ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389                                               

Llafnau

Caiff y ffermwr Martin Thomas ei lofruddio ar ei ffordd adre o gyfarfod tanbaid yn neuadd bentref Esgair-goch i drafod datblygu fferm wynt ar y bryniau uwchlawr pentref. Dialedd a chenfigen sydd wrth wraidd teimladau sawl un yn yr ardal tuag at M ...

                                               

Y Llaw Gudd

Nofel dditectif gan E. Morgan Humphreys yw Y Llaw Gudd, a gyhoeddwyd yn 1924 gan Hughes ai Fab, Wrecsam. Mae wedi cael ei disgrifio fel "un or nofelau ditectif cynharaf yn Gymraeg - onid y gyntaf un" gan y beirniad Bedwyr Lewis Jones. Dymar stori ...

                                               

Y Llwybr (cyfrol)

Nofel dditectif gan Geraint Evans yw Y Llwybr. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2019 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Y Teyrn (cyfrol)

Nofel dditectif yn dilyn ymholiadau Inspector Arthur Goss i farwolaeth ymwelydd mewn tân ar faes carafannau yng ngorllewin Cymru, er gwaethaf dymuniad perchennog y maes carafannau i gaur achos.

                                               

Aberpergwm

Plasdy yng Nglyn Nedd yw Aberpergwm, a fun un o ganolfannau diwylliannol mawr Morgannwg am ganrifoedd ac a fun enwog am ei nawdd ir beirdd ac am ei gasgliad o lawysgrifau.

                                               

Buchedd Cybi

Hanes canoloesol bywyd Cybi yw Buchedd Cybi a gedwir yn llawysgrif Cotton Vespasian a.xiv ac mewn llawysgrif yn Llyfrgell Beinecke ym Mhrifysgol Yale, New Haven, Connecticut. Ceir copi o fersiwn unigryw or Fuchedd yn Yale, Llyfrgell Beinecke Osbo ...

                                               

Buchedd Dewi

Testun crefyddol Cymraeg Canol syn adrodd hanes bywyd Dewi Sant yw Buchedd Dewi. Maen gyfieithiad or testun Lladin Vita Davidis, a ysgrifennwyd tuar flwyddyn 1094 gan Rygyfarch ap Sulien, ac enghraifft o fucheddaur saint neu hagiograffeg yn lleny ...

                                               

Cyfraith Hywel

Yn ôl traddodiad, rhoddwyd trefn ar yr hen gyfreithiau Cymreig yn amser y brenin Dyfnwal Moelmud yn gyntaf yn y cyfnod rhwng 400 a 500CC, a chyfeirir at y rhain fel Cyfreithiau Moelmud. Yna feu diweddarwyd gan Hywel Dda a chyfeirir at y casgliad ...

                                               

Hanes Gruffudd ap Cynan

Yn Hanes Gruffudd ap Cynan ceir bywgraffiad Gruffudd ap Cynan, brenin Gwynedd ar ddechraur 12g. Ceir dau destun, un yn Gymraeg ar llall yn Lladin. Mae Historia Gruffud vab Kenan yn drosiad Cymraeg Canol or fuchedd Ladin wreiddiol, sef Vita Griffi ...

                                               

Hergest (plas)

Plasdy Cymreig a godwyd yn yr Oesoedd Canol ar safle syn gorwedd yn Swydd Henffordd, Gorllewin Canolbarth Lloegr, bellach yw Hergest. Fei lleolir ym mhlwyf Ceintun, tua 3 milltir yr ochr draw ir ffin rhwng Maesyfed, Cymru a Swydd Henffordd. Maen ...

                                               

Llyfr Coch Hergest

Llawysgrif hynafol yn yr iaith Gymraeg, a ysgrifennwyd tua 1382-1410, yw Llyfr Coch Hergest. Mae’un o brif ffynonellau ar gyfer chwedlaur Mabinogi a cheir ynddi ogystal sawl testun rhyddiaith Cymraeg Canol arall ac adran bwysig o gerddi. Roedd ym ...

                                               

Anwir Anwedhys y Mae yn i Ysgrivennv Ymma

Casgliad o nodiadau ar lyfrau Edward Lhwyd gan Brynley F. Roberts yw Anwir Anwedhys y Mae yn i Ysgrivennv Ymma: Rhai o Ymylnodau Edward Lhwyd. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 201 ...

                                               

Aber: Ysgrifau am Aberystwyth

Cyfrol ddarluniedig o ysgrifau am Aberystwyth gan sawl awdur yw Aber: Ysgrifau am Aberystwyth. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Tynnwyd y lluniau ar gyfer y gyfrol gan y ffotografydd adnabyddus ...

                                               

Agoriad yr Oes

Casgliad o 12 ysgrif ar bynciau amrywiol ym meysydd llenyddiaeth, hanes a gwleidyddiaeth Cymru yn cynnig gweledigaeth heriol ar agweddau ar hunaniaeth y Cymry.

                                               

Amryw Bethau

Casgliad o erthyglau yn ymdrin â gwaith pump ar hugain o lenorion Cymru rhwng blynyddoedd olaf y 19g ac wythdegaur 20g, ynghyd â dwy bennod hunangofiannol.

                                               

Anathema a Homiliau Eraill

Casgliad syn cynnwys 14 o bregethau gan J. S. Williams yw Anathema a Homiliau Eraill. Amrywiol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Andalusia a Phethau Bach Eraill

Casgliad o ysgrifau gan J. Aelwyn Roberts yw Andalusia a Phethau Bach Eraill. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Areithiau a Phregethau y Parch. a Gwir Anrhyd. Dr Rowan Williams

Casgliad dwyieithog o 15 o areithiau a phregethau gan Rowan Williams yw Areithiau a Phregethau y Parch. a Gwir Anrhyd. Dr Rowan Williams. Gwasg yr Eglwys yng Nghymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ati, Wŷr Ifainc

Casgliad o ysgrifau gan Saunders Lewis wedii olygu gan Marged Dafydd a R.M. Jones yw Ati, Wŷr Ifainc. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1986. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Blas ar Fwynder Maldwyn

Casgliad o 12 ysgrif gan Heledd Maldwyn Jones yw Blas ar Fwynder Maldwyn. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Briwsion: Ysgrifau a Rhai Cerddi

Casgliad o amrywiol o ysgrifau a cherddi gan Myfanwy Bennett Jones yw Briwsion: Ysgrifau a Rhai Cerddi. Gwasg y Bwthyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Byd ar Betws (cyfrol)

Casgliad o ysgrifau gan Angharad Tomos wedii golygu gan Rocet Arwel Jones a Dafydd Morgan Lewis yw Y Byd ar Betws: Colofnau Angharad Tomos. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Byd Bethan

Casgliad o ddeugain erthygl a ymddangosodd gyntaf yng ngholofn yr awdures yn yr Herald Cymraeg, yn trafod amrywiaeth o bynciau ac yn cyflwyno argraffiadau personol am bobl a lleoedd gyda sylwadau am fywyd.

                                               

Byd y Nofelydd

Casgliad o ysgrifau gan Sioned Puw Rowlands yw Byd y Nofelydd. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bylchau (cyfrol)

Casgliad o ysgrifau gan Ioan Bowen Rees yw Bylchau: Ysgrifau Mynydd a Thaith. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Byw Ynghanol Chwyldro

Asesiad or chwyldro digidol presennol ym myd y cyfryngau gan Euryn Ogwen Williams Byw Ynghanol Chwyldro. Eisteddfod Genedlaethol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Canur Werin yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru

Cyfrol gan Aled Lloyd Davies yw Canur Werin yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Ceidwadaeth ar Gymru Newydd

Ysgrif ar Geidwadwyr Cymru gan Simon Brooks yw Ceidwadaeth ar Gymru Newydd. Eisteddfod Môn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cell Gymysg or Genedlaethol

Cyfrol yn cynnwys deg darlith gan amryw o awduron yw Cell Gymysg or Genedlaethol. Amrywiol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1989. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Clust y Wenci

Detholiad o erthyglau byrion gan Hafina Clwyd yw Clust y Wenci. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Clwydda i Gyd!

                                               

Consýrn am y Genedl

Casgliad o nodiadau golygyddol gan Olive Jones yw Consýrn am y Genedl. Gwasg y Sir a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Crefydd a Gwyddor - Myfyrdodau

Casgliad o ysgrifau gan Dafydd Wynn Parry yw Crefydd a Gwyddor: Myfyrdodau. Dafydd Wynne Parry a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cwpanaid o De a Diferion Eraill

Casgliad o ysgrifau gan R. T. Jenkins wedii olygu gan Emlyn Evans yw Cwpanaid o De a Diferion Eraill. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cwrt Cosbi

Cyfrol yn cynnwys ymsonau radio a glywyd gyntaf ar Radio Cymru ynghyd â rhai ymsonau newydd sbon yn trafod amrywiaeth o bynciau gan ddarlledwr a sylwebydd chwaraeon. 27 ffotograff a llun du-a-gwyn.

                                               

Cyfaredd Eifionydd

Casgliad o ysgrifau gan Dyfed Evans yw Cyfaredd Eifionydd. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cyfrol Deyrnged Dewi Z. Phillips

Casgliad o ysgrifau gan amryw o lenorion dan olgygyddiaeth Gwynn Matthews yw Cred, Llên a Diwylliant: Cyfrol Deyrnged Dewi Z. Phillips. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cylch Cyflawn

Cyfrol o ysgrifau gan seiciatrydd gan Huw Edwards yw Cylch Cyflawn. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1994. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cynheiliaid y Gân

Casgliad o draethodau a cherddi gan Sally Harper a Wyn Thomas yw Cynheiliaid y Gân. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol yn cael ei ystyried iw adargraffu.

                                               

Cynnull y Farddoniaeth

Darlith gan Daniel Huws yw Cynnull y Farddoniaeth. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Chwarter Canrif Fesul Pum Munud

Detholiad o sgyrsiau radio gan John Roberts Williams yw Chwarter Canrif Fesul Pum Munud: Dros Sbectol John Roberts Williams. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dafydd Ap Gwilym - Y Gŵr wrth Gerdd

Darlith am fywyd a gwaith Dafydd ap Gwilym gan Gwyn Thomas yw Dafydd Ap Gwilym: Y Gŵr wrth Gerdd. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dal i Frygowthan

Casgliad o 22 o ysgrifau gan William Owen yw Dal i Frygowthan. Gwasg y Bwthyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Deg or Diwedd

Casgliad o naw ysgrif lenyddol ar amrywiaeth o bynciau gan M. Selyf Roberts yw Deg or Diwedd, fun gyfrol fuddugol cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Pwllheli 1955. Fei gyhoeddwyd yn 1958 gydag un ysgrif yn ychwaneg, ...

                                               

Edmyg Dinbych

Astudiaeth fanwl or gerdd "Edmyg Dinbych" wedii golygu gan R. Geraint Gruffydd yw "Edmyg Dinbych": Cerdd Lys Gynnar o Ddyfed. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol ...

                                               

Enlli (ysgrifau)

Casgliad o ysgrifau ar archaeoleg, ecoleg a chymdeithaseg Ynys Enlli gan R. Gerallt Jones a Christopher J. Arnold yw Enlli. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Epil Gwiberod yr Iwnion Jac

Homilïau ar amrywiol destunau gan Geraint Jones yw Epil Gwiberod yr Iwnion Jac. Gwasg y Bwthyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ffarwel ir Sbectol

Casgliad o sgyrsiau radio gan John Roberts Williams yw Ffarwel ir Sbectol. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gair yn ei Le

Teithlyfr syn gyfuniad o luniau ac ysgrifau gan Gwyn Thomas yw Gair yn ei Le: 50 o Lefydd Llenyddol. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gorau Cyfarwydd

Detholiad o ysgrifau wedii olygu gan Gerwyn Wiliams yw Gorau Cyfarwydd. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →