ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 363                                               

Robert Davies (Bardd Nantglyn)

Bardd a beirniad llenyddol o Sir Ddinbych, gogledd-ddwyrain Cymru, oedd Robert Davies, a adnabyddir fel rheol wrth yr enw Bardd Nantglyn. Roedd yn llenor dylanwadol a fu mewn bri trwyr rhan fwyaf or 19g. Fei cofir yn bennaf am ei gerddi ysmala, d ...

                                               

John Davies (Ossian Gwent)

Ganed y bardd yn Aberteifi, Ceredigion, yn 1839, ond symudodd ei deulu i ymgartrefu yng Nghwm Rhymni pan oedd yn ifanc ac yna y cafodd ei fagu. Daeth yn saer coed wrth ei grefft a dechreuodd farddoni gan gystadlu yn yr eisteddfodau lleol. Er nad ...

                                               

Aneirin Talfan Davies

Cafodd ei eni yn Nhrefach Felindre, Sir Gaerfyrddin, lle roedd ei dad yn weinidog, ac yna mynychodd Ysgol Ramadeg Tre-gŵyr wedi ir teulu symud i Dre-gŵyr. Yn ystod y tridegau aeth i weithio i Lundain fel fferyllydd cyn dychwelyd ac ymsefydlu yn A ...

                                               

Ben Davies

Ganed ef yn y Ddolgam, Cwmllynfell, ac wedi gadael yr ysgol yn 13 oed, bun gweithio fel glöwr hyd nes iddo fynd i ysgol baratoi Llansawel, Sir Gaerfyrddin yn 1885, yna i Goleg y Bala. Ordeiniwyd ef yn weinidog gydar Annibynwyr, a bun weinidog Bwl ...

                                               

Bryan Martin Davies

Bardd Cymraeg ydy Bryan Martin Davies. Cafodd ei eni yn fab i löwr ym Mrynaman, Dyffryn Aman, Sir Gaerfyrddin. Graddiodd o Brifysgol Aberystwyth a thrar oedd yno daeth i edmygu gwaith T. H. Parry-Williams. Wedi graddio treuliodd ei yrfa fel athro ...

                                               

D. J. Davies

Bardd o Sir Benfro oedd Daniel John Davies. Cyhoeddai wrth yr enw D. J. Davies ac roedd yn adnabyddus hefyd fel Davies Capel Als. Cafodd ei eni ger pentref Crymych, gogledd Sir Benfro, mewn ardal Gymraeg iawn. Ar ôl cael ei addysg yn Ngholeg y Br ...

                                               

David Davies (Dewi Emlyn)

Brodor o Genarth yn Sir Gaerfyrddin oedd Dewi Emrys. Fel nifer oir gydwladwyr yn y cyfnod hwnnw, ymfudodd ir Unol Daleithiau yn ddyn ifanc i geisio byd gwell. Daeth yn adnabyddus yn y gymuned Gymreig yno fel bardd. Nid oes llawer o werth llenyddo ...

                                               

David Rees Davies

Ysgolfeistr, hanesydd lleol a bardd Cymraeg oedd David Rees Davies, enw barddol Cledlyn a oedd hefyd yn ysgrifennu fel D. Cledlyn Davies.

                                               

Edward Davies (Iolo Trefaldwyn)

Bardd Cymraeg ac eisteddfodwr oedd Edward Davies, a fun adnabyddus wrth ei enw barddol Iolo Trefaldwyn. Roedd yn frodor o blwyf Llanfyllin ym Maldwyn, Powys.

                                               

Eirian Davies

Gweinidog a bardd oedd Eirian Davies. Roedd yn ŵr i Jennie Eirian Davies a fun olygydd Y Faner ac yn dad ir bardd Siôn Eirian.

                                               

Emyr Davies

Bardd Cymraeg oedd Hugh Emyr Hughes Davies. Roedd yn frodor o blwyf Llannor, Llŷn. Daeth yn brifardd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon 1906 pan enillodd y Goron am ei bryddest Branwen ferch Llŷr, cerdd ramantaidd am chwedl Branwen yn y ...

                                               

Gareth Alban Davies

Ysgolhaig a llenor Cymraeg oedd Gareth Alban Davies. Ganed fel yn Ton Pentre, Rhondda, yn fab ir Parch T. Alban Davies, a daeth yn aelod o Gylch Cadwgan. Bun athro Sbaeneg ym Mhrifysgol Leeds o 1975 hyd 1986. Cyfieithodd nifer o lyfrau ir Gymraeg ...

                                               

Grahame Davies

Bardd a nofelydd o Goedpoeth yn Sir Wrecsam ydy Grahame Davies sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. Mae en ysgrifennu yn Gymraeg ac yn Saesneg.

                                               

J. Brynach Davies

Roedd Brynach yn fardd a llenor a aned yn Llanfyrnach, Sir Benfro. Er mai clerc mewn swyddfa cyfreithiwr oedd ei alwedigaeth, roedd hefyd bregethwr cynorthwyol ac yn arweinydd eisteddfodol. Roedd ganddo dudalen Gymraeg yn y Tivy Side Advertiser. ...

                                               

James Kitchener Davies

Bardd a dramodydd yn y Gymraeg oedd James Kitchener Davies neu Kitchener Davies, a aned ger Cors Caron, Ceredigion. Ei ferch ywr awdures Manon Rhys.

                                               

Jason Walford Davies

Beirniad llenyddol a bardd yw Jason Walford Davies. Bun ddarlithydd yn Adran Gymraeg Prifysgol Cymru, Bangor, cyn ei benodin Athro. Mae ei waith ymchwil wedi arbenigo ar ddylanwad y traddodiad llenyddol Cymraeg ac ar R. S. Thomas. Maen Gyd-gyfarw ...

                                               

John Davies (Brychan)

Brodor o blwyf Llanwrthwl yn Sir Frycheiniog de Powys ydoedd. Yn ddyn ifanc, symudodd oddi yno i weithio fel glöwr ym mhyllau Tredegar. Yno daeth yn llyfrwerthwr a chyhoeddwr a daeth yn ffigwr adnabyddus yng nghylchoedd llenyddol Gwent a Morgannw ...

                                               

John Davies (peiriannydd)

Peiriannydd o Gymro oedd John Davies, "Peiriannydd Gwynedd". Roedd hefyd yn saer, gof, clociwr, bardd a cherddor. Ganwyd yn Hafod-y-foel, Llanbryn-mair. Roedd yn frawd ir Parchedig Evan Davies Eta Delta. Yn y Ddol-goch, Talerddig, ym 1820 sefydlo ...

                                               

John Cadvan Davies

Mae "Cadvan" yn ailgyfeirio ir dudalen hon. Gweler hefyd Cadfan. Bardd, emynydd a beirniad eisteddfodol oedd John Cadvan Davies. Defnyddiair enw barddol Cadvan.

                                               

John Evan Davies (Rhuddwawr)

Ganwyd John Evan Davies ym Maes-yr-adwy, Llanfynydd, Sir Gaerfyrddin yn 1850. Addysgwyd yn ysgol ramadeg Llandeilo-fawr, yn Coleg Fethodistaidd Trefeca yn Nhrefeca, ac yn Glasgow, ller oedd yn Ysgolor y Dr. Williams’ gan radd yn 1880. Wedi gweini ...

                                               

Margaret Davies (llenor)

Roedd Davies yn un o gylch o feirdd Cymraeg, gan gynnwys Margaret Rowlands ac Alis ach Wiliam, oedd yn teithio i gwrdd âi gilydd a ffeirio cerddi. Fel y bardd arloesol Angharad James, a anwyd yn y genhedlaeth flaenorol, roedd y menywod hyn yn y g ...

                                               

Pennar Davies

Bardd, awdur a diwinydd oedd William Thomas Pennar Davies BA BLitt PhD. Cafodd ei eni yn Aberpennar, Cwm Cynon. Roedd yn aelod o Blaid Cymru ac fe sefodd dros y blaid honno ar gyfer sedd seneddol San Steffan yn Llanelli yn etholiadau 1964 a 1966. ...

                                               

Richard Davies (Mynyddog)

Am enghreifftiau eraill o bobl or enw Richard Davies, gweler Richard Davies gwahaniaethu. Bardd poblogaidd o Gymro, a aned yn Llanbrynmair, Sir Drefaldwyn oedd Richard Davies. Ef yw awdur geiriau yr opera boblogaidd Blodwen a chaneuon megis Gwnew ...

                                               

T. Glynne Davies

Roedd Thomas Glynne Davies, a adnabyddir fel arfer fel T. Glynne Davies, yn fardd, llenor ac yn ddarlledwr radio a theledu. Ganwyd yn 64 Stryd Dinbych, Llanrwst, Sir Ddinbych. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd gweithiodd ym mhwll glo Oakdale, Caerffili f ...

                                               

Walter Davies (Gwallter Mechain)

Bardd Cymraeg, beirniad eisteddfodol, golygydd, hynafiaethydd a chlerigwr Anglicanaidd Cymreig oedd Walter Davies, a oedd yn adnabyddus iawn yn ei ddydd wrth ei enw barddol Gwallter Mechain.

                                               

William Davies (Gwilym Teilo)

Bardd Cymraeg a hanesydd Cymreig oedd William Davies, syn fwy adnabyddus wrth ei enw barddol Gwilym Teilo. Brodor o ardal Llandeilo, Sir Gaerfyrddin oedd Gwilym Teilo. Fel bardd a llenor, enillodd sawl gwobr mewn eisteddfodau, lleol a chenedlaeth ...

                                               

Deio ab Ieuan Du

Roedd Deio ab Ieuan Du yn fardd o blwyf Llangynfelyn, Ceredigion. Roedd yn gyfaill ir bardd Dafydd Nanmor. Fei cofir yn bennaf heddiw fel awdur y cywydd syn cynnwys y llinell gyfarwydd Y ddraig goch ddyry cychwyn."

                                               

Huw Derfel

Bardd a hanesydd lleol oedd Huw Derfel, enw llawn Hugh Derfel Hughes. Roedd yn frodor o Landerfel, Sir Feirionnydd, ond treuliodd ran sylweddol oi oes yn byw yn Nhregarth ger Bethesda, lle gweithiai yn y chwarel. Roedd yn dad ir llenor plant Hugh ...

                                               

Robert Jones Derfel

Cafodd Robert Jones ei eni yn y Foty, fferm rhwng Llandderfel a Bethel, Meirionnydd, yn fab i Edward a Catrin Jones. Treuliodd gyfnod yn ddiwaith yn Llundain tua 1848 pan fur Siartwyr yn eu hanterth. Mabwysiadodd y cyfenw "Derfel" ar ôl symud i w ...

                                               

Gruffydd Dwnn

Uchelwr Cymreig ac un o noddwyr Beirdd yr Uchelwyr oedd Gruffydd Dwnn ar enwocaf o Ddwniaid Sir Gaerfyrddin. Cartrefodd ym mhlasty Ystrad Merthyr, ger Cydweli, a godwyd yn 1518, yn 1533. Ef oedd ail fab Owain ap Robert Done o Ystrad Merthyr. Er i ...

                                               

Lewys Dwnn

Bardd Cymraeg ac achyddwr oedd Lewys Dwnn neu Lewys ap Rhys ab Owain fel yi gelwir weithiau. Maen cael ei gydnabod fel un or achyddwyr pwysicaf a fu yng Nghymru ac mae ei waith yn ffynhonnell werthfawr i ymchwilwyr i hanes Cymru.

                                               

Steve Eaves

Canwr, bardd a chyfansoddwr ydy Steve Eaves, sydd wedi ei ddylanwadu gyn y blŵs. Mae wedi bod yn aelod o sawl band gan gynnwys Steve Eaves ai Driawd a dyfodd i gael ei hail-enwin Steve Eaves a Rhai Pobl, fel canwr a gitarydd. Bun gweithio am rai ...

                                               

Edward Cadwaladr

Gwyddom y ganwyd Edward Cadwaladr yn ystod C16, ac mai bardd ydoedd. Mae dau ddarn oi waith wedi goroesi, sef englyn ganddo yn ateb englyn iddo gan Dafydd Cadwaladr, ar gerdd Cyffes ostyngedig o bechode gidag erfynion o drugaredd yn y mesur rhydd ...

                                               

Edward Sirc

Medrai Edward olrhain ei ach yn ôl ir tywysog Madog ap Maredudd, ŵyr Bleddyn ap Cynfyn, brenin Powys a Gwynedd. Roedd yn frodor o ardal Maelor yn yr hen Sir Ddinbych sir Wrecsam heddiw ac efallain byw yn nhref Wrecsam ei hun. Graddiodd Edward Sir ...

                                               

Edward Urien

Roedd Edward Urien yn un o ddisgyblion barddol Rhys Cain a chedwir marwnad iddo gan y bardd hwnnw. Mae ei ganu i gyd yn gysylltiedig â chyffiniau Mawddwy, yn cynnwys cywydd ir Dr John Davies, a gellir derbyn ei fod yn frodor or ardal honno. Canod ...

                                               

William Thomas Edwards (Gwilym Deudraeth)

Ganed y bardd yn Hen Walia, yn nhref Caernarfon yn 1863 yn un o 11 o blant, ac fei magwyd ym mhentref Penrhyndeudraeth, Meirionnydd, Gwynedd. Cymerodd ei enw barddol or fro honno. Roedd yr awdures llyfrau plant, Fanny Edwards, yn chwaer iddo. Mor ...

                                               

John Edwards (Meiriadog)

Am bobl eraill or un enw, gweler John Edwards. Bardd a llenor Cymraeg oedd John Edwards, a adnabyddid wrth ei enw barddol Meiriadog. Cyfranodd lawer i gylchgronau Cymraeg ei oes fel golygydd, bardd ac awdur erthyglau. Roedd hefyd yn adnabyddus fe ...

                                               

Emrys Edwards

Rhoddir geiriaur gerdd fuddugol, Awdl Foliant i Gymru i drefniant Cerdd dant. a genir, gan ymysg eraill, Côr Gorer Aran.

                                               

Huw Meirion Edwards

Bardd a darlithydd yw Huw Meirion Edwards. Magwyd Edwards yn Llanfairpwll ac yna yng Nghaerdydd, ac mae’n byw dros ugain mlynedd yn ardal Aberystwyth. Bun ddarlithydd yn Adran Gymraeg y Brifysgol, ac mae bellach yn aelod o staff Cyngor Llyfrau Cy ...

                                               

Jenkin Morgan Edwards

Bardd Cymraeg oedd Jenkin Morgan Edwards. Roedd yn frodor o Lanrystud, Ceredigion. Canu gwerinol ei naws yw ei farddoniaeth. Enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol dair gwaith 1937, 1941, 1944.

                                               

Richard Foulkes Edwards (Risiart Ddu o Wynedd)

Ganwyd Risiart Ddu yn yr Hendre, Llanfair, Dyffryn Clwyd y chweched blentyn o ddeg i Hugh Edwards, amaethwr a Mary née Foulkes ei wraig. Roedd Risiart Ddu yn dod o deulu barddol, roedd John Jones Talhaiarn yn perthyn iw dad a William Williams Cal ...

                                               

Roger Edwards

Pregethwr, awdur a golygydd Cymreig oedd y Parchedig Roger Edwards, a aned yn y Bala ac a fagwyd yn ardal Dolgellau, Meirionnydd.

                                               

William Edwards (Gwilym Callestr)

Bardd Cymraeg oedd William Edwards. Roedd yn adnabyddus wrth ei enwau barddol Gwilym Callestr neu, yn llai aml, Wil Ysgeifiog. Ganed y bardd ym Mhlas Iolyn ger Caerwys, Sir y Fflint yn 1790. Saer melin oedd wrth ei alwedigaeth. Cystadleuai yn eis ...

                                               

Einion Offeiriad

Clerigwr a bardd y priodolir iddor cynharaf o ramadegaur beirdd oedd Einion Offeiriad. Ef yw awdur tybiedig Gramadeg Einion Offeiriad, syn un or enghreifftiau cyntaf a wyddys i ddifinio rheolaur pedwar mesur ar hugain.

                                               

Einion Wan

Ni wyddys dim am fywyd y bardd ac eithrior hyn y gellir ei gasglu o dystiolaeth y chwech gerdd ganddo sydd wedi goroesi. Mewn canlyniad y cwbl y medrem ddweud â sicrwydd yw ei fod wedi canu i Lywelyn Fawr ai feibion Dafydd a Gruffudd yng Ngwynedd ...

                                               

Menna Elfyn

Bardd, dramodydd, colofnydd a golygydd Cymreig yw Menna Elfyn. Ysgrifenna am yr iaith Gymraeg a hunaniaeth y genedl. Mae hi wedi cyhoeddi deg cyfrol o farddoniaeth a thros dwsin o lyfrau i blant a blodeugerddi. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu wyth d ...

                                               

John Roose Elias

Bardd a beirniad llenyddol a ysgrifennai yn Gymraeg a Saesneg oedd John Roose Elias, a ysgrifennai wrth yr enw barddol Y Thesbiad. Roedd yn nai ir pregethwr enwog John Elias. Brodor o Fryn-du, Ynys Môn ydoedd. Yn ddyn ifanc aeth i weithio yn siop ...

                                               

Robert Ellis (Cynddelw)

Bardd, golygydd a geiriadurwr Cymreig oedd Robert Ellis, neu Cynddelw, ganed yn Nhyn y Meini, Bryndreiniog, ger Penybontfawr, plwyf Llanrhaeadr-ym-Mochnant, yn yr hen Sir Drefaldwyn. Un oi weithiau mwyaf nodedig ywr cywydd ir Berwyn, syn cychwyn ...

                                               

Ellis Cadwaladr

Ganwyd Ellis Cadwaladr yn Llandderfel, sir Feirionnydd, a bun cartrefu yn yr Hafod Uchel. Yn y plwyf hwn y beddyddiwyd ei plant. Bardd oedd Ellis Cadwaladr, ac fe ganai yn y mesurau caeth ac yn y mesurau rhydd. Cafodd lwyddiant ar gystadleuaeth y ...

                                               

Dewi Emrys

Bardd o Dde-Orllewin Cymru oedd Dewi Emrys. Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol bedair gwaith, ac yn sgil ei lwyddiant yn y gystadleuaeth newidiwyd rheolaur Eisteddfod i atal beirdd rhag ennill y Gadair nar Goron fwy na dwywaith.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →