ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 365                                               

Jonathan Hughes

Bardd Cymraeg oedd Jonathan Hughes. Maen adnabyddus yn bennaf fel awdur y gyfrol Bardd a Byrddau. Fei ganed yn "Nhyn y Pistyll", Pengwern, Llangollen, Sir Ddinbych ar 17 Mawrth 1721.

                                               

Mathonwy Hughes

Bardd a llenor Cymraeg oedd Mathonwy Hughes. Ganed ef ym mhlwyf Llanllyfni yng Ngwynedd, yn fab i chwarelwr, Joseph Hughes, ai wraig Ellen. Roedd Robert Roberts yn ewythr iddo.

                                               

Robert Hughes (Robin Ddu yr Ail)

Ganed Robert Hughes ym mhlwyf Penmynydd, Môn, yn 1744. Gan iddo dderbyn addsyg dda ym more ei oes, bu am ryw gymaint o amser yn cadw ysgol ddyddiol yn Amlwch. Yn nes ymlaen, symudodd oddi yno i Swydd Amwythig ac oddi yno i Lundain, lle arosodd am ...

                                               

Huw Arwystli

Roedd Huw Arwystli yn fardd canol oesol o blwyf Trefeglwys yng nghantref Arwystli, Sir Drefaldwyn. Mae tua chant a hanner oi gerddi ar gadw yn Y Llyfrgell Genedlaethol, Archif Prifysgol Bangor ar Amgueddfa Brydeinig. Yn ôl y traddodiad roedd Huw ...

                                               

Huw Cadwaladr

Bardd C17 oedd Huw Cadwaladr, a mae y rhan fwyaf oi waith sydd ar gadw iw gael yn y mesurau rhyddion. Maent yn cynnwys Carol Marwnad Rowland Fychan o Gaergai, a Marwnad Edward Maurice.

                                               

Huw Cae Llwyd

Un o Feirdd yr Uchelwyr yn ail hanner y 15g oedd Huw Cae Llwyd. Fei cofir yn bennaf fel bardd mawl a ganodd i rai o wŷr enwocaf y cyfnod. Roedd ei fab, Ieuan ap Huw Cae Llwyd, yn fardd hefyd, ac maen debygol y bu Huw yn athro barddol iddo.

                                               

Huw Ceiriog

Ychydig a wyddys amdano. Ymddengys ei fod yn frodor o Lyn Ceiriog yn yr hen Sir Ddinbych ond rhan o sir Wrecsam heddiw. Graddiodd yn Eisteddfod Caerwys 1567, yr ail o Eisteddfodau Caerwys. Roedd y beirdd Edward Maelor a Wiliam Llŷn yn ei adnabod. ...

                                               

Huw Cornwy

Un o Feirdd yr Uchelwyr oedd Huw Cornwy. Er na ellir profi hynnyn derfynol, y maen debyg ei fod yn frodor o blwyf Llanfair-yng-Nghornwy ar Ynys Môn.

                                               

Huw Llŷn

Un o Feirdd yr Uchelwyr oedd Huw Llŷn. Roedd yn frawd i Wiliam Llŷn, un or mwyaf o feirdd Cymraeg yr 16g, ac yn hannu o benrhyn Llŷn, Gwynedd.

                                               

Meirion MacIntyre Huws

Dylunydd graffeg, cartwnydd a chyn-bardd plant Cymraeg ydy Meirion MacIntyre Huws neu Mei Mac. Ef oedd Bardd Plant Cymru yn 2001. Derbyniodd radd dosbarth cyntaf mewn peirianneg sifil. Maen cymryd rhan yn Talwrn y Beirdd ar BBC Radio Cymru ac yn ...

                                               

Tom Huws

Bardd ac athro or Groeslon yn Sir Gaernarfon oedd Tom Huws. Enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1959 efoi bryddest Cadwynau. Yn y bryddest bun trafod y cyni ar adfyd a effeithiodd ei ardal enedigol yn dilyn caur chwarel l ...

                                               

Hywel ap Mathew

Roedd Hywel yn enedigol o Lanfair Waterdine yn Sir Faesyfed ar y pryd, heddiw yn Swydd Amwythig, lle roedd ei deulu yn perchen tir. Yn ôl yr achyddwr Lewys Dwnn, roedd yn athro barddol. Bun un or beirdd a raddiodd yn Eisteddfod Caerwys 1523. Mae ...

                                               

Idris Reynolds

Mae Idris Reynolds brifardd, yn fardd toreithiog ac yn awdur nifer o gyfrolau am feirdd a barddoniaeth. Enillodd ei gyfrol Cofio Dic: Darn or Haul Draw yn Rhywle wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2017. Mae’n byw ym mhentref Brynhoffnant gyda’i wraig Elsie ...

                                               

Ieuan Tew Ieuanc

Bardd Cymraeg oedd Ieuan Tew Ieuanc neu Ieuan Tew Brydydd. Bu llawer o ddrysu rhyngddo â bardd arall a elwid yn Ieuan Tew Brydydd sef Ieuan Tew Hynaf.

                                               

Selwyn Iolen

Yn fab i chwarelwr, fei ganed ac fei maged ym Methel, Gwynedd. Mynychodd hen Ysgol y Sir, Caernarfon a bun byw yn yr ardal drwy gydol ei fywyd. Bun gweithio i Gyngor Dosbarth Gwyrfai am ddeunaw mlynedd cyn mynd ir Coleg Normal, Bangor i wneud cwr ...

                                               

Iolo Goch

Bardd Cymraeg oedd Iolo Goch a ystyrir un or cywyddwyr pwysicaf a mwyaf dylanwadol. Roedd yn gyfaill ir bardd Llywelyn Goch ap Meurig Hen. Maen adnabyddus am ei ganu ir Tywysog Owain Glyn Dŵr ai ddisgrifiad oi lys.

                                               

Iolo Morganwg

Roedd Edward Williams, syn fwy adnabyddus dan ei enw barddol Iolo Morganwg, yn fardd a hynafiaethydd a aned ym mhentref bychan Pennon, plwyf Llancarfan, ym Morgannwg, de Cymru. Fel sylfaenydd Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, ef syn gyfrifol am wreidd ...

                                               

Rhisiart Iorwerth

Bardd o Langynwyd, Tir Iarll a flodeuodd rhwng 1510 ac 1570 oedd Rhisiart Iorwerth, a oedd yn fab ir bardd Iorwerth Fynglwyd. Ef oedd athro cerdd Dafydd Benwyn. Roedd ei dad o Saint-y-brid, yng ngorllewin Bro Morgannwg. Serch oedd thema ei gerddi ...

                                               

Dylan Iorwerth

Newyddiadurwr a llenor Cymreig yw Dylan Iorwerth, syn gweithio yn yr iaith Gymraeg. Cafodd ei eni yn Nolgellau ond symudodd y teulu i Waunfawr pan oedd yn saith oed. Ar ôl astudio yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ymunodd âr Wrexham Leader ...

                                               

Rhys Iorwerth

Bardd a phrifardd ydy Rhys Iorwerth. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam ar Fro 2011. Maen byw ac yn gweithio yng Nghaernarfon.

                                               

Iwan, Ar Daith

Cofiant i Iwan Llwyd gan Myrddin ap Dafydd yw Iwan, Ar Daith: Cofio Iwan Llwyd. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Angharad James

Roedd Angharad James yn ffermwraig, yn delynores, yn ôl rhai hanesion yn awdurdod ar y gyfraith, ond yn cael ei chofio yn bennaf oll fel bardd.

                                               

Christine James

Maer Athro Christine James yn Athro Emerita yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe. Enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri ar Cyffiniau yn 2005 am ei chasgliad o gerddi rhydd ar thema oi dewis ei hun. Enwr casgliad oedd Llinellau Lliw a c ...

                                               

Daniel James (Gwyrosydd)

Bardd Cymraeg oedd Daniel James, a gyhoeddai dan ei enw barddol Gwyrosydd ". Ef biaur geiriau Nid wyn gofyn bywyd moethus a gennir gan amlaf ar yr emyn-don Calon Lân. Brodor o bentref Treboeth, Abertawe oedd Gwyrosydd. Bun gweithio fel torrwr bed ...

                                               

Evan James

Awdur Hen Wlad fy Nhadau, anthem genedlaethol Cymru, oedd Evan James o Bontypridd. Ei fab, James James, oedd y cyfansoddwr. Gweydd oedd James wrth ei waith a roedd yn cyflogi sawl gweithiwr yn ei felin ar lan Afon Rhondda. Roedd hefyd yn berchen ...

                                               

James Iago Emlyn)

Ganwyd Iago Emlyn ym Metws Ifan, pentref bychan yng Ngheredigion, yn blentyn i David a Mary James. Bu farw ei rieni pan oedd yn ifanc a chafodd ei fagu gan ei fam gu yng Nghastell Newydd Emlyn.

                                               

Evan Jenkins (bardd)

Bardd Cymraeg oedd Evan Jenkins. Ganed ef yn Ffair-rhos, Ceredigion, yn fab i fwynwr. Addysgwyd ef yn Ysgol Uwchradd Tregaron ac aeth i Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth yn 1919, gan raddio yn 1921. Bun athro ysgol am gyfnod, yn Nhre Taliesin a ...

                                               

John Jenkins (Gwili)

Gweinidog a bardd Cymraeg oedd John Jenkins, yn ysgrifennu fel Gwili. Ganed ef yn Hendy, Sir Gaerfyrddin. Addysgwyd ef yng Ngholeg y Bedyddwyr, Bangor, Coleg Prifysgol Cymru, Caerdydd a Choleg yr Iesu, Rhydychen. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod G ...

                                               

Joseph Jenkins

Ffermwr, bardd a theithiwr o Dregaron oedd Joseph Jenkins. Cafodd ei eni ym Mlaenplwyf, Ceredigion. Priododd Betty Evans yn 1846.

                                               

J. T. Job

Gweinidog, bardd ac emynydd Cymreig oedd John Thomas Job, a ysgrifennodd dan yr enw J. T. Job. Ganed ym mhlwyf Llandybie, Sir Gaerfyrddin. Addysgwyd yn athrofa Trefeca, a bun weinidog gydar Methodistiaid Calfinaidd yn Aberdâr, Bethesda ac Abergwa ...

                                               

John Tudor Jones (John Eilian)

Ganwyd John Tudor Jones ym Marsden Swydd Efrog ar 29 Rhagfyr 1903 ai fagu ar fferm ei nain, Penylan, ym mhentref Llaneilian, Ynys Môn, ble cymerodd ei enw barddol "John Eilian". Cafodd ei addysg yn Ysgol Penysarn, Ysgol Ramadeg Llangefni, Coleg P ...

                                               

Robert Isaac Jones (Alltud Eifion)

Ganed Alltud Eifion yn 1815 ym Mhentrefelin ger Porthmadog yn ardal Eifionydd yn yr hen Sir Gaernarfon Gwynedd. Treuliodd ei oes yn yr ardal gan ennill ei fywoliaeth fel fferyllydd ym Mhorthmadog.

                                               

Robert Maynard Jones (Bobi Jones)

Llenor yn yr iaith Gymraeg ac ysgolhaig Cymreig oedd Robert Maynard Jones neu Bobi Jones. Ganwyd Jones yng Nghaerdydd a cafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd Cathays, Choleg Prifysgol De Cymru a Mynwy, Caerdydd a Choleg Prifysgol Dulyn. Bun Athro Ia ...

                                               

David Watkin Jones (Dafydd Morganwg)

Bardd a hanesydd Cymreig oedd David Watkin Jones, syn fwy adnabyddus wrth ei enw barddol Dafydd Morganwg. Fei cofir yn bennaf fel awdur y gwerslyfr poblogaidd ar brydyddiaeth Gymraeg, Yr Ysgol Farddol.

                                               

Dafydd Jones (Dewi Dywyll)

Baledwr dall o Lanybydder, Sir Gaerfyrddin, oedd Dafydd Jones. Daeth yn enwog am ei ganu ffraeth ledled Cymru mewn oes pan oedd canwyr baledi crwydr yn dal i fod yn gymeriadau poblogaidd. Roedd yn awdur o gwmpas 60 o faledi.

                                               

Thomas Jones (Dinbych)

Roedd Thomas Jones yn un o lenorion mwyaf galluog y Methodistiaid yng Nghymru, a aned yng Nghaerwys yn Sir y Fflint, gogledd Cymru. Roedd yn ddyn amryddawn a oedd yn fardd ar y mesurau caeth, yn emynydd, yn hanesydd, yn ddiwinydd ac yn gofiannydd.

                                               

William Jones (Ehedydd Iâl)

Bardd or 19g oedd William Jones, a gyhoeddodd ei waith wrth yr enw barddol Ehedydd Iâl. Fei ganed yng Nghefn Deulin, Derwen, ger Rhuthun, Sir Ddinbych.

                                               

Thomas Jones (Glan Alun)

Ganed Glan Alun yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Cafodd ei ddwyn i fyny yn fferyllydd ac sefydlodd busnes yn Wrecsam. Aeth yn bregethwr cynorthwyol gydar Methodistiaid. Cychwynodd fisolyn or enw Y Wenynen ond nid oedd yn llwyddiannus iawn. Aeth ei f ...

                                               

Thomas Lloyd Jones (Gwenffrwd)

Bardd o Gymro oedd Thomas Lloyd Jones, a oedd yn fwy adnabyddus wrth ei enw barddol Gwenffrwd. Roedd yn llenor addawol ond bu farwn ifanc.

                                               

John Jones (Ioan Tegid)

Bardd, orthograffydd a gweinidog oedd John Jones, syn adnabyddus wrth ei enw barddol "Tegid" neu "Ioan Tegid". Fei ganed ac fei magwyd yn Y Bala yn yr hen Sir Feirionnydd.

                                               

Thomas Jones (Tudno)

Gweler hefyd Tudno gwahaniaethu Llenor, bardd, newyddiadurwr ac offeiriad oedd Thomas Jones neu Tudno, a aned yn Llandudno, yn yr hen Sir Gaernarfon.

                                               

Huw Jones o Langwm

Ni ddylid cymysgu Huw Jones âr bardd ac emynydd or un cyfnod, Hugh Jones. Bardd gwerinol, baledwr ac awdur anterliwtau oedd Huw Jones. Roedd yn frodor o bentref Llangwm yn yr hen Sir Ddinbych ac yn adnabyddus iawn yng ngogledd Cymru fel Huw Jones ...

                                               

Alice Gray Jones (Ceridwen Peris)

Llenor a golygydd Cymreig oedd Alice Gray Jones, syn adnabyddus wrth ei henw llenyddol Ceridwen Peris. Roedd hin un o arloeswyr hawliau merched yng Nghymru. Fei ganwyd ym mhentref Trefor, Gwynedd. Cafodd waith fel athrawes ysgol. Mae ei waith lle ...

                                               

Caryl Parry Jones

Mae Caryl Parry Jones yn gantores boblogaidd yng Nghymru. Mae hi hefyd yn gyfansoddwraig, actores, cyflwynwraig teledu a hyfforddwraig llais. Ganed Caryl Parry Jones yn ferch i Rhys Jones, cerddor ac athro, ai wraig Gwen, fei magwyd yn Ffynnongro ...

                                               

Ceri Wyn Jones

Ganed yn Welwyn Garden City, Swydd Hertford a magwyd ef yno ac yn Aberteifi a Phen y Bryn yng ngogledd Sir Benfro. Mynychodd ysgolion cynradd Cilgerran ac Aberteifi, cyn mynd i Ysgol Uwchradd Aberteifi. Dysgodd gynganeddu mewn cyfres o weithdai g ...

                                               

Dafydd Jones (emynydd)

Bardd ac emynydd Cymraeg oedd Dafydd Jones, sef Dafydd Jones o Gaeo. Yn enedigol o Gwmgogerddan, Caeo, Sir Gaerfyrddin, roedd yn borthmon wrth ei alwedigaeth. Hoffai farddoni yn null y beirdd gwlad cyn cael troedigaeth yng nghapel Troed-rhiw-dala ...

                                               

David James Jones (Gwenallt)

Roedd Gwenallt yn un o feirdd mwyaf yr 20g. Fei ganwyd ym Mhontardawe ond fe symudodd y teulu yn fuan ir Alltwen, yng Nghwm Tawe.

                                               

David Richard Jones

Bardd Cymraeg oedd David Richard Jones, a anwyd ym mhlwyf Dolwyddelan. Ymfudodd teulu David Richard Jones ir Unol Daleithiau yn 1845 a chafodd yrfa fel pensaer. Roedd yn ffigwr amlwg a dadleuol ym mywyd diwyllianol yr Americanwyr Cymreig; enillod ...

                                               

Tudur Dylan Jones

Prifardd ac enillydd y Goron yn Eisteddfod Sir y Fflint 2007 yw Tudur Dylan Jones a adnabyddir fel arfer fel Tudur Dylan. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Bro Colwyn yn 1995, pan oedd ei dad, y Prifardd John Gwilym, yn archdderwydd, ac yn Eisteddf ...

                                               

Edward Jones (emynydd)

Ganed ar fferm Tan-y-Waen, Prion yn Sir Ddinbych. Bu ei dad farw pan oedd ef tua 10 oed. Priododd Jane Pierce a ganwyd iddynt bedwar o blant. Bu Jane farw yn 1794, ar flwyddyn wedyn priododd Margaret Roberts a cawsant 13 o blant. Tua diwedd y 179 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →