ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 394                                               

Hefin Huws

Canwr a chyfansoddwr yw Hefin Huws syn hannu o Fethesda. Roedd yn aelod o fandiau Anhrefn, Maffia Mr Huws a Llwybr Cyhoeddus yn ogystal a pherfformio fel artist unigol. Enillodd cystadleuaeth Cân i Gymru yn 1988 gydar gân "Twll Triongl". Maen gwe ...

                                               

Tecwyn Ifan

Canwr gwerin Cymraeg yw Tecwyn Ifan. Maen cyfansoddir alawon ar geiriau ei hun, fel arfer. Daeth i enwogrwydd cenedlaethol gydai gân "Y Dref Wen". Maen canu ar sawl thema gan gynnwys pobloedd brodorol America ar Fro Gymraeg. Gweinidog ydoedd cyn ...

                                               

Siân James (cantores)

Cymerodd ran mewn Eisteddfodau o oedran cynnar, gan chwaraer piano, y ffidil ac yn ddiweddarach, y telyn. Fei haddysgwyd yn Ysgol Gynradd Llanerfyl ac Ysgol Uwchradd Llanfair Caereinion lle dechreuodd gyfansoddi ei chaneuon ei hun, cyn mynd ymlae ...

                                               

Geraint Jarman

Ganwyd Jarman yn Ninbych ond magwyd yng Nghaerdydd ar ôl iw deulu symud yno pan oedd yn bedwar oed. Cafodd perfformiad Bob Dylan yng Nghaerdydd yn 1966 ddylanwad parhaol arno.

                                               

John ac Alun

                                               

Tammy Jones

Cantores o Gymraes yw Tammy Jones, syn hannu o Dal-y-bont ger Bangor. Symudodd i fyw yn Seland Newydd yn 1995 a daeth nôl i fyw yng Nghymru yn 2010 gan setlo yng Ngharneddi ger Bethesda.

                                               

Phyllis Kinney

Cantores werin a chlasurol, ac awdur ydy Phyllis Kinney. Maen enedigol or UDA a bun gantores opera broffesiynol cyn ymgartrefu yng Nghymru. Ystyrir Phyllis yn awdurdod ar ganu gwerin Cymraeg. Mae hin byw yng Nghymru lle dysgodd Gymraeg, ond yn do ...

                                               

Nolwenn Korbell

Cantores o Lydaw yw Nolwenn Korbell. Mae hin canu yn Gymraeg, Llydaweg, Ffrangeg a Saesneg. Roedd hin aelod or grŵp roc gwerin Bob Delyn ar Ebillion ond ar hyn o bryd mae hin dilyn gyrfa fel unawdydd.

                                               

Cate Le Bon

Cantores a chyfansoddwraig Gymreig yw Cate Le Bon sydd nawr yn byw Los Angeles. Mae hin canu yn Saesneg ac yn Gymraeg.

                                               

Al Lewis

Canwr Cymreig yw Al Lewis, a ddaeth i sylw cyhoeddus pan gipiodd yr ail wobr yng nghystadleuaeth Can i Gymru 2007 gydar gân Llosgi. Cychwynodd ei yrfa cerddorol yn y band Bluewood, gyda chyd-aelod Arwel Lloyd Owen. Rhwng 2007 a 2008 rhyddhaodd dd ...

                                               

Danielle Lewis

Cantores o Gymraes yw Danielle Lewis sydd yn canu yn y Gymraeg ar Saesneg. Cafodd caneuon Danielle ei roi ar restr chwarae BBC Radio Cymru ac ymddangosodd fel "Artist of the Week" ar BBC Radio Cymru. Maen hannu yn wreiddiol o Geinewydd

                                               

Doreen Lewis

Ganwyd Doreen Davies yn Aberystwyth ac fei magwyd yn ardal Abermeurig yn Nyffryn Aeron, Ceredigion. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gynradd Felinfach ac yna yn Ysgol Gyfun Aberaeron.

                                               

David Lloyd (tenor)

Tenor Cymreig oedd David George Lloyd a anwyd ym Merthengam, Trelogan, Sir y Fflint. Roedd yn enwog am ganu opera, oratorio, a chyngerdd, ac yn arbennig am ei berfformiadau o Verdi a Mozart. Mae hefyd yn enwog am ganu hen emynau a chaneuon traddo ...

                                               

Cerys Matthews

Cantores yw Cerys Elizabeth Matthews. Cafodd ei geni yng Nghaerdydd ond yr oedd cysylltiad cryf â Sir Benfro gan y teulu. Hi oedd prif leisydd y band Catatonia nes ir grŵp wahanu ym mis Medi 2001. Yn dilyn hyn, symudodd i Nashville, Tennessee yn ...

                                               

Eirlys Parri

Magwyd Eirlys Parry yn Sŵn y Môr, Morfa Nefyn, yn ferch i John a Mary Parry. Mynychodd Ysgol Gynradd Edern ac yna Ysgol Ramadeg Pwllheli. Roedd yn mwynhau cerddoriaeth a chanu a chafodd gyfle i actio yn nramâu Wil Sam gydai frawd Elis Gwyn. Aeth ...

                                               

Richard Henry Rees

Ffermwr a baswr oedd Richard Henry Rees neu Richard Rees. Symudodd ei deulu o Gorris i Bennal pan oedd yn ddeuddeg oed, lle bun ffermio ar fferm "Penmaenbach", ym Mhennal, Gwynedd. Fei ystyrir yn un o gantorion gorau ei oes a cheir sawl recordiad ...

                                               

Sassie Rees

Cantores Gymraeg oedd Sassie Rees a ddaeth yn adnabyddus am ganu ar raglenni plant yn y 1950 - 1960au ar raglenni radio megis Awr Y Plant, Ar Lin Mam a Jim Cro Crystyn. Recordiodd dros 300 o ganeuon ysgafn, y rhan fwyaf gydar BBC. Arferai ganu, h ...

                                               

Mark Roberts

Ganwyd a magwyd Roberts yn Llanrwst a bun canu a chwaraer gitâr ers ei arddegau gyda band lleol Y Cyrff. Ar ôl cyfarfod Cerys Matthews fe ffurfiodd Catatonia ynghyd a Paul Jones.

                                               

Rosalind a Myrddin

Deuawd cerddorol oedd Rosalind a Myrddin. Daethant i amlygrwydd cenedlaethol gyntaf fel aelodau o ddau grwp gwahanol – Rosalind o’r Perlau o ardal Llanbedr Pont Steffan, a Myrddin o Hogiar Wyddfa o ardal Llanberis, a’r ddau grwp fel ei gilydd â’u ...

                                               

Georgia Ruth

Cantores a thelynores gwerin a blws yw Georgia Ruth. Mae Georgia yn canu ac yn cyfansoddi yn Saesneg ac yn y Gymraeg. Magwyd hi yn Aberystwyth, a dechreuodd ganur delyn pan oedd yn saith oed. Ar ôl graddio o Brifysgol Caergrawnt yn 2009 bun byw y ...

                                               

Lleuwen Steffan

Cantores yw Lleuwen Steffan syn canu yn Gymraeg a Llydaweg. Mae hin perfformio dan yr enw Lleuwen ac mae hi wedi defnyddior enw Lleuwen Tangi yn ogystal. Mae ei cherddoriaeth yn cynnwys dehongliadau o emynau yn ogystal â dylanwadau jazz a genres ...

                                               

Meic Stevens

Canwr, cyfansoddwr, telynegwr, ac arlunydd Cymraeg yw Meic Stevens. Mae Meic Stevens wedi bod yn un o ffigyrau amlycaf y sin cerddoriaeth Gymraeg am dros bum degawd, a chwaraeodd ran allweddol yn sefydlur sin cerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru. ...

                                               

Alan Stivell

Cerddor Llydewig yw Alan Stivell. Mae ei enw llwyfan "Stivell" yn golygu "ffynnon" yn Llydaweg. Roedd ei deulu o Gourin ond treuliodd ei blentyndod ym Mharis. Magodd ddiddordeb yng ngherddoriaeth Llydaw ac ym 1953 dechreuodd ganur delyn. Ef yn an ...

                                               

Swci Boscawen

Cantores Gymreig yw Swci Boscawen. Ei henw iawn yw Mared Lenny. Llwyddodd y gantores o Gaerfyrddin i ffurfio band o gerddorion a chynhyrchwyr profiadol oi hamgylch gan gynnwys David Wrench, Twm Champagne, Gruff Meredith, Mike Richardson, Jinx Che ...

                                               

Bryn Terfel

Mae Syr Bryn Terfel yn fariton ac yn ganwr opera byd-enwog. Fei ganwyd ym Mhant Glas, Gwynedd. Bun canu a chystadlu mewn eisteddfodau ers pan oedd yn ifanc iawn. Fei cysylltwyd ef yn fuan iawn yn ei yrfa gyda gwaith Mozart, yn enwedig Figaro a Le ...

                                               

Tocsidos Blêr

Grŵp o gantorion lled-werin ydyr Tocsidos Blêr syn tarddu o ardal Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych. Maer grŵp wedi ymddangos ar Noson Lawen, S4C a nifer o gyngherddau a gwyliau led-led Cymru. Mae enwr grwp yn cyfeirio at un o linellaur gân Brenin y Sê ...

                                               

Gai Toms

Bu Gai yn canu gitâr a llais ir grŵp mwy diweddar o Flaenau Ffestiniog, Brython Shag o 2014 ymlaen.

                                               

Tri Tenor Cymru

Triawd clasurol a lled-glasurol Cymreig yw Tri Tenor Cymru a ffurfiwyd yn yr un mold âr Tri Thenor. Yr aelodau gwreiddiol oedd: Alun Rhys-Jenkins, Rhys Meirion ac Aled Hall. Yn 2014, gadawodd Alun Rhys-Jenkins er mwyn canolbwyntio ar ei waith yn ...

                                               

Amy Wadge

Cantores blues a roc cyfoes yw Amy Wadge syn dod o Loegr yn wreiddiol ond sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru bellach. Gwnaeth ei hymddangosiad cyntaf fel canotres fel aelod o grŵp merched or enw Two of a Mind pan oedd yn 14 oed. Yn 16 oed, aeth Amy ...

                                               

Siân Wheway

Cerddor, cantores ac arweinydd côr yw Siân Wheway. Cyd-gyfansoddodd cân fuddugol cystadleuaeth Cân i Gymru ym 1983. Hi yw cyfarwyddwr presennol Côr Dre, Caernarfon.

                                               

Wil Tân

Canwr gwerin, yn wreiddiol o Ynys Môn, yw Wil Tân. Wil Roberts yn enedigol, ond wedi iddo ymuno gydar frigâd dân, ym Mhorthaethwy, cafwyd y llysenw Wil Tân. Mae gan ei gerddoriaeth gysylltiadau Celtaidd cryf gan i Wil gael ei ddylanwadu gan faled ...

                                               

David Wrench

Canwr, cerddor, cynhyrchydd a pheiriannydd sain yw David Wrench syn hanu o Ynys Môn. Mae ei gerddoriaeth wedi amrywio o synthpop i werin ysbrydolwyd gan Doom.

                                               

Casi Wyn

Cantores, cyfansoddwraig ac awdures o ardal Bangor ydy Casi Wyn. Mae hi wedi rhyddhau recordiau gyda labeli I Ka Ching ac yn fwy diweddar dan yr enw Casi gyda Recordiau Blinc, Chess Club Records a Roc Nation. Mae hi wedi perfformio yng ngŵyl SXSW ...

                                               

Gilbert Bécaud

Canwr, cyfansoddwr, pianydd ac actor oedd Gilbert Bécaud. Llysenw: Monsieur 100.000 Volts Cafodd ei eni yn Toulon, Var. Ffrind Édith Piaf oedd ef. Priododd Monique Nicolas yn 1952.

                                               

Julien Doré

Canwr yw Julien Doré. Fe enillodd bumed tymor y gystadleuaeth teledu Nouvelle Star, a ddarlledwyd ar sianel deledu M6 Ffrainc. Mae hefyd yn hen-hen-nai i Gustave Doré, darlunwr or 19g. Magwyd yn Lunel. Ar ôl cael ei "VAT llenyddol" yng ngholeg Lo ...

                                               

Claude François

Canwr pop o Ffrainc oedd Claude François. Ganwyd yn Ismaïlia, yn yr Aifft. Bu farw yn ddamweiniol ym Mharis wrth gyffwrdd lamp drydan ddiffygol pan oedd e yn y bath. Ffrancwr oedd ei dad; rheolwr ar gamlas Suez. Roedd ei fam o Galabria yn yr Eida ...

                                               

Johnny Hallyday

Actor a brenin roc a rôl Ffrainc oedd Johnny Hallyday. Ei enw bedydd oedd Jean-Philippe Smet. Daeth ei deulu o Wlad Belg a fei anwyd ym Mharis. Cymerodd Johnny ddinesyddiaeth Ffrengig yn 1961. Yn Ionawr 2006 ceisiodd ailgymryd dinesyddiaeth Gwlad ...

                                               

Flossie Malavialle

Cantores o Ffrainc yw Flossie Malavialle. Ganwyd ai magwyd yn Nîmes). Pan oedd hin 20 oed, ymunodd â cherddorfa leol, sef Y Nanas ac wedyn Les Méditerranéens dros gyfnod o 2 flynedd. Erbyn iddi gyrraedd 22 oed, aeth i Charleville-Mézieres fel ath ...

                                               

Jean-Baptiste Maunier

Mae Jean-Baptiste Maunier yn actor a chantor Ffrangeg ifanc, mwyaf enwog am ei rôl yn y ffilm Les Choristes. Maen byw yn Lyon, De Ffrainc, gydai deulu.

                                               

Yves Montand

Roedd Yves Montand yn ganwr, actor a seren ffilm enwog o Ffrainc. Roedd yn ffigwr mawr yn ei wlad yn y chwedegau ar saithdegau. Fei ganwyd Ivo Livi ym Monsummano Alto, yr Eidal.

                                               

Moya Brennan

1998 - Perfect Time 2005 - Óró - A Live Session 2006 - Signature 2002 - New Irish Hymns with Joanne Hogg and Margaret Becker 2003 - Two Horizons 1994 - Misty Eyed Adventures 1999 - Whisper to the Wild Water 2008 - Heart Strings 1992 - Máire 2005 ...

                                               

Daniel ODonnell

Mae Daniel ODonnell yn ganwr a chyflwynydd teledu Gwyddelig. Daeth ODonnell i sylwr cyhoedd yn 1983 ac ers hynny mae dod yn enw cyfarwydd yn Iwerddon ac yn y DU. Mae hefyd wedi cael cryn lwyddiant yn yr Unol Daleithiau. Mae ei gerddoriaeth wedi c ...

                                               

Enya

Cantores enwog yw Eithne Patricia Ní Bhraonáin, a adnabyddir yn gyffredin fel Enya. Ganwyd yn Gaoth Dobhair, Iwerddon. Roedd Enya yn aelod or band Clannad, gydai brodyr a chwiorydd Máire neu Moya, Pól, a Ciarán au hewythredd Noel a Padraig Duggan.

                                               

Dan Ar Braz

Gitarydd Llydewig yw Dan Ar Braz. Dechreuodd ei yrfa gerddorl wedi iddo gyfarfod Alan Stivell. Rhwng 1967 a 1977 bun rhan o grŵp Stivell, yna yn 1977 cynhyrchodd ei albwm cyntaf ar ei ben ei hun. Yn 1992 gofynnodd trefnwyr y Festival de Cornouail ...

                                               

Iwan B

Cerddor ydy Iwan Benead neu Iwan B, o dras Lydewig. Ganwyd yn ardal Les Lilas o Baris, ar 2 Hydref 1984, yn fab i gerddor proffesiynol, dechreuodd astudio piano a theori cerddorol pan oedd yn 5 oed. Pan oedd yn 9, ymunodd âr Academi Gerddoriaeth ...

                                               

Annie Ebrel

Mae Annie Ebrel yn gantores draddodiadol Llydewig o bentref Lohueg, yn ardal Kallag yn Llydaw. Dysgodd ganeuon traddodiadol dan Marsel Gwilhou a Louis Lallour. Maen ferch i Eugénie Ebrel née Goadec, un or tair Choarezed Goadec a oedd yn gyfrifol ...

                                               

Fest-noz

Gŵyl draddodiadol Lydewig ywr Fest-Noz, gyda dawnsio mewn grwpiau a cherddorion byw yn chwarae offerynnau acwstig, fel rheol, ond nid yn unig, offerynnau traddodiadal Llydaw. Lluosog Fest Noz yw festoù noz, er bod y "Ar Choarezed Goadeg" yn arfer ...

                                               

Katell Keineg

Ganed Katell Keineg yn Llydaw yn 1965. Roedd ei thad, y Llydäwr Paol Keineg, yn fardd a dramodydd adnabyddus ac yn un o sylfaenwyr yr Union Démocratique Bretonne, Plaid Genedlaethol Llydaw. Roedd ei mam, Judith Pritchard, yn athrawes Gymraeg a dd ...

                                               

Nolwenn Leroy

Yn ystod ei phlentyndod treuliodd ei theulu hamser yn byw ym Mharis, Lille a Gwengamp. Ar ôl iw rhieni ysgaru ym 1992 ymgartrefodd Nolwenn gydai mam ai chwair yn Saint-Yorre. Astudiodd yn College des Celestins yn Vichy. Pan oedd hin unarddeg mlwy ...

                                               

Denez Prigent

Mae Denez Prigent, ganed 17 Chwefror, 1966, yn canwr o Santeg yn Penn-ar-Bed, Llydaw, syn canu yn y genre Llydaweg gwerz a kan ha diskan. Defnyddiodd y cân gyntaf ar ei albwm Irvi, Gortoz a ran gyda Lisa Gerrard, gan y cyfarwyddwr Hollywood Ridle ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →