ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 374                                               

Awena

                                               

Bronwen

Mae Bronwen yn enw cyntaf benywaidd: Bronwen, enw menyw yn y rhamant How Green Was My Valley, gan Richard Llewellyn. Bronwen Naish Bronwen Astor Bronwen, enw cymeriad yn y gyfres gomedi Pobl y Chyff

                                               

Cadwgan

Enw personol Cymraeg gwrywaidd yw Cadwgan syn tarddu o Dde Cymru. Pobl Cadwgan ap Meurig bl. tua 1045–1073, Brenin Morgannwg a Gwent Cadwgan Delynor, 14–15g Cadwgan Ffôl, bardd 13g Cadwgan o Landyfai m. 1241, Esgob Bangor Cadwgan ap Bleddyn 1051– ...

                                               

Cynfelyn

Mae Cynfelyn, weithiau hefyd Cynfelin, yn enw personol Cymraeg. Gallai gyfeirio at un o sawl person neu beth: Cynfelyn Drwsgl Cynfelyn Drwsgyl, un o arwyr yr Hen Ogledd Cynfelyn sant, un o seintiau cynnar Cymru Cynfelyn, tad Melyn fab Cynfelyn, a ...

                                               

Dafydd

Enw personol Cymraeg syn tarddu or iaith Hebraeg yw Dafydd. Cyfieithir yr enw yma ir Gymraeg fel Dewi hefyd. Maer enw yn boblogaidd iawn fel enw cyntaf yng Nghymru, ac weithiau fel cyfenw. Fei ceir hefyd yn enwr mynydd Carnedd Dafydd yn Eryri. Ga ...

                                               

Dewi

Gallair enw personol Cymraeg Dewi gyfeirio at: Pobl Dewi Sant bl. 6g, nawddsant Cymru hefyd, fel enw barddol: Dewi Wyn o Esyllt Thomas Essile Davies 1820-1891 Dewi Haran David Evans 1812-1885 Dewi Môn David Rowlands m. 1907 Dewi Wyn o Eifion Davi ...

                                               

Edeyrn

Ysgol Uwchradd Llanedeyrn Edeyrn hag Einisien, yn y llyfrau Harri Potter Llanedeyrn, cymuned yng Nghaerdydd Edeyrn Dafod Aur, gramadegydd Cymraeg canoloesol ac "awdur" Dosparth Edeyrn Dafod Aur

                                               

Eluned

Enw personol Cymraeg ar fenyw yw Eluned. Gallai gyfeirio at: Mytholeg Eluned Ddedwydd Luned, cymeriad chwedlonol Cymreig a Cheltaidd Pobl Eluned Morgan gwleidydd 1967-, gwleidydd Llafur Eluned Morgan Y Wladfa 1870-1938, llenor Cymraeg Eluned sant ...

                                               

Geraint

Enw personol gwrywaidd Cymraeg yw Geraint. Maen gytras âr gair Groeg γερων, sef "henwr"; maen gytras felly âr gair Saesneg geriatric. Gallai gyfeirio at:

                                               

Griffith

Jasper Griffith m. 1614, casglwr llawysgrifau Robert Arthur Griffith Elphin 1860-1938, bardd Llewelyn Wyn Griffith 1890-1977, nofelydd Sidney Griffith m. 1752, un o gymrodion Howel Harris Peter Griffith 1935-, bardd Moses Griffith 1747-1819, arlu ...

                                               

Gwen

Enw merch ydy Gwen, a Gwenn ydyw yn Llydaweg. Gwen John, Gwen Stefani, Gwen Tomos Gwen Pritchard Jones Gwen Stacy band, Gwen Guthrie 1950 – 1999, cantores Gwen Ffrangcon-Davies Gwen Harwood, barddes o Awstralia Gwen Teirbron

                                               

Gwenllian

Enw personol benywaidd Cymraeg yw Gwenllian. Ceir sawl person a gydar enw: Y Dywysoges Gwenllian 1282-1337, unig ferch Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru ai wraig y Dywysoges Elinor Gwenllian ferch Gruffudd ap Cynan m. 1136, tywysoges arwrol o D ...

                                               

Gwgon

Enw personol Cymraeg canoloesol yw Gwgon. Gallai gyfeirio at un o sawl person: Gwgon ap Meurig, un o frenhinoedd Ceredigion Gwgon Gleddyfrudd, arwr cynnar o Geredigion Gwgon Brydydd, un o Feirdd y Tywysogion Gweler hefyd: Einion ap Gwgon, bardd c ...

                                               

Gwilym

Gwilym Ddu o Arfon fl. 1280 - 1320, bardd William Rees Gwilym Hiraethog 1802 - 1883, Gwynn ap Gwilym 1950-, bardd William John Roberts Gwilym Cowlyd Gwilym Tudur Tich Gwilym, neu Robert Gilliam 1951 – 2005, cerddor Dafydd ap Gwilym ci 1320 - ci 1 ...

                                               

Gwion

Enw personol Cymraeg a Llydaweg ydy Gwion syn gytras âr gair Gwyddeleg Finn / Fionn. Gwion esgob Gwion Hallam, awdur Gwion Bach, enw Taliesin fel gwas Ceridwen yn Hanes Taliesin

                                               

Gwyndaf

Gallai Gwyndaf gyfeirio at: Griffith Davies Gwyndaf 1868 - 1962, bardd ac englynwr. Richard Jones Gwyndaf Eryri 1785-1848, bardd o Arfon Gwyndaf Hen neu "Gwnda", sant Cymreig cynnar E. Gwyndaf Evans, bardd ac archdderwydd

                                               

Heledd

Enw merch ydy Heledd. Gall gyfeirio at un o nifer o bobl: Heledd tywysoges: chwaer Cynddylan, brenin rhan ddwyreiniol Teyrnas Powys yn y 7g. Heledd Cynwal: Cyflwynydd teledu Cymreig ganwyd 1975 Heledd Maldwyn Jones awdures Blas ar Fwynder Maldwyn ...

                                               

Huw

Enw personol gwrywaidd Cymraeg ydy Huw, syn tarddu maen debyg or gair Almaeneg hugi, syn golygu ysbryd neu meddwl. Hugo ywr ffurf fwyaf cyffredin mewn ieithoedd eraill, e.e. Ffrangeg.

                                               

Hywel

Enw personol gwrywaidd Cymraeg yw Hywel. Maen enw ar sawl person: Syr Hywel y Fwyall Hywel Dda, brenin Deheubarth a Gwynedd Hywel ab Owain Gwynedd, tywysog a bardd, bu farw yn 1170 Hywel Cilan, bardd 1435 - 1470 Hywel ap Rhodri Molwynog Hywel ap ...

                                               

Idwal

Idwal Foel Idwal ab Anarawd bu farw 942, Brenin Gwynedd o 916 hyd ei farwolaeth Idwal Jones 1895-1937, dramodydd, bardd a digrifwr, o Geredigion Idwal Iwrch Idwal ap Cadwaladr c.650-720, Brenin Gwynedd Idwal Jones 1887-1964, nofelydd ac awdur str ...

                                               

Iestyn

                                               

Ieuan

Enw dyn Cymraeg ydy Ieuan. Gallai gyfeirio at un o sawl person: Ieuan Wyn, awdur Ieuan Gwyllt Ieuan Trefor Ieuan Llwyd ab y Gargam, bardd Ieuan Evans Dafydd Ieuan Ieuan Fardd, bardd Ieuan Dyfi Ieuan Gwynedd Ieuan Wyn Jones, gwleidydd Deio ab Ieua ...

                                               

Iolo

Gallair enw personol Cymraeg Iolo, syn ffurf ar Iorwerth, gyfeirio at un o sawl person: Iolo Williams, naturiaethwr a darlledwr Iolo Goch, bardd or 14g Iolo Morganwg Edward Williams, llenor a ffugiwr llenyddol Iolo ap Dafydd, newyddiadurwr Iolo J ...

                                               

Llywarch

Gallair enw personol gwrywaidd Cymraeg Llywarch gyfeirio at un o sawl person: Canu Llywarch Hen, corff o gerddi a gysylltir ag ef Llywarch Hen fl. diwedd y 6g? Llywarch y Nam fl. 1150-1160, bardd Llywarch ap Hyfaidd m. 904/5, brenin Dyfed Llywarc ...

                                               

Owain

Enw person ydy Owain. Gall gyfeirio at un o nifer o bobl amlwg yn hanes Cymru: Owain Tudur tua 1400 – 2 Chwefror 1461 Owain Cyfeiliog tua 1130 – 1197 Owain 1929 - 1996, gwleidydd Owain Glyndŵr 1354 – tua 1416 Owain Lawgoch tua 1330 – Gorffennaf 1 ...

                                               

Owen

Owen Wynne Jones Owen Wilson Owen Jennings Owen Rhoscomyl Owen Thomas Owen Martell Owen Williams Owen Morgan Edwards Owen Money Owen Gruffydd Owain Owen Jones Owen Sheers

                                               

Rhodri

Enw personol grwywaidd Cymraeg ydy Rhodri. Gallai gyfeirio at un o sawl person: Hywel ap Rhodri Molwynog, brenin Gwynedd Rhodri Molwynog ap Idwal 690 - 754, brenin Gwynedd Cynan Dindaethwy ap Rhodri, mab Rhodri Molwynog Anarawd ap Rhodri bu farw ...

                                               

Rhydderch

Enw personol gwrywaidd Cymraeg yw Rhydderch. Gallai gyfeirio at: Pobl Rhydderch ab Iestyn, brenin Gwent a Morgannwg Rhydderch II, brenin Ystrad Clud Rhydderch Hael, brenin Ystrad Clud Siôn Rhydderch neu John Roderick, 1673-1735, gramadegydd Pentr ...

                                               

Siarl

Enw Almaeneg - Karl - ydywn wreiddol, sef Carolus yn Lladin. Mae wedi bod yn enw Ymerodron Glân Rhufeinig a brenhinoedd mewn sawl gwlad. Ar lafar, defnyddir y ffurf "Carlo" hefyd, gan amlaf fel enw ar gi neun fel enw o sarhad.

                                               

Siôn

Enw personol Cymraeg yw Siôn. Daw yn wreiddiol or Hebraeg יוחנן, sydd hefyd yn rhoir ffurfiau Ioan ac Ieuan, ond bod Siôn yn ôl pob tebyg wedi dod trwyr Saesneg John. Fei defnyddir hefyd weithiau fel Cymreigiad or cyfenw Jones ; er enghraifft Twm ...

                                               

Tomos

Tomos Angharad Tomos 1958 -, Tomos Prys Bardd c 1564? -. Gwen Tomos nofel yn 1894 gan Daniel Owen Tomos ap Dafydd Pennant c. 1480 - c.1515/22 abad Abaty Dinas Basing yn Sir Fflint. Tomos Glyn Cothi, neu Thomas Evans, bardd, Tomos Watkin Bragdy Cy ...

                                               

Trahaearn

Gall yr enw personol Trahaearn gyfeirio at: Trahaearn ap Caradog m. 1081, brenin teyrnas Gwynedd Trahaearn ab Ieuan ap Meurig fl. 1450-63, uchelwr o Sir Fynwy Trahaearn Brydydd Mawr c. 1300-50, bardd canoloesol

                                               

Wmffra

Enw personol Cymraeg yw Wmffra, syn cyfateb i Humphrey yn yr iaith Saesneg. Gall Wmffra gyfeirio at: Enwogion Wmffra yw enw gŵr Martha Plu Chwithig, a thad Wil Cwac – rhai o gymeriadau Llyfr Mawr y Plant. Llewelyn Morris Humphreys Murray the Hump ...

                                               

Y Jonesiaid

Casgliad o ddifyrion amrywiol gan Rocet Arwel Jones yw Y Jonesiaid. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 30 Tachwedd 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Siop y Pentan (Caerfyrddin)

Sefydlwyd Siop y Pentan Caerfyrddin gan dri partner yn 1972 yn Heol Dŵr. Roedd y diweddar Eirug Wyn yn fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin cyn iddo ef a dau arall sefydlur siop. Ar ôl rhai blynyddoedd symudodd o Gaerfyrddin i Gaernarfon a ...

                                               

Siop y Pethe

Siop lyfrau Cymraeg yn Aberystwyth yw Siop y Pethe. Maen gwerthu nwyddau Cymraeg a Chymreig gan gynnwys llyfrau, cardiau cyfarch, a CDau. Agorwyd gan Gwilym a Megan Tudur ar gornel Sgwâr Glyn Dŵr yn Aberystwyth ym mis Rhagfyr 1968. Ystyr "y Pethe ...

                                               

Abre los ojos

                                               

El laberinto del fauno

Ffilm ffantasi Sbaeneg yw El laberinto del fauno. Teitl y fersiwn ag isdeitlau Saesneg yw Pans Labyrinth. Maer stori wedi ei lleolin Sbaen yn 1944 yn dilyn y Rhyfel Cartref.

                                               

No (ffilm 2012)

Ffilm ddrama hanesyddol yw No, a gyd-gynhyrchwyd yn rhyngwladol yn 2012 a gyfarwyddwyd gan Pablo Larraín. Maen seiliedig ar y ddrama anghyhoeddedig El Plebiscito, a ysgrifennwyd gan Antonio Skármeta. Yr actor o Fecsico, Gael García Bernal, syn ch ...

                                               

Plata quemada

                                               

Separado!

Ffilm ddogfen yn dilyn Gruff Rhys ar daith ar hyd America Ladin ydy Separado! Diben y daith oedd dod o hyd iw ewythyr René Griffiths, un o ddisgynyddion perthynas i Gruff Rhys a ymfudodd o Gymru ir Wladfa o dan amgylchiadau amheus yn y 19g. Ar hy ...

                                               

Volkswagen AG

Cwmni gweithgynhyrchu ceir Almaenig ydy Volkswagen Aktiengesellschaft neu Volkswagen AG yn fyr a adnabyddwyd gynt fel VAG). Yn 2016, Volkswagen AG gynhyrchodd y nifer fwyaf o geir ledled y byd, gan oddiweddu Toyota. ef hefyd oedd 7fed cwmni mwyar ...

                                               

Škoda Auto

Gwneuthurwr ceir or Weriniaeth Tsiec ydy Škoda Auto, a adnabyddir yn gyffredin fel Škoda. Daeth Škoda yn is-gwmni or Volkswagen AG ym 1991. Cyrhaeddodd cyfanswm eu gwerthiant 684.226 o geir yn 2009.

                                               

Volkswagen Transporter

Cyfres o gerbydau gan Volkswagen AG ydyr Volkswagen Transporter. Cerbydau masnachol ysgafn oeddent yn wreiddiol, ond maent bellach yn cynnwys faniau, faniau-mini, bysiau-mini, tryciau pick-up a faniau gwersylla e.e. y Volkswagen Camper sydd wedi ...

                                               

Volkswagen Camper

Llysenw a roddir yng ngwledydd Prydain ar y Volkswagen Math 2 ywr Volkswagen Camper, syn gerbyd a gynhyrchwyd gan y cwmni ceir Volkswagen ers 1950. Yn yr Unol Daleithiau gelwir ef yn Bus, ond yr enwau swyddogol arno, syn dibynnu ar y corff yw: Tr ...

                                               

Volkswagen e-Golf

Car trydan syn seiliedig ar y Volkswagen Golf ywr Volkswagen e-Golf ac a adnabyddir hefyd fel y Golf blue-e-motion concept. Gall gyrraedd 150 km ar un llenwad oi fatri. Fei profwyd yn gyntaf yn Wolfsburg, yn 2011, wedi ir cwmni gynhyrchu 500 uned ...

                                               

Volkswagen Golf

Car bychan ir teulu yw Volkswagen Golf a gynhyrchir yn yr Almaen gan Volkswagen ers 1974. Ceir sawl brand gwahanol, er mwyn ei werthu mewn gwledydd gwahanol ee y Volkswagen Rabbit yn yr UDA a Canada a Volkswagen Caribe yn Mecsico. Gyrriant blaen ...

                                               

Antiquae Linguae Britannicae. Rudimenta

Llyfr gramadeg Cymraeg gan John Davies o Fallwyd ywr Antiquae Linguae Britannicae. Rudimenta, a gyhoeddwyd yn 1621. Lladin - iaith ysgolheictod rhyngwladol y Dadeni Dysg - yw iaith y llyfr ar wahân i eiriau ac ymadroddion Cymraeg enghreifftiol yn ...

                                               

Ar Flaen fy Nhafod

Casgliad o briod-ddulliau, geiriau ac ymadroddion amrywiol Cymraeg gan D. Geraint Lewis yw Ar Flaen fy Nhafod: Casgliad o Ymadroddion Cymraeg. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bachu Iaith

Cyfrol o brif elfennau gramadegol yr iaith gan Bethan Clement a Lowri Lloyd yw Bachu Iaith. Canolfan Peniarth a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →