ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 367                                               

Morysiaid Môn

Teulu o Ynys Môn a ddaeth yn ganolbwynt Cylch y Morrisiaid oedd Morysiaid Môn neu Morrisiaid Môn. Pedwar brawd oeddynt, meibion i Morris ap Rhisiart Morris neu Morris Prichard, o blwyf Llanfihangel Trer Beirdd, ac yn ddiweddaearch Pentrerianell. ...

                                               

Dafydd Nicolas

Bardd Cymraeg oedd Dafydd Nicolas. Fei ystyrir yr olaf or beirdd teulu - h.y. beirdd yn canu ar aelwyd noddwr neilltuol yn bennaf - yng Nghymru, er nad oedd yn perthyn i linach hynafol Beirdd yr Uchelwyr fel y cyfryw. Am dros 50 mlynedd bun fardd ...

                                               

James Nicholas

Ganed ef yn Nhyddewi, Sir Benfro. Derbyniodd radd dosbarth cyntaf mewn mathemateg yng Ngholeg y Brifysgol, Aberystwyth yna bun athro mathemateg yn Ysgol Tŷ Tan Domen, y Bala ac yn Nhyddewi Penfro, cyn dod yn brifathro Ysgol y Preseli. Penodwyd ef ...

                                               

Thomas Evan Nicholas

Cafodd ei addysg yn Academir Gwynfryn, Rhydaman. Ymhlith ei athrawon oedd Watcyn Wyn a Gwili John Jenkins. Treuliodd ddeng mlynedd yn gweinidogi ym mhentref glofaol y Glais, yng ngorllewin Morgannwg, lle daeth i nabod y gweithwyr au bywyd. Cafodd ...

                                               

Owain Gwynedd (bardd)

Bardd Cymraeg oedd Owain Gwynedd. Roedd yn un o benceirddiaid olaf cyfnod Beirdd yr Uchelwyr. Yn ôl pob tebyg, roedd Owain yn fab i Syr Ifan o Garno, bardd-glerigwr o ardal Maldwyn, Powys. Fei ganed tuar flwyddyn 1545. Bun un o ddisgyblion barddo ...

                                               

Robin Llwyd ab Owain

Bardd ac Enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Cymru yr Wyddgrug 1991 yw Robin Llwyd ab Owain. Ysgrifennodd yr awdl Merch Ein Amserau mewn dull modern ac yn ôl un or beirniad Eirian Davies yn ei feirniadaeth yn y cyfansoddiadau, roedd yr awdl y ...

                                               

David Owen (Dewi Wyn o Eifion)

Ganed yn ffermdyr Gaerwen ym mhlwyf Llanystumdwy yn Eifionydd. Addysgwyd mewn ysgolion preifat yn nifer or penrefi cyfagos, ac am gyfnod byr ym Mangor Is Coed. Bun ffermio yn y Gaerwen am y rhan fwyaf oi oes, er iddo symud i fyw i Bwllheli o 1827 ...

                                               

Hugh Owen (Huwco Môn)

Am bobl eraill or un enw gweler Hugh Owen. Hanesydd Cymreig a bardd Cymraeg oedd Hugh Owen. Roedd yn adnabyddus wrth ei enw barddol Huwco Môn. Roedd yn frodor o Ynys Môn ac yn arbenigwr ar hanes ei sir enedigol, Sir Fôn.

                                               

Ellis Owen

Hynafiaethydd, awdur, beirniad llenyddol a bardd oedd Ellis Owen, a adwaenir fel rheol fel Ellis Owen, Cefnymeysydd.

                                               

Evan Owen (Allen)

Roedd Evan Owen yn llenor a bardd a anwyd ar fferm Pantyllin, trefgordd Garthgyfanedd, Llanrwst, yn fab i William Owen, codwr canu Capel y Bedyddwyr yn Llanrwst a ffarmwr gweddol gefnog a Catherine ei wraig. Fel ei dad roedd Allen yn gerddor medr ...

                                               

Geraint Lloyd Owen

Bardd Cymraeg yw Geraint Lloyd Owen, a enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam ar Fro 2011. Maen gyn-brifathro ac yn frawd ir bardd Gerallt Lloyd Owen. Maen enedigol or Sarnau, ger y Bala. Yng Ngorffennaf 2015 cyhoeddwyd mai Ger ...

                                               

Gerallt Lloyd Owen

Bardd a aned yn "Nhŷ Uchaf", fferm ym mhlwyf Llandderfel Sarnau, Sir Feirionnydd oedd Gerallt Lloyd Owen. Roedd yn un o brif feistrir gynghanedd ac yn feuryn ymryson barddol Radio Cymru, Talwrn y Beirdd.

                                               

Goronwy Owen

Bun berchen ar o leiaf pedwar o gaethwaesion ac mae ei ewyllys yn eu rhestru ymysg ei eiddo: A negro named Peg Old £12/10s; A negro wench named Young Peg £40; A boy, Stephen £15; A Desk Black Walnut £3/10s; Six Walnut chairs £3/10s.’ Enwir Ysgol ...

                                               

Gruffudd Eifion Owen

Bardd ac awdur Cymraeg yw Gruffudd Eifion Owen. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2018 ar Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Bae Caerdydd yn 2009. Ef yw Bardd Plant Cymru rhwng 2019 a 2021.

                                               

John Dyfnallt Owen

Gweinidog, llenor a bardd Cymraeg oedd John Dyfnallt Owen, enw barddol Dyfnallt. Ganed Dyfnallt yn Llangiwg, Morgannwg, yn fab i Daniel ac Angharad Owen. Collodd ei fam pan oedd yn flwydd oed a magwyd ef gan rieni ei dad. Addysgwyd ef Nghwmllynfe ...

                                               

Morgan Owen (bardd a llenor)

Bardd a llenor Cymreig syn hanu o Ferthyr Tudful yw Morgan Owen. Ym mis Rhagfyr 2019, enillodd Wobr Michael Marks am Farddoniaeth yn yr Ieithoedd Celtaidd am ei gasgliad moroedd/dŵr. Graddiodd gyda BA Cymraeg o Brifysgol Caerdydd yn 2016, ac MA A ...

                                               

Sian Owen (awdur)

Ganed Sian Owen yn Llanuwchllyn a magwyd hi yn Ynys Môn. Mynychodd Ysgol Uwchradd Bodedern cyn astudio ffiseg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ac enillodd PhD mewn ysgrifennu creadigol yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Bun gweithio ar ei liwt ...

                                               

Siôn Aled

Cafodd ei eni ym Mangor a chafodd ei fagu ym Mhorthaethwy. Aeth i Brifysgol Aberystwyth. Astudiodd wedyn yng Ngholeg y Drindod, Bryste a chafodd Ph.D. mewn diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Birmingham.

                                               

Gruffudd Parry

Llenor Cymraeg oedd Gruffudd Parry. Ganed ef ym mhentref Carmel, Dyffryn Nantlle, yn fab i chwarelwr; brawd iddo oedd Syr Thomas Parry. Graddiodd ym Mhrifysgol Bangor, a threuliodd 37 mlynedd fel athro Saesneg yn Ysgol Uwchradd Botwnnog. Heblaw e ...

                                               

James Rhys Parry (Eos Eyas)

Bardd a chyfieithydd oedd James Rhys Parry, a adnabyddir hefyd wrth ei enw barddol Eos Eyas. Ychydig a wyddys am ei fywyd personol. Roedd yn un o ddisgynyddion y teulu Parry o Poston, Swydd Henffordd. Yn yr Oesoedd Canol roedd y rhan honno o Swyd ...

                                               

Richard Parry (Gwalchmai)

Ganwyd Gwalchmai yn Llanerchymedd ym 1803 yn fab i Richard Parry, gweithiwr trin lledr a Margaret née Williams ei wraig. Roedd Gwalchmai yn ymhyfrydu yn ei ach ac yn honni ei fod yn disgyn o Gweirydd ap Rhys Goch ar ochr ei dad a Hwfa ap Cynddelw ...

                                               

Iorwerth Cyfeiliog Peate

Bardd ac ysgolhaig Cymreig oedd Iorwerth Cyfeiliog Peate, ganed ym Mhandy Rhiw-saeson ym mhlwyf Llanbryn-mair, Powys. Sefydlodd Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan yng Nghaerdydd.

                                               

Meirion Pennar

The Black Book of Carmarthen 1989 ISBN 0947992316 Syndod y sêr 1971 ISBN 0853391122 Peredur: Arthurian Romance from the Mabinogion 1991 ISBN 0947992545 Pair Dadeni 1978 ISBN 0850884586 Poems by Taliesin 1988 ISBN 0947992243 The Battle of the Tree ...

                                               

Portreadau Beirdd

Cyfrol syn cynnwys lluniaur artist Lorraine Bewsey o rai o brif feirdd Cymru gan Lorraine Bewsey yw Portreadau Beirdd / Poet Portraits. Lorraine Bewsey a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Catherine Prichard

Bardd a merch a amddiffynai hawliau merched oedd Catherine Jane Pritchard. Ei thad oedd Robert John Pryse, llenor a hanesydd, ai brawd oedd y bardd John Robert Pryse. Bu farw ar 29 Mawrth 1909. Yng Nghae Catrin, Ynys Môn yi ganed ar 4 Gorffennaf ...

                                               

Rhys Prichard

Ganed ef yn Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin. Nid oes sicrwydd ymhle y cafodd ei addysg gynnar, ond aeth i Goleg Iesu, Rhydychen tua 1597. Ordeiniwyd ef yn offeiriad yn Ebrill 1602 ac ar 6 Awst gwnaeth Anthony Rudd, Esgob Tyddewi, ef yn ficer Llanym ...

                                               

Dafydd John Pritchard

Mae Dafydd John Pritchard adnebir yn fwy cyffredin fel Dafydd Pritchard neu, wrth ei enw bedydd, David John Pritchard yn brifardd ac Rheolwr Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru wrth ei waith. Magwyd ef yn Nant Peris, Gwynedd.

                                               

John Pritchard (Gaerwenydd)

Bardd Cymraeg ac arweinydd eisteddfodol oedd John Pritchard, a adwaenid gan amlaf wrth ei enw barddol Gaerwenydd. Roedd yn frodor o Ynys Môn.

                                               

Y Prydydd Bychan

Bardd o Ddeheubarth oedd Y Prydydd Bychan, un or diweddaraf o Feirdd y Tywysogion. Canodd i dywysogion Deheubarth yn bennaf ond ceir yn ogystal cerddi i uchelwyr o Bowys a Gwynedd. Yn ogystal âu gwerth llenyddol mae ei gerddin ddrych i wleidyddia ...

                                               

Edmwnd Prys

Bardd, dyneiddiwr a chyfieithwr oedd Edmwnd Prys. Roedd yn frodor o Lanrwst ac yn berthynas i William Salesbury. Ysgrifennai yn Gymraeg a Lladin. Fei cofir yn bennaf am ei gyfieithiad mydryddol o rai or salmau yn Llyfr y Salmau ai ymryson barddol ...

                                               

Tomos Prys

Roedd Tomos Prys yn fab i Elis Prys Y Doctor Coch o Blas Iolyn, Sir Ddinbych. Wedi marw ei dad daeth yn berchen maenor Ysbyty Ifan. Bun ymladd yn y rhyfeloedd yr Iseldiroedd dan Robert Dudley, iarll Leicester, ac roedd yn Tilbury yn y fyddin a go ...

                                               

John Robert Pryse

Bardd o Ynys Môn oedd John Robert Pryse, a ysgrifennai dan yr enw barddol "Golyddan". Roedd yn fab ir llenor a hanesydd Robert John Pryse "Gweirydd ap Rhys" ac yn frawd ir llenores Catherine Prichard "Buddug". Bu farwn ifanc yn 22 oed pan oedd yn ...

                                               

Dewi Prysor

Mae Dewi Prysor yn awdur, bardd a cherddor Cymreig, syn gweithio trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Ganwyd ef yn Dewi Prysor Williams, yn Nolgellau, Gwynedd, ar 27 Tachwedd 1967, a magwyd yng Nghwm Prysor, ger Trawsfynydd. Maen byw yn Blaenau Ffestin ...

                                               

Gwilym Puw

Roedd y Capten Gwilym Puw yn fardd Catholig a Brenhinwr o deulu or Creuddyn yng ngogledd Cymru. Roedd yn awdur toreithiog o gerddi Cymraeg, yn bennaf yn amddiffyn y ffydd Pabyddol. Cyfieithodd hefyd gweithiau litwrgaidd or Lladin yn ogystal ai ge ...

                                               

Edgar Phillips

Ganed ef ym mhentref Trefin yn Sir Benfro, yn unig blentyn William Bateman a Martha g. Davies Phillips ond symudodd y teulu i Gaerdydd pan oedd yn unarddeg oed. Morwr oedd y tad ond wedi ymddeol or môr gweithiodd fel pobydd ym Mhorthcawl. Collodd ...

                                               

Eluned Phillips

Eluned Phillips ydyr unig ferch i ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith. Ysgrifennai yn Gymraeg a Saesneg. Cafodd ei geni yng Nghenarth, Sir Gaerfyrddin. Roedd yn ffrind i Augustus John ac Edith Piaf.

                                               

Siôn Phylip

Roedd Siôn yn frawd i Rhisiart Phylip m. 1641, yntaun fardd. Enillai ei fywoliaeth trwy fynd ar deithiau clera yng ngogledd Cymru a thrwy ffermio; roedd ganddo fferm ym Mochres, ar lan Bae Ceredigion ger Llandanwg, Ardudwy, yn yr hen Sir Feirionn ...

                                               

Wiliam Phylip

Uchelwr a bardd o blas Hendre Fechan yn Ardudwy, Meirionnydd oedd Wiliam Phylip. Maen bosibl, yn ôl rhai ffynonellau, ei fod yn perthyn i deulu barddol enwog Phylipiaid Ardudwy, ond does dim sicrwydd am hynny a cheir peth amheuaeth am ddilysrwydd ...

                                               

Phylipiaid Ardudwy

Teulu o feirdd o ardal Ardudwy, Meirionnydd yn yr 16g ar ganrif olynnol oedd Phylipiaid Ardudwy. Roeddent yn ddisgynyddion i ymsefydlwyr Normanaidd yn yr ardal yn y 12g ond cawsont eu cymathu ir gymdeithas Gymreig ou cwmpas. Maer Phylipiaid yn cy ...

                                               

Ann Rees (Ceridwen)

Roedd Ann Rees yn fardd ac yn llenor Cymraeg ac yn un or menywod Cymreig cynharaf i gymhwyso yn feddyg.

                                               

Evan Rees (Dyfed)

Bardd o Sir Benfro a oedd yn un o ffigyrau amlwg byd yr Eisteddfod yn chwarter olaf y 19g oedd Evan Rees, syn fwy adnabyddus wrth ei enw barddol Dyfed. Ganed Dyfed ym mhlwyf Cas-mael, Sir Benfro, yn 1850, ond cafodd ei fagu yn Aberdâr ar ôl iw ri ...

                                               

John Roderick Rees

Bardd ac athro oedd John Roderick Rees. Ef oedd un o dim ond dau fardd sydd wedi ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwy flynedd yn olynol ers yr Ail Ryfel Byd, yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanbedr Pont Steffan 1984 ac Eisteddfod Genedl ...

                                               

Rees Arthur Rees (Rhys Dyfed)

Ganed y bardd rywbryd yn 1837 yn Felin Brithdir, Penbryn, Ceredigion. Daeth ymlaen yn dda yn yr ysgol, yn enwedig mewn mesuroniaeth geometreg. Bu am gyfnod yn brentis mewn siop yn Rhydlewis, ac ymhen rhai blynyddoedd aeth i fyw a gweithio yn Lerp ...

                                               

Sarah Jane Rees (Cranogwen)

Ysgolfeistres a llenor oedd Sarah Jane Rees, a adnabyddwyd fel Cranogwen. Fei ganwyd yn Llangrannog, Ceredigion, ble bun byw am y rhan fwyaf oi bywyd. Bu hefyd yn gweithio fel darlithydd a phregethwr, a hi oedd golygydd Y Frythones, yr ail gylchg ...

                                               

William Rees (Gwilym Hiraethog)

Fei ganwyd yn Chwibren Isaf, fferm wrth droed Mynydd Hiraethog ym mhlwyf Llansannan, yn yr hen Sir Ddinbych Conwy heddiw. Er bod ei fam yn dod o dras uchel roedd ei deulu yn dlawd ac erbyn iddo briodi yn 22 mlwydd oed roedd yn was fferm. Dyna fu ...

                                               

Jonathan Reynolds (Nathan Dyfed)

Ganwyd Nathan Dyfed yn Nhyddyn Rhyd Wen, ym mhlwyf Llanwinio, Sir Gaerfyrddin, yn fab i Dafydd a Mary Reynolds. Cafodd ychydig fisoedd o addysg mewn ysgolion lleol a gynhaliwyd gan bobl heb fawr o fanteision addysg eu hunain.

                                               

Edward Richard

Fei ganed yn Ystrad Meurig, uwchben Dyffryn Teifi, ac yno y treuliodd y rhan fwyaf oi oes. Roedd yn fab i deiliwr a thafarnwr. Cafodd ei fam Gwenllian ddylanwad mawr ar y bardd. Roedd ganddo un frawd, Abraham. Cafodd ei addysg yn yr ieithoedd Gro ...

                                               

Brinley Richards (bardd)

Bardd Cymraeg oedd Brinley Richards. Ganed ef yng Nghwm Llynfi yn yr hen Sir Forgannwg. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llanrwst 1951, a bu yn Archdderwydd o 1972 hyd 1975.

                                               

David Richards (Dafydd Ionawr)

Bardd Cymreig oedd David Richards, enw barddol Dafydd Ionawr, a aned ger Tywyn, yn yr hen Sir Feirionydd, Cymru.

                                               

Robert ap Huw

Cerddor, bardd tafarn traddodiadol ac yn bennaf, copïwr cerddoriaeth oedd Robert ap Huw a gofnododd hen donnau Cymreig a adnabyddir fel Llawysgrif Penllyn. Ystyrir y rhain fel y corff o gerddoriaeth telyn cyntaf drwy Ewrop, os nad y byd. Mae llaw ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →