ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368                                               

Dafydd Rowlands

Roedd Dafydd Rowlands yn weinidog gydar Annibynwyr, yn ddarlithydd, ac fardd ac yn llenor. Fei ganwyd ym Mhontardawe. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Pontardawe, lle bu ei athro Cymraeg, Eic Davies, yn ddylanwad mawr arno. Roedd yr actores ...

                                               

Robert John Rowlands (Meuryn)

Bardd, nofelydd, awdur plant a newyddiadurwr o Gymro oedd Robert John Rowlands, a oedd yn adnabyddus fel awdur dan ei enw barddol Meuryn. Roedd yn arloeswr ym myd llenyddiaeth Gymraeg i blant.

                                               

Rhisiart ap Rhys

Roedd Rhisiart ap Rhys yn fardd, yn enedigol o Dir Iarll ym Morgannwg, yn ôl pob tebyg. Roedd Rhisiart yn fab ir bardd Rhys Brydydd ac yn nai i fardd arall o Dir Iarll, Gwilym Tew fl. c.1460 - c.1480, neu efallain frawd iddo. Cedwir 36 o gerddi R ...

                                               

Rhys Brydydd

Maen bosibl mai brawd i Rys Brydydd oedd y bardd Gwilym Tew fl. c.1460 - c.1480, yntau o Forgannwg, neun fab iddo. Roedd yn daid ir bardd Lewys Morgannwg fl. 1520 - 1625, athro barddol Gruffudd Hiraethog. Yn ôl ach Lewys yn llaw Gruffudd Hiraetho ...

                                               

Rhys Cain

Roedd Rhys Cain yn fardd ac arwyddfardd Cymreig o ardal Croesoswallt a gymerodd ei enw barddol oddi wrth Afon Cain ym Mechain Is Coed, maen debyg. Roedd ei fab Siôn Cain hefyd yn fardd.

                                               

Edward Prosser Rhys

Ganed ef ym Methel, Mynydd Bach, Ceredigion. Addysgwyd ef yn Ysgol Ardwyn, Aberystwyth, ond bu raid iddo adael yn gynnar oherwydd afiechyd. Bun gweithio ar y Welsh Gazette yn Aberystwyth, yna ar yr Herald Cymraeg yng Nghaernarfon. Daeth yn olygyd ...

                                               

Iwan Rhys

Bardd Cymreig ydy Iwan Rhys. Yn Hydref 2012 roedd yn un o bedwar bardd a dderbyniodd her Llenyddiaeth Cymru i sgwennu 100 o gerddi mewn 24 awr. Fei magwyd ym o Mhorthyrhyd ger Caerfyrddin. Enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd ddwywaith, yn 2001 ac ...

                                               

Eurig Salisbury

Magwyd Eurig Salisbury ym mhentref Llangynog, Sir Gaerfyrddin. Bu’n ddisgybl yn Ysgol y Dderwen ac yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Caerfyrddin. Dysgodd ei hun i ysgrifennu cynghanedd pan oedd yn dair-ar-ddeg oed, gyda chymorth cyfrol Myrddin ap Dafyd ...

                                               

Edward Samuel

Bardd a chyfieithydd o eglwyswr oedd Edward Samuel. Roedd yn fardd medrus ar y mesurau caeth, yn awdur llyfr ar yr Apostolion, ac yn gyfieithydd sawl llyfr crefyddol ir Gymraeg. Roedd yn daid i David Samwell, a aeth gydar Capten James Cook ar ei ...

                                               

Ioan Siencyn

Bardd Cymraeg oedd John Jenkin neu Ioan Siencyn. Fei ganed ym mhlwyf Llechryd, Ceredigion yn 1716, yn fab i grydd a bardd gwlad. Cafodd ei brentisio fel crydd iw dad a dysgodd elfennau barddoniaeth ganddo hefyd. O 1754 hyd 1793 enillodd ei fywiol ...

                                               

Ben Simon

Bardd Cymraeg a hynafiaethydd oedd Ben Simon. Roedd yn frodor o blwyf Abergwili yn Sir Gaerfyrddin. Cedwir nifer oi lawysgrifau yn Adran Llawysgrifau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

                                               

Simwnt Fychan

Roedd yn ddisgybl ir bardd Gruffudd Hiraethog. Graddiodd yn bencerdd yn ail Eisteddfod Caerwys yn 1567. Rhoes drefn a dosbarth ar y gyfyndrefn farddol yn ei gyfrol Pum Llyfr Cerddwriaeth c.1570, mewn cydweithrediad â Gruffudd Hiraethog. Ysgrifenn ...

                                               

Siôn Brwynog

Bardd llys Cymraeg o Ynys Môn oedd Siôn Brwynog. Roedd yn frodor o drefgordd Llanfflewin ym mhlwyf Llanrhuddlad. Roedd y cerddor, bardd a hynafiaethydd Robert ap Huw o blwyf Llanddeusant, Môn, yn ŵyr iddo.

                                               

Siôn Tudur

Roedd Siôn Tudur yn ŵr bonheddig, ac yn byw yn y Wigfair ger Cefn Meiriadog yn Sir Ddinbych. Bu yn byw yn Llundain am gyfnod, yn gwasanaethu yng ngard y frenhines Elisabeth I. Cafodd ei urddo yn "ddisgybl Penceirddaidd" yn Eisteddfod Caerwys yn 1 ...

                                               

Taliesin Ben Beirdd

Mae hon yn erthygl am y cymeriad chwedlonol. Am enghreifftiau eraill or enw gweler Taliesin gwahaniaethu. Bardd a ganai yn yr Hen Ogledd yn ail hanner y 6g oedd y Taliesin hanesyddol, ond gyda threigliad amser troes y bardd hanesyddol yn gymeriad ...

                                               

Gwilym Tilsley

Bardd oedd Gwilym Richard Tilsley. Fei ganed yn Nhŷ-llwyd, ger Llanidloes, Powys. Roedd yn archdderwydd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru o 1969 i 1972.

                                               

Rhys Trimble

Mae Rhys Trimble yn fardd sydd yn ysgrifennu, cyhoeddi, perfformio, canu, creu gwaith gweledol a byrfyfyriol yn Gymraeg a Saesneg. Astudiodd lenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor yn 2010, gan gyhoeddi ei gyfrol cyntaf o farddon ...

                                               

Tudur Aled

Roedd Tudur Aled yn fardd Cymraeg syn cael ei ystyried gan lawer yn un or mwyaf o Feirdd yr Uchelwyr. Ymddengys or marwnadau a ganwyd iddo gan feirdd eraill ei fod yn uchelwr ei hun.

                                               

Tudur ap Gwyn Hagr

Roedd Tudur ap Gwyn Hagr yn fardd a flodeuai yn ail hanner y 14g, efallai. Dawr ychydig a wyddom andano o dystiolaeth y ddwy gerdd fer oi eiddo a gedwir yn Llyfr Coch Hergest. Yn y gyntaf maer bardd yn dweud ei fod wedi dioddef cyni adeg y Pla Du ...

                                               

Iestyn Tyne

Bardd, llenor, a cherddor yw Iestyn Tyne. Ef yw un o sylfaenwyr a golygyddion cylchgrawn llenyddol Y Stamp, ac maen aelod or bandiau gwerin Patrobas a Pendevig. Maen byw yn Twthill, Caernarfon.

                                               

Ebenezer Thomas (Eben Fardd)

Bardd ac ysgolfeistr oedd Ebenezer Thomas, syn fwy adnabyddus wrth ei enw barddol, Eben Fardd. Roedd yn un o ffigurau llenyddol mwyaf dylanwadol ei oes, fel bardd a beirniad eisteddfodol.

                                               

Gwyn Thomas (bardd)

Maer erthygl hon yn trafod y bardd Cymraeg ac ysgolhaig. Os am ddarllen am y llenor Eingl-gymreig Gwyn Thomas pwyswch yma. Bardd Cymraeg ac ysgolhaig oedd Gwyn Thomas. Am flynyddoedd lawer bun athro yn yr Adran Gymraeg, Prifysgol Cymru, Bangor ac ...

                                               

John Thomas (Ifor Cwmgwys)

Ganwyd Ifor Cwmgwys ym Mhentref Gwenlais, Llandybïe yn blentyn i Evan Davies, amaethwr, a Mary ei wraig. Ni chafodd unrhyw addysg ffurfiol a ni ddysgodd darllen nac ysgrifennu hyd ei fod yn ei 30au.

                                               

John Thomas (Pentrefoelas)

Am bobl eraill or un enw gweler John Thomas gwahaniaethu Bardd Cymraeg oedd John Thomas neu John Thomas, Pentrefoelas. Canai yn null traddodiadol y bardd gwlad, sef mesuraur canu rhydd Cymraeg wediu cynganeddu.

                                               

John Thomas (Siôn Wyn o Eifion)

Ganed Siôn Wyn ym mhwlyf Chwilog yn 1786. Cafodd ddamwain yn fachgen naw oed a ddilynwyd o fewn tair blynedd gan gyfnod hir o waeledd a bun wael ei iechyd am weddill ei oes. Cafodd ei addysg yn ysgol Llanarmon lle daeth i adnabod David Owen Dewi ...

                                               

Thomas Jacob Thomas (Sarnicol)

Bardd Cymraeg oedd Thomas Jacob Thomas, syn fwy adnabyddus wrth ei enw barddol Sarnicol. Roedd yn un o feirdd mwyaf poblogaidd ei gyfnod ac yn epigramydd penigamp.

                                               

William Thomas (Glanffrwd)

Clerigwr ac awdur oedd William Thomas. Fei ganwyd yn Ynysybŵl, yn fab i John Howell Thomas ai wraig Jane. Bu farw ym Mhontypridd.

                                               

William Thomas (Islwyn)

Am ddefnydd arall or enw Islwyn gweler yma. Bardd o Gymro oedd William Thomas, syn adnabyddus wrth ei enw barddol Islwyn. Fei ganed ger yr Ynys-ddu yng Ngwent.

                                               

William Theophilus Thomas (Gwilym Gwenffrwd)

Gweinidog Ymneilltuol a bardd Cymraeg oedd William Theophilus Thomas, a adnabyddid gan amlaf wrth ei enw barddol Gwilym Gwenffrwd.

                                               

Rowland Vaughan

Ganed Rowland Vaughan tua 1587 yn fab i John Vaughan ai wraig Elin, perchnogion plasdy hanesyddol Caer Gai, plwyf Llanuwchllyn, Meirionnydd. Cafodd ei addysg ym Mhrifysgol Rhydychen ond does dim cofnod i ddangos iddo raddio yno. Priododd Jane fer ...

                                               

Wiliam Llŷn

Bardd Cymraeg proffesiynol a ganai yn ail hanner yr 16g oedd Wiliam Llŷn. Fel mae ei enw yn awgrymu, roedd yn frodor o Lŷn. Roedd ei frawd Huw Llŷn yn fardd hefyd.

                                               

Aled Rhys Wiliam

Ysgolhaig, darlledwr a bardd Cymreig oedd Aled Rhys Wiliam. Ganed ef yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, yn fab ir Athro Stephen J. Williams ac yn frawd i Urien Wiliam. Magwyd ef yn Abertawe, ac astudiodd Gymraeg, Lladin a Ffrangeg ym Mhrifysgol Abert ...

                                               

William Crwys Williams

Bardd Cymraeg oedd William Crwys Williams. Roedd yn Archdderwydd Gorsedd y Beirdd rhwng 1939 a 1947.

                                               

William Williams (Caledfryn)

Bardd a beirniad llenyddol oedd William Williams, a aned ym Mryn y Ffynnon, Dinbych. Roedd yn un or ffigyrau eisteddfodol amlycaf yn ei ddydd a gwnaeth lawer i godi safonau llenyddiaeth Gymraeg ei gyfnod.

                                               

Richard Williams (Dic Dywyll)

Baledwr Cymreig oedd Richard Williams, mwy adnabyddus fel Dic Dywyll. Ychydig o wybodaeth bendant sydd ar gael amdano. Ymddengys iddo gael ei eni yng Ngogledd Cymru; crybwyllir Amlwch, Llanerchymedd a Llŷn gan wahanol fynonellau. Ni wyddir blwydd ...

                                               

Griffith Williams (Gutyn Peris)

Bardd ar y mesurau caeth oedd Griffith Williams neu Gutyn Peris. Roedd yn ffigwr dylanwadol ym mywyd llenyddol a diwyllianol ardal Arfon, Gwynedd, yn enwedig yn yr adfywiad llenyddol yno ar ddiwedd y 18g a dechraur 19g.

                                               

John Williams (Ioan Madog)

Ganed Ioan Madog yn y Bontnewydd ger Rhiwabon, cartref ei rieni, Richard ac Elinor Williams, ar y pryd. Ymhen tua naw mlynedd, sef tuar flwyddyn 1821, symudodd y teulu ir cartref gwreiddiol yn Nhremadog. Gof oedd tad y bardd a dysgodd yntau y gre ...

                                               

Owen Williams (Owen Gwyrfai)

Ymddiddorai mewn barddoniaeth Gymraeg a hynafiaethau ei fro. Copïai farddoniaeth Gymraeg o lawysgrifau a helai achau enwogion y gorffennol. Ysgrifenodd gyfrol ar fywyd Peter Williams 1723-1796, y clerigwr Methodistaidd ac esboniwr Beiblaidd. Cyho ...

                                               

William Williams (Pantycelyn)

Bardd, emynydd ac awdur rhyddiaith grefyddol oedd William Williams, neu Pantycelyn. Roedd yn frodor o blwyf Llanfair-ar-y-bryn, Sir Gaerfyrddin. Maen cael ei adnabod fel "Pantycelyn" ar ôl enw y ffermdy y bun byw ynddo, yn y bryniau ger Pentre Tŷ ...

                                               

John Prydderch Williams (Rhydderch o Fôn)

Bardd a llenor Cymraeg oedd John Prydderch Williams, a adnabyddid gan amlaf wrth ei enw barddol Rhydderch o Fôn. Roedd yn frodor o Ynys Môn.

                                               

Robert Williams (Trebor Mai)

Ganwyd Robert Williams yn 1830, yn Tŷn yr Ardd ym mhentref bach Llanrhychwyn, yn y bryniau ir gorllewin o bentref Trefriw, yn fab i Robert ac Ann Williams. Teiliwr wrth ei grefft oedd y tad. Yn fuan ar ôl ei eni symudodd y teulu i fwthyn arall yn ...

                                               

E. Llwyd Williams

Roedd Ernest Llwyd Williams yn weinidog gydar Bedyddwyr, yn fardd ac yn llenor. Roedd yn gyfaill agos i Waldo Williams. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Y Rhyl 1953 am Y Ffordd ar Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ystradgyn ...

                                               

Eliseus Williams (Eifion Wyn)

Ganwyd Eifion Wyn yn y Garth, Porthmadog. Brodorion o Chwilog oedd ei rieni. Er na chafodd lawer o fanteision addysg ei hun llwyddodd i fod yn athro a gwasanaethodd ym Mhorthmadog ac wedyn ym Mhentrefoelas. Yn ogystal roedd yn glerc ar hyd ei oes ...

                                               

Gruffudd Williams (esgob)

Esgob Anglicanaidd Ossory oedd Griffith Williams a gwrthwynebydd chwyrn ir Pwritiaid. Nid oedd bob amser yn un ai wraig ac ym mis Hydref 1635 daeth hi ag achos o alimoni yn ei erbyn yn yr uchel lys, ond terfynodd yr achos mewn cytundeb a chyfadda ...

                                               

David Gwyn Williams

Roedd yr Athro David Gwyn Williams, a adnabwyd yn arferol fel Gwyn Williams yn fardd, nofelydd, cyfieithydd ac academydd. Fei ganwyd yn Mhort Talbot, a cafodd ei addysg yn Ngholeg Prifysgol Cymru a Choleg yr Iesu, Rhydychen. Fel academydd dysgodd ...

                                               

J. Edwal Williams

Tad Waldo Williams oedd John Edwal Williams a adwaenid fel J. Edwal Williams. Priododd Angharad Jones) ym 1875. Bun fyfyriwr yng Ngholeg y Normal, Bangor o 1887 hyd 1888. Ar ôl cyfnod fel athro yn Lloegr penodwyd ef yn brifathro Ysgol y Cyngor, P ...

                                               

J. J. Williams (bardd)

Ganed ef ym mhentre Taigwynion ger Tal-y-bont, Ceredigion. Bun gweithio mewn pwll glo am gyfnod, cyn cael ei addysgu ym Mhontypridd, Aberhonddu a Choleg Prifysgol Caerdydd. Ordeiniwyd ef yn weinidog gydar Annibynwyr, a bun gwasanaethu yn Abercyno ...

                                               

John Ellis Williams (bardd)

Brodor o Forfa Nefyn oedd y Parchedig John Ellis Williams, ac yn ddiweddarach gweinidog Capel Annibynnol Pendref, Bangor. Enillodd Gadair Eisteddfod Myfyrwyr Prifysgol Bangor a Chadair Eisteddfod Morfa Nefyn ym 1909, Cadair Eisteddfod Môn ym 1910 ...

                                               

John Owen Williams

Ganed ef yn y Gatws, Madryn, yn yr hen Sir Gaernarfon. Collodd ei rieni pan oedd yn ieuanc, a magwyd ef gan ei fodryb yn Llanbedrog. Gadawodd yr ysgol yn 12 oed, a bun brentis garddwr, cyn symud i Lerpwl yn 1876 i weithio mewn masnachdy. Ordeiniw ...

                                               

John Richard Williams (J.R. Tryfanwy)

Bardd oedd John Richard Williams, neu J.R. Tryfanwy neu Tryfanwy, a aned yn Rhostryfan, Sir Gaernarfon.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →