ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39                                               

Sticer

Mae sticer yn ddyfais syn cynnwys testun neu ddelweddau wediu hargraffu ar un ochr gyda deunydd adlynol ar y cefn, neu weithiau ar yr wyneb y ddelwedd. Maer sticer ei hun fel rheol wediu hargraffu ar ddalen finyl neu bapur gyda haen denau o lud a ...

                                               

Trais gwleidyddol

Term eang sydd yn cwmpasu defnydd trais mewn cyd-destun gwleidyddol, yn bennaf er mwyn cyrraedd nod wleidyddol benodol, yw trais gwleidyddol. Gall trais gwleidyddol gynnwys terfysgaeth wleidyddol, rhyfel, gwrthryfel, chwyldro, gormes, bradlofrudd ...

                                               

Theocrataeth

Theocrataeth yw rheolaeth ar wlad neu deyrnas gan neu yn enw Duw. Yn ymarferol mae hynnyn golygu rheolaeth ar lywodraeth gwlad gan offeiriaid yn enw Duw. Mae theocrataethaur gorffennol yn cynnwys Tibet, a reolid gan y Dalai Lama fel math o frenin ...

                                               

Unoliaethwr

Unoliaethwr neu Undebwr yw person syn dymuno iw gwlad neu ranbarth eu hunain ddod neu barhau yn rhan o wlad fwy. Mae "Undebwr" yn derm mwy amwys, gan y gall hefyd gyfeirio at aelod o Undeb Llafur. Cyfeirir at bobl syn dymuno i Gymru neur Alban ba ...

                                               

Unsiambraeth

Mae deddfwrfa neu system unsiambraeth yn golygu bod gwladwriaeth yn cynnwys un cynulliad deddfwriaethol yn unig, nid dwy neu fwy. Mae llawer o wledydd sydd â systemau unsiambr yn wladwriaethau unedol bach, homogenaidd syn gweld tŷ uchaf neu siamb ...

                                               

Lloyd Warburton

Ganed Lloyd Baker Warburton yn Ysbyty Bronglais Aberystwyth ar 17 Rhagfyr 2003 a daeth i amlygrwydd wedi iddo greu gwefan yn dangos ystadegau a map clir o ymlediad yr haint COVID-19 yng Nghymru wrth iddo ledaenu ar draws y byd ar ddechrau 2020.

                                               

William Morris - The Art of Socialism

Astudiaeth ar waith celf William Morris gan Ruth Kinna yw William Morris: The Art of Socialism a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2000. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y nifer a bleidleisiodd mewn etholiad

Y nifer a bleidleisiodd mewn etholiad yw canran y pleidleiswyr cymwys syn bwrw pleidlais mewn etholiad. Mae pwy syn gymwys yn amrywio yn ôl gwlad, ac ni ddylid ei gymysgu gyda chyfanswm y boblogaeth syn oedolion, er enghraifft, mae rhai gwledydd ...

                                               

Gwobr Dug Caeredin

Elusen dan siartr frenhinol syn cynnig rhaglen o wobrau i bobl ifanc yw Gwobr Dug Caeredin. Sefydlwyd ym 1956 gan y Tywysog Philip, Dug Caeredin ar sail syniadau Kurt Hahn.

                                               

Gwobr Erasmus

Gwobr a roddir yn flynyddol gan Stichting Praemium Erasmianum yw Gwobr Erasmus er cydnabod cyfraniadau i ddiwylliant, cymdeithas a gwyddorau cymdeithas yn Ewrop ar holl fyd. Maen dwyn enwr dyneiddiwr Iseldiraidd Desiderius Erasmus.

                                               

Gwobr Datblygwyr Gemau Fideor Flwyddyn

Gwobr a Ddewisir gan Ddatblygwyr Gemau Fideor Flwyddyn yw prif wobr y diwydiant gemau fideo, a gyflwynir yn flynyddol yng Nghynhadledd Datblygwyr Gemau). Hwn ywr cyfarfod mwyaf oi fath drwyr byd ar gyfer datblygwyr gemau fideo proffesiynol, ac fe ...

                                               

Gwobr Grammy

Mae Gwobraur Grammy –neur Grammys –yn cael eu cyflwynon flynyddol yn yr Unol Daleithiau gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer y Celfyddydau ar Gwyddorau Recordio am lwyddiannau ysgubol yn y diwydiant recordio. Yn y seremoni gwobrwyo ceir perfformi ...

                                               

Gwobrau Michael Marks am Bamffledi Barddoniaeth

Mae Gwobrau Michael Marks am Bamffledi Barddoniaeth yn gyfres o wobrau llenyddol Prydeinig am ysgrifennu a chyhoeddi pamffledi barddoniaeth. Oddi ar 2012, gweinyddir y gwobrau gan Ymddiriedolaeth Wordsworth mewn cydweithrediad âr Llyfrgell Brydei ...

                                               

Gwobr Mercury

Maer Wobr Mercury yn wobr gerddorol flynyddol a roddir ir albwm gorau or Deyrnas Unedig neu Iwerddon. Cafodd ei sefydlu gan y Gymdeithas Brydeinig o Werthwyr Recordiau ym 1992 fel gwobr wahanol i Wobraur BRITS, sydd wediu dominyddu gan y diwydian ...

                                               

Gwobr Nobel

Pob blwyddyn, dyfarnir Gwobrau Nobel i bobl neu i gyrff rhyngwladol am ymchwil sylweddol, am ddatblygiadau technolegol newydd neu am gyfraniad arbennig i gymdeithas. Hi yw gwobr bwysicaf y byd yn y chwech maes syn cael eu dyfarnu. Dechreuodd y gw ...

                                               

Gwobr Sakharov

Sefydlwyd Gwobr Sakharov er rhyddid meddwl, a enwir ar ôl y gwyddonydd Sofietaidd a gwrthdystiwr Andrei Sakharov, yn Rhagfyr 1988 gan Senedd Ewrop fel cyfrwng i anrhydeddu unigolion neu fudiadau sydd wedi cysegru eu hunain i amddiffyn hawliau dyn ...

                                               

Gwobrau Tywysoges Asturias

Cyfres o wobrau a roddir yn flynyddol yn Sbaen yw Gwobrau Tywysoges Asturias, a adwaenir gynt 2014 fel Gwobrau Tywysog Asturias. Rhoddir y gwobrau i unigolion, endidau neu sefydliadau o bob cwr or byd sydd wedi cyflawni nodedig yn y gwyddorau, y ...

                                               

Urdd (anrhydedd)

Anrhydedd a roddir am deilyngdod gan wlad, teulu brenhinol, llu milwrol, eglwys, neu sefydliad arall yw urdd. Urddau mynachaidd a marchogol yr Oesoedd Canol oedd sail yr urddau modern. Yn ystod y Dadeni, dechreuodd brenhinoedd Ewrop sefydlu urdda ...

                                               

Diwylliant gwerin

Enw ar gredoau traddodiadol, arferion gwlad, a gwneuthurbethau syn perthyn i gymdeithas neu gymuned werin benodol yw diwylliant gwerin. Maen cynnwys yr holl elfennau syn gysylltiedig â phatrymau ieithyddol, gweithgareddau ac ymddygiadau cymdeitha ...

                                               

Hanes merched

Mae hanes merched yn astudio rol merched mewn hanes ar dulliau a ddefnyddiwyd i wneud hynny. Maen cynnwys hanes twf hawliau merched, archwilio unigolion a grwpiau o ferched o bwys hanesyddol, ac effeithiau digwyddiadau hanesyddol ar ferched.

                                               

Swffragét

Roedd y Swffragetiaid yn aelodau o fudiad merched yn niwedd yr 19g a dechraur 20g a oedd yn hyrwyddo etholfraint, neur hawl i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Cyfeirian benodol at aelodau megis Undeb Cymdeithasol a Gwleidyddol y Merched. Cy ...

                                               

Harry Belafonte

Cerddor, actor ac ymgyrchydd Americanaidd Jamacaidd yw Harold George Belafonte, Jr., syn adnabyddus fel Harry Belafonte. Maen un or cantorion mwyaf poblogaidd erioed, a lysenwyd yn "Frenin Calypso," am iddo boblogeiddior arddull cerddorol Caribïa ...

                                               

Emily Davison

Swffraget oedd Emily Wilding Davison a fu farw pan daflodd ei hunan o dan "Anmer", geffyl brenin Lloegr, yn ystod ras fawr y Derby yn Epsom fel rhan or ymgyrch dros ennill y bleidlais i ferched. Wedii geni yn Blackheath, Llundain, roedd Davison e ...

                                               

Etholfraint

Yr hawl sifil i bleidleisio wedi ei hennill trwyr broses ddemocrataidd yw etholfraint. Yn aml maen cyfeirio at ennill yr hawl i bleidleisio gan grwpiau lleiafrifol megis menywod, yr ieuenctid, a grwpiau ethnig.

                                               

European Digital Rights

Cymdeithas ddi-elw syn amddiffyn hawliau sifil yn y maes digidol yn Ewrop yw European Digital Rights. Fei sefydlwyd ym mis Mehefin 2002 pan ddaeth sawl mudiad preifatrwydd a hawliau sifil Ewropeaidd at ei gilydd. Maen gymdeithas ddi-elw ryngwlado ...

                                               

Martin Luther King

Roedd Martin Luther King yr ieuengaf yn weinidog ac actifydd Cristnogol Americanaidd a ddaeth yn llefarydd ac arweinydd mwyaf gweladwyr Mudiad Hawliau Sifil o 1955 hyd at ei lofruddiaeth ym 1968. Mae King yn fwyaf adnabyddus am hyrwyddo hawliau s ...

                                               

Mudiad Hawliau Sifil America

Roedd Mudiad Hawliau Sifil America yn frwydr ac yn ymgyrch gan bobl ddu Unol Daleithiau America a’u cefnogwyr i roi diwedd ar y gwahaniaethu a’r arwahanu hiliol, a’r difreinio a’r rhagfarnau oedd yn bodoli yn UDA. Roedd gwreiddiaur ymgyrch iw cae ...

                                               

NAACP

Mudiad hawliau sifil yw y National Association for the Advancement of Colored People, a sefydlwyd i ddod ag arwahanu i ben yn yr Unol Daleithiau a dangos ir bobl dduon eu bod yn cael eu trin yn anghyfiawn. Roedd y NAACP yn defnyddio grym moesol s ...

                                               

Rosa Parks

Ymgyrchydd hawliau sifil yn yr Unol Daleithiau oedd Rosa Parks. Ganed Rosa Parks fel Rosa Louise McCauley yn Tuskegee, Alabama. Yn ddiweddarach symudodd i Pine Level, gerllaw Montgomery, Alabama. Yn 1932, Rosa priododd Raymond Parks, barbwr o Mon ...

                                               

Amelia Boynton Robinson

Roedd Amelia Isadora Platts Boynton Robinson yn actifydd Americanaidd a oedd yn arweinydd Mudiad Hawliau Sifil America yn Selma, Alabama, ac yn ffigwr allweddol ym gorymdeithiau Selma i Montgomery yn 1965. Ym 1984, daeth yn is-lywydd sefydlu Sefy ...

                                               

Rhyddid y wasg

Defnyddir y term rhyddid y wasg i gyfleu nifer o bethau gan gynnwys rhyddid y wasg draddodiadol, y teledu, y cyfryngau, cyfryngau torfol ac unrhyw fath o gyhoeddiad arall i fynegi barn yn gyhoeddus ar bapur neu gyfrwng digidol. Yn baradocsaidd, m ...

                                               

Siartiaeth

Mudiad a fynnai weld gwellianau mewn amodau byw a hawliau dinesig gweithwyr cyffredin rhwng 1838 a 1858 oedd Siartiaeth neu Fudiad y Siartwyr. Roedd y mudiad yn weithgar yng Nghymru a Lloegr. Cafodd ei sefydlu drwy Siarter y Bobl a gyhoeddwyd ym ...

                                               

Arglwydd Raglaw

Yr Arglwydd Raglaw yw cynrychiolydd personol y brenin neur frenhines ym mhob sir yn y Deyrnas Unedig. Yn hanesyddol roedd y Arglwydd Raglaw yn gyfrifol am drefnu milisiar sir, ond bellach mae’r swydd yn seremonïol yn bennaf, ac yn cael ei dyfarnu ...

                                               

Dirprwy Brif Weinidog

Mewn rhai gwledydd, gweinidog syn gallu cymryd drosodd yn ller Prif Weinidog os bydd yn absennol dros dro or swydd am ryw reswm yw Dirprwy Brif Weinidog neu Is Brif Weinidog. Maen swydd debyg i honno Is Arlywydd, ond gyda gwahaniaethau pwysig, er ...

                                               

Gormesdeyrn

Brenin, tywysog, neu lywodraethwr anghyfiawn, brwnt, creulawn, a didrugaredd yw gormesdeyrn, gormesteyrn neu weithiau deirant. Defnyddir ei awdurdod, gan amlaf mewn unbennaeth neu lywodraeth awtocrataidd, i orthrymu ei ddeiliaid. Gall fod yn arfe ...

                                               

Gwladwriaeth les

Gwladwriaeth les yw gwladwriaeth sydd yn darparu gwasanaethau i sicrhau lles ei dinasyddion, yn hytrach na dibynnu ar y farchnad i ddarparur gwasanaethau hyn. Defnyddir trethi i ariannu gwasanaethau fel iechyd ac addysg, cynlluniau pensiwn gwladw ...

                                               

Awdurdod Cenedlaethol Palesteina

Yr awdurdod syn gweinyddu Tiriogaethau Palesteina ydy Awdurdod Cenedlaethol Palesteina. Maen rheoli Y Lan Orllewinol a Llain Gaza. Ar hyn o bryd mae dinas Ramallah ar y Lan Orllewinol, ger Al-Quds, yn gwasanaethu fel prifddinas answyddogol Awdurd ...

                                               

Polisi

Egwyddor syn llywio penderfyniadau fel eu bont yn dod i ganlyniadau rhesymol yw polisi. Mae polisi yn wahanol ir gyfraith, sydd yn gorfodi neun gwahardd ymddygiad yn hytrach nai arwain. Mae llywodraethau, corfforaethau, a sefydliadau eraill yn ll ...

                                               

Prif Weinidog (First Minister)

Nid oes cyfieithiad amgen na Prif Weinidog ar gyfer y teitl Saesneg First Minister a ddefnyddir yn yr iaith honno i ddynodi arweinydd cabinet y llywodraeth mewn sawl gwlad, gan gynnwys Yr Alban a Chymru yn y DU. Ymhlith y gwledydd eraill gyda "Gw ...

                                               

Rhaglaw

Cynrychiolydd neu ddirprwy brenin neu frenhines yw Rhaglaw, person syn rheoli darn o dir ar ran rhywun o awdurdod uwch. Defnyddiwyd y term yn gyntaf yn Nhiriogaethau Aragón yn 14g a chyfeiriai at lywodraethwyr y Sbaenwyr yn Sardinia a Chorsica. M ...

                                               

Senedd

Erthygl am y cysyniad o senedd yw hon; gweler isod am ddolenni ar gyfer y Senedd yng Nghymru a gwledydd eraill Senedd ywr enw cyffredin am drefniadaeth unrhyw wlad sydd yn deddfu ac yn sicrhau atebolrwydd llywodraeth.

                                               

Gweinyddiaeth Ganolog Tibet

Llywodraeth alltud Tibet yw Gweinyddiaeth Ganolog Tibet. Cafodd ei sefydlu yn 1959 ar ôl goresgyniad Tibet gan Gweriniaeth Pobl Tsieina pan ffoes y Dalai Lama a nifer o Dibetiaid eraill i India. Lleolir pencadlys y llywodraeth yn nhref Dharamsala ...

                                               

Uchelgyhuddiad

Uchelgyhuddiad yw erlyniaeth gyfreithiol gan gorff etholedig yn erbyn arweinwr llywodraeth am gyflawni trosedd gyhoeddus ddifrifol. Yng ngwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig mae uchelgyhuddiad yn golygu bod Tŷr Cyffredin yn gweithredu fel erlynydd yn ...

                                               

Unigrwydd

Mae unigrwydd yn ymateb emosiynol cymhleth ac annymunol, fel arfer, i arwahanrwydd neu unigedd. Mae unigrwydd fel arfer yn cynnwys teimladau o bryderus am ddiffyg cysylltiad neu gyfathrebu â phobl eraill, yn y presennol ac yn y dyfodol. Or herwyd ...

                                               

Anonymous (cymuned)

Meme rhyngrwyd yw Anonymous, syn gallu cyfeirio at gysyniad syn gyffredin i sawl defnyddiwr rhyngrwyd, cysyniad a rennir gan gymuned anffurfiol o ddefnyddwyr arlein, neur gymuned arlein honno ei hun, syn gweithredun ddienw mewn cytgord, fel arfer ...

                                               

Byddin yr Iachawdwriaeth

Mudiad Cristnogol elusengarol a sefydlwyd gan William Booth yw Byddin yr Iachawdwriaeth. Dechreuodd fel y Genhadaeth Gristnogol yn 1865 ond cafodd ei enwin Fyddin yr Iachawdwriaeth ai aildrefnu ar linellau miwrol gan Booth yn 1878. Erbyn heddiw m ...

                                               

Cymdeithas y Cymod

Mae Cymdeithas y Cymod yn rhan o fudiad heddwch rhyngwladol IFOR sydd â changhennau ar draws y byd ac yng Nghymru hefyd. Maer aelodau yn wrthwynebwyr cydwybodol i ryfel a thrais. Credant mewn dulliau di-drais o ddatrys gwrthdaro, gan weithio dros ...

                                               

Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc

Y Ffermwyr Ieuanc ywr gymdeithas wledig mwyaf oi bath drwy Ewrop. Maer Ffederasiwn yn cynnwys amryw o Glybiau Ffermwyr Ifanc ar hyd a lled Cymru a Lloegr, gan helpu i gefnogi pobl ifanc ym myd amaeth a chefn gwlad. Tyfodd i gynnwys 659 o glybiau ...

                                               

Médecins Sans Frontières

Mudiad dyngarol syn ceisio ehangur ddarpariaeth feddygol ydy Médecins Sans Frontières, neu Meddygon Heb Ffiniau. Yn aml, maer meddygon yn gweithio yng ngwledydd y Trydydd Byd, ac epidemig, newyn ac afiechydon yn dew yno. Cafodd ei sefydlu yn 1971 ...

                                               

Mudiad Rhyngwladol y Groes Goch ar Cilgant Coch

Mudiad dyngarol gydar amcan o warchod bywyd dynol a lleihau dioddefaint yw Mudiad Rhyngwladol y Groes Goch ar Cilgant Coch. Maer mudiad yn cynnwys nifer o sefydliadau, sydd yn gyfreithiol ar wahân ond yn cydweithredu ai gilydd. Trwyr byd, mae gan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →