ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 370                                               

Robert Browning

Bardd a dramodydd Seisnig oedd Robert Browning. Fei ganwyd yn Camberwell, yn fab i Sarah Anna née Wiedemann a Robert Browning. Priododd y bardd Elizabeth Barrett ar 12 Medi 1846.

                                               

Charles Causley

Roedd Charles Stanley Causley yn ysgolfeistr, awdur, a bardd Cernewig a ysgrifennai yn y Saesneg. Nodir ei waith am ei symlrwydd ai uniongyrchedd ac am ei berthynas â llên gwerin, yn enwedig felly ei weithiau sy’n ymwneud âi Gernyw frodorol.

                                               

John Cleland

Nofelydd o Sais oedd John Cleland, a aned yn Llundain. Ei waith mwyaf adnabyddus o lawer ywr nofel erotig Fanny Hill: or, the Memoirs of a Woman of Pleasure.

                                               

Gladys Mary Coles

                                               

James Elroy Flecker

The Scholars Italian Book 1911 The Grecians 1910 Some Letters from Abroad of James Elroy Flecker 1930 The Letters of J.E. Flecker to Frank Savery 1926 Collected Prose 1920

                                               

Raymond Garlick

Fei ganwyd yn Harlesden, Llundain, yn fab i glerc yn y Banc Cenedlaethol a fei magwyd ar stad newydd yn North Harrow. Yn bedwar oed cafodd afiechyd anesboniadwy ar ôl cael crafiad gan gath fach. Ni chafodd yr afiechyd ei ganfod yn bendant ond efa ...

                                               

Thomas Gray

Bardd Saesneg oedd Thomas Gray. Fei ganwyd yn Llundain. Roedd yn gyfaill i Horace Walpole. Cyfieithwyd ac addaswyd ei waith mwyaf adnabyddus, Elegy Written in a Country Churchyard, ir Gymraeg sawl gwaith yn y 18fed ar 19g. Dyma gyfieithiad John M ...

                                               

John Hegley

Dog 2000 Five Sugars, Please 1993 Uncut Confetti 2006 These Were Your Fathers 1994 The Brother-in-Law and Other Animals 1986 Love Cuts 1995 The Adventures of Monsieur Robinet 2009 Beyond our Kennel 1998 The Sound of Paint Drying 2003 My Dog is a ...

                                               

Richard Hughes (nofelydd)

Roedd Richard Hughes yn nofelydd a bardd yn yr iaith Saesneg ac yn gymydog i Dylan Thomas ym mhentref Talacharn. Ysgrifennodd hefyd nifer o storiau byrion a dramâu. Ganwyd yn Walton-on-Thames, Surrey. Gwas sifil oedd ei dad Arthur a ganed ei fam ...

                                               

George Meredith

Bardd a nofelydd o Sais oedd George Meredith, a aned yn Portsmouth, Hampshire. Bu farw Meredith yn ei gartref yn Surrey.

                                               

Michael Morpurgo

Out of the Ashes 2001; cyfieithiad Cymraeg: Or Lludw 2002 Waiting for Anya 1990 War Horse 1982; cyfieithiad Cymraeg: Ceffyl Rhyfel 2010 Private Peaceful 2003; cyfieithiad Cymraeg: Caeau Fflandrys 2009 Shadow 2010 The Last Wolf 2002 Mr Nobodys Eye ...

                                               

William Morris (1834–1896)

Pensaer, dylunydd, arlunydd, bardd a sosialydd Seisnig oedd William Morris. Ganed ef yn Walthamstow, yn fab i William Morris ai wraig Emma Morris. Aeth i Brifysgol Rhydychen ac yn 1856, daeth yn brentis ir pensaer Neo-Gothig G. E. Street. Cynllun ...

                                               

Henry Newbolt

                                               

Wilfred Owen

Cafodd ei eni ym Mhlas Wilmot, Weston Lane, ger Croesoswallt, Swydd Amwythig, yn fab hynaf i Thomas a Harriet Susan née Shaw a chawsant dri pllentyn arall: Harold, Colin, a Mary Millard Owen. Roedd ei ewythr Edward Shaw Owen wedi chwarae pêl-droe ...

                                               

Thomas Percy

Am bobl eraill or un enw, gweler Thomas Percy gwahaniaethu. Clerigwr Anglicanaidd, awdur a hynafiaethydd oedd Thomas Percy, Esgob Dromore. Roedd yn frodor o Bridgnorth, Swydd Amwythig. Cyn cael ei benodi yn esgob bun gaplan i Siôr III. Cofir Perc ...

                                               

Edgar Allan Poe

Roedd Edgar Allan Poe yn llenor o Americanwr a aned yn Boston, Massachusetts, yn Unol Daleithiau America. Maen enwog fel awdur y gyfrol ddylanwadol Tales of Mystery and Imagination.

                                               

Sheenagh Pugh

The Movement of Bodies 2005 Stonelight 2000 The Beautiful Lie 2002 Folk Music 1999 Kirsties Witnesses 1998 The Democratic Genre 2005 Selected Poems 1990 Ids Hospit 1997

                                               

Isaac Rosenberg

                                               

Ernest Rhys

Bardd, nofelydd a golygydd o dras Cymreig, a aned yn Islington, oedd Ernest Rhys. Roedd yn un o sylfaenwyr The Rhymers Club, gyda W. B. Yeats a T. W. Rolleston. Roedd hefyd yn gyfaill ir bardd Ezra Pound. Fei cofir yn bennaf am ei waith fel golyg ...

                                               

Siegfried Sassoon

Bardd a nofelydd Saesneg oedd Siegfried Loraine Sassoon, CBE. Cafodd ei eni ym Matfield, Caint, yn fab ir cerddor Alfred Ezra Sassoon ar cerflunydd Theresa nee Thornycroft. Ymladdodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn rhengoedd y Ffiwsilwyr Cymreig Brenhi ...

                                               

Vernon Scannell

An Argument of Kings 1987 The Tiger and the Rose 1971

                                               

Alan Sillitoe

Ysgrifennwr Seisnig ac un o Ddynion Ifanc Dig y 1950au oedd Alan Sillitoe Nid oedd Sillitoe yn hoff or enw, yn debyg iawn ir nifer o ysgrifennwyr eraill y cyfeiriwyd atynt yn yr un modd. Priododd y bardd Americanaidd, Ruth Fainlight.

                                               

Mercer Simpson

                                               

Charles Sorley

Bardd Albanaidd a gofir am ei gerddi am ei brofiadau yn y Rhyfel Byd Cyntaf oedd Charles Hamilton Sorley. Cafodd ei eni yn Aberdeen, yr Alban, yn fab ir athronydd William Ritchie Sorley.

                                               

Stephen Spender

Bardd o Sais oedd Syr Stephen Harold Spender. Fei ganwyd yn Llundain. Cafodd ei addysg yn yr Ysgol Gresham. Priododd Agnes Maria "Inez" Pearn yn 1936 ysgarodd 1939. Priododd y pianydd Natasha Litvin yn 1941.

                                               

Jon Stallworthy

Bardd ac ysgolhaig o Sais oedd Jon Stallworthy. Fei ganwyd yn Llundain, yn fab ir meddyg Syr John Stallworthy, o Seland Newydd, ai wraig Margaret. Cafodd ei addysg yn yr Ysgol y Ddraig, Rhydychen Ysgol Rugby ac yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen.

                                               

Aeronwy Thomas

Ail blentyn ac unig ferch Dylan Thomas ai wraig Caitlin MacNamara oedd Aeronwy Bryn Thomas-Ellis. Sefydlwyd y mudiad celf a llenyddiaeth rhyngwladol IMMAGINE&POESIA dan ei nawdd yn 2007.

                                               

Edward Thomas

Bardd, traethodydd a nofelydd o Sais o dras Gymreig oedd Philip Edward Thomas. Fei ganwyd yn Lambeth, Llundain, aelod teulu Cymreig. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Lincoln, Rhydychen. Caiff ei adnabod yn bennaf fel bardd rhyfel, er mai prin yw ei g ...

                                               

Helen Waddell

Bardd ac awdures o Ogledd Iwerddon oedd Helen Jane Waddell, syn adnabyddus hefyd am ei gyfieithiadau or Lladin ganoloesol ai hastudiaethau or Goliardi. Cafodd ei geni yn Tokyo, Japan.

                                               

John Powell Ward

Bardd a llenor Cymreig ydy John Powell Ward. Ef oedd golygydd Poetry Wales rhwng 1975 ac 1980. Enillodd ei gerdd The Clearing wobr Cyngor Celfyddydau Cymru ym 1984. Ganwyd yn Suffolk a mynychodd brifysgolion Toronto, Caergrawnt a Phrifysgol Cymru ...

                                               

Harri Webb

Bardd Eingl-Gymreig, gweriniaethwr, a chenedlaetholwr oedd Harri Webb. Ganwyd Harri ar y 7fed o Fedi 1920 yn Abertawe, yn 45 Heol Ty Coch ar gyrion y dref. Yn 1938 enillodd ysgoloriaeth yr awdurdod addysg lleol, ac aeth i brifysgol Rhydychen i as ...

                                               

William Carlos Williams

Bardd o Americanwr oedd William Carlos Williams a gysylltir yn agos gydar mudiadau celf: moderniaeth a delweddiaeth. Roedd ei gariad at luniau celf hefyd yn un angerddol, a gwelir hyn yn ei gerddi. Cafodd ei addysg ym Mhrifysgol Pennsylvania. Ped ...

                                               

Dorothy Wordsworth

                                               

Benjamin Zephaniah

Ganed a magwyd Zephaniah yn Handsworth ardal o fewn dinas Birmingham, man y cyfeiriodd ato fel "Jamaican capital of Europe", yn fab i bostmon o Barbados a nyrs. Fel person â dyslecsia, fe fynychodd ysgol arbennig, ond gadawodd yr ysgol yn 13 oed ...

                                               

Kālidāsa

Bardd a dramodydd yn yr iaith Sansgrit oedd Kālidāsa. Ystyrir mai ef yw ffigwr pwysicaf mewn llenyddiaeth Sansgrir glasurol. Nid oes sicrwydd pryd nag ymhle roedd yn byw; credir ei fod yn byw yng ngyfnod Gupta, efallai rywbryd yn y 4edd neur 5g O ...

                                               

Rubén Darío

Bardd o Nicaragwa yn ysgrifennu yn Sbaeneg oedd Félix Rubén García Sarmiento, yn ysgrifennu dan y ffugenw Rubén Darío. Adnabyddir ef fel "Tad Moderniaeth". Ganed Darío yn Metapa, Nicaragwa, tref syn awr wedi ei hail-enwi yn Ciudad Darío ar ei ôl. ...

                                               

Francisco de Quevedo

Boneddigwr, gwleidydd a bardd o Sbaen oedd Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas. Roedd ymysg beirdd mwyaf blaengar llenyddiaeth Sbaeneg yr "Oes Aur". Defnyddiwyd y cyfieithiadau Saesneg oi waith dychanol Sueños y discursos neu Los Sue ...

                                               

Du Fu

Roedd Du Fu yn fardd Tsieinaidd blaenllaw yn y Brenhinlin Tang. Ynghyd â Li Bai, fei ystyrir yn aml fel y bardd gorau ymysg beirdd Tsieina. Ei brif uchelgais oedd i wasanaethu ei wlad fel gwas sifil llwyddiannus, ond ni fedrodd wneud hynny. Dinis ...

                                               

Wang Wei

Erthygl am y bardd enwog yw hon. Gweler hefyd Wang Wei gwahaniaethu. Bardd, arlunydd, cerddor a gwladweinydd o Tsieina yng nghyfnod Brenhinllin y Tang a elwir weithiau "y Bwdha-Fardd" oedd Wang Wei.

                                               

Nâzım Hikmet

Fei ganwyd yn Selânik yn Ymerodraeth yr Otomaniaid Thessaloniki, Gwlad Groeg erbyn hyn. Daeth yn aelod or blaid gomiwnyddol TKP, a chafodd ei alltudio ai garcharu sawl gwaith achos oi egwyddorion gwleidyddol. Wedi gyfnod o fyw yn Moskva, fe ddych ...

                                               

Angel a Thinsel

Blodeugerdd o gerddi Nadoligaidd gan Elwyn Edwards yw Angel a Thinsel. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Blodeugerdd Barddas o Ganu Newydd

Casgliad o gerddi wedii golygu gan Frank Olding yw Blodeugerdd Barddas o Ganu Newydd. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Blodeu-gerdd Cymry

Blodeugerdd Gymraeg a gyhoeddwyd gan Dafydd Jones o Drefriw yn 1759 gydag ail-argraffiad yn 1779 yw Blodeu-gerdd Cymry. Cafodd y ddau argraffiad ei hargraffu yn Amwythig gan Stafford Prys. Blodeugerdd boblogaidd ar gyfer y werin bobl oedd y gyfro ...

                                               

Blodeugerdd o Farddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif

Blodeugerdd o Farddoniaeth Gymraeg yr 20g ywr flodeugerdd fwyaf cynhwysfawr o waith beirdd Cymraeg yr 20g sydd ar glawr. Cafodd ei chyhoeddi gan Wasg Gomer ar y cŷd â Chyhoeddiadau Barddas yn 1987, wedii golygu gan y beirdd Gwynn ap Gwilym ac Ala ...

                                               

Blodeugerdd Rhydychen o Farddoniaeth Gymraeg

Blodeugerdd Gymraeg a olygwyd gan Syr Thomas Parry yw Blodeugerdd Rhydychen o Farddoniaeth Gymraeg. Fei cyhoeddwyd am y tro cyntaf yn 1962 ac mae mewn print byth ers hynny. Dymar detholiad mwyaf cynhwysfawr o farddoniaeth Gymraeg i weld golau dyd ...

                                               

Blodeugerdd y Glannau

Cyfrol o gerddi wedii golygu gan Einion Evans yw Blodeugerdd y Glannau. Cyhoeddiadau Barddas a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1989. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Caniadau Cymru

Blodeugerdd Gymraeg o gerddi rhydd a gyhoeddwyd ar ddiwedd y 19g yw Caniadau Cymru. Fei golygwyd gan William Lewis Jones. Cyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf yn ddwy gyfrol yn 1897 a chafwyd adargraffiad mewn un gyfrol yn 1907 gan y cyhoeddwyr Jarvis ...

                                               

Fesul Tamaid

Casgliad amrywiol o ddywediadau gan Dewi Jones yw Fesul Tamaid. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Gorffennaf 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Flores Poetarum Britannicorum

Blodeugerdd gynnar o farddoniaeth Gymraeg ywr Flores Poetarum Britannicorum. Fei cyhoeddwyd yn 1710 gan Dafydd Lewys o Lanllawddog. Cafodd ei argraffu yn Amwythig. Teitl llawn y gyfrol yw: Flores Poetarum Brittanicorum Sef Blodeuog waith y Prydyd ...

                                               

Geiriau Doeth

Detholiad o ddyfyniadau amrywiol yn ymwneud â geiriau doeth, golygwyd gan Tegwyn Jones, yw Geiriau Doeth. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn Hydref 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →