ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383                                               

I Hela Cnau

Nofel Gymraeg gan Marion Eames yw I Hela Cnau. Cyhoeddwyd yn 1978. Cyhoeddodd Gwasg Gomer argrafiad newydd yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol honno allan o brint.

                                               

Ifor Bach (llyfr)

Gweler hefyd Ifor Bach gwahaniaethu. Ifor Bach ywr nofel dysgwyr addas ar gyfer pobl lefel canolradd a ysgrifennwyd gan Ivor Owen. Mae Ifor Bach wedi ei ysgrifennu fel bod y testun yn eithaf syml gyda geirfa ar waelod pob tudalen i roi cymorth i ...

                                               

Llinyn Trôns

Nofel gan yr awdures Bethan Gwanas yw Llinyn Trôns. Yn 2001 enillodd Wobr Tir na n-Og. Maer nofel ar gwrs llenyddiaeth Gymraeg TGAU CBAC. Maer nofel yn adrodd hynt a helynt criw o ddisgyblion Blwyddyn 11 syn mynd i wersyll awyr agored er mwyn gwn ...

                                               

Lliwiau Liw Nos

Nofel gyntaf yr awdures ar gantores o Landysul. Adroddir hanes pedwar yn cyd-fyw mewn bloc o fflatiau mewn dinas fyrlymus. Maer nofel yn ymdrin a themau megis unigedd a dioddefaint.

                                               

Y Llosgi

Nofel gan Robat Gruffudd yw Y Llosgi a enillodd iddi Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abergwaun 1986. Mae uchel swyddog Cyngor Datblygu Cymru yn canfod bod ei BMW newydd sbon wedii losgi, wedi iddo wario nosos ym mwthyn ei ...

                                               

Llosgi Gwern

                                               

Y Mabinogi (nofel graffig)

Nofel graffig gan Mike Collins yw Y Mabinogi: Nofel Graffig. Maen seiliedig ar chwedlaur Mabinogi. Hughes a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Melog

                                               

Merch Noeth

Stori gyfoes fam ganol oed yn gorfod wynebu atgofion hallt or gorffennol wrth iddi ail-fyw hanes ei charwriaeth gyntaf tra mae hin chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer ei nofel ddiweddaraf.

                                               

Y Ferch o Berlin

Nofel Gymraeg i ddysgwyr yw Y Ferch o Berlin, a ysgrifennwyd gan Bob Eynon. Fei sgwennwyd fel bod y testun yn eithaf syml a chynhwysir geirfa ar waelod bob tudalen i roi cymorth i ddysgwyr.

                                               

Mewn Cornel Fechan Fach

Nofel fuddugol cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ym 1993, syn adrodd hanes un teulu gan adlewyrchur hyn sydd wedi digwydd i Gymru yn ystod y deng mlynedd ar hugain diwethaf.

                                               

Milwr Bychan Nesta

Nofel am berthynas anarferol rhwng ffoadur a phensiynwraig mewn byd cyfarwydd sydd eton sinistr. Hen wraig syn byw ar ei phen ei hun yw Nesta Bowen, un annibynnol a hunanfeddiannol. Daw dyn ifanc iw bywyd, sef ei milwr bychan.

                                               

Modrybedd Afradlon

Nofel Gymraeg i ddysgwyr gan Mihangel Morgan yw Modrybedd Afradlon. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Mwg (nofel)

                                               

Neb Ond Ni

Nofel yn Gymraeg gan Manon Rhys yw Neb Ond Ni. Cyfrol y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam ar Fro 2011. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

O Ran

Nofel Cymraeg gan Mererid Hopwood yw O Ran. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Dyma gyfrol y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd ar Cylch 2008.

                                               

O! Tyn y Gorchudd

Nofel yn Gymraeg gan Angharad Price yw O! Tyn y Gorchudd: Hunangofiant Rebecca Jones. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Or Harbwr Gwag ir Cefnfor Gwyn

Nofel gan Robin Llywelyn yw Or Harbwr Gwag ir Cefnfor Gwyn. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1994. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Yr Ogof (cyfrol)

Nofel yn Gymraeg gan T. Rowland Hughes yw Yr Ogof. Cyhoeddwyd yn 1945. Cafwyd argraffiad newydd gan Gwasg Gomer yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Os Marw Hon.

Y chweched nofel gan Aled Islwyn, awdur Pedolau Dros y Crud a Cadwr Chwedlaun Fyw. Dymar nofel fwyaf personol oi eiddo hyd yma. Maen ymdrin â chyflwr celfyddyd yn y Gymru gyfoes.

                                               

Pan Oeddwn Fachgen

                                               

Pedwaredd Rheol Anhrefn

Yn ôl broliant y llyfr hwn 2019: Rheol 1: Allwch chi ddim ennill y gêm. Rheol 2: Yr unig ganlyniad posib fydd collir gêm. Rheol 3: Allwch chi byth ddianc rhag y gêm. Rheol Zeroth: Maen rhaid chwaraer gêm. Dyma ddilyniant ir nofel Tair Rheol Anhre ...

                                               

Y Blaned Ddur

Y Blaned Ddur yw nofel ffugwyddonol ar gyfer dysgwyr addas ar gyfer pobl lefel sylfaen i ganolradd a ysgrifennwyd gan Bob Eynon. Mae Y Blaned Ddur wedi cael ei ysgrifennu fel bod y testun yn eithaf syml. Does dim geirfa ar waelod pob tudalen yn y ...

                                               

Plasaur Brenin

Nofel led-hunangofiannol am brofiad carcharor cydwybodol gan y llenor David James Jones yw Plasaur Brenin. Am ei fod yn wrthwynebydd cydwybodol yn erbyn gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn y Rhyfel Byd Cyntaf, carcharwyd Gwenallt yn Wormwood Scrubs ...

                                               

Pwy Syn Cofio Siôn?

Nofel Gymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg a ysgrifennwyd gan Mair Evans yw Pwy Syn Cofio Siôn?. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Maer nofel hon ar gyfer pobl lefel ganolradd. Mae wedii hysgrifennu ...

                                               

Y Rhandir Mwyn

Nofel hanesyddol gan Marion Eames yw Y Rhandir Mwyn. Fei cyhoeddwyd yn 1972. Cyhoeddodd Gwasg Dinefwr argraffiad newydd, clawr papur, yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol honno allan o brint.

                                               

Rhys Lewis

Nofel gan Daniel Owen yw Hunangofiant Rhys Lewis, Gweinidog Bethel. Fei cyhoeddwyd gyntaf yn 1885, ac yn ddiweddar mae wedi ei haddasu ar gyfer y teledu.

                                               

Sarah Arall

Nofel gan Aled Islwyn yw Sarah Arall. Dref Wen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Cafwyd argraffiad newydd yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Sgŵp

Nofel ysgafn a doniol ar gyfer Dysgwyr Lefel Sylfaen Dau a Lefel Canolradd am y newyddiadurwraig Lowri Glyn syn teimlo bod ei gwaith ar bapur newydd Post Pen-y-bae yn ddiflas iawn, hyd nes i bopeth newid un diwrnod! Geirfa ddefnyddiol ar bob tudalen.

                                               

Sioned (Cyfrol)

                                               

Smôc Gron Bach

Nofel yn Gymraeg gan Eirug Wyn yw Smôc Gron Bach. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1994 ac wedyn yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Streic (llyfr)

Nofel Gymraeg ar ffurf dyddiadur gan Eigra Lewis Roberts yw Streic: Dyddiadur Ifan Evans, Llwybrmain, Bethesda, 1899-1903. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Stryd y Glep

                                               

Tair Rheol Anhrefn

Nofel gan Daniel Davies yw Tair Rheol Anhrefn. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Hon oedd cyfrol fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam ar Fro 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Maer teitl yn ...

                                               

Teulu Bach Nantoer

Nofel i blant gan Elizabeth Mary Jones yw Teulu Bach Nantoer a gyhoeddwyd gyntaf gan Hughes ai Fab ym 1913. Cyhoeddwyd 30.000 copi or llyfr yn wreiddiol ac ailgyhoeddwyd yn 2013 fel llyfr papur ac elyfr. Drwyr llyfr hwn, down i ddeall am feddylfr ...

                                               

Traed Mewn Cyffion

Clasur o nofel gan Kate Roberts yw Traed Mewn Cyffion, a gyhoeddwyd yn 1936. Cychwynodd Kate ysgrifennur nofel yn dilyn marwolaeth ei brawd ai gŵr. Maer nofel yn amlinellur ymdrech galed gan deulu o chwarelwyr Gruffydd o Ffridd Felen i gael dau b ...

                                               

Tri Mochyn Bach

Nofel arobryn cystadleuaeth Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Llanelli ar Cylch 2000, syn symud yn gelfydd trwy gymhlethdod ffeithiol a ffantasïol bywyd darlithydd coleg gan adlewyrchu ei pherthynas â thri gŵr.

                                               

Y Trydydd Peth

Nofel yn Gymraeg gan Siân Melangell Dafydd yw Y Trydydd Peth. Dyma enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Meirion ar Cyffiniau 2009. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Dylluan Wen

Nofel yn Gymraeg gan Angharad Jones yw Y Dylluan Wen. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Addaswyd y nofel i greur ffilm Tylluan Wen.

                                               

Yma o Hyd (nofel)

Nofel gan Angharad Tomos yw Yma o Hyd. Maen seiliedig ar ei phrofiadau ar ôl bod yn y carchar yn dilyn un o ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith. Dyfyniad o un o ganeuon Dafydd Iwan, Yma o Hyd, ywr teitl. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1985. ...

                                               

Ymbelydredd (nofel)

Beth syn digwydd pan fon rhaid i ŵr ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o radiotherapi? Cawn yn y nofel hon ddarlun o fywyd trwy lygaid claf rhif 24609-3740. Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eis ...

                                               

Yn Ôl i Leifior

Nofel Gymraeg gan Islwyn Ffowc Elis yw Yn Ôl i Leifior a gyhoeddwyd gan Gwasg Aberystwyth yn 1956. Maen ddilyniant iw nofel Cysgod y Cryman. Adargraffwyd gan Wasg Gomer yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Yn y Gwaed

Nofel gan yr awdur Geraint V. Jones ac a gyhoeddwyd ym 1990 ydy Yn Y Gwaed. Enillodd y nofel Wobr Goffa Daniel Owen ym 1990 a chafodd ei chyhoeddi gan Lys yr Eisteddfod Genedlaethol. Ail-argraffwyd y llyfr yn 2010. Maer nofel bellach yn lyfr goso ...

                                               

Morforwyn

Cyhoeddwyd trosiad ir Gymraeg gan Rita Williams gan Canolfan Astudiaethau Addysg a gyhoeddodd y gyfrol yn 1995. ISBN 9781856449441. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint. Cyfieithwyd i Ffrangeg fel La Marie-Morgane, 1981, Les Presses daujourdhui.

                                               

Doctor Zhivago

Nofel gan Boris Pasternak yw Doctor Zhivago. Enwir y nofel ar ôl y prif gymeriad, Yuri Zhivago, syn feddyg ac yn fardd. Maen adrodd hanesion serch a pherthnasau, efo digwyddiadau chwyldro Rwsia yn amlwg iawn yn y cefndir.

                                               

About Elin

Nofel Saesneg gan Jackie Davies yw About Elin a gyhoeddwyd gan Honno yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Mae Elin Pritchard, cyn-genedlaetholwraig danbaid yn dychwelyd adref ar gyfer angladd ei brawd. Mae pob math o deimladaun dod ir a ...

                                               

The Acts of King Arthur and his Noble Knights

Nofel i oedolion drwy gyfrwng y Saesneg gan John Steinbeck yw The Acts of King Arthur and his Noble Knights a gyhoeddwyd gan Penguin yn 2001. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Argraffiad newydd o ddiweddariad allan o Lawysgrifau Winchester, T ...

                                               

Arthur (llyfr)

Nofel Saesneg gan Stephen Lawhead yw Arthur a gyhoeddwyd gan Lion Publishing yn 2004. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Y drydedd nofel mewn cyfres sydd wedi ei lleoli ym Mhrydain yng nghyfnod y Rhufeiniaid ac yn cynnwys elfennau o chwedloniaeth ...

                                               

Awakening

Nofel Saesneg gan Stevie Davies yw Awakening a gyhoeddwyd gan Parthian Books yn 2013. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Nofel wedii gosod yn y flwyddyn 1860. Maen flwyddyn wedi cyhoeddi gwaith Charles Darwin, The Origin of Species, ac maer ddwy ...

                                               

Bargain Bride

Mae Charlotte Mortimer yn wraig ifanc syn dwlu ar ei gwaith yn dysgu plant tlawd yn yr ysgol leol, ac maen ddedwydd yn ei pherthynas gydai dyweddi, Luke. Ond un diwrnod, mae ffrwydrad yn y pwll yn ysgwyd y dref, a chaiff Charlotte ei sigo gan amh ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →