ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369                                               

T. Marchant Williams

Golygydd ac awdur oedd Thomas Marchant Williams, a oedd yn adnabyddus wrth yr enw T. Marchant Williams. Roedd yn Rhyddfrydwr a chwaraeodd ran amlwg ym mywyd diwylliannol a gwleidyddol Cymru yn chwarter olaf y 19g a dechraur 20fed. Oherwydd ei ffr ...

                                               

Taliesin Williams

Bardd a golygydd Cymreig oedd Taliesin Williams neu Taliesin ab Iolo. Roedd yn fab i Iolo Morganwg, y llenor ar hynafiaethydd. Cafodd ei enwi ar ôl y bardd cynnar, Taliesin.

                                               

Thomas Williams (Brynfab)

Ffermwr, bardd a nofelydd Cymreig oedd Thomas Williams neu Brynfab. Cafodd ei eni ai fagu yng Nghwmamam, Sir Gaerfyrddin. Daeth yn aelod blaenllaw o gylch llenyddol a cherddorol Clic y Bont. am flynyddoedd bun olygydd Tarian y Gweithiwr. Cyhoeddo ...

                                               

Thomas Williams (Eos Gwynfa)

Bardd Cymraeg oedd Thomas Williams, a adnabyddir wrth ei enw barddol Eos Gwynfa. Roedd yn frodor o ardal Maldwyn, Powys ac yn enedigol o blwyf Llanfyllin neu Llanfihangel-yng-Ngwynfa efallai, lle yi ganed tuar flwyddyn 1769. Enillai ei damaid fel ...

                                               

Thomas Williams (Gwilym Morganwg)

Ganed Gwilym Morganwg ym mhlwyf Llanddeti, Brycheiniog ond yn gynnar yn ei oes symudodd i Forgannwg i geisio gwaith. Bun byw ym mhentref Cefncoedycymer am gyfnod cyn symud i fyw yn nhref Pont-y-pŵl, Gwent. Yno dechreuodd gadw tafarn a llenydda ga ...

                                               

Waldo Williams

Roedd Waldo Williams yn heddychwr, yn grynwr, yn genedlaetholwr, yn sosialydd ac yn un o feirdd Cymraeg mwyar 20g. Un oi gerddi enwocaf yw "Mewn Dau Gae".

                                               

William Williams (Gwilym ab Ioan)

Ganwyd Gwilym ab Ioan yn y Tyddyn Du, Llanycil, Sir Feirionnydd yn blentyn i John Williams gweithiwr amaethyddol a bardd gwlad. Fei haddysgwyd mewn ysgol elfennol a gynhaliwyd gan Y Parch Richard Jones, Y Parc yng Nghapel y Methodistiaid Calfinai ...

                                               

William Williams (Gwilym Cyfeiliog)

Bardd ac emynydd Cymraeg oedd William Williams, neu Gwilym Cyfeiliog. Roedd yn frodor o ardal Cyfeiliog ym Maldwyn, Powys. Ganed Gwilym Cyfeiliog ym mhlwyf Llanbryn-mair yn 1801. Agorodd siop yn y pentref lle gwerthai wlân lleol. Fel bardd, cyfan ...

                                               

William Morgan Williams

Roedd Dr William Morgan Williams a adweinid wrth yr enw barddol Fferyllfardd yn feddyg ac yn fardd lled enwog yn ei ddydd.

                                               

William Nantlais Williams

Gweinidog, bardd, emynydd a golygydd Cymreig oedd William Nantlais Williams, a oedd yn ysgrifennu dan yr enw Nantlais. Roedd yn arweinydd blaenllaw yn Niwygiad 1904–1905. Ganed ef yn Gwyddgrug, gerllaw Pencader, Sir Gaerfyrddin. Gadawodd yr ysgol ...

                                               

Watcyn Wyn

Pregethwr, bardd, nofelydd, emynydd ac ysgolfeistr enwog iawn yn ei ddydd oedd Watcyn Wyn, enw llawn Watkin Hezekiah Williams, a aned ger Brynaman yn Sir Gaerfyrddin.

                                               

Ellis Wynne

Llenor crefyddol a chyfieithydd oedd Ellis Wynne. Maen adnabyddus fel awdur Gweledigaethau y Bardd Cwsc, a ystyrir yn un o glasuron rhyddiaith Gymraeg.

                                               

Guido Cavalcanti

Cavalcanti, Guido", in Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto dellEnciclopedia Italiana, 1970. Il testo delle Rime di Guido Cavalcanti CAVALCANTI, Guido", in Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 22, Roma, Istituto dellEnciclopedia Italiana ...

                                               

Jacopone da Todi

Brawd Ffransisgaidd o ardal Umbria yn yr Eidal yn y 13g oedd Jacopone da Todi. Fei cofir fel ysgolhaig a bardd a gyfansoddodd sawl laud yn Eidaleg; maen debygol mai ef a gyfansoddodd y delyneg Ladin adnabyddus Stabat Mater hefyd. Roedd yn ddramod ...

                                               

Elias Lönnrot

Ieithydd, bardd a chasglwyr llên gwerin or Ffindir oedd Elias Lönnrot, a aned yn Sammatti yn ardal Nyland. O ran ei alwedigaeth roedd Lönnrot yn feddyg cefn-gwlad am ugain mlynedd yn Kajana a dreuliai ei amser yn cofnodi cerddi a baledi traddodia ...

                                               

Adam de la Halle

                                               

Arthur Adamov

Ganwyd Adamov i deulu cyfoethog o Armenia yn Kislovodsk. Pan oedd yn bedair oed, symudodd gydai deulu ir Almaen. Ar ôl cwblhau ei addysg ym Mharis, ymgartrefodd yno ym 1924 a daeth yn rhan o grwpiau swrealaeth, gan olygu eu cylchgrawn Discontinui ...

                                               

Antonin Artaud

Dramodydd, actor, cyfarwyddwr theatr a bardd Ffrengig oedd Antoine Marie Joseph Artaud neu Antonin Artaud. Maen cael ei gydnabod heddiw fel ffigwr amlwg ym myd theatr yr abswrd.

                                               

Paul Claudel

Bardd ac awdur Ffrengig oedd Paul Claudel. Mae ei ddramau yn cynnwys Tête dor, LOtage, Le Pain dur, Le Père humilié a Le Soulier de satin.

                                               

Jean Cocteau

Llenor avante-garde, cyfarwyddwr ffilm arbrofol ac arlunydd o Ffrainc oedd Jean Maurice Eugène Clément Cocteau. Ysgrifenodd nifer o gerddi, dramâu a nofelau, cyfansoddodd libretti opera, a chynhyrchodd gyfres o ffilmiau byr a gafodd ddylanwad maw ...

                                               

Chrétien de Troyes

Ychydig a wyddys am ei fywyd. Credir iddo gael ei eni yn Troyes o deulu dosbarth canol ac iddo gael addysg dda; gwyddir ei fod yn medru Hen Roeg. Maen debyg iddo fod yn llys Marie de Champagne a Philippe dAlsace, comte de Flandres. I Philippe y c ...

                                               

Christine de Pisan

Awdures Ffrengig, yn enedigol or Eidal, oedd Christine de Pisan neu Christine de Pizan. Ystyrir hi fel awdures gyntaf Ffrainc, ac efallai y wraig gyntaf yn Ewrop i fod yn awdur proffesiynol. Cyfansoddodd draethodau gwleidyddol a chasgliadau o far ...

                                               

Alphonse Daudet

Le petit chose 1868 Numa Roumestan 1881 Sapho 1884 Jack 1876 Les Rois en exil 1879 Fromont jeune et Risler aîné 1874 Le Nabab 1877 Tartarin de Tarascon 1872 LImmortel 1888

                                               

Sophie El Goulli

Awdures yn yr iaith Ffrangeg o Diwnisia oedd Sophie El Goulli. Cafodd ei geni yn Sousse. Astudiodd ym Mharis a dychwelodd i Diwnisia yn 1956, pan enillodd y wlad ei hannibyniaeth, i ddysgu fel Athrawes Ffrangeg ym Mhrifysgol Tiwnis. Ysgrifennodd ...

                                               

Louise Labé

Bardd o Lyon yn yr oesoedd canol oedd Louise Labé. Un oi llysenwau oedd La Belle Cordière oherwydd bod ei theulu yn gwneuthurwyr rhaffau. Dim ond 662 llinell oi gwaith syn goroesi, gan sef Un Débat de Folie et dAmour a ysbrydolodd un o chwedlau J ...

                                               

Julien Leclercq

Bardd, awdur a beirniad celf o Ffrainc oedd Joseph Louis Julien Leclercq. Helpodd i drefnu arddangosfeydd o gelf gyfoes, gan gynnwys, ym Mharis ym Mawrth 1901, yr arddangosfa gyntaf o baentiadau gan Vincent van Gogh mewn casgliadau preifat.

                                               

Stéphane Mallarmé

Bardd a beirniad llenyddol Ffrengig oedd Stéphane Mallarmé. Maen cael ei gyfrin un o fawrion llenyddiaeth Ffrangeg y 19g. Cafodd ei waith ddylanwad enfawr ar nifer o lenorion, artistiaid ac athronwyr yr 20g.

                                               

Marguerite de Navarre

Margueritte de Navarre yw enw mwyaf cyfarwydd Marguerite dAngoulême, a elwir hefyd Marguerite dAlençon, Duchesse dAlençon, chwaer Ffransis I, brenin Ffrainc, gwraig yn gyntaf i Ddug Alençon ac ar ôl marwolaeth y dug yn wraig i Henri dAlbret, bren ...

                                               

Marguerite de Valois

Merch Harri II, brenin Ffrainc a Catrin de Medici, a gwraig Henri de Navarre oedd Marguerite de Valois, a elwir hefyd yn "La Reine Margot. Daeth yn frenhines Ffrainc ac yn llenores.

                                               

Gaston Miron

Bardd a golygydd llenyddol o Québec oedd Gaston Miron. Fei ystyrir gan amryw yn "fardd cenedlaethol" Québec ac yn un o gonglfeini llenyddol y symudiad cenedlaetholgar cyn, ac yn ystod, y Chwyldro Tawel. Mae ei gyfrol mwyaf nodedig, "L’homme rapai ...

                                               

Jacqueline Pascal

Lleian a bardd Ffrengig oedd Jacqueline Pascal. Roedd yn chwaer yr athronydd ar mathemategydd Blaise Pascal. Dechreuodd farddoni pan oedd yn wyth oed a sgwennodd ddrama bum act pan oedd yn unarddeg oed. Oherwydd dylanwad ei brawd, cafodd droediga ...

                                               

Jean Racine

Dramodydd mawr yn yr iaith Ffrangeg oedd Jean Racine a anwyd yn La Ferté-Milon, ger Soissons yn département Aisne, Ffrainc. Cafodd ei addysg yn ysgolion Port-Royal, ger Paris. Priododd Catherine de Romanet yn 1677.

                                               

Arthur Rimbaud

Bardd a ysgrifennai yn yr iaith Ffrangeg oedd Arthur Nicolas Arthur Rimbaud. Cafodd ei eni yn Charleville yn Ardennes, Ffrainc. Roedd yn gyfaill ir bardd Paul Verlaine. Bu farw Rimbaud ym Marseille.

                                               

Fedde Schurer

Roedd Fedde Schurer. yn athro ysgol Iseldiraidd, newyddiadurwr a gwleidydd, ac yn un or mwyaf dylanwadol o feirdd Ffriseg yr 20g.

                                               

Anacreon

Bardd Groeg hynafol oedd Anacreon. Cyfansoddodd delynegion yn y dafodiaith Ïoneg mewn sawl mesur ac ar amrywiaeth o bynciau, ond fei cofir yn bennaf am ei gerddi am serch ac yfed gwin. Gelwir y fath farddoniaeth yn "Anacreonaidd" ers cyfnod y Dad ...

                                               

Pindar

Bardd Groegaidd oedd Pindar. Ystyrir ef yn un o feirdd mwyaf Groeg. Ganed Pindar ym mhentref Cynoscephalae yn Boeotia, yn fab i Daiphantus and Cleodice. Priodiodd Megacleia, a chawsant ddwy ferch, Eumetis a Protomache, a mab, Daiphantus. Dywedir ...

                                               

Simonides

Gweler hefyd Simonides o Amorgos. Bardd Groeg clasurol oedd Simonides. Maen adnabyddus yn bennaf am ei epitaphau er cof am y rhyfelwyr Groegaidd a syrthiodd yn y rhyfeloedd mawr ag Ymerodraeth Persia i amddiffyn annibyniaeth Groeg. Cyfansoddodd n ...

                                               

Adamnán

Roedd Adamnán yn eglwyswr o Wyddel ac yn awdur yn yr iaith Ladin. Adamnán oedd nawfed abad Abaty Iona, yng ngorllewin yr Alban, rhwng 679 ai farwolaeth yn 704. Yn ystod ei amser yn Iona ysgrifennodd y Vita Columbae, buchedd Ladin y sant Colum Cil ...

                                               

Colmán mac Lénéni

Roedd Colmán mac Lénéni yn fardd o Wyddel a gyfansoddai yn yr iaith Wyddeleg. Canai ar bynciau crefyddol yn bennaf. Credir iddo gael ei eni yn Desmond Swydd Cork heddiw, yn ne-orllewin Iwerddon. Maen debygol mai Colmán a sefydlodd fynachlog Cluai ...

                                               

Brian Merriman

Bardd yn yr iaith Wyddeleg oedd Brian Merriman. Dywedir iddo gael ei eni ger Inis Díomáin yn Swydd Clare, Iwerddon, yn fab perth a llwyn i fonheddwr lleol. Gweithiai fel athro mewn ysgol wledig anffurfiol am flynyddoedd lawer a ffermiai ei dyddyn ...

                                               

Snorri Sturluson

Hanesydd, bardd a gwleidydd o Wlad yr Iâ oedd Snorri Sturluson. Maen fwyaf adnabyddus fel awdur yr Edda Rhyddiaith neu Edda Iau, syn cynnwys y Gylfaginning "twyllo Gylfi", hanes o fytholeg Lychlynnaidd, y Skáldskaparmál, llyfr o iaith farddonol, ...

                                               

Lucius Afranius

Bardd Lladin a meistr pennaf Rhufain ar y dull comedi boblogaidd a elwir yn Fabula Togatusoedd Lucius Afranius. Mabwysiadodd waith Menander fel patrwm iw waith ei hun. Yn ôl Cicero roedd yn ysgrifennydd ffraeth ac yn feistr ar yr iaith Ladin. Dim ...

                                               

Y Brython Sisilaidd

Ychydig iawn a wyddys amdano. Cafodd ei eni ym Mhrydain tua diwedd y 4g pan oedd rheolaeth yr Ymerodraeth Rufeinig ar yr ynys yn dirwyn i ben. Ymddengys ei fod yn Frython ond nid oes modd gwybod hynny i sicrwydd. Medrair iaith Ladin yn ddigon da ...

                                               

Colum Cille

Roedd Colum Cille, neu Sant Columba, yn gennad Cristnogol, yn awdur yn yr iaith Ladin, yn sefydlydd mynachlogydd ac un or seintiau pwysicaf yr Eglwys yn Iwerddon, a aned yn Gartan, Donegal.

                                               

Gaius Valerius Flaccus

Bardd Rhufeinig o gyfnod Vespasian a Titus oedd Gaius Valerius Flaccus. Ychydig a wyddys amdano ond credir ei fod o bosibl yn frodor o Padova yng ngogledd-ddwyrain yr Eidal. Ef yw awdur fersiwn Lladin or Argonautica, gwaith epig y llenor Groeg Ap ...

                                               

Horas

Bardd yn yr iaith Lladin oedd Quintus Horatius Flaccus neu Horas, hefyd Horace. Gyda Cicero, Ofydd ac eraill, roedd yn un o lenorion mawr yr Oes Awgwstaidd.

                                               

Marcus Valerius Martialis

Cafodd Martial ei eni yn y dref Rufeinig Augusta Bilbilis yn nyffryn Jalon, talaith Hispania Tarraconensis gogledd-ddwyrain Sbaen, tuar flwyddyn 40 OC. Roedd yn ddinesydd Rhufeinig ond ystyriai ei hun yn Gelt-Iberiad yn ogystal, sef brodor o Sbae ...

                                               

Ofydd

Roedd Publius Ovidius Naso, neu Ofydd, yn fardd Lladin ac awdur Rhufeinig. Ysgrifennodd yn bennaf am serch a mytholeg glasurol. Fei ganwyd yn Sulmona, yr Eidal, yn fab i eques. Cafodd ei addysg yn Nhrufain. Ei gampwaith ywr Metamorphoses Trawsffu ...

                                               

Thomas o Celano

Roedd Thomas o Celano yn awdur yn yr iaith Ladin ac yn fynach Fransisgaidd, yn enedigol o Celano yn yr Eidal. Roedd Thomas yn un o aelodau cyntaf urdd Sant Ffransis o Assisi, a sefydlwyd yn 1209. Ysgrifennodd fuchedd bywgraffiad Ffransis, sylfaen ...

                                               

Walter de Châtillon

Roedd Walter de Châtillon neu Walterus de Insula sef Walter o Lille yn fardd telynegol yn yr iaith Ladin, a aned yn Lille yng ngogledd-ddwyrain Ffrainc.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →