ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 382                                               

Fiona Collins

Cafodd ei geni yn Swydd Hampshire, roedd ei mam yn Gymraes ond ddim yn medrur iaith. Am gyfnod bun byw yn Sir Fôn cyn symud i Lundain. Symudodd yn ôl fyw yng Nghymru yn 2001 gan ymgartrefu yng Ngharrog ai hail iaith yw Cymraeg. Enillodd gradd BEd ...

                                               

Susannah Constantine

Cyflwynydd o Loegr yw Susannah Caroline Constantine. Mae hefyd yn awdures, dylunydd a guru steil. Roedd hin cyflwynor rhaglen deledu What Not to Wear gyda Trinny Woodall ar BBC One ond nawr mae hi’n cyflwyno Trinny and Susannah Undress ar ITV1.

                                               

Zoë Skoulding

Maer Athro Zoe Skoulding yn fardd, ai gwaith yn cynnwys cyfieithu, golygu, perfformiadau sŵn/llais, beirniadaeth lenyddol a dysgu ysgrifennu creadigol. Mae ei gwaith wedii gynnwys mewn nifer o antholegau, ac mae wedi ei gyfieithu i 18 o ieithoedd ...

                                               

Craig Charles

Actor, digrifwr, awdur, bardd, cyflwynydd radio a theledu a chyn-chwaraewr pêl-droed Seisnig yw Craig Charles. Maen fwyaf adnabyddus am chwarae rhan Dave Lister yn nghomedi sefyllfa ffuglen wyddonol Red Dwarf. Mae wedi chwarae rhan Lloyd Mullaney ...

                                               

Bruce Chatwin

Nofelydd ac awdur llyfrau taith o Loegr oedd Charles Bruce Chatwin. Ganed Chatwin yn Sheffield, a threuliodd ei ieuenctid yn West Heath, ger Birmingham. Addysgwyd ef yng Ngholeg Marlborough. Bun gweithio i gwmni Sothebys am gyfnod, cyn ymddiswydd ...

                                               

Agatha Christie

Nofelydd o Loegr oedd Agatha Mary Clarissa Christie. Maen adnabyddus am eu 66 nofel dditectif a 14 casgliad o straeon byrion, yn enwedig am ei chymeriadau ditectif Hercule Poirot a Miss Marple. Yn ogystal, ysgrifennodd y ddrama llofruddiaeth ddir ...

                                               

Roald Dahl

Awdur nofelau a storïau byrion, a llenor ar gyfer y sgrîn, oedd Roald Dahl. Roedd yn enwog am ei lyfrau ar gyfer oedolion a phlant yn arbennig. Ganwyd Dahl yng Nghaerdydd i rieni Norwyaidd. Cafodd ei fedyddio yn yr Eglwys Norwyaidd ar bwys y bae. ...

                                               

Sophie Dahl

Model ffasiwn ac awdures Seisnig ydy Sophie Dahl. Ganwyd Dahl yn Llundain yn 1977, yn ferch ir awdures Tessa Dahl ar actor Julian Holloway. Mae hin wyres ir awdur byd-enwog, Roald Dahl, ar actor Stanley Holloway. Seilwyd y cymeriad Sophie, yn lly ...

                                               

Percy Enderbie

Ganed Enderbie yn Lloegr yn y flwyddyn 1601 yn ôl pob tebyg. Daeth i gysylltiad â theulur Morganiaid o blwyf Llantarnam, Sir Fynwy. Priododd ag un o ferched y Morganiaid ac ymsefydlodd gyda hi yng Nghymru. Bun byw yng Nghymru am lawer o flynyddoe ...

                                               

Philip José Farmer

Doc Savage: His Apocalyptic Life 1973 Tarzan Alive: A Definitive Biography of Lord Greystoke 1972 "Hayy ibn Yaqzam: An Arabic Mowgli" 1994 "Extracts from the Memoirs of "Lord Greystoke" 1974 "Jongor in the Wold Newton Family" 2008 "Uncle Sams Mad ...

                                               

Robert Graves

Bardd a nofelydd o Loegr oedd Robert Graves. Roedd Graves yn gyfaill ir beirdd Siegfried Sassoon a Wilfred Owen. Ymladdodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn rhengoedd y Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol. Ei wraig gyntaf oedd yr arlunydd, Nancy Nicholson. Prio ...

                                               

Stephen Hawking

Ffisegwr damcaniaethol, cosmolegydd ac awdur llyfrau ar seryddiaeth a gwyddoniaeth oedd Stephen William Hawking CH, CBE, FRS, FRSA ; awdur y gyfrol ddylanwadol A Brief History of Time. Mae damcaniaeth y tyllau duon yn ddyledus iw waith mathemateg ...

                                               

Thomas Hobbes

Athronydd gwleidyddol ac awdur o Sais oedd Thomas Hobbes, a oedd yn byw yn ystod cyfnod Rhyfeloedd Cartref Lloegr. Sefydlodd ei lyfr Leviathan seiliau y rhan fwyaf o athroniaeth wleidyddol y Gorllewin. Yn ogystal âr Lefiathan, un oi weithiau erai ...

                                               

Arthur Tysilio Johnson

Roedd Johnson yn byw yn Bulkeley Mill ger Conwy, Sir Gaernarfon am gyfnod. Bun ysgolfeistr yn Ysgol Ramadeg Llanelwy a yn arddwr marchna yn Bulkeley Mill. Casglodd blanhigion yn Ewrop, Califfornia, a Chanada. Ymysg ei lyfrau ar deithio a phlanhig ...

                                               

David Jones (bardd ac arlunydd)

Arlunydd a bardd oedd David Jones, a aned yn Brockley, Caint, Lloegr. Roedd ei dad yn oruchwyliwr mewn argraffdy yn Sir y Fflint a symudodd i fyw i Lloegr yn 1885, a Saesnes oedd ei fam. Er iddo gael ei eni yn Lloegr roedd yn ymwybodol iawn oi Gy ...

                                               

George Cornewall Lewis

Gwladweinydd ac awdur oedd Syr George Cornewall Lewis, Barwnig. Cafodd ei eni yn Llundain yn fab i Syr Thomas Frankland Lewis o Harpton Court, Sir Faesyfed. Roedd yn aelod seneddol Swydd Henffordd 1847-1852 a Bwrdeistref Maesyfed 1855-1863.

                                               

Thomas Malory

Awdur y fersiwn fwyaf dylanwadol or chwedlau am y brenin Arthur yn y traddodiad Seisnig, Le Morte dArthur, oedd Syr Thomas Malory.

                                               

Judy Marks

Awdures Seisnig yw Judy Marks. Rhwng mis Hydref 1974 a 2006, bun byw a phriododd y smyglwr marijuana ddrwg-enwog Howard Marks. Mae hin fam i dri oi blant Amber Marks, Francesca Marks a Patrick Marks. Estraddodwyd Judy Marks ynghyd âi gŵr Howard, ...

                                               

Richard Matheson

Awdur a sgriptiwr o Americanwr oedd Richard Matheson oedd yn arbenigo mewn llenyddiaeth ffantasi, arswyd a gwyddonias. Cafodd ei eni yn Allendale, New Jersey i rieni Norwyaidd a oedd wedi mewnfudo ir Unol Daleithiau. Cafodd ei fagu yn Brooklyn a ...

                                               

George Melly

Scouse Mouse 1984 Hooked! Fishing Memories 2000 Owning Up 1978 Rum, Bum and Concertina 1977 Revolt into Style; Pop Arts in Britain 1971 Its All Writ Out for You: Life and Work of Scottie Wilson 1986 Great Lovers 1981 Dont Tell Sybil: Intimate Mem ...

                                               

Thomas Paine

Awdur gwleidyddol ac athronydd oedd Thomas Paine. Cafodd ei eni yn Thetford, Norfolk. Ar argymhelliad Benjamin Franklin, ymfudodd i America yn 1774 lle cyhoeddodd gyfres o lyfrau pwysig ar hawliau dynol, crefydd a llywodraeth.

                                               

Samuel Pepys

Awdur a gwleidydd Seisnig oedd Samuel Pepys. Yn ei ddyddiadur adnabyddus, ysgrifennodd Pepys adroddiad tyst o Dân Mawr Llundain.

                                               

Jim Perrin

Dringwr ac awdur Saesneg yw Jim Perrin. Ganwyd Ernest James Perrin ym Manceinion, ond mae wedi treulio cyfnodau achlysurol yng Nghymru. Cyn troi at ysgrifennu, bu Perrin yn gweithio fel bugail yng Nghwm Pennant.

                                               

Michael Portillo

Gwleidydd, newyddiadurwr a chyflwynydd Seisnig yw Michael Denzil Xavier Portillo. Aelod seneddol San Steffan rhwng 1984 a 2005 oedd ef. Fei ganwyd yn Bushey yn Swydd Hertford, Lloegr, yn fab i Luis Gabriel Portillo 1907–1993, ai wraig Cora Blyth. ...

                                               

Goronwy Rees

Roedd Goronwy Rees yn newyddiadurwr ac awdur Cymreig. Addysgwyd ef ym Mhrifysgol Rhydychen. Yn ystod y 1930au roedd yn ddeallusyn Marcsiaidd, gyda chysylltiadau ag ysbïwyr y Cambridge Five yng Nghaergrawnt drwy un ou haelodau, Guy Burgess. Ym 195 ...

                                               

Richard Steele

Llenor o Iwerddon oedd Richard Steele. Cymraes oedd ei wraig, Mary. Cafodd Steele ei eni yn Ddulyn, yn fab ir cyfreithiwr Richard Steele, ai wraig Elinor Symes née Sheyles. Cafodd ei addysg yn yr Ysgol Charterhouse, yn Eglwys Crist, Rhydychen, ac ...

                                               

Jonathan Swift

Awdur or Iwerddon oedd Jonathan Swift, a aned yn Nulyn. Er iddo gael ei eni yn Nulyn ac iddo rannu ei amser rhwng y ddinas honno a Llundain, roedd rhieni Swift yn Saeson o Swydd Efrog ac fei hawlir weithiau fel awdur gan y genedl honno. Cafodd Sw ...

                                               

Wilfred Thesiger

Fforiwr a llenor o Sais oedd Syr Wilfred Patrick Thesiger. Fei ganwyd yn Addis Ababa, Ethiopia, yn fab ir diplomydd Wilfred Gilbert Thesiger. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Eton ac yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen.

                                               

Gwyn Thomas (nofelydd)

Maer erthygl hon yn trafod yr awdur Eingl-gymreig. Os am ddarllen am y bardd Cymraeg ac ysgolhaig Gwyn Thomas gweler Gwyn Thomas bardd. Awdur o Gymro oedd Gwyn Thomas.

                                               

Wynford Vaughan-Thomas

Newyddiadurwr ac awdur oedd Wynford Vaughan-Thomas, ganwyd Wynford Lewis John Thomas. Cafodd ei eni yn Abertawe a chodwyd cofeb iddo yn Nylife, Maldwyn. Roedd yn adnabyddus am ei raglenni ar HTV yn y 1970au ar 1980au. Daeth yn enwog am ei ran yn ...

                                               

Horace Walpole

Hanesydd celf, gwleidydd, llythyrwr a hynafiaethydd Seisnig oedd Horatio Walpole, 4ydd Iarll Orford, neu Horace Walpole fel yr adwaenir ef gan amlaf. Bellach caiff ei gofio am Strawberry Hill sef y cartref a adeiladodd yn Twickenham, de-orllewin ...

                                               

T. H. White

Nofelydd Seisnig oedd Terence Hanbury White. Maen fwyaf adnabyddus am ei gyfres o nofelau Arthuraidd, The Once and Future King. Fei ganwyd yn Bombay bellach Mumbai, India, i rieni Seisnig. Astudiodd yn Lloegr yng Ngholeg Cheltenham, Swydd Gaerloy ...

                                               

Virginia Woolf

Cafodd ei geni yn Llundain, yn ferch Syr Leslie Stephen ai wraig Julia Prinsep Jackson. Yn flaenorol, roedd Julia wedi bod yn briod âr cyhoeddwr Herbert Duckworth. Roedd ganddyn nhw blant eraill. Roedd hin chwaer ir arlunydd Vanessa Bell, Thoby S ...

                                               

Leonard Woolley

Gweithiodd yn Carchemish 1912 - 1914, un o ddinasoedd pwysicaf yr Hitiaid yn Anatolia, ac yn Sinai ac ar safle Tell el-Amarna yn yr Aifft yn ogystal. Ond maen adnabyddus yn bennaf am ei waith cloddio archaeolegol yn Ur 1922 - 1924, prifddinas Swm ...

                                               

Hjalmar Söderberg

Nofelydd, dramodydd, bardd a newyddiadurwr o Sweden oedd Hjalmar Emil Fredrik Söderberg. Mae ei weithiau yn aml yn ymwneud â chymeriadau pruddglwyf a chlaf o gariad, ac yn cynnig portread cyfoethog o Stockholm ei gyfnod. Mae Söderberg yn cael ei ...

                                               

August Strindberg

Dramodydd, awdur ac arlunydd o Sweden oedd Johan August Strindberg, a fagwyd yn Stockholm. Gyda Henrik Ibsen maen un or mwyaf dylanwadol o lenorion Llychlyn.

                                               

Gendun Drup, y Dalai Lama 1af

Gendun Drup oedd Dalai Lama cyntaf Tibet. Mae Tibetiaid yn credu ei fod, fel ei olynwyr, yn ymgnawdoliad o Chenresig, Bodhisattva Trugaredd. Cafodd Gendun Drup ei eni mewn teulu o fugeiliaid nomadig a gweithiodd fel bugail yn blentyn. Ei enw gene ...

                                               

Li Bai

Bardd o Tsieina oedd Li Bai neu Li Po. Ystyrir ef gan lawer o feirniaid yn un o ddau brif fardd Tsieina, gyda Du Fu. Cadwyd tua 1.100 oi gerddi. Cyfieithwyd ei gerddi i iaith orllewinol am y tro cyntaf yn 1862 pan gyhoeddodd y Marquis dHervey de ...

                                               

Rhyddid y Nofel

Casgliad o erthyglau am y nofel Gymraeg yw Rhyddid y Nofel a olygwyd gan Gerwyn Williams. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

3: 00am Tradwy

Nofel am wewyr dyn yn yr oriau mân. Wedi iw fywyd cysurus yng Nghaerdydd gael ei chwalu un noson drychinebus, enciliodd Danny Thomas i heddwch cymharol Ceredigion. Ond nid yw bywyd yn fêl i gyd yno ychwaith.

                                               

Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr

Adroddar nofel hanes Richard Jones, lleidr sydd wedi dwyn gemau o siop emau. Dechreuar nofel rai blynyddoedd cyn gweddill y nofel gyda Richard Jones yn claddur gemau mewn cae sydd yn eiddo ir ewythr, Now Tan Ceris. Pan ddychwela Richard Jones i g ...

                                               

Adenydd Glöyn Byw

Mae nain, mam a merch yn byw o dan yr unto. Wrth ddilyn eu helyntion dros flwyddyn, cyflwynir golwg gadarnhaol ar bosibiliadau bywyd - cyhyd â bod y glöyn byw hwnnwn ofalus.

                                               

Afallon (nofel)

Mae Rhys John yn dychwelyd i Abertawe ac yn edrych ymlaen at ymddeoliad hir ar ôl gweithio am ugain mlynedd yn Berlin. Ond un pnawn ar draeth Langland, mae Rhys yn cwrdd ag Americanes syn peri iddo newid ei gynlluniau.

                                               

Allez Les Gallois!

Yn ôl broliant y llyfr hwn 2016: Mehefin 2016: Ymysg y miloedd o Gymry syn heidio i Ffrainc i gefnogir tîm pêl-droed cenedlaethol, mae chwech yno ar berwyl tra gwahanol. Mae Delyth Welsh yn edrych ymlaen at wyliau carafán hamddenol. ond beth yw c ...

                                               

Am Fod Seth yn Angel

Nofel gref am y canlyniadau trychinebus a gaiff eu creu gan ŵr ifanc cyfrwys a thwyllodrus syn medru rheoli pob perthynas yn llwyr oherwydd ei lwyddiant yn sicrhau ymddiriedaeth eraill.

                                               

Arwyr (nofel)

Yn ôl broliant y llyfr hwn 2018: Mae hanes arwyr Cymru yn wybyddus ni gyd. ond yw e? Beth oedd ffawd y pedwar a ddychwelodd o Gatraeth yn dilyn cyflafan y Gododdin? Pwy oedd yn gyfrifol am Gyfraith Hywel Dda mewn gwirionedd? Beth oedd cyfrinach l ...

                                               

Asasin (nofel)

Nofel yn Gymraeg gan Geraint V. Jones yw Asasin. Dilyniant ir gyfrol Semtecs. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Atyniad (nofel)

Nofel yn Gymraeg gan Fflur Dafydd yw Atyniad. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Dyma gyfrol y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abertawe 2006.

                                               

Bitsh!

Nofel yn Gymraeg gan Eirug Wyn yw Bitsh! a enillodd iddo wobr Goffa Daniel Owen 2002. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Blodyn Tatws

Cyfrol arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Ogwr, 1998, stori ddychmygus wedi ei gosod ym myd dyfeisgar cyfrifiaduron a sglodion meicro yr 21ain ganrif, yn cynnwys elfennau cryf o hiwmor a dychan.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →