ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 378                                               

Nerys Howell

Busneswraig, cyflwynydd teledu ac awdur yw Nerys Howell. Bu Nerys Howell yn gweithio ym myd bwyd a diod ers dros ddeng mlynedd ar hugain ac ers 2005 maen rhedeg cwmni ei hun yn arbenigo mewn darparu cyngor a chymorth i gwmnïau bwyd a diod yng Ngh ...

                                               

Thomas Hudson-Williams

Awdur, cyfieithydd ac ysgolhaig oedd Thomas Hudson-Williams. Bun Athro Groeg am 38 mlynedd yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru. Cyfieithodd nifer o lyfrau ir Gymraeg yn ogystal ag ysgrifennu ar hanes a diwylliant Gwlad Groeg.

                                               

Ann Tegwen Hughes

Awdur Cymreig yw Ann Tegwen Hughes. Maen adnabyddus am y gyfrol Dyma Gerallt a gyhoeddwyd 1 Ionawr, 1989 gan: Gwasg Dwyfor. Yn y Caffi Gwasg Dwyfor, 1989 Siopa Mewn Wigwam Gwasg Dwyfor, 1989 Dyma Gerallt Gwasg Dwyfor, 1989 Helpu Dad Gwasg Dwyfor, ...

                                               

Beti Isabel Hughes

                                               

Bethan Mair Hughes

Awdur Cymreig yw Bethan Mair Hughes. Maen adnabyddus am y gyfrol Y Da Cyfoes - Rhai Agweddau ar Farddoniaeth Gymraeg 1945-1952 a gyhoeddwyd 01 Ebrill, 1996 gan: Cyhoeddiadau Barddas.

                                               

Catrin Wyn Hughes

Athrawes ac awdur yw Catrin Wyn Hughes. Maen athrawes gerdd ac yn Bennaeth Safonau Blwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun y Strade. Maen wyneb cyfarwydd ar lwyfannau ac ar y cyfryngau Codi Canu, fel arweinydd corau Cantata a Lleisiaur Cwm, fel sylwebydd ar gy ...

                                               

David Hughes, Tredegar

Ganwyd Hughes ar fferm Cefn uchaf, Llanddeiniolen, yn fab i Hugh Hughes ac Anne ei wraig. Cafodd ei addysgu yn Athrofar Efengylwyr yn Hackney, Llundain a Phrifysgol Glasgow lle graddiodd BA ym 1841.

                                               

Glyn Tegai Hughes

Ysgolhaig, awdur a beirniad llenyddol oedd Glyn Tegai Hughes. Bun bennaeth Canolfan Gregynnog. Cyn hynny bun ddarlithydd ym Mhrifysgol Manceinion. Cyhoeddodd astudiaethau o fywyd a gwaith Islwyn ac eraill.

                                               

Hugh Brython Hughes

Awdur llyfrau plant Cymraeg oedd Hugh Brython Hughes, a gyhoeddai wrth yr enw H. Brython Hughes. Cyhoeddodd nifer o straeon, cerddi a thestunau eraill ar gyfer plant a phobl ifanc ar droad yr 20g.

                                               

John Hughes (Lerpwl)

Ganwyd Hughes yn Adwyr Clawdd, Coedpoeth yn blentyn i Hugh Hughes, Saer Coed a Mary née Davies ei wraig. Roedd yn frawd i Richard Hughes, perchennog cwmni argraffu a chyhoeddi Hughes ai Fab, cyhoeddwr ei holl lyfrau. Yr Ysgol Sul oedd brif ffynho ...

                                               

Richard Cyril Hughes

Hanesydd a nofelydd Cymraeg yw Richard Cyril Hughes, yn ysgrifennu fel R. Cyril Hughes. Maen fwyaf adnabyddus am ei gyfres o dair nofel hanesyddol am fywyd Catrin o Ferain. Enillodd y drydedd or rhain, Castell Cyfaddawd Wobr Goffa Daniel Owen yn ...

                                               

Thomas Rowland Hughes

Nofelydd, dramodydd a bardd oedd Thomas Rowland Hughes neu T. Rowland Hughes. Roedd yn fab i chwarelwr o Lanberis, yn yr hen Sir Gaernarfon, gogledd Cymru. Maen adnabyddus heddiw yn bennaf am ei nofelau am gymeriadau yn byw ac yn gweithio yn chwa ...

                                               

Alwyn Humphreys

Cerddor, arweinydd cerddorol, awdur a chyflwynydd teledu Cymreig yw Alwyn Humphreys. Mae hefyd yn nodedig am gyflwyno rhaglenni ar radio a theledu.

                                               

Edward Morgan Humphreys

Newyddiadurwr a nofelydd oedd Edward Morgan Humphreys, yn frodor o Ddyffryn Ardudwy, Meirionnydd. "Celt" oedd ei lysenw adnabyddus.

                                               

Emyr Humphreys

Daeth yn llenor llawn amser ym 1972. Yn ystod ei yrfa lenyddol, cyhoeddodd dros ugain o nofelau, gan gynnwys clasuron megis A Toy Epic 1958, Outside the House of Baal 1965, a The Land of the Living, a chyfres epic o saith nofel yn adrodd hanes gw ...

                                               

Jerry Hunter

Academydd a llenor Americanaidd yw Dr Jerry Hunter, syn dod yn wreiddiol o Cincinnati, Ohio. Pan oedd yn astudio Saesneg ym Mhrifysgol Cincinnati cyflwynwyd llenyddiaeth Gymraeg iddo. Daeth i Gymru ac i Lanbedr Pont Steffan i ddysgu Cymraeg ar gw ...

                                               

Dafydd Huws (awdur)

Bun athro Cymraeg am 18 mlynedd yn Ysgol Uwchradd Illtyd Sant, Caerdydd cyn gadael y byd addysg am y BBC i sgriptio Pobol y Cwm. Dechreuodd ei yrfa lenyddol fel colofnydd radio a theledu Y Faner o dan yr enw Charles Huws 1971-1982. Ef yw awdur no ...

                                               

Gwenno Hywyn

Awdures ac athrawes oedd Gwenno Hywyn. Ysgrifennodd nifer o nofelau poblogaidd ar gyfer pobl ifanc yn cynnwys Tydi Bywyd yn Boen, a addaswyd i gyfres deledu yn 1990. Magwyd Gwenno yn Llundain nes oedd yn 13 oed ac yna aeth i fyw ym Mhorthmadog a ...

                                               

Alun Ifans

Nia Ben Aur Dref Wen, 1990 50 o Ganeuon ir Dysgwyr Gwasg Aeron, 1977 Ymunwch yn y Gân Gwasg Aeron, 1983 Swyn Sir Benfro Y Lolfa, 2000 Pedair Cainc y Mabinogi i Ddysgwyr Dref Wen, 2003 Gaf i Ddweud Stori? Gwasg Gomer, 1988 Dewi Sant Gwasg Aeron, 1 ...

                                               

Dafydd Ifans

Ganwyd Ifans yn Aberystwyth, Ceredigion. Mynychodd Ysgol Gymraeg Aberystwyth hyd 1960, ac Ysgol Ramadeg Ardwyn rhwng 1960 ac 1967. Graddiodd o Brifysgol Bangor ym 1970 gyda Baglor y Celfyddydau. Ym 1972, enillodd ddiploma mewn paleograffeg a gwei ...

                                               

Rhiannon Ifans

Mae Rhiannon Ifans yn awdur ac ysgolhaig. Cafodd Rhiannon ei magu ar fferm Carreg Wian ym mhlwyf Llanidan, Ynys Môn, a’i haddysgu yn Ysgol Gynradd Gaerwen ac Ysgol Gyfun Llangefni. Llenyddiaeth ganoloesol Cymraeg yw ei phrif maes ymchwil. Mae wed ...

                                               

Evan Isaac

Gweinidog ac awdur oedd Evan Isaac. Maen fwyaf adnabyddus fel awdur y llyfr Coelion Cymru, syn ffynhonnell werthfawr ar gyfer astudio llên gwerin Cymru.

                                               

Norah Isaac

Awdur ac ymgyrchydd dros addysg Gymraeg oedd Norah Isaac. Hi, yn 1939, oedd prifathrawes yr ysgol Gymraeg gyntaf, ac ysbrydolodd lawer o bobl ifanc yn yr ymgyrch dros addysg Gymraeg a thros y theatr yng Nghymru. Roedd hi yn gymrawd yr Eisteddfod ...

                                               

Aled Islwyn

Awdur, golygydd a chyfieithydd yw Aled Islwyn. Maen ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg. Fei addysgwyd ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a bun gweithio fel athro ac fel Swyddog y Wasg i S4C.

                                               

Allan James

Awdur Cymreig yw Allan James. Maen nodedig am y gyfrol ar John Morris-Jones yn y gyfres Dawn Dweud a gyhoeddwyd 28 Tachwedd, 2011 gan: Gwasg Prifysgol Cymru. Enillodd ei lyfr Dawn Dweud y wobr am y gyfrol orau yn yr adran Ffeithiol Greadigol yn 2012.

                                               

Beti-Wyn James

Awdur Cymreig yw Beti-Wyn James. Maen adnabyddus am y gyfrol A Wnaiff y Gwragedd.? - Profiad Un Fenyw yn y Weinidogaeth a gyhoeddwyd 10 Ebrill, 2013 gan: Gwasg Gomer. Ganed Beti-Wyn yng Nghlydach, Abertawe ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gyfun Ystaly ...

                                               

Eleri Hedd James

Ieithydd ac awdur o Gaerdydd yw Eleri Hedd James. Astudiodd Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn symud ymlaen i Gaerdydd lle roedd ei phwnc PhD yn astudiaeth o cirticiaeth lenyddol Bobi Jones. Mae James yn gweithio yn Uned Safoni Termau a Chyfie ...

                                               

Branwen Jarvis

Awdur ac academydd o Gymraes yw Branwen Jarvis. Maen adnabyddus am y gyfrol Llinynnau - Detholiad o Ysgrifau Beirniadol a gyhoeddwyd 2 Chwefror 1999 gan: Gwasg Taf. Roedd yn Bennaeth Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru, Bangor hyd at 2003. Yn Chw ...

                                               

David Jenkins (llyfrgellydd)

Llyfrgellydd ac ysgolhaig Cymreig oedd David Jenkins. Roedd yn Gymro Cymraeg. Fei cofir fel awdur bywgraffiad cofiant iw gyfaill T. Gwynn Jones. Roedd yn frodor o Flaenclydach yn y Rhondda. Symudodd gydar teulu, yn hogyn ysgol, i Geredigion. Ar ô ...

                                               

Geraint H. Jenkins

Hanesydd Cymreig ywr Athro Geraint Huw Jenkins. Ganwyd ym Mhenparcau, Aberystwyth. Bun Athro a phennaeth Adran Hanes Cymru Prifysgol Aberystwyth cyn ei benodin gyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn 1993. O 1993 ...

                                               

John Jenkins, Llanidloes

Ganwyd Jenkins yn Llanidloes yn fab i Edward Jenkins perchennog ffatri gwlanen a Mary née Mason ei wraig. Cafodd ei addysgu yn yr Amwythig a gan diwtoriaid preifat.

                                               

Robert Thomas Jenkins

Ganed ef i deulu Cymreig yn Lerpwl, ond symudodd y teulu i ddinas Bangor pan oedd yn ieuanc. Collodd ei fam ai dad cyn bod yn naw oed, a magwyd ef gan deulu ei fam yn y Bala. Aeth i Brifysgol Aberystwyth i astudio Saesneg ac yna i Goleg y Drindod ...

                                               

Rhianedd Jewell

Ieithydd, awdur ac academydd yw Rhianedd Jewell. Mae hin chwaer ir Aelod Cynulliad Delyth Jewell Darlithydd mewn Cymraeg Proffesiynol yw Rhianedd. Ar ôl cwblhau gradd BA mewn Ieithoedd Modern Ffrangeg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Rhydychen, aeth Rhia ...

                                               

John Owen (awdur)

Awdur a chyfarwyddwr plant oedd John Owen ac maen fwyaf adnabyddus am ei ddrama deledu Gymraeg Pam fi Duw, cyfres o lyfrau a rhaglenni teledu a ysgrifennodd a gyfarwyddodd. Ym 1995, 1997 a 1999 enillodd Wobr Tir na n-Og am y llyfr ffuglen Cymraeg ...

                                               

John Jones (Myrddin Fardd)

Llenor, casglwr llên gwerin Gymraeg a hynafieithydd o Gymro oedd John Jones, syn fwy adnabyddus wrth ei ffugenw llenyddol "Myrddin Fardd".

                                               

Robert Jones, Rhoslan

Pregethwr, athro ac awdur ar bynciau crefyddol oedd Robert Jones, a adwaenir fel Robert Jones, Rhoslan. Maen fwyaf adnabyddus fel awdur Drych yr Amseroedd.

                                               

Mari Jones-Williams

Awdures Cymreig yw Mari Jones-Williams. Ganwyd Mari yn Llanuwchllyn. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd cyn hyfforddi fel awdur copi gyda chwmni Golwg Cyf. Bu wedyn yn ysgrifennu yn llawrydd fel colofnydd ac awdur nodwedd i amrywiol gwmnïau a chyhoed ...

                                               

Aeryn Jones

Hwsmon a garddwr Cymreig yw Aeryn Jones neu Aeryn Llangwm. Caiff ei adnabod fel un o gymeriadau cefn gwlad, yn ddigrifwr, storïwr, llwyfannwr, adroddwr, casglwr a limrigwr. Maen enedigol o Langwm, Conwy. Bun gweithio fel hwsmon ar fferm Llwyn Ded ...

                                               

Alun Jones

Maer erthygl yma yn trafod y nofelydd Alun Jones. Am bersonau eraill or un enw, gweler Alun Jones gwahaniaethu. Nofelydd Cymreig yw Alun Jones. Ganed ef yn Sarn Mellteyrn yn Llŷn ac mae’n berchen siop lyfrau Llên Llŷn ym Mhwllheli. Mae’n briod ag ...

                                               

Alun R. Jones

                                               

Aneurin Jenkins Jones

Awdur Cymreig yw Aneurin Jenkins Jones. Maen nodedig am y gyfrol Rhigymau a Chwaraeon a gyhoeddwyd 01 Ionawr, 1973 gan: Mudiad Ysgolion Meithrin, a bun golygu Cymrur Plant a Blodaur Ffair.

                                               

Ann Pierce Jones

Awdur Cymreig yw Ann Pierce Jones. Maen nodedig am y gyfrol Fflamio a gyhoeddwyd 01 Awst, 1999 gan: Gwasg Gomer ac a enillodd Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Môn 1999. "Cryfder y nofel yw gallur awdur i drin hen thema mewn ...

                                               

B. Melfydd Jones

Awdur Cymreig yw B. Melfydd Jones. Maen nodedig am y gyfrol Twm Siôn Cati - Yr Arwr Bonheddig a gyhoeddwyd 13 Gorffennaf, 2010 gan: B. Melfydd Jones a Berian Jones.

                                               

Bet Jones

Awdur Cymreig yw Bet Jones. Ganwyd yn Nhrefor. Maen athrawes yn Ysgol y Graig, Llangefni, a bellach yn byw yn Rhiwlas ger Bangor. Enillodd ei nofel Craciau Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Ddinbych ar Cyffiniau 2013.

                                               

Bethan Wyn Jones

Awdur Cymreig yw Bethan Wyn Jones. Magwyd Bethan Wyn Jones yn y Talwrn, Sir Fôn, a derbyniodd ei haddysg gynradd yn ysgol y pentref. Cafodd ei haddysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Llangefni a Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle graddiodd mewn Sŵo ...

                                               

Brenda Wyn Jones

Druan o M. Gwasg Gomer, 2004 Campau Saith Cawr Gwasg Gomer, 1998 Ble Mae John Iorc? Gwasg Gwynedd, 2001 Bwli a Bradwr Gwasg Gwynedd, 2000 Llyfr Mawr y Nadolig ir Plant Lleiaf Cyhoeddiadaur Gair, 2007 Sachaid o Straeon Gwasg Pantycelyn, 1999 Pump ...

                                               

Caren Wyn Jones

Awdur Cymreig yw Caren Wyn Jones. Maen adnabyddus am y gyfrol Gwyliau Iddewig - Yom Kippur, Succot a Simchat Tora a gyhoeddwyd 28 Chwefror, 2002 gan: Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol.

                                               

Carey Jones

                                               

Catrin Jones

Llenor ac athrawes o Ynys Môn yw Catrin Jones. Ar ôl graddio o Brifysgol Bangor aeth i Gaerdydd fel athrawes Ddrama yn Ysgol Gyfun Llanhari. Dychwelyd iw gwreiddiau a wnaeth fel Bennaeth yr Adran Ddrama yn Ysgol y Creuddyn, Llandudno. Yn ogystal ...

                                               

Christine Jones

Darlithydd ac awdur yw Christine Jones. Mae ganddi dros ddau degawd o brofiad yn addysgu Cymraeg i oedolion ac yn darlithio i fyfyrwyr ail iaith, ac mae hi hefyd yn awdur nifer fawr o werslyfrau i ddysgwyr. Cyhoeddwyd y gyfrol Cyfoethogir Cyfathr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →