ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 387                                               

Hanes Cyhoeddi Cerddi Eryri (1927) Carneddog

Hanes helbulus cyhoeddir gyfrol Cerddi Eryri gan Garneddog yw Hanes Cyhoeddi Cerddi Eryri Carneddog gan Bleddyn Owen Huws. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Hanes ein Llên

Llyfr ar hanes llenyddiaeth Gymraeg gan Thomas Parry yw Hanes ein Llên. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 1 Ionawr 1949. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Iaco ab Dewi 1648-1722

Astudiaeth o fywyd a gwaith yr ysgolhaig a chasglwr llawysgrifau Iaco ab Dewi gan Garfield H. Hughes yw Iaco ab Dewi 1648-1722. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Ionawr 1953. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Islwyn (Dawn Dweud)

Astudiaeth o waith y bardd William Thomas gan Glyn Tegai Hughes yw Islwyn. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

James Kitchener Davies: Detholiad oi Waith

Casgliad o waith J. Kitchener Davies, golygwyd gan Manon Rhys a M. Wynn Thomas, yw James Kitchener Davies: Detholiad oi Waith. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Lewis Morris (Dawn Dweud)

Bywgraffiad o Lewis Morris ac astudiaeth oi waith gan Alun R. Jones yw Lewis Morris. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Dawn Dweud a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Lewys Glyn Cothi (Detholiad)

Detholiad o gerddi gan Lewys Glyn Cothi, golygwyd gan E. D. Jones, yw Lewys Glyn Cothi. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres Clasuron yr Academi a hynny ym 1984. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llên Gwerin Sir Gaernarfon

Cyfrol gan John Jones yw Llên Gwerin Sir Gaernarfon. Fei cyhoeddwyd gan Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig, yn Swyddfa Cymru, Caernarfon yn 1908. Roedd Myrddin Fardd yn hynafiaethydd brwd ac erys ei gasgliad o hen chwedlau a thraddodiadau Arfon yn ffynho ...

                                               

Llên y Llenor: Caradog Prichard

Astudiaeth feirniadol o waith Caradog Prichard gan Mihangel Morgan yw Caradog Prichard. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Llên y Llenor a hynny yn 2000. Yn 2018 roedd y gyfrol allan o brint. Astudiaeth feirniadol o gymhlethdod ac ...

                                               

Llên y Llenor: Jane Edwards

Astudiaeth feirniadol graff o gynnyrch llenyddol y nofelydd Jane Edwards gan Mihangel Morgan yw Jane Edwards. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Llên y Llenor a hynny yn 1997. Yn 2018 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llên y Llenor: John Davies o Fallwyd

Astudiaeth o fywyd a gwaith y Dr John Davies, Mallwyd gan Ceri Davies yw John Davies o Fallwyd. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llenyddiaeth Mewn Theori: Cyfrol 1 2006

Casgliad o lyfrau ac astudiaeth lenyddol, Gymraeg gan Owen Thomas yw Llenyddiaeth Mewn Theori. Cyhoeddwyd yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print o hyd.

                                               

Meistrir Canrifoedd

Detholiad o ysgrifau llenyddol gan Saunders Lewis wedii olygu gan R. Geraint Gruffydd yw Meistrir Canrifoedd (teitl llawn: Meistrir Canrifoedd - Ysgrifau ar Hanes Llenyddiaeth Gymraeg gan Saunders Lewis. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfro ...

                                               

Y Bedwaredd Gainc

Darlith ac astudiaeth lenyddol, Gymraeg gan Dafydd Glyn Jones yw Y Bedwaredd Gainc ; Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Ionawr 1988. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o stoc dros dro.

                                               

Rhyddiaith R. Williams Parry

Detholiad o ryddiaith y bardd Cymraeg R. Williams Parry a olygwyd gan Bedwyr Lewis Jones yw Rhyddiaith R. Williams Parry. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 1 Ionawr 1974. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Smentio Sentiment

Astudiaeth lenyddol gan Angharad Price yw Smentio Sentiment: Beirdd Concrid Grŵp Fiena 1954–1964. Cronfa Goffa Saunders Lewis a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Stori Waldo Williams

Bywgraffiad Waldo Williams gan Alan Llwyd yw Stori Waldo Williams: Bardd Heddwch/The Story of Waldo Williams: Poet of Peace. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 15 Rhagfyr 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Swyddogaeth Beirniadaeth

Llyfr ac astudiaeth lenyddol, Gymraeg gan John Gwilym Jones yw Swyddogaeth Beirniadaeth. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 1 Ionawr 1973. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Y Testament Newydd Cymraeg, 1551-1620

Hanes cyfieithur Testament Newydd ir Gymraeg yn y cyfnod 1551-1620 gan Isaac Thomas yw Y Testament Newydd Cymraeg, 1551-1620. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1976. Yn 2013 roedd y gyfrol yn cael ei ystyried iw adargraffu.

                                               

Treigl y Marchog Crwydrad (llyfr)

Golygiad o gyfieithiad Cymraeg or testun Ffrangeg Le Voyage du Chevalier Errant, wedii olygu gan D. Mark Smith, yw Treigl y Marchog Crwydrad. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Waldo Williams - Rhyddiaith

Casgliad o ryddiaith y bardd Waldo Williams, wedii olygu gan Damian Walford Davies, yw Waldo Williams: Rhyddiaith. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Ysgrifeniadau Byrion Morgan Llwyd

Golygiad o rai o ysgrifau Morgan Llwyd, wediu golygu gan P. J. Donovan yw Ysgrifeniadau Byrion Morgan Llwyd. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Cyfres Clasuron yr Academi rhif IV a hynny ar 01 Ionawr 1986. Yn 2013 roedd y gyf ...

                                               

Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit (Llythyr y Preutur Siôn)

Astudiaeth feirniadol o gyfieithiad o lythyr honedig y Preutur Siôn at Manuel a olygwyd gan Gwilym Lloyd Edwards yw Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Calon Lân

                                               

Caniadaur Diwygiad

Astudiaeth o emynau, penillion a thonau Diwygiad 1904-1905 gan Noel A. Gibbard yw Caniadaur Diwygiad: Golwg ar Emynau, Penillion a Thonau Diwygiadol 1904–05. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Jane Ellis

Cyfrol Jane Ellis o emynau, golgygwyd gan Rhiannon Ifans yw Cerddi Jane Ellis. Honno a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Clywch Lur Nef (carol Nadolig)

Mae Clywch Lur Nef yn emyn Nadolig, neu garol, Cristnogol syn addasiad ir Gymraeg or carol Saesneg Hark! the Herald Angles Sing gan Charles Wesley. Maen emyn rhif 452 yn Caneuon Ffydd, y Llyfr Emynau Cydenwadol a gyhoeddwyd yn 2001. Maen cael ei ...

                                               

Detholiad o Emynau Iolo Morganwg

Casgliad o 240 o emynau Edward Williams wediu golygu gan Cathryn A. Charnell-White yw Detholiad o Emynau Iolo Morganwg. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn p ...

                                               

Gwahoddiad

Emyn Cymraeg o darddiad Americanaidd yw Gwahoddiad ", a elwir hefyd yn "Arglwydd Dyma Fi" a chan ei linell gyntaf "Mi glywaf dyner lais". Ysgrifennwyd y geiriau Saesneg ar alaw ym 1872 gan yr Americanwr Lewis Hartsough 1828–1919, pregethwr Method ...

                                               

I Orwedd Mewn Preseb

Mae I Orwedd mewn Preseb yn emyn Nadolig, neu garol, Cristinogol a addaswyd ir Gymraeg gan E Cefni Jones. Maen emyn rhif 450 yn Caneuon Ffydd, y Llyfr Emynau Cydenwadol a gyhoeddwyd yn 2001. Arferid credu mai awdur yr emyn gwreiddiol oedd y diwyg ...

                                               

O! Deuwch Ffyddloniaid

Mae O! Deuwch Ffyddloniaid yn emyn Nadolig, neu garol, Cristnogol gan awdur anhysbys syn addasiad ir Gymraeg or emyn Lladin, Adeste Fideles. Maen emyn rhif 463 yn Caneuon Ffydd, y Llyfr Emynau Cydenwadol a gyhoeddwyd yn 2001. Maer fersiwn Lladin ...

                                               

Salmau Cân Newydd

Fersiwn mydryddol cyfoes or salmau gan Gwynn ap Gwilym yw Salmau Cân Newydd. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Anifeiliaid Hynaf

Ceir stori yr Anifeiliaid Hynaf mewn nifer o wahanol fersiynau yn chwedloniaeth Cymru. Yn chwedl Culhwch ac Olwen y ceir y fersiwm gynharaf. Un or Anoethau a osodir ar yr arwr Culhwch gan Ysbaddaden Bencawr yn y chwedl yw rhyddhau Mabon fab Modro ...

                                               

Annwn

Annwn, Annwfn neu Annwvyn ywr fersiwn Cymreig or Arallfyd Celtaidd. Byd paradwysaidd yw Annwn yn y traddodiad Cymreig cynnar: dim ond yn ddiweddarach y daethpwyd iw gysylltu ag Uffern, dan ddylanwad Cristnogaeth. Mae llawer o ddeunydd y traddodia ...

                                               

Arawn

Arawn yw brenin Annwn yng Nghainc Cyntaf y Mabinogi. Dim ond yn y Pedair Cainc y ceir cyfeiriad ato, ond erys cof amdano yn y dywediad traddodiadol a geir mewn chwedl werin o Geredigion, Hir ywr dydd a hir ywr nos, a hir yw aros Arawn. Ym mhennod ...

                                               

Bedwyr

Cymeriad a gysylltir âr brenin Arthur mewn chwedlau Cymreig yw Bedwyr neu Bedwyr Bedrydant. Ceir y cyfeiriad cynharaf ato yn y gerdd Pa Gwr yw y Porthawr yn Llyfr Du Caerfyrddin, lle dywedir iddo ladd cannoedd ym mrwydr Tryfrwyd. Ymddengys yn chw ...

                                               

Bendigeidfran fab Llŷr

Gweler hefyd Brân gwahaniaethu. Mae Bendigeidfran fab Llŷr yn gymeriad yn chwedl Branwen ferch Llŷr, yr ail o Bedair Cainc y Mabinogi. Maer chwedl yn agor gyda Bendigeidfran, a ddisgrifir fel brenin Ynys Prydain, yn sefyll ar graig yn Harlech yn ...

                                               

Breuddwyd Macsen Wledig

Chwedl Cymraeg Canol syn adrodd hanes chwedlonol yr Ymerawdwr Macsen Wledig ai ymwneud â Chymru yw Breuddwyd Macsen Wledig neu Breuddwyd Macsen). Fei cyfrifir yn un o dair chwedl frodorol y Mabinogi. Ceir y testun hynaf yn Llyfr Gwyn Rhydderch on ...

                                               

Buwch Frech

Buwch o lên gwerin Cymru ywr Fuwch Frech neu Buwch Fraith Hiraethog. Yn ei draethawd ar lên gwerin, ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1887, disgrifia Elias Owen stori am fuwch hudol o ardal Mynydd Hiraethog. Roedd wyn pur gyda brychni pinc ac roed ...

                                               

Cacamwri

Cymeriad chwedlonol yn chwedl Culhwch ac Olwen yw Cacamwri. Nodweddir ei hanes â throeon trwstan ac ymddengys ei fod yn greadigaeth gomig, fwrlesg yn unig. Yn ôl y chwedl, roedd yn was ir Brenin Arthur yn ei lys. Ei frawd oedd Hygwydd, syn cludo ...

                                               

Cadriaith

Bardd chwedlonol yw Cadriaith - hefyd Cadriaith fab Saidi neu Cadriaith fab Porthor Gadw. Ceir y cyfeiriad mwyaf adnabyddus ato yn y chwedl fwrlesg Breuddwyd Rhonabwy lle maen un o feirdd llys a chynghorwyr y Brenin Arthur. Ystyr yr enw Cadriaith ...

                                               

Cai

Cymeriad a gysylltir ar brenin Arthur mewn chwedlau Cymreig yw Cai fab Cynyr neu Cai Hir. Ymddengys yn chwedl Culhwch ac Olwen, lle maen cynorthwyo Culhwch i gyflawnir tasgau a roddwyd iddo gan Ysbaddaden Bencawr er mwyn iddo gael priodi Olwen. C ...

                                               

Celliwig

Lleoliad llys y Brenin Arthur yw Celliwig neu Celli-wig, yn ôl y traddodiadau cynharaf amdano. Ceir y cyfeiriad cynharaf yn chwedl Culhwch ac Olwen a chyfeirir ato fel safle llys Arthur yn Nhrioedd Ynys Prydain hefyd. Mae ei leoliad yn ansicr ac ...

                                               

Cewri (mewn llên gwerin Cymraeg)

Mae cewri yn ymddangos yn rheolaidd yn llên gwerin a mytholeg Cymraeg. Y rhai mwy nodedig yw Bendigeidfran fab Llyr, Brenin mytholegol Ynys Prydain yn ail gainc y Mabinogi, Idris Gawr o Cader Idris, ac Ysbaddaden Bencawr yn un or chwedl Arthuraid ...

                                               

Cigfa

Cigfa yw gwraig Pryderi fab Pwyll, brenin Dyfed, yn y Drydedd o Bedair Cainc y Mabinogi. Cyfeirir at Gigfa ar ddiwedd y Gainc Gyntaf, Pwyll Pendefig Dyfed. Ar ôl marwolaeth ei dad mae Pryderi yn ehangu terfynau ei deyrnas i gynnwys Seisyllwg ac y ...

                                               

Coed Celyddon

Coedwig rhywle yn yr Hen Ogledd, yn y diriogaeth syn awr yn rhan ddeheuol yr Alban oedd Coed Celyddon. Ceir nifer o gyfeiriadau at y goedwig hon. Yn yr Historia Brittonum, a briodolir i Nennius, ceir rhestr o frwydrau Arthur. Un or rhain yw Cat C ...

                                               

Coraniaid

Cenedl estron o bobl bychain, tebyg i gorachod, o darddiad anhysbys, syn aflonyddu Ynys Prydain yn y chwedl Cyfranc Lludd a Llefelys ywr Coraniaid. Gydar dreigiau y diffrwythlonir wlad gan eu gwaedd ar Cawr Lledrithiol, maer Coraniaid yn un or Ta ...

                                               

Creirwy

Yn y traddodiad chwedlonol Cymreig, Creirwy oedd merch y dduwies natur Ceridwen. Roedd hin ferch o harddwch diarhebol. Yn ôl y chwedl ganoloesol Hanes Taliesin, syn adrodd hanes cynnar y Taliesin chwedlonol, roedd Ceridwen yn wraig i Degid Foel o ...

                                               

Culhwch

Arwr y chwedl Gymraeg Canol Culhwch ac Olwen yw Culhwch. Yn y chwedl maen ceisio ennill llaw Olwen ferch y cawr Ysbaddaden Bencawr. Mae Culhwch yn fab i Cilydd fab Celyddon Wledig a Goleuddydd, merch Anlawd Wledig. Wedi i Goleuddydd farw, mae Cil ...

                                               

Culhwch ac Olwen

Chwedl Gymraeg Canol syn adrodd hynt a helynt yr arwr Culhwch yn ei ymgais i ennill llaw y forwyn Olwen yw Culhwch ac Olwen. Dymar chwedl Gymraeg gynharaf am lys y brenin Arthur sydd ar glawr heddiw. Maen chwedl drwyadl Gymreig a Cheltaidd heb ar ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →