ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 375                                               

Arrano beltza

Yr Arrano Beltza yw un o symbolau Cenedlaetholdeb Basgaidd, lle maen cynrychioli Gwlad y Basg draddodiadol y saith talaith. Seiliwyd y faner ar sêl Sancho III, brenin Teyrnas Navarra ai olynwyr, neu ar sêl Sancho VII y Cryf 1194-1234.

                                               

Batasuna

Plaid wleidyddol syn cefnogi cenedlaetholdeb Basgaidd yw Batasuna. Sefydlwyd y blaid ym mis Ebrill 1978 fel Herri Batasuna Undeb y Bobl, fel clymblaid o genedlaetholwyr adain-chwith, yn bennaf o Euskadiko Ezkerra, yn galw am bleidlais "na" yn ref ...

                                               

Eusko Alkartasuna

Plaid genedlaethol Fasgaidd yw Eusko Alkartasuna. Maen blaid sosial-ddemocrataidd anenwadol, syn anelu at annibyniaeth i Wlad y Basg. Ystyrir ei bod ar y chwith or blaid genedlaethol fwyaf, Plaid Genedlaethol Gwlad y Basg. Maen weithgar yn y rhan ...

                                               

Plaid Genedlaethol Gwlad y Basg

Plaid Genedlaethol Gwlad y Basg, Sbaeneg: Partido Nacionalista Vasco ywr blaid genedlaethol Fasgaidd fwyaf, ar blaid fwyaf yng Ngwlad y Basg. Ei henw swyddogol yn Sbaen yw Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, ac yn Ffrainc Euzko Al ...

                                               

Navarra

Maer erthygl yma yn trafod y gymuned ymreolaethol bresennol. Am y deyrnas ganoloesol, gweler Teyrnas Navarra. Mae Navarra yn un o gymunedau ymreolaethol Sbaen. Ir gogledd maer ffin â Ffrainc, gydag Aragón ir dwyrain, La Rioja ir de ac Euskadi ir ...

                                               

Tudela

                                               

Cwrasao

Gwirodlyn a flesir gyda chroen sych y ffrwyth sitrws laraha, syn fath o oren chwerw a dyfir ar ynys Curaçao, yw cwrasao. Gwneir cwrasao yn bennaf yn Ffrainc ar Iseldiroedd, ac mewn nifer o liwiau ac amrywiadau megis triple sec. Mae gan y gwirodly ...

                                               

Dangerous Waters

Nofel ramant Saesneg gan Jane Jackson yw Dangerous Waters a gyhoeddwyd gan Accent Press yn 2013. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print. Nofel ramant hanesyddol wedi ei gosod yn Lloegr yn 1812 syn adrodd stori afaelgar a swynol am fydwraig ifanc, abl ...

                                               

Asafa Powell

Mae Asafa Powell yn sbrintiwr o Jamaica ac yn fab i ddau weinidog, Cislyn Powell a William Powell, ei dad o Linstead, Jamaica. Daliodd y record byd am redeg y 100m rhwng Mehefin 2005 a Mai 2008 gyda amseroedd o 9.77 a 9.74 eiliad. Roedd yn rhan o ...

                                               

Egmont

Gosodwyd Egmont, ail ddrama Goethe, yn yr 16g. Dewisiodd y cyfnod hwn am ei fod yn credu bod mwy o gyfle i fod yn arwrol yn y cyfnod hwnnw nac yn ei gyfnod ei hun. Wrth osod y ddrama yn yr 16g mae Goethe yn cadwn driw at hanes. Yn hanesyddol, arw ...

                                               

Faust (Goethe)

Cyfuniad o ddrama a cherdd hir mewn Almaeneg yw Faust gan Johann Wolfgang von Goethe. Fei ystyrir yn un o wethiau llenyddol enwocaf yr iaith Almaeneg. Cyhoeddwyd y rhan gyntaf, Faust. Der Tragödie erster Teil "Faust: y rhan gyntaf or Drasiedi" yn ...

                                               

Frühlings Erwachen

Drama Almaeneg yw Frühlings Erwachen a ysgrifennwyd ym 1890/1891 gan y dramodydd Frank Wedekind. Ni lwyfanwyd y ddrama nes 1906. Maer ddraman ymwneud â deffroad rhywiol criw o arddegolion yn yr Almaen ddiwedd y 19g. Roedd yn ddrama ddadleuol iawn ...

                                               

Beunans Meriasek

Drama mewn Cernyweg yw Beunans Meriasek a gwbwlhawyd yn 1504. Cedwir y llawysgrif yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Dyma oedd yr unig ddrama am sant mewn Cernyweg Canol a oedd yn hysbys hyd yn ddiweddar pan ddaethpwyd o hyd i Beunan ...

                                               

Ac Er Gwaeth

                                               

Adolff a Dramau Byrion Eraill

Casgliad o chwe drama fer gan ddramodydd cyfoes gan Emyr Edwards yw Adolff a Dramau Byrion Eraill. Emyr Edwards a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Angel Pen Ffordd (drama)

                                               

Ail Godir To

                                               

Amadeus (drama)

Cyfieithiad Cymraeg o ddrama syn portreadur berthynas dymhestlog rhwng y cyfansoddwyr Antonio Salieri a Mozart gan Peter Shaffer a Ken Owen yw Amadeus. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Amdani! (drama)

                                               

Amgen

                                               

Amser Dyn

Sgript y ddrama Amser Dyn sef Darnau o Einioes gan Gwyn Thomas gan Gwyn Thomas yw Amser Dyn. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1972. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yr Archwiliwr

Drama gan Nicolai Gogol wedii haddasu ir Gymraeg gan Ll. G. Chambers yw Yr Archwiliwr. Gwasg y Bwthyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yr Argae

Addasiad Cymraeg or ddrama The Weir gan Conor McPherson wedii chyfieithu gan Wil Sam Jones yw Yr Argae. Sherman Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bargen

                                               

Ben Set

Sgript y ddrama Ben Set, drama un act a gomisiynwyd gan Gwmni Theatr Bara Caws yn trafod ymchwil y dramodydd am ddeunydd, ynghyd â gwerthfawrogiad o gyfraniad Wil Sam W.S. Jones i fyd y ddrama yng Nghymru gan Alun Ffred.

                                               

Brawd am Byth

                                               

Buchedd Garmon

Mae Buchedd Garmon yn ddrama radio gan Saunders Lewis, a ddarlledwyd am y tro cyntaf yn 1937, yn adrodd hanes ymweliad Garmon, esgob Auxerre â Phrydain yn 429. Yn ei ragymadrodd ir ddrama mae Saunders yn ei disgrifio fel arbraw mewn vers libre i ...

                                               

Buzz

Drama epig farddonol a chwareus. Mae Mair ar y ffordd nôl o Sbaen ac mae Rubyn chwilio am Ifan. Gwêl Ifan adfail y felin oi gell a storom Awst yn nhonnaur môr, ac er gwaethaf sŵn y gwenyn, maen mentroi fywyd er mwyn dianc ir haul.

                                               

Cadair Idris (comedi)

Drama gomedi Gymraeg gan Margaret Rees Williams yw Cadair Idris. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caeëdig Ddôr

Cyfieithiad o ddrama gan Jean-Paul Sartre yw Caeedig Ddôr. Cyfieithwyd gan Richard T. Jones. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1979. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Camp a Rhemp

Drama gomedi yn dilyn helyntion Keith, Carol, Gwyn, Hiwi a Liz. Mae priodas Carol a Gwyn yn dechrau edrych yn sigledig, ac mae rhwystredigaeth yn eu bwytan fyw.

                                               

Y Cinio

Comedi a leolir yng nghinio blynyddol Clwb Rygbi Cwmbrain gan Geraint Lewis yw Y Cinio. Sherman Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Claddu Ceiliog

Drama gomedi Gymraeg gan Mel Williams yw Claddu Ceiliog. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1989. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cnawd (drama)

Drama Gymraeg yw Cnawd gan Aled Jones Williams. Perfformiwyd y ddrama am y tro cyntaf yn 1997 gan Dalier Sylw. Cyfarwyddwyd gan Bethan Jones, Geinor Jones a Tim Baker a’r actorion oedd Sara Harris Davies a Gwyn Vaughan Jones.

                                               

Crash (drama)

Drama am dri chymeriad 15 mlwydd oed. Mae Els yn cael pob gofal a chariad gan ei rhieni, ond maen ysu am ryddid a bywyd mwy cynhyrfus. Mae Wes yn byw bywyd annibynnol, heb ofal na chariad oddi wrth ei rieni.

                                               

Cwpan y Byd a Dramâu Eraill

Sgript tair drama gomedi, sef Cwpan y Byd, Diwrnod y Capten ar Cybydd, yn trafod hunanoldeb ac obsesiynau dynion ym meysydd chwaraeon ac arian.

                                               

Y Cylch Sialc

Drama Gymraeg ydy Y Cylch Sialc. Cafodd Mererid Hopwood ei chomisiynnu gan Theatr Genedlaethol Cymru i gyfieithur ddrama Almaeneg Der kaukasische Kreidekreis gan Bertolt Brecht.

                                               

Cysgod y Cryman - Addasiad Llwyfan

Addasiad llwyfan gan Siôn Eirian or nofel eiconig Cysgod y Cryman gan Islwyn Ffowc Elis yw Cysgod y Cryman - Addasiad Llwyfan. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Chwe Drama Fer

Casgliad o saith o ddramâu byrion ar themâu amrywiol, yn cynnwys dramâu comedi, drama ddychan a dramâu ar bynciau difrifol, gan ddramodydd sydd wedi cyfrannun helaeth i fyd y ddrama yng Nghymru.

                                               

Dau Dad

                                               

Dechrau Maer Diwrnod

                                               

Deg Drama Wil Sam

                                               

Deryn Du

Drama gyfoes Gymraeg gan David Harrower wedii chyfieithu gan Bryn Fôn yw Deryn Du. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Deud Yda Ni

Detholiad o wyth sgets Gymraeg yw Deud Yda Ni a sgwennwyd gydar bwriad ou perfformio gan Gwmni Theatr Cymru yn Neuadd Buddug, y Bala yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru y Bala 1967. Cafodd y sgetsys eu sensro gan Albert Evans-Jones. Y tîm sgri ...

                                               

Disgwl Býs yn Stafell Mam

Casgliad o 6 drama gan Aled Jones Williams wedii olygu gan Nic Ros yw Disgwl Býs yn Stafell Mam. Gwasg y Bwthyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Diwedd Dyn Bach

Addasiad Cymraeg o Death of a Salesman gan Arthur Miller wedii chyfieithu gan Ann Owen a John Owen yw Diwedd Dyn Bach. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Diwedd y Byd

Tra roedd Iorwerth Peate wrthin cofnodi olion olaf byw a bywyd pobl Epynt cyn i ffermydd a thir yr ardal gael eu meddiannu gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yn 1940, daeth ar draws hen wraig yn eistedd ar glos un or ffermydd. Gofynnodd i Peate o le y ...

                                               

Diwedd y Byd (cyfrol)

                                               

Dosbarth (drama)

Drama gyfoes ddychanol am bedwar cymeriad gwallgof yn mynychu dosbarth ysgrifennu sgriptiau comedi, syn delio gyda materion megis gwahaniaethau dosbarth ar defnydd o rym i ddylanwadu ar fywydau pobl gyffredin.

                                               

Dramâu Gwenlyn Parry (cyfrol)

Casgliad cyflawn o ddramâu Gwenlyn Parry wediu golygu gan J. Elwyn Hughes yw Dramâu Gwenlyn Parry. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →