ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 384                                               

Cân y Ddraig

                                               

Caneri Pinc ar Dywod Euraid

Casgliad o gerddi i blant gan Menna Elfyn yw Caneri Pinc ar Dywod Euraid: Cerddi Bardd Plant Cymru 2002-3 a Beirdd Ifanc Cymru. Hughes a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Caneuon a Symudiadau

Cyfrol i blant am gadwn heini gan Buddug Cole yw Caneuon a Symudiadau. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Clinc a Chlonc a Chlec

Casgliad o ganeuon i blant gan Falyri Jenkins yw Caneuon Clinc a Chlonc a Chlec. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Chwarae

Casgliad o ganeuon i blant gan Phyllis Kinney yw Caneuon Chwarae. Mudiad Ysgolion Meithrin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1973. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Caneuon Gwerin i Blant

Casgliad o ganeuon i blant gan Phyllis Kinney a Meredydd Evans yw Caneuon Gwerin i Blant. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Hawys Glyn

Casgliad o ganeuon i blant gan Hawys Glyn James yw Caneuon Hawys Glyn. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1969. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Caneuon i Bob Ysgol

Casgliad o ganeuon i blant gan Mark Johnson a Helen Johnson yw Caneuon i Bob Ysgol. Out of the Ark Music a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Caneuon Llifon

Casgliad o ganeuon i blant gan Llifon Hughes-Jones yw Caneuon Llifon. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Migmas

Casgliad o ganeuon i blant gan Dyfan Roberts, Dilwyn Roberts a Sioned Webb yw Caneuon Migmas. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Sobin

Casgliad o ganeuon i blant gan Sobin a’r Smaeliaid wedii olygu gan Megan Morris yw Caneuon Sobin. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon y Coridorau

Casgliad o gerddi i blant gan Tudur Dylan Jones, Mererid Hopwood, Llinos Jones ac eraill yw Caneuon y Coridorau. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon y Creaduriaid

Casgliad o ganeuon i blant gan Falyri Jenkins yw Caneuon y Creaduriaid. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1985. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Caneuon y Talwrn ac Eraill

Casgliad o ganeuon i blant gan E. Olwen Jones yw Caneuon y Talwrn ac Eraill. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cannwyll Ddisglair

Casgliad o ganeuon i blant gan Arfon Wyn a Mary S. Jones yw Cannwyll Ddisglair. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cantabile - Caneuon Cyfoes

Casgliad o 16 o gyfansoddiadau mewn amrywiaeth o arddulliau gan gyfansoddwyr cyfoes o Gymru gyda geiriau Cymraeg a Saesneg syn addas ar gyfer plant Cyfnodau Allweddol 2 a 3. ISBN ar y llyfr 1897664214. ACCAC

                                               

Carol yr Alarch a Chaneuon Eraill

Casgliad o ganeuon i blant gan Llifon Hughes-Jones yw Carol yr Alarch a Chaneuon Eraill. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Carolau Gilmor

Casgliad o ganeuon i blant gan Gilmor Griffiths wedii golygu gan Rhidian Griffiths yw Carolau Gilmor. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ceinciau Penyberth

Casgliad o bymtheg o geinciau telyn yw Ceinciau Penyberth. Urdd Gobaith Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cerddi Gwlad ac Ysgol

Casgliad o gerddi i blant gan T. Llew Jones yw Cerddi Gwlad ac Ysgol. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1976. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cerwyn Corrach

Casgliad o gerddi i blant gan Gerallt Lloyd Owen yw Cerwyn Corrach. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Clap a Chân i Dduw

Casgliad o emynau modern i blant gan Eddie Jones a Falyri Jenkins yw Clap a Chân i Dduw. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Clywch Lur Nef (llyfr)

Casgliad o garolau i blant gan D. Geraint Lewis yw Clywch Lur Nef. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Creision Hud (cerddi)

Casgliad amrywiol o gerddi digri am bob math o greaduriaid rhyfedd a gwallgof yn meddu ar enwau anhygoel, ynghyd â darluniau doniol. 12 llun lliw a 12 llun du-a-gwyn. Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2.

                                               

Cyfres Harri Potter ar Gymraeg

Mae cyfres Harri Potter yn cynnwys cysylltiau i Gymru ac mae un llyfr hyd hyn wedii gyfieithu ir Gymraeg gan Emily Huws, a ddywedodd, Gwynebais anawsterau arbennig nad oeddwn wedi eu profi or blaen wrth gyfieithu Harri Potter. Mae gan JK Rowling ...

                                               

Cyfres y Llewod

Cyfres o lyfrau ffuglen Cymraeg i blant a ysgrifennwyd gan Dafydd Parri ydy Cyfres y Llewod. Cyhoeddwyd 23 stori gan wasg Y Lolfa yn ystod ail hanner y 1970au gyda llyfr jôcs a cwis yn dod ar gyfres i ben. Darluniwyd y llyfrau cloriau papur denia ...

                                               

Chiz - Chwech o Ganeuon

                                               

Chwa o Chwedlau Aesop

Casgliad o ddeg o chwedlau Esop gan Vivian French, gyda lluniau gan Korky Paul, ac wediu haddasu ir Gymraeg gan Myrddin ap Dafydd yw Chwa o Chwedlau Aesop. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o ...

                                               

Dipsi ar Rhuban

Addasiad Cymraeg gan Meinir Lynch o Dipsy and the Decoration gan Andrew Davenport yw Teletubbies: Dipsi ar Rhuban. Hughes a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Diwrnod Cyntaf George yn yr Ysgol Feithrin

Stori i blant gan Mark Baker a Neville Astley wedii haddasu ir Gymraeg gan Owain Siôn yw Diwrnod Cyntaf George yn yr Ysgol Feithrin. Rily a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dwi Eisiau Mynd!

Stori ar gyfer plant gan Robert Munsch wedii haddasu ir Gymraeg gan Iwan Llwyd yw Dwi Eisiau Mynd!. Houdmont a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Dyma Gerallt

                                               

Ffwrdd â Ni

Detholiad o hwiangerddi poblogaidd wedii olygu gan Gwilym Thomas yw Ffwrdd â Ni. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Y Gryffalo

Stori i blant gan Julia Donaldson wedii haddasu ir Gymraeg gan Gwynne Williams yw Y Gryffalo. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol yn cael ei ystyried iw adargraffu.

                                               

Gwich a Draig ar Ffatri Eira

Stori i blant gan Andrew Fusek Peters wedii haddasu ir Gymraeg gan Meinir Wyn Edwards yw Gwich a Draig ar Ffatri Eira. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Winllan

Gweler hefyd Gwinllan. Cylchgrawn y Wesleyaid Cymraeg ar gyfer plant oedd Y Winllan. Fei cyhoeddid o 1848 hyd 1965. Hyd 1960 ymddangosodd y cylchgrawn yn fisol. Ar ôl hynny cafodd ei gyhoeddi yn ddeufisol hyd ei uno â chylchgronau crefyddol erail ...

                                               

Gwirioneddau a Chaneuon Eraill

Casgliad o ganeuon i blant gan E. Olwen Jones yw Gwirioneddau a Chaneuon Eraill. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwledd Ganol Nos

Stori i blant gan Lindsay Camp wedii haddasu ir Gymraeg gan Dylan Williams yw Gwledd Ganol Nos. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Gwreichion

Cyfrol o gerddi wediu gosod dan wahanol is-benawdau. Maer gwaith, a gyhoeddwyd dan nawdd Cynllun Gwerslyfrau Cymraeg Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru, yn addas ar gyfer pobl ifanc. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1973.

                                               

Gwyliau yn Jerwsalem

Drama fer i blant ar themar Pasg gan Nigel Sustins, Kathleen Rees Hughes a Rhian Hughes Jones yw Gwyliau yn Jerwsalem. Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1984. Yn 2013 roedd y gyfrol yn cael ei ystyried iw ada ...

                                               

Hanes Guto Gwningen a Benja Bwni

Addasiad Cymraeg or gyfres a animeiddiwyd ar gyfer y teledu gan Beatrix Potter wedii chyfieithu gan Emily Huws yw Hanes Guto Gwningen a Benja Bwni. Cwmni Recordiau Sain a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Heddlu Cwm Cadno

                                               

Heddwch or Diwedd

Stori i blant oed cynradd gan Jill Murphy wedii haddasu ir Gymraeg yw Heddwch or Diwedd. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Helô Anifeiliaid!

Stori i blant oed cynradd gan Ian Whybrow wedii haddasu ir Gymraeg gan Sioned Lleinau yw Helô Anifeiliaid!. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Helpu Dad

                                               

Helyg ar Lan y Môr

Stori i bland gan Camilla Ashforth wedii haddasu ir Gymraeg Dylan Williams yw Helyg ar Lan y Môr. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Hoff Hwiangerddi

Detholiad o dros ugain o hoff hwiangerddi Cymru wediu darlunio gan Rhian Nest James yw Hoff Hwiangerddi / Favourite Welsh Nursery Rhymes. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hoffet Ti Nabod Iesu?

Llyfr i blant am Iesu Grist gan Eira Reeves ac Elisabeth James yw Hoffet Ti Nabod Iesu?. Cyhoeddiadaur Gair a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hud y Mabinogi

                                               

Hugan Fach Goch ar Blaidd Bach Annwyl

Stori i blant oed cynradd gan Rachael Mortimer wedii haddasu ir Gymraeg gan Sioned Lleinau yw Hugan Fach Goch ar Blaidd Bach Annwyl. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →