ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 372                                               

100 o Ganeuon Gwerin

Casgliad o ganeuon gwerin gan Meinir Wyn Edwards yw 100 o Ganeuon Gwerin. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 29 Tachwedd 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

100 o Ganeuon Pop

Casgliad o ganeuon pop. gan Meinir Wyn Edwards yw 100 o Ganeuon Pop. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 25 Tachwedd 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Abri

Cyfres o gigiau dwyieithog yng Nghaerdydd oedd Abri. Cawsant eu trefnu gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ar nos Iau olaf bob mis yng nghlwb nos y Toucan ar Heol Eglwys Fair, yng Nghaerdydd. Agorodd y drysau am y tro cyntaf ar y 25ain o Awst 2003, g ...

                                               

Adlewych

Cylch o chwech o ganeuon gan Meirion Williams yw Adlewych. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Ionawr 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yr Alarch a Chaneuon Eraill

Chwech o unawdau amrywiol telynegol eu harddull gan Eric Jones yw Yr Alarch a Chaneuon Eraill. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Alaw Tawe

Casgliad o unarddeg o geinciau cerdd dant gan yw Alaw Tawe. Cymdeithas Cerdd Dant Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 27 Ebrill 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Alawon Dwynant

Casgliad o 16 o alawon cerdd dant gan J. Eirian Jones yw Alawon Dwynant. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Gorffennaf 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Alawon Gwerin Iolo Morganwg

Casgliad o 88 o alawon Iolo Morganwg gan Leila Salisbury yw Alawon Gwerin Iolo Morganwg. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 13 Awst 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ann! (sioe gerdd)

Sioe Gerdd Gymraeg yw Ann!. Ysgrifennwyd gan Gwmni Theatr Maldwyn, sef Linda Gittins, Penri Roberts a Derec Williams ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn ar Gororau 2003 am hanes yr emynyddes ifanc o Ddolwar Fach, Ann Griffiths. Perffor ...

                                               

Ar Noson Oer Nadolig

Casgliad o garolau wedii olygu gan Meinir Wyn Edwards yw Ar Noson Oer Nadolig. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 25 Tachwedd 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ar y Ffin

Cyfrol o drefniannau o alawon traddodiadol a gwreiddiol gan Delyth Jenkins yw Ar y Ffin. Cwmni Recordiau Sain a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 22 Tachwedd 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Arglwyddes Llanofer - Gwenynen Gwent

Hanes Augusta Hall gan Rachel Ley yw Arglwyddes Llanofer: Gwenynen Gwent. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Awst 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Asbri

Asbri oedd y cylchgrawn pop cyntaf yn y Gymraeg. Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf gan Gyhoeddiadau Myrddin yng Nghaerfyrddin yn 1969, dan olygyddiaeth Eilyr Davies, Huw Evans a chriw o unigolion yn ardal Caerfyrddin. Daeth y cylchgrawn i ben yn 1978. C ...

                                               

Ble Wyt Ti Rhwng?

Hanes canu pop Cymraeg o ddechraur 1980au gan Hefin Wyn yw Ble Wyt Ti Rhwng?. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Derek Boote

Roedd Derek Jon Boote yn ganwr ac actor Cymraeg. Daeth Boote o bentref y Star, ger Gaerwen ar Ynys Môn. Addysgwyd ef yn Ysgol Uwchradd Llangefni ac yng Choleg Cerdd a Drama, Caerdydd.

                                               

Robin Huw Bowen

Cerddor sy’n arbenigo mewn canu’r delyn deires yw Robin Huw Bowen. Ganed ef yn Lerpwl i deulu o Ynys Môn. Dysgodd ganu’r Delyn Geltaidd yn yr ysgol dan ddylanwad Alan Stivell. Dechreuodd gymeryd diddordeb yn y Delyn deires trwy ddylanwad Dafydd a ...

                                               

Brenhines Powys - Dora Herbert Jones a Byd yr Alaw Werin

Bywgraffiad Dora Herbert Jones gan Gwenan Mair Gibbard yw Brenhines Powys: Dora Herbert Jones a Byd yr Alaw Werin. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Gorffennaf 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bro Mebyd - Alawon Telyn

Casgliad o wyth o alawon Telyn gan Mona Meirion a Nan Jones yw Bro Mebyd - Alawon Telyn. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1981. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Brodyr iw Gilydd (SATB)

Cân i gôr SATB gan Eleri Cwyfan a Gareth Glyn yw Brodyr iw Gilydd. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bytholwyrdd (casgliad)

Casgliad o 16 o ganeuon pop gan Robat Arwyn yw Bytholwyrdd. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cân Di Bennill

Casgliad o 150 o alawon gwerin gan D. Geraint Lewis a Delyth Hopkins Evans yw Cân Di Bennill. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cân Llawenydd

Pymtheg o ganeuon ysgafn mewn arddulliau gwahanol i bob oed gan y cyfansoddwr o Fôn, ar eiriau gan Eleri Cwyfan, Aled Lloyd Davies, Mei Jones, Wil Morgan a Cefin Roberts.

                                               

Cân Mair

                                               

Y Gân Ola

Cerddoriaeth a geiriau cân olaf y diddanydd Ryan Davies gan Ryan Davies, Bethan Davies ac Arwyn Davies yw Y Gân Ola. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cân y Cloc a Chaneuon Eraill

Casgliad o ganeuod gan Gerallt Richards yw Cân y Cloc a Chaneuon Eraill. Stiwdio Gerdd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cân y Werin

Casgliad o 24 o alawon gwerin gan D.E. Parry Williams a Gwyn Thomas yw Cân y Werin. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon a Deuawdau Enwog

Casgliad o dair unawd a dwy ddeuawd gan W.S. Gwynn Williams a T. Gwynn Jones yw Caneuon a Deuawdau Enwog. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1944. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Cymru

Casgliad o 51 o alawon Cymru gan Margery Hargest Jones yw Caneuon Cymru. Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Dwys a Digri

Casgliad o drefniannau corawl SATB gan Brian Hughes yw Caneuon Dwys a Digri / Songs of Mirth and Sadness. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Ems

Casgliad o 25 o ganeuon cyfoes gan y cyfansoddwr caneuon ysgafn Emyr Huws Jones yn cynnwys cyfeiliant gitâr ynghyd â nodiadau cefndirol y cyfansoddwr am amgylchiadau cyfansoddir caneuon. 19 ffotograff du-a-gwyn.

                                               

Caneuon Enwog Cymru

Casgliad o ganeuon Cymru gan John Hywel yw Caneuon Enwog Cymru. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Heddwch

Casgliad o ddeugain o ganeuon heddwch gan Lleucu Roberts yw Caneuon Heddwch. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Ionawr - i Lais Uchel

Casgliad o dair cân newydd ar gyfer llais uchel gan Gareth Glyn yw Caneuon Ionawr - i Lais Uchel. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Islwyn Ffowc Elis

Casgliad o ganeuon gan Islwyn Ffowc Elis yw Caneuon Islwyn Ffowc Elis. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1988. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon John ac Alun

Casgliad o 30 o ganeuon John ac Alun gan John T. Jones yw Caneuon John ac Alun. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Llafar Gwlad ac Iolo ai Fath (1993)

Cyfrol am gyfraniad Iolo Morganwg fel casglwr caneuon llafar gwlad gan Daniel Huws yw Caneuon Llafar Gwlad ac Iolo ai Fath. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Mathafarn

Casgliad amrywiol o ganeuon gan Dewi Jones ac E. Olwen Jones yw Caneuon Mathafarn. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2009. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Ryan

Un ar ddeg o ganeuon Ryan gan Ryan Davies ac Eleri Huws yw Caneuon Ryan. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Tecwyn Ifan

                                               

Caneuon Traddodiadol y Cymry

Casgliad o ganeuon gwerin Cymraeg gan Arfon Gwilym yw Caneuon Traddodiadol y Cymry. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon Tymor

Casgliad o bedair can allan or gyfres gorawl All seasons shall be sweet gan Grace Williams yw Caneuon Tymor. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon y Cenhedloedd

Pump o ganeuon o wahanol wledydd yn Ewrop gyda geiriau Cymraeg gan W.S. Gwynn Williams yw Caneuon y Cenhedloedd. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1951. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon y Tri Aderyn

Casgliad o ganeuon i soprano neu denor gan Dilys Elwyn-Edwards a R. Williams ParryGwyn Thomas yw Caneuon y Tri Aderyn. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon y Tymhorau

Casgliad o ganeuon tymhorol gan Dilys Elwyn-Edwards yw Caneuon y Tymhorau. Curiad a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Caneuon yr Hen Feistri

Saith cân gyda geiriau Cymraeg a Saesneg i leisiau plant neu ferched gan W.S. Gwynn Williams a T. Gwynn Jones yw Caneuon yr Hen Feistri. Cwmni Cyhoeddi Gwynn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1943. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Canu at Iws (1992)

Cyfrol am swyddogaeth canu gwerin Cymraeg gan D. Roy Saer yw Canu at Iws. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Canu Cynnar

                                               

Canu Ffolant (1996)

Cyfrol yn trafod canu ffolant Cymru gan Rhiannon Ifans yw Canu Ffolant. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Canu Jim Cro (1990)

Cyfrol am ddylanwad caneuon Americanaidd ar ganu gwerin Cymru gan Meredydd Evans yw Canu Jim Cro. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Canur Cymry 1

Casgliad o ganeuon gwerin Cymru gan Phyllis Kinney a Meredydd Evans yw Canur Cymry 1. Cymdeithas Alawon Gwerin a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1984. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →