cymeriad yw hon. Am y lloeren a enwir ar ei hôl, gweler Cressida lloeren. Cymeriad syn ymddangos yn llenyddiaeth yr Oesoedd Canol ar Dadeni mewn chwedlau a cherddi syn adrodd hanes chwedlonol Rhyfel Caerdroea yw Cressida. Merch o Gae ...

                                               

Uncorn

Anifail mytholegol a bortreadir gan amlaf fel ceffyl gwyn ac iddo gorn hir syn tyfu oi dalcen ywr uncorn. Maen symbol o ffrwythlonedd wrywaidd, fel y mae ei gorn hir yn awgrymu. Ceir sawl cyfeiriad at y creadur yn llenyddiaeth yr Oesoedd Canol. M ...

                                               

Les Contes de ma mère l’Oye

Casgliad enwog o chwedlau gwerin traddodiadol a addaswyd gan y llenor Ffrengig Charles Perrault ai gyhoeddi yn ei ffurf derfynol yn 1697 yw Contes de ma mère l’Oye, ou Histoires ou contes du temps passé avec des moralités, a adnabyddir hefyd fel ...

                                               

Dragon Ball

Manga o Japan ydy Dragon Ball wedii sgwennu ai ddylunio gan Akira Toriyama. Yn wreiddiol roedd yn gyfres a gafodd ei gyhoedd i rhwng 1984 a 1995, gyda 519 pennod mewn 42 tankōbon neu gyfrol gan Shueisha. Ysbydoliaeth i Dragon Ball oedd nofel glas ...

                                               

Elfed yr Eliffant Clytwaith

Cyfres o lyfrau plant gan yr awdur Prydeinig David McKee yw Elfed yr Eliffant Clytwaith. Cyhoeddir y gyfres yn y Saesneg ym Mhrydain gan Andersen Press. Mae drost 20 o lyfrau wedi cael eu cyhoeddi yn y gyfres ers 1989, ac mae wedi gwerthu drost 5 ...

                                               

Peter Pan (cymeriad)

Cymeriad ffuglennol a grewyd gan y nofelydd ar dramodydd or Alban J. M. Barrie yw Peter Pan. Mae Peter Pan yn fachgen direidus a bywiog syn gallu hedfan a byth yn tyfu i fyny, ac maen treulio ei ieuenctid di-ddiwedd yn mynd ar anturiaethau ar yny ...

                                               

Y Lindysyn Llwglyd Iawn

Llyfr lluniau plant gan Eric Carle ydy Y Lindysyn Llwglyd Iawn. Addaswyd ir Gymraeg gan Cynthia Saunders Davies a cyhoeddwyd gan y Dref Wen ym mis Hydref 2007. Maer llyfr yn boblogaidd iawn ac mae wedi ennill clôd am y geiriau syn hawdd iw darlle ...

                                               

Sir Gawain and the Green Knight

Cyfrol o farddoniaeth Gymreig yn yr iaith Saesneg gan Simon Armitage yw Sir Gawain and the Green Knight a gyhoeddwyd gan Faber and Faber yn 2009. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Mae marchog gwyrdd ar gefn ceffyl gwyrdd yn torri ar draws dathli ...

                                               

Bugeilgerdd

Cân neu gerdd syn portreadu bywyd a helyntion bugail neu fugeiliaid yw bugeilgerdd. Weithiau defnyddir y term i gyfeirio at gerddi am y bywyd gwledig yn gyffredinol. Maen ffurf lenyddol hynafol sydd iw holrhain yn ôl i gyfnod Groeg yr Henfyd a gw ...

                                               

Cylchgrawn

Cyhoeddiad syn dod allan fel arfer yn rheolaidd, ac syn cynnwys ystod o bynciau gan fwy nag un awdur yw cylchgrawn. Maer gost oi gynhyrchu fek arfer yn dod o bris y gwerthiant ar hysbysebion, neu gan nawdd cyhoeddus. Yr cylchgrawn cyntaf iw argra ...

                                               

Englyn proest

                                               

Englyn Proest Dalgron

Maer englyn proest dalgron yn un o Hen XXIV Mesur Cerdd Dafod. Fodd bynnag, canwyd y rhan fwyaf o awdlau enghreifftiol ar fesurau Dafydd Ddu Athro neu fesurau Dafydd ab Edmwnd, gan hepgor y mesur hwn. Maen un o dri englyn proest a nodir yng Ngram ...

                                               

Englyn toddaid

Dwy linell gyntaf englyn a dwy linell degsill o hyd yn dilyn ydywr englyn toddaid. Dyma enghraifft allan o awdl Gwilym R Tilsley i Gwm Carnedd: Maer drydedd llinell yn gymwys fel llinell gyntaf englyn gyda chynghanedd 7 sill fel arfer ac ynar gai ...

                                               

Englyn unodl union

Yr englyn unodl union ywr mesur mwyaf poblogaidd or Pedwar mesur ar hugain traddodiadol, ac ynghŷd âr cywydd deuair hirion, ymysg y ddau fesur pwysicaf. Erbyn heddiw, ceir cynghanedd ymhob llinell.

                                               

Toddaid byr

Amrywiad bychan ar y toddaid ywr toddaid byr. Ceir chwe sillaf yn yr ail linell yn hytrach na naw fel y ceir mewn toddaid cyffredin. Cenir toddaid byr fel paladr englyn unodl union neu englyn penfyr. Ceir cynghanedd rhwng y gair cyrch ar ail line ...

                                               

Toddaid hir

Amrywiad bychan ar y toddaid ywr toddaid hir. Ceir deg sillaf yn y llinell olaf yn hytrach na naw fel y ceir mewn toddaid cyffredin. Cenir toddaid hir fel dwy linell olaf y mesur hir a thoddaid. Dyma enghraifft o waith Tudur Aled: Gwrol, tra gwro ...

                                               

Ymadrodd

Gwireb: gosodiad syn cynnwys gwirionedd cyffredinol, wedii fynegin gwta Idiom: sydd ag ystyr drosiadol ac syn ddealladwy yng nghyd-destun y frawddeg ac yn unigryw ir iaith Dywediad: mynegiant diharebol a arferir yn gyffredin Dihareb: mynegiant o ...

                                               

Pêl-droed yng Nghymru

Rheolir pêl-droed proffesiynol yng Nghymru gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru. Yn 2012, mae tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru yn un or cant uchaf yn ôl rhengoedd FIFA.

                                               

Cwpan Her yr Alban

Cwpan Her yr Alban, a adwaenir yn gyffredin fel Scottish League Challenge Cup neu gan amlaf fel y Scottish Challenge Cup, ac a adwaenir ar hyn o bryd fel Tunnocks Caramel Wafer Challenge Cup am resymau noddi, yw cystadleuaeth cwpan pêl-droed cyng ...

                                               

Cynghrair Bêl-droed Gogledd Iwerddon

Cynghrair Bêl-droed Gogledd Iwerddonn yw Northern Ireland Football League, talfyrir fel rheol ir NIFL, a elwir o hyd hefyd wrth ei henw hanesyddol, fel Cynghrair Iwerddon, yr Irish League yw cynghrair pêl-droed genedlaethol Gogledd Iwerddon. Ad-d ...

                                               

Cymdeithas Bêl-droed Gibraltar

Y Gibraltar Football Association neur talfyriad GFA yw corff llywodraethol pêl-droed clwb a thîm genedlaethol Gibraltar ac Uwch Gynghrair Gibraltar. Ffurfiwyd y GFA yn wreiddiol fel y Gibraltar Civilian Football Association yn 1895. Gydag hynny, ...

                                               

Cymdeithas Bêl-droed Montenegro

Fudbalski savez Crne Gore, talfyrir fel FSCG yw enw swyddogol Cymdeithas Bêl-droed Montenegro. Dymar corff syn gyfrifol am bêl-droed domestig a tîm cenedlaethol dynion a thimau cenedlaethol eraill y wlad. Lleolir y pencadlys yn Podgorica, prifddi ...

                                               

Ffederasiwn Pêl-droed Belarws

Ffederasiwn Pêl-droed Belarws yw awdurod genedlaethol pêl-droed yn ngweriniaeth Belarws. Yr enw Belarwsieg yw Беларуская Федэрацыя Футбола, traws-sillefir hyn fel Belarwscaia Ffederazyja Ffwtbola, er maer enw llawn yw Ассоциация Беларуская Федэра ...

                                               

Pencampwriaeth UEFA Euro 2016

Pencampwriaeth Pêl-droed UEFA Euro 2016, a gyfeirir ato yn aml fel Euro 2016, oedd y 15fed Pencampwriaeth Ewrop ar gyfer timau pêl-droed cenedlaethol dynion a drefnwyd gan UEFA. Fei cynhaliwyd yn Ffrainc rhwng 10 Mehefin hyd 10 Gorffennaf 2016. R ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →