ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 393                                               

Anghenion y Gynghanedd

Gwerslyfr ar y Gynghanedd gan Alan Llwyd yw Anghenion y Gynghanedd ; Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 19 Gorffennaf 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print ac ar gael.

                                               

Clywed Cynghanedd

Llyfr ac astudiaeth lenyddol, Gymraeg gan Myrddin ap Dafydd yw Clywed Cynghanedd: Cwrs Cerdd Dafod. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 28 Mawrth 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Crefft y Gynghanedd

Llyfr ac astudiaeth lenyddol, Gymraeg gan Alan Llwyd yw Crefft y Gynghanedd. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 16 Ebrill 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain

Gramadeg cerdd dafod yw Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain a luniwyd gan Iolo Morganwg ar ddiwedd y 18g ac a gyhoeddwyd yn Abertawe yn 1829. Maer gyfrol, syn honni adfer mesurau caeth a rhydd traddodiadol, yn cynnwys nifer o ffugiadau gan Iolo, yn fes ...

                                               

Yr Ysgol Farddol

Gwerslyfr ar Gerdd Dafod gan David Watkin Jones yw Yr Ysgol Farddol, a gyhoeddwyd ganddo ef ei hun yn 1869. Bwriadwyd y llyfr i fod yn ganllaw safonol i ddeall a chyfansoddi barddoniaeth Gymraeg ar y mesurau caeth.

                                               

Bedd y Dyn Gwyn

Stori antur wedi ei lleoli yn Affrica ar ddiwedd y 19g. Addas ar gyfer disgyblion uwchradd ac oedolion syn dysgu Cymraeg. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1990.

                                               

Beth Nesa?

Nofel ysgafn ar gyfer Dysgwyr, ar ffurf dyddiadur naw mis wedi ei ysgrifennu gan y prif gymeriad syn wraig fferm, mam i ddau blentyn yn eu harddegau a chefnogwraig gweithgareddau yn y gymuned, wrth iddi geisio ymdopi â phrysurdeb bywyd bob dydd.

                                               

Bywyd Blodwen Jones

Dyddiadur doniol Blodwen Jones, llyfrgellydd syn cadw gafr ac yn breuddwydio am briodi ei thiwtor Cymraeg, ynghyd â throednodiadau geirfaol ar gyfer dysgwyr. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1999.

                                               

Bywyd y Bannau

Casgliad o straeon byrion i ddysgwyr gan Malcolm Llywelyn yw Bywyd y Bannau: Storiâu Byrion i Ddysgwyr. Cyhoeddwyd y gyfrol yn 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cant y Cant - i Ddysgwyr

Cyfrol o ddeunydd ffeithiol ar gyfer dysgwyr gan R. Alun Charles yw Cant y Cant - i Ddysgwyr. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cath i Gythraul (cyfrol)

Deunydd darllen amrywiol i ddysgwyr gan Meleri Wyn James yw Cath i Gythraul. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddir Cewri

Detholiad o gerddi amrywiol syn ffefrynnau gan Gymry Cymraeg wedii olygu gan Islwyn Edwards yw Cerddir Cewri. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cloncian

Cwrs ar gyfer rhai syn dechrau dysgu Cymraeg gan J. Philip Davies yw Cloncian: A Beginners Course for Adults Who Want to Learn to Speak Welsh. Cartrefle a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1984. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Clymau Ddoe

Nofel fer gyfoes yn adrodd hanes tridiau tyngedfennol yn hanes merch ifanc syn canfod cyfrinachau cymhleth am orffennol ei theulu ai magwraeth, gyda geirfa fer ar waelod pob tudalen ar gyfer dysgwyr.

                                               

Coban Mair

                                               

Cyfres ar Ben Ffordd

Casgliad cyflawn or holl lyfrau yng nghyfres Ar Ben Ffordd gan Meleri Wyn James yw Cyfres ar Ben Ffordd. Y Lolfa a gyhoeddodd y pecyn hwn o gyfrolau a hynny yn 2013. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cysgod yn y Coed

Casgliad o naw stori fer gyfoes gan Lois Arnold yw Cysgod yn y Coed. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Chwarae Mig (Annes Glynn)

Erthygl am y nofel gan Annes Glynn yw hon. Am y gyfrol o gerddi or un enw gan Emyr Lewis gweler Chwarae Mig Emyr Lewis. Nofel Gymraeg i ddysgwyr gan Annes Glynn yw Chwarae Mig. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2017 roedd y gy ...

                                               

Dilyn Dwy Afon - Afon Tywi ac Afon Teifi

Cyfrol ar wahanol agweddau ar fywyd yng Nghymru yn y gyfres Mynediad i Gymru gan Elin Meek yw Dilyn Dwy Afon - Afon Tywi ac Afon Teifi. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Eistedd ar Groen Ieti

Casgliad o straeon byrion doniol gan Llifon Jones yw Eistedd ar Groen Ieti. Gwasg Taf a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Enwogion Cymru (llyfr 2013)

Golwg ar hanes Cymru trwy ddeuddeg o gymeriadau hanesyddol gan Malcolm Llywelyn yw Enwogion Cymru: Golwg ar Hanes Cymru i Ddysgwyr. Cyhoeddwyd y gyfrol gan yr awdur yn 2013. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Giangster Coll

Nofel i ddysgwyr ac i Gymry Cymraeg gan Bob Eynon yw Y Giangster Coll. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1989. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Goreuon y Ganrif

Detholiad o bymtheg o straeon byrion wedii olygu gan Christine M. Jones yw Goreuon y Ganrif. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gormod o Win a Storiau Eraill

Casgliad o naw stori fer amrywiol gan Bob Eynon yw Gormod o Win a Storiau Eraill. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwendolin Pari P.I.

Nofel fer ysgafn am newyddiadurwraig deledu ifanc yn datrys cyfrinach deuluol tra mae hin treulio wythnos o wyliau mewn gwesty gydai mam-gu; cynhwysir nodiadau a geirfa ddefnyddiol ar gyfer Dysgwyr.

                                               

Y Gŵr o Phoenix

Nofel antur ag iddi gefndir y Gorllewin Gwyllt gan Bob Eynon yw Y Gŵr o Phoenix. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Perygl yn Sbaen

Nofel antur fer i ddysgwyr yn eu harddegau. Addas hefyd i Gymry Cymraeg. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1987. Ar ôl gorffen cwrs ieithoedd yng Nghymru mae Debra Craig yn penderfynu mynd i Sbaen i chwilio am waith.

                                               

Rhywbeth i Bawb

Casgliad amrywiol o un ar ddeg o straeon byrion gan Bob Eynon yw Rhywbeth i Bawb. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Stori a Mwy

Casgliad o straeon byrion a deialogau doniol gan awduron amrywio wedii olygu gan Meleri Wyn James yw Stori a Mwy. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Tocyn Lwcus

Casgliad o wyth stori fer gyda thro yn y gynffon gan Bob Eynon yw Tocyn Lwcus. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Tri Chynnig i Blodwen Jones

Nofel Gymraeg i ddysgwyr gan Bethan Gwanas yw Tri Chynnig i Blodwen Jones. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Mochyn Gwydr

                                               

Si Hei Lwli

Nofel gan Angharad Tomos a enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yr Wyddgrug 1991 yw Si Hei Lwli. Cyhoeddwyd y llyfr yn wreiddiol gan Y Lolfa ym 1991. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print. Maen nofel am ferch ifanc a merch hen ...

                                               

Ar Drywydd Waldo ar Gewn Beic

Cyfrol ar Waldo Williams gan Hefin Wyn yw Ar Drywydd Waldo ar Gewn Beic. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Awê! - Gorau Cymro Oddi Cartre

Casgliad o hanesion am gefnogwyr tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru gan Dylan Llewelyn yw Awê! - Gorau Cymro, Cymro Oddi Cartre. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Blwyddyn Gap - Teithio, Gweithio a Gwirfoddoli Dramor

Llyfr am bymtheg o bobl ifanc yn rhannu eu profiadau nhw o deithi gan Bethan Marlow a Laura Wyn yw Blwyddyn Gap: Teithio, Gweithio a Gwirfoddoli Dramor. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Crwydro Llundain

Cyfrol syn ein tywys ir rhannau hynny o Lundain sydd â chysylltiadau Cymraeg a Chymreig gan T.I. Ellis yw Crwydro Llundain. Gwasg Dinefwr a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1971. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwyn ai Fyd (llyfr)

Cyfrol yn seiliedig ar y cyfresi teledu or un enw yn adrodd hanes paratoi rhai or rhaglenni ac yn cyflwyno gwybodaeth gefndirol amdanynt. Ffotograffau du-a-gwyn.

                                               

Iwerddon (llawlyfr)

                                               

Llydaw - Ei Llên ai Llwybrau

Teithlyfr gan Gwyn Griffiths yw Llydaw - Ei Llên ai Llwybrau. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Marchogion Crwydrol

Teithlyfr gan Roger Boore yw Marchogion Crwydrol: Taith trwy Perfeddwlad Sbaen. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Taith i Awstralia

Tua 1900 ymfudodd Capten Fred Boore o Awstralia i Gaerdydd. Dros gan mlynedd yn ddiweddarach, aeth ei ŵyr, Roger, gydag Anne ei wraig, ar drywydd yr hen longwr. Dyma hanes eu hanturiaethau.

                                               

Taith trwy Dde Sbaen

Dyma bedwerydd llyfr taith Roger Boore. Yma cawn ei ddilyn ef ai wraig Anne i rai o fannau harddaf, hynaf a hynotaf Andalucia yn ne Sbaen, megis Cordoba, Sevilla, al-Zahra ar Alhambra.

                                               

Y Teithiwr Talog

Casgliad o ysgrifau taith wedii golygu gan y parch Gwyn Erfyl yw Y Teithiwr Talog: Cymry ar Daith ym Mhedwar Ban Byd. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yn Erbyn yr Haul

                                               

Dialect in Use

Astudiaeth or math o Saesneg a siaredir yng Nghaerdydd gan Nikolas Coupland yw Dialect in Use: Cardiff English a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1988. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Education and Social Justice

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg o addysg gan Stephen Gorard yw Education and Social Justice: The Changing Composition of Schools and Its Implications a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2000. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Gwer ...

                                               

Ethnicity and Cultural Authority

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg gan Daniel G. Williams yw Ethnicity and Cultural Authority: From Arnold to Du Bois a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Caeredin yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Maer awdur yn tyrchu i ddiwylliannau ...

                                               

A Geography of the Welsh Language 1961-1991

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg o ddemograffeg y Gymraeg gan John Aitchison a Harold Carter yw A Geography of the Welsh Language 1961-1991 a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1994. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Astudiaeth o ...

                                               

Ideology

Cyfrol ac astudiaeth ysgolheigaidd Saesneg gan Robert Porter yw Ideology: Explorations in Contemporary Political Theory a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2006. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Astudiaeth ysgolheigaidd yn ymd ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →