ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 377                                               

Richard Davies

Am enghreifftiau eraill o bobl or enw Richard Davies, gweler Richard Davies gwahaniaethu. Esgob a chyfieithydd oedd Richard Davies, a aned yn y Gyffin, ger tref Conwy. Yn ystod ei yrfa eglwysig bun Esgob Llanelwy a Thyddewi. Fei cofir yn bennaf a ...

                                               

Siân Eirian Rees Davies

Cafodd Davies ei geni ym Mangor yn 1981 ai magu ar fferm ym Mhen Llŷn. Aeth i ysgolion cynradd Morfa Nefyn ac Ysgol Gynradd Nefyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog a Choleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli. Aeth ymlaen i astudio yng Ngholeg Prifysgol Cymru Bangor ...

                                               

Martin Davis

Awdur a chyfieithydd llawrydd Cymreig yw Martin Davis, sydd hefyd wedi gweithio fel sgriptwr a golygydd sgript teledu a radio. Yn enedigol o Lanrwst ond o dras Wyddelig a Seisnig. Cafodd ei fagu yn Stratford-upon-Avon, cyn dychwelyd i Gymru, maen ...

                                               

Angharad Devonald

Awdur a scriptiwr yw Angharad Devonald. Roedd eu nofel Graffiti ar restr fer gwobrwyon Tir Na-nog yn 2005. Mae ei gwaith theatr yn cynnwys Dangerous Women of the Mabinogi ar gyfer Cwmni Theatr Sherman a Diwrnod Dwynwen ar gyfer Sgript Cymru. Mae ...

                                               

Dewi W. Thomas

                                               

Marion Eames

Fei ganwyd i rieni Cymreig, ym Mhenbedw, Lloegr, ond fei magwyd yn Nolgellau, Meirionnydd er yn 4 oed. Dywedodd yn ddiweddarach mai ychydig o Gymraeg oedd ganddi pan symudodd i Ddolgellau. Ni allodd droi at siarad Cymraeg yn rhugl nes iddi symud ...

                                               

Meinir Ebbsworth

Athrawes ymgynghorol ac awdur yw Meinir Ebbsworth. Maen treulio llawer o hamser yn paratoi deunydd addysgol i ddisgyblion ysgol. Ymhlith y deunydd mae hi eisoes wedi ei baratoi maer llyfrau Sgil, Sbardun a Llyfrau Darllen Clic. Hefyd mae wedi par ...

                                               

Lyn Ebenezer

Newyddiadurwr, cyflwynydd teledu a golygydd awdur toreithiog o Gymro yw Lyn Ebenezer. Ymhlith ei waith ar y teledu bun cyflwyno Hel Straeon, ynghyd â Pnawn Da ar S4C.

                                               

Charles Edwards

Ganed ef yn Rhydycroesau ym mhlwyf Llansilin, Sir Ddinbych, yn 1628. Aeth i Goleg yr Holl Eneidiau, Rhydychen, ond cofnodir iddo gael ei yrru or coleg yn 1648 oherwydd iddo wrthod derbyn awdurdod y Senedd. Cafodd ysgoloriaeth i Goleg yr Iesu yr u ...

                                               

Dana Edwards

Ymchwilydd ac awdur yw Dana Edwards. Maen adnabyddus yn ei hardal ac yn gweithio ar raglenni dogfennol fel ymchwilydd i Gwmni Unigryw. Mae hefyd yn gyfarwydd âr byd marchnata wedi gweithio fel Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch a Swyddog Ma ...

                                               

David Miall Edwards

Diwinydd a llenor Cymreig oedd David Miall Edwards. Ysgrifennai mewn Cymraeg a Saesneg ar ddiwinyddiaeth gan gymryd safbwynt Rhyddfrydiaeth a bun olygydd Y Dysgedydd ac Yr Efrydydd. Ganed Edwards yn Llanfyllin, Powys yn 1873 yn fab i William a Ja ...

                                               

Dyfed Edwards

Ganwyd Edwards ym Mangor ai fagu yn Rhosmeirch, Ynys Môn, ond mae bellach yn byw yn Whistable, Caint. Dechreuodd ei yrfa gyda phapuraur Herald yng Ngogledd Cymru, cyn mynd ymlaen i weithio ir Daily Post, y Journal yn Newcastle ar Daily Mail. Mae ...

                                               

Hannah Edwards

Artist ac awdur o Gastell Newydd Emlyn yw Hannah Edwards. Astudiodd yn Ysgol Dyffryn Teifi, Coleg Sir Gâr cyn graddio mewn Dylunio Mewnol Tai o Brifysgol De Cymru. Mae steil floor plans yn ddylanwad mawr ar ei gwaith, y llinellau tenau du. Cyhoed ...

                                               

Huw T. Edwards

Undebwr llafur a gwleidydd sosialaidd a chenedlaetholgar oedd Huw Thomas Edwards. Cafodd marwolaeth ei fam yn Mehefin 1901 gryn ddylanwad arno weddill ei oes.

                                               

Jane Edwards

Nofelydd Cymraeg yw Jane Edwards. Maen enedigol o Niwbwrch, Ynys Môn. Bun gweithio fel athrawes cyn ymddeol. Enillodd nifer o wobrau, yn cynnwys cystadleuaeth y nofel yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanelli 1962 am Dechrau Gofidiau a Gwobr Tir ...

                                               

Lewis Edwards

Ganed Edwards ym Mhwllcenawon, Pen-llwyn, ym mhlwyf Llanbadarn Fawr, Sir Aberteifi. Bun ddisgybl mewn nifer o ysgolion yn y cylch, ac yn 1827 agorodd ysgol ei hun yn Aberystwyth. Yn fuan wedyn daeth yn athro yn ysgol Llangeitho. Yn 1829 derbyniwy ...

                                               

Owen Morgan Edwards

Ganwyd Edwards ar 26 Rhagfyr 1858 yng Nghoed-y-pry, Llanuwchllyn, yn fab i Owen Edwards, ffermwr, ac Elizabeth. Cafodd ei addysg yn ysgol y plwyf cyn mynychu Ysgol Ramadeg y Bala, ac yna Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Oddi yno aeth i Glasgow ...

                                               

Fanny Winifred Edwards

Athrawes, awdures llyfrau plant ac ysgrifennwr dramau oedd Fanny Winifred Edwards. Roedd yn chwaer ir bardd William Thomas Edwards ar ieuengaf o 12 o blant William Edwards, morwr ai wraig Jane. Ganwyd ym Mhenrhyndeudraeth, Meirionnydd a fei haddy ...

                                               

Benjamin Efans, Trewen

Roedd Benjamin Efans yn weinidog Annibynnol Cymreig ac yn awdur. Mae cyhoeddiadau cyfoes yn sillafu ei gyfenw fel Evans, ond mae cofiannau iddo yn Seren Gomer, ar Dysgedydd Crefyddol yn defnyddior sillafiad Efans.

                                               

Elen Egryn

Elen Egryn oedd enw barddol Elin Evans, bardd Cymraeg o Lanegryn, Meirionnydd. Hi oedd un or menywod gyntaf i gael llyfr wedi ei gyhoeddi yn y Gymraeg.

                                               

Angharad Elen

Mae Angharad Elen yn awdur a chynhyrchydd o Landwrog, gogledd Cymru. Ar ôl graddio gydag M.A. mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Caerdydd, bu’n gweithio fel Rheolwr Llenyddol Sgript Cymru - cwmni theatr ysgrifennu newydd dwyieithog wedi’i leol ...

                                               

David Elis

Offeiriad Anglicanaidd oedd David Elis wrth ei alwedigaeth. Cafodd ei addysg brifysgol yn Rhydychen. Gwasanaethodd fel curad mewn sawl plwyf ar draws gogledd Cymru a dim ond ym mlwyddyn olaf ei oes y cafodd ei ordeinion Berson, a hynny yn Llanber ...

                                               

Islwyn Ffowc Elis

Nofelydd Cymreig oedd Islwyn Ffowc Elis yn bennaf, ond roedd hefyd yn fardd, yn llenor, yn weinidog yr efengyl, yn ddarlledwr, yn swyddog ac yn ymgeisydd dros Blaid Cymru, yn ddarlithydd, ac yn athro Cymraeg ail iaith. Derbyniodd ddisgrifiad ohon ...

                                               

Aled L. Ellis

                                               

Jane Ellis

Bardd gwlad efo gysylltiadau âr Bala ar Wyddgrug oedd Jane Ellis. Mae swyddogaeth gymdeithasol amlwg iw cherddi: canodd iw theulu, iw chymdogion, ac i Fethodistiaid ei hardal. Cyhoeddodd Wasg Honno gyfrol oi cherddi yn 2010 o dan y teitl "Cyfres ...

                                               

Thomas Edward Ellis

Am Tom Ellis, y gwleidydd Llafur ac wedyn SDP, gweler Robert Thomas Ellis. Roedd Thomas Edward Ellis, neu Tom Ellis yn wleidydd radicalaidd o Gymro ac un o feddylwyr politicaidd mwyaf gwreiddiol a blaenllaw ei ddydd, a aned yng Nghefnddwysarn ger ...

                                               

Thomas Iorwerth Ellis

Awdur Cymraeg, darlithydd a phrifathro, oedd Thomas Iorwerth Ellis a gyhoeddai wrth yr enw T. I. Ellis. Ganwyd yn Llundain yn fab ir gwleidydd adnabyddus Thomas Edward Ellis, AS Meirionnydd. Cafodd yrfa hir ym myd addysg fel darlithydd yn y Clasu ...

                                               

Mari Emlyn

Awdur ac actores yw Mari Emlyn. Ganwyd a magwyd Emlyn yng Nghaerdydd. Yn dilyn cwblhau ei haddysg yn ysgolion Bryntaf a Llanhari aeth i Lundain a graddio yn y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Rose Bruford College of Speech and Drama. Ers hynny ...

                                               

John Emyr

Llenor Cymraeg yw John Emyr. Yn enedigol o bentref Llanwnda, Gwynedd, maen awdur sawl nofel a stori fer ac yn feirniad llenyddol.

                                               

James Evan (Carneinion)

Roedd James Evan yn bregethwr ac awdur Cymreig. Fei ganwyd yn Nhreaser-fach ym mhlwyf Breudeth, Sir Benfro yn blentyn i John Evans a Martha ei wraig. Dechreuodd colli ei olwg pan oedd yn 8 mlwydd oed ac roedd yn gwbl ddall erbyn ei fod yn 14 mlwy ...

                                               

John Evans (I. D. Ffraid)

Ganwyd John Evans yn y Tŷ Mawr Llansanffraid Glan Conwy ar 23 Gorffennaf 1814 yn fab hynaf i David Evans, siopwr, a Grace née Roberts ei wraig. Cafodd ei fedyddio yn Eglwys y plwyf ar 27in or un mis. Cafodd rhywfaint o addysg yn ysgol Thomas Hugh ...

                                               

Thomas Evans (Tomos Glyn Cothi)

Gweinidog, heddychwr, bardd a llenor Cymraeg o Sir Gaerfyrddin oedd Thomas Evans, a adnabyddir yn aml fel Tomos Glyn Cothi. Roedd yn bleidiol i egwyddorion y Chwyldro Ffrengig, yn un o sylfaenwr Undodiaeth yng Nghymru, yn fardd ac yn awdur sawl l ...

                                               

Aeres Evans

Awdures Gymreig oedd Aeres Letitia Evans. Maen nodedig am y gyfrol Cofio - Jennie Eirian a gyhoeddwyd ar 1 Ionawr 1983. Roedd yn chwaer ir Prifardd Eirian Davies.

                                               

Alice Evans

                                               

Beca Evans

Cyfres Rapsgaliwn: I Ble Mae Sbwriel yn Mynd? Y Lolfa, 2012 O Ble Mae Llaeth yn Dod? Y Lolfa, 2013 O Ble Daw dy Siwmper Di? Y Lolfa, 2013 O Ble Mae Coed Nadolig yn Dod? Y Lolfa, 2011

                                               

Beriah Gwynfe Evans

Cafodd ei eni yn Nant-y-glo, Sir Fynwy yn fab ir Parch. Evan Evans o Nant-y-glo a Mary Valentine ond symudodd i fyw i bentref Gwynfe, Sir Gaerfyrddin, gan fabwysiadu Gwynfe fel ei enw canol. Bun brifathro yng Ngwynfe ac yna yn Llangadog, Sir Gaer ...

                                               

Christmas Evans

Cafodd ei eni mewn bwthyn bychan or enw Esgair Wen, yn Nyffryn Lynod nepell o bentref Tre-groes, plwyf Llandysul, Sir Gaerfyrddin. Roedd yn fab i Samuel a Joanna Evans. Crydd o Llangeler oedd ei dad a Joanna Lewis oedd ei fam. Bu farw ei dad ym 1 ...

                                               

David Emrys Evans

Ysgolhaig Clasurol a chyfieithydd oedd David Emrys Evans, syn adnabyddus yn bennaf am ei gyfieithiadau safonol o weithiau Platon or Roeg ir Gymraeg. Cyhoeddai wrth yr enw D. Emrys Evans. Roedd yn frodor o Glydach yn Sir Abertawe Morgannwg. Ar ôl ...

                                               

Evan Evans Bach Nantyglo)

Ganwyd Evans yn ffermdy or enw Gellillyndu, Llanddewibrefi, Ceredigion yn blentyn i Evan Davies ac Elinor Daniel, ei wraig. Roedd y teulu yn un efo gwreiddiau dwfn yn hanes Anghydffurfiaeth Gymreig. Roedd y ddau riant wedi bod yn aelodau o gynull ...

                                               

Evan Keri Evans

Cofianydd ac athro prifysgol oedd Evan Keri Evans. Roedd yn frawd i D. Emlyn Evans. Roedd yn frodor o blwyf Pontceri, ger Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin. Ar ôl dechrau fel prentis saer coed graddiodd yn y Clasuron ac Athroniaeth ym Mhrifys ...

                                               

Geraint Evans (awdur)

Nofelydd Cymreig yw Geraint Evans, syn adnabyddus am ei ffuglen dditectif. Fei fagwyd ger Rhydaman, ac mae en byw yn Nhal-y-bont, Ceredigion. Bun ddarlithydd yn Adran Astudiaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, ac yn Warden ar Neuadd Breswyl ...

                                               

Gwynfor Evans

Roedd Gwynfor Richard Evans yn un o brif wleidyddion Cymru trwy gydol ail hanner yr ugeinfed ganrif, Llywydd Plaid Cymru o 1945 hyd at 1981, ar cyntaf i gipio sedd yn San Steffan ar ran Plaid Cymru yn is-etholiad Caerfyrddin ym 1966. Mae hefyd yn ...

                                               

Hugh Evans

Cyhoeddwr ac awdur oedd Hugh Evans. Sefydlodd Wasg y Brython ac roedd yn awdur sawl llyfr ac erthygl am fywyd cefn gwlad Cymru a llên gwerin Cymru, yn ogystal â chyfres o lyfrau i blant. Brodor o bentref bychan Llangwm, Sir Ddinbych sir Conwy hed ...

                                               

John Evans (Eglwysbach)

Roedd John Evans a oedd yn cael ei adnabod yn gyffredinol fel John Evans, Eglwysbach yn weinidog Cristionogol Cymreig gydag enwad y Wesleaid.

                                               

John Roberts Evans

Llenor Cymraeg oedd John Roberts Evans. Ysgrifennodd sawl drama ond fei cofir yn bennaf fel awdur nofelau a straeon byrion. Cafodd ei eni yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion yn 1914. Athro a phrifathro ysgol ydoedd wrth ei alwedigaeth. O 1954 hy ...

                                               

Rhian Mair Evans

Awdur ac olygydd plant yw Rhian Mair Evans. Mae Rhian yn dod o Grwbin ger Cydweli, ac maen olygydd plant yng ngwasg Gomer. Mae wedi golygu nifer o gyfrolau gan gynnwys storiâu Sali mali, ac yn 2010 cyhoeddodd ei llyfr cyntaf Rwyn Swil gan Gwasg G ...

                                               

Trebor Lloyd Evans

Awdur Cymraeg ar bynciau diwinyddol a Christnogol yn bennaf oedd Trebor Lloyd Evans. Roedd yn frodor o ardal Penllyn. Ganed Trebor Lloyd Evans ger Y Bala ym 1909. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Bala-Bangor a Choleg Prifysgol Gogledd Cymru. Daeth yn ...

                                               

Tudor Wilson Evans

Llenor Cymraeg oedd Tudor Wilson, yn ysgrifennu fel T. Wilson Evans. Ganed ef yn Mostyn, Sir y Fflint, yn fab i lowr. Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Môn 1983 am Y Pabi Coch. Enillodd ei frawd, Einion Evans, y Gadair y ...

                                               

Thomas Christopher Evans

Hynafiaethydd Cymreig oedd Thomas Christopher Evans, a adnabyddir hefyd wrth ei lysenw Cadrawd ". Ei brif ddiddordebau oedd hanes Morgannwg a llên gwerin Cymru. Roedd y nofelydd Saesneg Frederic Evans yn fab iddo. Fei ganed ym mhlwyf Llangynwyd, ...

                                               

Annie Foulkes

Llenor Cymreig a golygydd blodeugerdd oedd Annie Foulkes. Fei ganed yn Llanberis, Gwynedd yn ferch i Edward Foulkes a weithiau fel swyddog yn Chwarel Dinorwig. Roedd o deulu diwylliedig iawn gydai thad yn awdur nifer o ysgrifau ar lenorion Saesne ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →