ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 373                                               

Gwŷr Aeth Gatraeth (TTBB)

Can ddigyfeiliant gan Gareth Glyn gyda geiriau gan Geraint Vaughan Jones a Gareth Glyn yw Gwŷr Aeth Gatraeth. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Helar Hen Ganeuon

Cyfrol ar gerddoriaeth draddodiadol Cymru gan Meredydd Evans yw Helar Hen Ganeuon. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hen a Newydd

Casgliad o ddawnsiau Padrig Farfog yw Hen a Newydd / Something Old, Something New. Cymdeithas Dawns Werin Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hen Alawon (casgliad)

Hen alawon werin Cymru gan Phyllis Kinney a Meredydd Evans yw Hen Alawon. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hen Garolau Cymru

Casgliad o tua 60 o garolau Plygain gan Arfon Gwilym a Sioned Webb yw Hen Garolau Cymru. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Hen Garolau Plygain

24 o garolau Plygain gan Geraint Vaughan-Jones yw Hen Garolau Plygain. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hobed - Alawon y Glerorfa

Wyth o alawon y Glerorfa gan yw Hobed - Alawon y Glerorfa. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hoff Ganeuon Ewrob

Pum cân gyda geiriau Cymraeg a Saesneg gan W.S. Gwynn Williams yw Hoff Ganeuon Ewrob. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1945. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Holl Ganeuon Dafydd Iwan

Casgliad o ganeuon gan Dafydd Iwan wedii olygu gan Hefin Elis yw Holl Ganeuon Dafydd Iwan. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hufen o Gân

Casgliad o dair unawd gan Mary S. Jones, Gwennant Pyrs a Delyth Rees yw Hufen o Gân. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hwiangerdd a Breuddwydion i Elin Grace

Saith darn o gerddoriaeth gan Elin Grace a John Hywel yw Hwiangerdd a Breuddwydion i Elin Grace. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hwiangerddi Cymru (9010)

Casgliad o ddeuddeg hwiangerdd Gymraeg gan W.S. Gwynn Williams yw Hwiangerddi Cymru. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1944. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hwyl y Ddawns Werin

Casgliad o ddeugain dawns gan Eddie Jones yw Hwyl y Ddawns Werin. Cymdeithas Dawns Werin Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

I Adrodd yr Hanes

                                               

I Wefr Dadeni

Casgliad o bump cân ar thema ail-eni gan Gareth Glyn a John Stoddart yw I Wefr Dadeni. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

In Excelsis Gloria

Cyfieithiad Cymraeg a Saesneg o hen garol Ffrengig o waith Jeau de Brébeuf gan Dilys Elwyn-Edwards a Rhidian Griffiths yw In Excelsis Gloria. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Joseff ar Gôt Amryliw

Cyfiaethiad o Joseph and the technicolour dreamcoat gan Tim Rice ac Andrew Lloyd Webber yw Joseff ar Gôt Amryliw. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Lobsgows (llyfr)

Casgliad o ddwsin o alawon cerdd dant newydd mewn arddulliau traddodiadol a llai confensiynol gan gyfansoddwraig brofiadol a hyrwyddwraig y traddodiad cerdd dant.

                                               

Llangadfan Fach a Thair Dawns Arall

Casgliad o bedair dawns gan Idwal Williams yw Llangadfan Fach a Thair Dawns Arall. Cymdeithas Dawns Werin Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llanrwst a Chaneuon Eraill

Casgliad o 7 o unawdau lleisiol gyda chyfeiliant piano gan Gareth Glyn yw Llanrwst a Chaneuon Eraill. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llawen Genwch

Casgliad dwyieithog o ddarnau cerddoriaeth gan Geoffrey Hewitt yw Llawen Genwch / Come and Worship. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llewelyn Alaw

Casgliad o 32 o alawon gan Thomas David Llewelyn ac a addaswyd gan Robin Huw Bowen yw Llewelyn Alaw. Amrywil, Aberystwyth, a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol yn cael ei hystyried iw adargraffu.

                                               

Llewyrch ei Seren

Casgliad o chwe charol gan Meri Rhiannon Edwards a Siwan Haf Jones yw Llewyrch ei Seren. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llyfr Alawon Poced John Parry Dall Rhiwabon

Casgliad o saith ar hugain o alawon gan Robin Huw Bowen yw Llyfr Alawon Poced John Parry Dall Rhiwabon. Amrywiol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Llyfr Lloffion y Delyn

Casgliad o 7 darn ar gyfer y delyn gan John Metcalf ac Elinor Bennett yw Llyfr Lloffion y Delyn: Saith Darn ir Delyn. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Mab An Rhodded (SATB)

Cân Nadoligaidd i gôr SATB, digyfeiliant neu gyda chyfeiliant telyn neu biano gan Gareth Glyn a Madog ap Gwallter yw Mab an Rhodded / The Nativity. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Mabsant - Casgliad o Hoff Ganeuon Gwerin Cymru

Casgliad o 54 o ganeuon gwerin gan Rhidian Griffiths yw Mabsant - Casgliad o Hoff Ganeuon Gwerin Cymru. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Maen Rhaid i Bethau Newid

Sgor lleisiol ar gyfer côr merched gan Aled Lloyd Davies ac Eilir Owen Griffiths yw Maen Rhaid i Bethau Newid. Alto Publications a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Mân Dlysau Cymreig

Casgliad o 20 o ddawnsiau gwerin De Cymru gan W. Burton Hart wedii olygu gan Robin Huw Bowen yw Y Mân Dlysau Cymreig: Trysorfa Chwaethus o Ddawnsiau Gwerin De Cymru / The Cambrian Trifles: The South Wales Repertory of Polite Country Dances. Cymde ...

                                               

Mwy o Garolau Plygain

Casgliad o chwech ar hugain o garolau gan Geraint Vaughan-Jones yw Mwy o Garolau Plygain. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

O dan yr Ymbarel a Chaneuon Eraill

Chwech o ganeuon gan Gerallt Richards gan Gerallt Richards yw O dan yr Ymbarel a Chaneuon Eraill. Stiwdio Gerdd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1979. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

O Dro i Dro

Casgliad o bedair dawns gan Idwal Williams yw O Dro i Dro. Cymdeithas Dawns Werin Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

O Lafar i Lyfr (1995)

Cyfrol am hen lawysgrifau o gerddoriaeth Gymreig gan Phyllis Kinney yw O Lafar i Lyfr. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

O Lŷn i Ffrisco

Casgliad o ddeg o ganeuon gan T. Gwynn Jones yw O Lŷn i Ffrisco. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991 gydar disgrifiad "Casgliad o ddeg o ganeuon ysgafn, clasurol; ar gyfer unawdwyr, partïon deulais a chorau pedwar llais". Maer llyfr yn ...

                                               

Or Sioe

Casgliad o 14 o ganeuon o sioeau cerdd Cymraeg amrywiol gan saith o gyfansoddwyr a naw o awduron, iw perfformio gan unawdwyr, partïon neu gorau, yn cynnwys nodiadau cefndir am y caneuon.

                                               

Perlau yn y Glaw

Casglaiad o ddawnsfeydd gan Mared Emlyn yw Perlau yn y Glaw. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Pop Cymraeg

Roedd cerddoriaeth bop Cymraeg yn gymharol hwyr yn datblygu. Roedd yna ddiwylliant pop yn y dinasoedd ond roedd yn araf yn cyrraedd yr ardaloedd gwledig Cymraeg. Ceir nifer o resymau am hyn: gan fod Cymrun wlad fynyddig, roedd derbyniad radio yn ...

                                               

Pum Cân Fyfyriol

Casgliad o ganeuon Cymraeg gan Dilys Elwyn-Edwards yw Pum Cân Fyfyriol. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Pum Deuawd Cysegredig

Casgliad o ganeuon Cymraeg gan R. Maldwyn Price yw Pum Deuawd Cysegredig. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1945. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Pum Diwrnod o Ryddid

Sioe gerdd gan Linda Gittins, Penri Roberts, Derec Williams, Gwenan Gibbard a Dafydd Iwan yw Pum Diwrnod o Ryddid / Five Days of Freedom. Cwmni Recordiau Sain a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Pws! (Cyfrol)

                                               

Pwt ar y Bys (casgliad)

Casgliad o alawon Cymreig gan amryw o awduron yw Pwt ar y Bys. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Recordiaur Dryw

Cwmni recordiau Cymreig oedd Recordiaur Dryw ac o dan yr enw Saesneg, Wren Records. Sefydlwyd y cwmni recordiau yma fel estyniad o gwmni cyhoeddi Llyfrau’r Dryw, Llandybie, gyda Dennis Charles Rees wrth lyw y cwmni recordiau. Roedd Dennis Rees yn ...

                                               

Rhos Helyg ac Alawon Eraill

Casgliad o alawon Cymreig gan Gilmor Griffith yw Rhos Helyg ac Alawon Eraill. Cymdeithas Cerdd Dant Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1972. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Rhosynnau Nadolig

Casgliad o chwe charol gan Gwenan Gibbard yw Rhosynnau Nadolig. Cwmni Recordiau Sain a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhyfeddod Bethlehem

Cantawd yn adrodd hanes genir Iesu gan John Hywel yw Rhyfeddod Bethlehem. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Seinio Clod

                                               

Seiri Telyn Cymru

Cyfrol am hanes y delyn gan Mair Roberts a John Owen Huws yw Seiri Telyn Cymru. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Y Selar

Mae Y Selar yn gylchgrawn cerddoriaeth gyfoes Gymraeg a gyhoeddir bedair gwaith y flwyddyn. Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf yn Nhachwedd 2004. Fei ariennir gan grant cylchgronau Cymraeg Cyngor Llyfrau Cymru, a thrwy werthiant hysbysebion. Mae 4000 o g ...

                                               

Sgrech

Am y gwaith celf gan Edvard Munch, gweler Y Sgrech. Roedd Sgrech yn gylchgrawn cerddoriaeth boblogaidd, a gyhoeddwyd o 1978-85 yn Ninorwig, Gwynedd. Glyn Tomos oedd prif olygydd y cylchgrawn drwy gydol y cyfnod hwn. Yn ystod ei fodolaeth, roedd S ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →