ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 396                                               

Gavin

Enw personol Saesneg o darddiad Celteg yw Gavin. Maen debyg ei fod yn tarddu or gair Cymraeg "gwalchgwyn", ac yn perthyn ir enw Gawain. Gan amlaf maen enw bedydd i fechgyn, ond gall hefyd fod yn gyfenw.

                                               

Teipograffeg

Crefft gosod teip er mwyn gwneud iaith ysgrifenedig yn ddarllenadwy ac yn atyniadol yw teipograffeg. Teipograffeg yw gwaith cysodwyr, teipograffwyr, dylunwyr graffig, ac eraill. Hyd yr oes ddigidol, roedd teipograffeg yn alwedigaeth arbenigol; fo ...

                                               

Clymlythyren

Mewn ysgrifen neu mewn teip, pâr neu fwy o graffemau syn cyfuno i greu un glyff yw clymlythren. Gelwir yn "ligature" yn Saesneg. Gellir meddwl amdanno fel ffordd o dalfyrru dwy lythyren wahanol er mwyn arbed lle, symlrwydd neu aetheteg. Un enghra ...

                                               

Ffont

Maint o deip yw ffont neu ffownt. Ers y 1980au datblygodd y term yn sgil dyfodiad cyfrifiaduron ar gallu i addasu nodweddion teipiau megis uchder, pwysau, a goleddf yn hawdd. Wrth i bobl gyffredin dod yn gyfarwydd â theipograffeg trwy deipiau cyf ...

                                               

Teip (teipograffeg)

Yn nheipograffeg, cynrychioliad gweledol o set o nodau yw teip, ffurfdeip, neu wyneb. Mae dylunwyr teipiau yn dylunio glyffiau, yn aml mewn amryw o sgriptiau er enghraifft yr wyddor Ladin neu Gyrilig.

                                               

Jost Gippert

Ieithydd a chawcasolegydd almaenaidd yw Jost Gippert, athro ieithyddiaeth gymharol ym mhrifysgol Goethe yn Frankfurt am Main ac ysgrifennwr. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar yr ieithoedd Indo-Ewropeaidd, eu hanes a geirdarddiad, teipoleg ieithyd ...

                                               

Kevin Scannell

Ganwyd Scannell ar 11 Mai 1970 yn Boston, Massachusetts. Graddiodd o Sefydliad Technoleg Massachusetts MIT gyda BS ym 1991. Yn 1996 dyfarnwyd ei ddoethuriaeth iddo o Brifysgol Califfornia, Los Angeles. Dechreuodd ddysgu Gwyddeleg yn y 1990au. Ath ...

                                               

David Crystal

Ganwyd Crystal yn Lisburn, Gogledd Iwerddon. Fei magwyd yn ddwyieithog yn y Gymraeg ar Saesneg yng Nghaergybi ac yna Lerpwl lle mynychodd Goleg y Santes Fair o 1951. Astudiodd Saesneg yng Ngholeg y Brifysgol, Llundain rhwng 1959 a 1962.

                                               

Davyth Fear

Naturiaethwr, ysgolhaig ac athro wedi’i ymddeol yw Davyth Fear, sy’n byw yng Nghymru. Fe’i ganwyd ym Mryste ond symudodd i Fanceinion yn blentyn ifanc; ef yw’r hynaf o bedwar o blant. Symudodd ei deulu pan oedd yn ei arddegau i Gernyw ble fuodd y ...

                                               

Humphrey Foulkes

Hynafiaethydd ac ieithydd o Gymru oedd Humphrey Foulkes, ar mwyaf deallus o gyfoedion Edward Lhuyd yn y Gogledd, yn ôl G. J. Williams. Roedd "yn gyd-weithiwr gwerthfawr" i Lhuyd, yn ôl B. F. Roberts. Mae’r ohebiaeth yn rhychwantu’r ddegawd a arwe ...

                                               

Bedwyr Lewis Jones

Ysgolhaig a beirniad llenyddol oedd yr Athro Bedwyr Lewis Jones, a aned yn Wrecsam, gogledd-ddwyrain Cymru. Magwyd Bedwyr Lewis Jones ym mhentref bach Llaneilian, Ynys Môn. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Bangor a Choleg Iesu, Rhydy ...

                                               

Evan Jones (cenhadwr)

Am bobl eraill or un enw gweler Evan Jones gwahaniaethu. Gweinidog gydar Bedyddwyr, ymgyrchydd hawliau ac ieithydd oedd Evan Jones. Cafodd ei eni yn sir Frycheiniog Powys. Symudodd i Lundain ar ôl priodi, ac yna ymfudodd ir Unol Daleithiau yn 182 ...

                                               

John Jones (seryddwr)

Seryddwr ac ieithydd Cymreig oedd John Jones, a adnabyddid hefyd fel John Jones y Sêr neu Ioan Bryngwyn Bach. Roedd yn ŵr hunanaddysgedig a enillodd gryn sylw yn ei oes fel seryddwr amatur. Roedd yn frodor o blwyf Llanidan, Ynys Môn.

                                               

Richard James Thomas

Geiriadurwr Cymraeg oedd Richard James Thomas, a adnabyddir gan amlaf fel R. J. Thomas. Ganed R. J. Thomas yng Nghaerdydd yn 1908 a chafodd ei addysg brifysgol yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd. Ar ôl blynyddoedd o brofiad fel darllenydd rhyw ...

                                               

Otto Jespersen

Ieithydd Daneg ac arbennigwr ar yr iaith Saesneg oedd Otto Jespersen. Fei ganed yn Randers yng ngogledd Jutland, a mynychodd Brifysgol Copenhagen, lle astudiodd Saesneg, Ffrangeg a Lladin. Treuliodd adeg yn astudio yn Rhydychen hefyd. Athro Saesn ...

                                               

Guy Deutscher

Ieithydd Israelaidd yw Guy Deutscher syn arbenigo yn ieithoedd hynafol y Dwyrain Canol ym Mhrifysgol Leiden yn yr Iseldiroedd. Mae ganddo PhD yn ieithyddiaeth o Brifysgol Caergrawnt.

                                               

Colin Riordan

Bun Ddarlithydd, ac wedyn yn Uwch Ddarlithydd mewn Almaeneg ym Mhrifysgol Abertawe fo1986 i 1998. Daeth yn Athro Almaeneg ym Mhrifysgol Newcastle ym 1998, cyn cael ei ddyrchafun Ddirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth Adran y Dyniaethau ar Gwyddorau C ...

                                               

Jan Baudouin de Courtenay

Ieithydd a Slafegydd o Wlad Pwyl oedd Jan Niecisław Baudouin de Courtenay. Fei hadwaenir heddiw yn bennaf am ddyfeisio damcaniaeth y ffonem, term a fathwyd ganddo. Gweithiodd am ran fwyaf ei yrfa ym mhrifysgolion Ymerodraeth Rwsia, yn Kazan 1874- ...

                                               

L. L. Zamenhof

                                               

J. R. R. Tolkien

Roedd John Ronald Reuel Tolkien yn ieithydd ac yn academydd amlwg, ac yn athro ar lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen rhwng 1925 a 1945, cyn darlithio ar yr iaith Sacsonaidd yno rhwng 1945 a 1959. Roedd hefyd yn Babydd o ymroddedig. Mae T ...

                                               

Ferdinand de Saussure

Ieithydd or Swistir oedd Ferdinand de Saussure. Maen cael ei barchu fel tad ieithyddiaeth gyfoes. Roedd ei syniadau yn sail i strwythuriaeth, theori a ddaeth yn ganolog i ieithyddiaeth yr 20g, ac a oedd yn ddylanwadol iawn mewn meysydd eraill meg ...

                                               

Huang Xianfan

Hanesydd, anthropolegydd, addysgwr ac ethnolegydd Tsieneaidd oedd Huang Xianfan. Roedd yn un o sylfaenwyr ethnoleg Tsieneaidd gyfoes ac fei ystyrir yn fel tad Zhuangoleg.

                                               

John Bodvan Anwyl

Geiriadurwr, gweinidog ac awdur o Gymru oedd John Bodvan Anwyl. Cafodd ei eni yng Nghaer yn 1875. Yn 1914 roedd yn gyfrifol am chweched argraffiad Geiriadur Cymraeg-Saesneg Spurrell. Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru casgliad archifau am y p ...

                                               

Bruce Griffiths

                                               

Evan Griffiths

Geiriadurwr, gweinidog, llyfrwerthwr ac argraffydd o Gymru oedd Evan Griffiths. Cafodd ei eni ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1795. Cofir Griffiths am gyhoeddi nifer o gyfrolau, gan gynnyws ei gyfieithiad Ir Gymraeg o esboniad Mathew Henry. Mae gan y L ...

                                               

Andrew Hawke

Golygydd Rheolaethol presennol Geiriadur y Brifysgol ydy Andrew Hawke. Graddiodd o Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ym 1981 mewn Cymraeg. Brodor o Gernyw yw Hawke. Ymunodd â staff y geiriadur fel golygydd cynorthwyol yn 1983 a dechreuodd ar y g ...

                                               

Thomas Wiliems

Fei magwyd ym mhlwyf Trefriw, Arllechwedd Isaf, Sir Gaernarfon, cyn mynychu Prifysgol Rhydychen am adeg. Fei ordeiniwyd yn offeiriad Anglicanaidd, gan wasanaethu fel curad yn Nhrefriw tua 1573. Cyfeiriwyd ato gan ei gydoeswyr fel Syr Thomas Wilie ...

                                               

Alan Bennett

Awdur, actor, difyrrwr a dramodydd Seisnig Alan Bennett. Cafodd ei eni yn Armley yn Leeds, Gorllewin Swydd Efrog, yn fab i gigydd. Mynychodd Ysgol Fodern Leeds. Dysgodd Rwsieg tran gwneud ei Wasanaeth Cenedlaethol a chafodd le yng Ngholeg Sidney ...

                                               

Andrew Lincoln

Actor Seisnig yw Andrew James Clutterbuck, syn fwy adnabyddus dan ei enw llwyfan Andrew Lincoln. Yn rhyngwladol daeth yn fwyaf adnabyddus am borteadu Rick Grimes yn y gyfres ddrama arswyd The Walking Dead. Cyn hynny roedd yn adnabyddus yng ngwled ...

                                               

Miranda Richardson

                                               

Tilda Swinton

Mae Katherine Mathilda "Tilda" Swinton yn actores Seisnig sydd wedi ennill Gwobr yr Academi, a BAFTA am ei gwaith mewn ffilmiau celfyddydol a ffilmiaur brif ffrwd.

                                               

Rapio

Cyflwyno odlau, chwarae ar eiriau a barddoniaeth rhythmig ar lafar ydy rapio. Rapio ydy prif elfen cerddoriaeth hip hop, er bod tarddiad rapio yn mynd yn ôl ganrifoedd, ymhellach cyn diwylliant hip hop. Gellir cyflwyno rap i guriad neun ddi-gyfei ...

                                               

Hilaire Belloc

Llenor Eingl-Ffrengig oedd Joseph Hilaire Pierre René Belloc. Awdur hynod o doreithiog ac amryddawn ydoedd a ysgrifennai ysgrifau, gweithiau hanesyddol a bywgraffiadau, llyfrau taith, traethodau ar bynciau crefyddol a gwleidyddol, rhyddiaith ddyc ...

                                               

William Bingley

Naturiaethwr ac awdur llyfrau taith Seisnig oedd William Bingley. Ymddiddorai mewn cerddoriaeth yn ogystal. Cyhoeddodd ddau lyfr am ei deithiau yng Ngogledd Cymru ar ddiwedd y 18fed a dechraur 19g. Myfyriwr ifanc ar ei wyliau oedd Bingley pan dei ...

                                               

Andrew Boorde

Meddyg a theithiwr o Sais oedd Andrew Boorde a ysgrifennodd sawl llyfr yn yr 16g, gan gynnwys y teithlyfr cyntaf yn yr iaith Saesneg am Ewrop. Ganed yn Borde Hill ger pentref Cuckfield, Sussex. Astudiodd ym Mhrifysgol Rhydychen ac ymunodd ag urdd ...

                                               

Daniel Defoe

Awdur a newyddiadurwr o Sais oedd Daniel Defoe. Roedd yn un o arloeswyr y nofel yn Saesneg, a daeth yn enwog am ei nofel Robinson Crusoe.

                                               

Richard Fenton

Hynafiaethydd, awdur topograffig a bardd oedd Richard Fenton, a oedd yn frodor o Dyddewi, Sir Benfro. Cofir Fenton yn bennaf am ei lyfrau topograffig am Sir Benfro a Chymru. Bun byw yn Llundain am gyfnod a daeth yn gyfeillgar â William Owen Pughe ...

                                               

Henry Fielding

Cafodd Henry Fielding ei eni yn 1707 yn Sharpham Park, ger Glastonbury. Ar ôl cael ei addysg yn Eton, aeth ir Iseldiroedd ac astudiodd y Clasuron yn Leiden. Pan ddychwelodd i Loegr parhaodd i astudior gyfraith ond ar yr un pryd dechreuodd ysgrife ...

                                               

Gerallt Gymro

Roedd Gerallt Gymro yn eglwyswr a hanesydd canoloesol Cymreig. Ei enw bedydd oedd Gerald de Barri. Roedd yn ysgolhaig a chwaraeodd ran bwysig yng ngwleidyddiaeth eglwysig ei ddydd. Roedd o dras gymysg, hanner Cymreig, hanner Normanaidd ac mae hyn ...

                                               

Ryszard Kapuściński

Newyddiadurwr ac awdur Pwylaidd oedd Ryszard Kapuściński syn enwog am ei lyfrau am ei deithiau i bedwar ban y byd. Ysgrifennodd am Ryfel Cartref Angola, y Rhyfel Pêl-droed, Haile Selassie, Shah Iran, yr Undeb Sofietaidd, ac Affrica, ymysg pynciau ...

                                               

D. H. Lawrence

Phoenix: the posthumous papers of D H Lawrence 1936 Phoenix II: uncollected, unpublished and other prose works by D H Lawrence 1968 Apocalypse and the writings on Revelation 1931 Study of Thomas Hardy and other essays 1914 Twilight in Italy and O ...

                                               

William Lloyd (mynyddwr)

Ganed ef yn Wrecsam, yn fab i fanciwr, ac addysgwyd ef yn Rhuthun. Ymunodd â byddin yr Honourable East India Company yn 1798, a dod yn swyddog. Bun brif swyddog yn Nagpur am 14 mlynedd. Yn 1822 cychwynnodd ar daith trwyr Himalaya, gan gyrraedd hy ...

                                               

Eluned Morgan (Y Wladfa)

Ganed hi ar fwrdd y llong Myfanwy ym Mae Biscay. Ei thad oedd Lewis Jones, ond bedyddiwyd hi âr cyfenw "Morgan". Magwyd hi yn y Wladfa ai haddysgu yn yr ysgol Gymraeg yno. Teithiodd i Gymru yn 1885 a threuliodd ddwy flynedd yn Ysgol Dr Williams, ...

                                               

Jan Morris

Awdures a hanesydd Cymreig oedd Jan Morris CBE. Roedd yn fwyaf adnabyddus am ei thriawd Pax Britannica, hanes Ymerodraeth Prydain, a phortreadau dinasoedd, yn enwedig Rhydychen, Fenis, Trieste a Dinas Efrog Newydd. Ysgrifennodd am hanes a diwylli ...

                                               

William Ouseley

Ganwyd Ouseley yn Sir Fynwy, yn fab hynaf y Capten Ralph Ouseley ai wraig Elizabeth née Holland. Cafodd ei addysgu gartref yng nghwmni ei frawd, Gore ai gefnder, Gideon Ouseley. Cafodd y tri ohonynt yrfaoedd nodedig.

                                               

Fanny Parks

Awdur teithio Cymreig oedd Fanny Parks neu Parkes. Mae hin adnabyddus am gadw cyfnodolion helaeth am India drefedigaethol, lle bu hin byw am bedair blynedd ar hugain. Cofnodir y rhain yn ei chofiannau Wanderings of a Pilgrim in Search of the Pict ...

                                               

Thomas Pennant (awdur)

Roedd Thomas Pennant yn awdur, naturiaethwr a hynafiaethydd o Sir Fflint. Mae Pennant yn adnabyddus yng Nghymru yn bennaf am ei lyfr gwerthfawr ar hanes a hynafiaethau Cymru, Tours in Wales, a gyhoeddwyd mewn tair cyfrol rhwng 1778 a 1781.

                                               

Edward Pugh

Topograffydd, peintiwr ac awdur o Gymro oedd Edward Pugh. Cafodd ei eni yn Rhuthun a derbyniodd ei addysg yn Ysgol Rhuthun, cyn symud i Lundain i weithio fel mân-ddarluniwr. Dychwelodd i Gymru i sgwennu a chreu darluniau ar gyfer y llyfr Cambria ...

                                               

David Samwell

Meddyg ac awdur o Gymro oedd David Samwell neu Dafydd Samwell, a adnabyddir yn Gymraeg fel Dafydd Ddu Feddyg. Roedd yn un o wyrion y llenor Edward Samuel, gŵr o Benmorfa yn Edeirnion, a fun berson Llangar, Sir Feirionnydd, o 1721 tan 1748. Cafodd ...

                                               

Mary Shelley

Nofelydd Seisnig oedd Mary Wollstonecraft Shelley, née Godwin, a gofir yn bennaf fel awdures y nofel Gothig Frankenstein, or The Modern Prometheus. Priododd y bardd Percy Bysshe Shelley a golygodd ei gerddi. Ei thad oedd yr athronwr gwleidyddol W ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →