ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 362                                               

Geiriadur Gomer ir Ifanc

Geiriadur syn cynnwys 22.000 o ddiffiniadau Cymraeg gan D. Geraint Lewis yw Geiriadur Gomer ir Ifanc. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1994. Ym 1995 enillodd y llyfr Wobr Tir na n-Og. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Geiriadur Gwrthdroadol Cymraeg Diweddar

Geiriadur ar gyfer ieithyddion syn gweithio ar Gymraeg diweddar gan Stefan Zimmer yw Geiriadur Gwrthdroadol Cymraeg Diweddar. Amrywiol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Geiriadur Idiomau

Geiriadur Cymraeg–Saesneg/Saesneg–Cymraeg yn llawn idiomau i ddysgwyr gan Alun Rhys Cownie a Wyn G. Roberts yw Geiriadur Idiomau: A Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn ...

                                               

Y Geiriadur Mawr

Geiriadur Cymraeg ydy Y Geiriadur Mawr. Casglwyd deunydd y geiriadur gan H. Meurig Evans a W. O. Thomas, gydar Athro Stephen J. Williams yn olygydd ymgynghorol. Maen eiriadur Cymraeg–Saesneg a Saesneg–Cymraeg sydd wedi cael ei ad-argraffu sawl gw ...

                                               

Geiriadur Newydd y Gyfraith

Geiriadur Saesneg-Cymraeg o dermau cyfreithiol gan Robyn Léwis yw Geiriadur Newydd y Gyfraith / The New Legal Dictionary. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru ywr prif eiriadur hanesyddol yn yr iaith Gymraeg, syn mwynhau statws cyffelyb ir Oxford English Dictionary yn Saesneg. Fei cyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru. Erbyn Mehefin 2014 roedd fewrsiwn ar-lein ohono ar gael.

                                               

Geiriadur Spurrell

Geiriadur Spurrell ywr geiriadur cyfieithu Cymraeg / Saesneg - Saesneg / Cymraeg gorau ei werthiant or holl eiriaduron Cymraeg. Cyhoeddwyd y fersiwn gyntaf or llyfr ym 1848. Er nad oes lawer yn gyffredin rhwng yr argraffiad cyntaf ar argraffiad d ...

                                               

Geiriadur Termau Rheoli Coetiroedd

Llyfr Cymraeg gan Arne Pommerening a Delyth Prys yw Geiriadur Termau Rheoli Coetiroedd. Ysgol Addysg Prifysgol Cymru Bangor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Geiriadur y Gyfraith - Atodlyfr Cyntaf

Llyfr Cymraeg gan Robyn Lewis yw Geiriadur y Gyfraith: Atodlyfr Cyntaf. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Geiriadur yr Academi

Geiriadur yr Academi ywr geiriadur Saesneg-Cymraeg mwyaf cynhwysfawr erioed. Ffrwyth blynyddoedd o waith gan y golygyddion Bruce Griffiths a Dafydd Glyn Jones ydyw. Fei cyhoeddwyd yn 1995 a chafodd ail gyhoeddi fel fersiwn diwygiedig ym Medi 2003 ...

                                               

Y Geiriau Bach

Cyfrol am idiomau Cymraeg gan Cennard Davies yw Y Geiriau Bach. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Llyfryddiaeth Geiriaduron Termau

Cyfeirlyfr Cymraeg gan Delyth Prys, J.P.M. Jones a Hedd ap Emlyn yw Llyfryddiaeth Geiriaduron Termau. Canolfan Safoni Iaith, Yr Ysgol Addysg, Prifysgol Cymru Bangor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Ionawr 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Modern Welsh Dictionary

Geiriadur gan Gareth King yw Modern Welsh Dictionary. Oxford University Press a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhint y Gelaets ar Grug

Geiriadur ysgafn o eiriau tafodieithol Sir Benfro gan Wyn Owens yw Rhint y Gelaets ar Grug: Tafodiaith Sir Benfro. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Termau Gofal Iechyd Pobl Hŷn

Geiriadur termau yn ymwneud â gofal iechyd pobl hŷn gan Delyth Prys a Owain Lloyd Davies yw Termau Gofal Iechyd Pobl Hŷn. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Termau Gwaith Coed

Rhestr o dermau syn ymwneud â gwaith coed gan amryw o awduron yw Termau Gwaith Coed. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1966. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Termau Hybu Iechyd

Casgliad o dermau meddygol gan Delyth Prys yw Termau Hybu Iechyd. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Termau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Geiriadur termau pobl syn ymwneud â maes iechyd meddwl plant ac ieuenctid gan Delyth Prys yw Termau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Termau Therapi Galwedigaethol

Geiriadur termau syn ymwneud â therapi galwedigaethol gan Delyth Prys a Owain Lloyd Davies yw Termau Therapi Galwedigaethol. Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Termiadur

Adnodd syn amcanu safoni termau technegol Cymraeg gan Delyth Prys, J.P.M. Jones, Owain Davies a Gruffudd Prys yw Y Termiadur. AdAS/DCELLS a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Sabhal Mòr Ostaig

Coleg yn dysgu trwy gyfrwng Gaeleg ar ynys An t-Eilean Sgitheanach yn Ynysoedd Mewnol Heledd yng ngogledd-orllewin yr Alban yw Sabhal Mòr Ostaig. Saif y coleg ar benrhyn Sleat, tua 3 km ir gogledd o Armadale. O dref Mallaig ar y tir mawr a gwasan ...

                                               

Stefan Brecht

Bardd ac awdur oedd Stefan Brecht. Cafodd ei eni ym Merlin, mab y dramodydd Bertolt Brecht ar actores Helene Weigel.

                                               

Heinrich Heine

Vermischte Schriften, 1854 Englische Fragmente, 1827 Über Ludwig Börne, 1840 Les Dieux en Exil, 1853 Die romantische Schule, 1836 Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland, 1833 Letzte Gedichte und Gedanken, 1869 Deutschland. Ei ...

                                               

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Bardd ac ysgolhaig or Almaen oedd August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Ysgrifennai hefyd dan yr enw Hoffmann von Fallersleben. Fei cofir heddiw yn bennaf fel awdur geiriau Das Lied der Deutschen ", a ddaeth yn anthem genedlaethol yr Almaen. ...

                                               

Friedrich Hölderlin

Bardd Rhamantaidd or Almaen oedd Johann Christian Friedrich Hölderlin. Daeth yn ddylanwadol ar feirdd a llenorion Almaeneg yn yr 20ed ganrif megis Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse a Paul Celan.

                                               

Rainer Maria Rilke

Roedd Rainer Maria Rilke yn fardd Bohemiaidd Awstriaidd ac yn feirniad. Mae Rilke yn un o feirdd pwysicaf yr Almaeneg. Un oi weithiau enwocaf ywr Marwnadau Duino. Ar ben ei gynnyrch Almaeneg mae wedi ysgrifennu rhyw 400 cerdd yn y Ffrangeg am ei ...

                                               

Abu Nuwas

Bardd Arabeg oedd Abu-Nuwas al-Hasan ben Hani al-Hakami, a adwaenir fel rheol fel Abū-Nuwās, Ganed ef yn ninas Ahvaz yn Mhersia, o drad Arabaidd a Phersaidd. Roedd yn feistr ar bob math ar farddoniaeth Arabeg, ond maen fwyaf enwog am ei ganeuon g ...

                                               

Abu al-Ala al-Maarri

Un or mwyaf or beirdd Arabeg yn yr Oesoedd Canol oedd Abu al-Ala al-Maarri neu al-Maarri. Cafodd ei eni yn nhref Marrah, yn Syria. Ac yntaun blentyn pedair oed dioddefodd y frech wen ac aeth yn ddall. Yn ddyn ifanc aeth al-Maarri ar daith astudio ...

                                               

Abdullah al-Baradouni

Bardd o Iemen oedd Abdullah al-Baradouni. Ganwyd yn Zaraja a chafodd ei fagu yn Dhamar. Cafodd ei heintio gan y frech wen yn 6 oed ai ddallu. Cafodd ei addysgu yn y brifddinas Sanaa, a dysgodd llenyddiaeth Arabeg ac hanes gwleidyddol mewn ysgol g ...

                                               

Fuzûlî

Fużūlī oedd enw barddol Muhammad bin Suleyman. Ystyrir ef yn un or pwysicaf o feirdd y diwan. Ysgrifennai gerddi mewn tair iaith, Twrceg Azerbaijan, Perseg ac Arabeg. Ymddiddorai mewn mathemateg a seryddiaeth hfyd. Credir iddo gael ei eni tua 148 ...

                                               

Ahmad Kheireddine

Roedd Ahmad Kheireddine yn fardd a dramodydd yn yr iaith Arabeg o Diwnisia. O dras Tyrcaidd, cafodd ei eni mewn amgylchiadau digon tlawd mewn ardal dosbarth gweithiol yn Nhiwnis. Gorffenodd ei astudiaethau yng ngholeg La Zitouna, yn y brifddinas, ...

                                               

Alfonso II, brenin Aragón

Brenin Aragon ers 1164 oedd Alfonso II. Fei ganwyd yn Huesca, yn fab i Ramon Berenguer IV, Iarll Barcelona, ai wraig Petronilla, brenhines Aragon. Bardd a chyfansoddwr oedd Alfonso. Yn 1164, casglodd Alfonso deyrnas Aragón, Tywysogaeth Catalwnia, ...

                                               

Margaret Steuart Pollard

Gor-gor-nith ir Prif weinidog William Gladstone, awdur, ffeminydd, bardd Cernyweg ac ysgolhaig Sansgrit oedd Margaret Steuart Pollard née Gladstone a adnabyddid hefyd fel Peggy Pollard. Roedd hefyd yn un o sefydlwyr y gymdeithas ddirgel Grŵp Ferg ...

                                               

Alis Wen

Prydyddes oedd Alis ferch Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan neu Alis Wen. Roedd yn ferch ir bardd Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, or Llannerch yn Llewenni Fechan ger Llanelwy, a Sioned ferch Rhisiart ab Hywel o Fostyn. Roedd ei chwaer, C ...

                                               

William Ambrose (Emrys)

Ganed Emrys ym Mangor, Sir Gaernarfon Gwynedd yn fab i John ac Elizabeth Ambrose ac addysgwyd ef yn Ysgol Friars yno ac yng Nghaergybi. Bun brentis dilledydd yn Lerpwl am gyfnod, gan ymuno ar Annibynwyr yno. Aeth i Lundain yn 1834. yn 1837 daeth ...

                                               

William Milton Aubrey (Anarawd)

Bardd Cymraeg a hynafiaethydd o Gymro oedd William Milton Aubrey, a adnabyddid wrth ei enw barddol Anarawd. Roedd yn frodor o Sir Fôn.

                                               

Bardd y Mis

Cynllun gan BBC Radio Cymru yw Bardd y Mis. Maen rhoi cyfle i un bardd bob mis gynhyrchu nifer o gerddi yn ystod y mis mewn ymateb i eitemau amrywiol a ddarlledir trwyr orsaf. Sefydlwyd y prosiect yn 2014 ac ers 2018, fei rhedir mewn partneriaeth ...

                                               

Cadwaladr ap Rhys Trefnant

Bardd a flodeuodd tua dechrau canrif 16 oedd Cadwaladr ap Rhys Trefnant. Mae ychydig oi waith wedi goroesi e.e. ei ganu i wŷr Maldwyn. Danfonodd rodd i Syr Edward Herbert, arglwydd Powys, gydai gywydd, sef eog. Bun canu i eraill hefyd, megis Huw ...

                                               

John Blackwell (Alun)

Cafodd ei eni ym Mhonterwyl, ger Yr Wyddgrug yn Sir y Fflint. Roedd ei fam o Langwm a mwynwr oedd ei dad. Crydd oedd o wrth ei alwedigaeth. Daeth i sylw yn dilyn ei awdl Maes Garmon yn Eisteddfod Yr Wyddgrug ym 1823 ac enillodd ei awdl Genedigaet ...

                                               

Bois y Cilie

Dafydd Iwan 1943 Alun Ffred Jones 1949 Huw Ceredig 1942 – 2011

                                               

Ben Bowen

Ganed ef yn Nhreorci, yn fab i Thomas a Dinah Bowen. Aeth i weithio fel glöwr yn weddol ieuanc, a dechreuodd ymddiddori mewn barddoniaeth a chystadlu mewn eisteddfodau lleol. Gadawodd y pwll glo yn 1897 er mwyn astudio ar gyfer y weinidogaeth gyd ...

                                               

Euros Bowen

Fei ganwyd yn Nhreorci, yn frawd ir prifardd Geraint Bowen. Mynychodd Goleg Presbyterian Caerfyrddin, cyn mynd ymlaen i Brifysgol Aberystwyth, Coleg Mansfield a Coleg y Santes Catrin, Rhydychen. Daeth yn offeiriad Anglicanaidd yn Llanygywer, Penl ...

                                               

Geraint Bowen

Bardd yn hannu o Lanelli, Sir Gaerfyrddin oedd y Dr. Geraint Bowen. Treuliodd ei ieuenctid yng Ngheinewydd, Ceredigion. Roedd e bellach wedi ymgartrefi yng Nghaernarfon, Gwynedd. Bun Arolygydd Ysgolion am gyfnod. Enillodd y gadair yn Eisteddfod G ...

                                               

Siôn Bradford

Bardd o ardal Tir Iarll ym Morgannwg yn y 18g oedd Siôn Bradford, a adnabyddir hefyd fel John Bradford. Maen adnabyddus yn bennaf heddiw am iddo fod yn athro barddol i Iolo Morganwg.

                                               

Andrew Jones Brereton (Andreas o Fôn)

Ganed Andrew Jones ym mhlwyf Llanfechell, Sir Fôn, yn 1827, yn fab Andrew Brereton, ysgolfeistr cyntaf y plwyf. Cafodd ei addysg yn Llanfechell a chychwynnodd ei yrfa fel clerc yn Lerpwl. Yn fuan wedyn cafodd swydd clerc yn yr Wyddgrug lle arosod ...

                                               

Robert Bryan

Bardd Cymraeg, llenor a cherddor o blwyf Llanarmon-yn-Iâl, Sir Ddinbych oedd Robert Bryan. Roedd yn frawd i J. D. Bryan, awdur llyfr taith bychan am yr Aifft. Cafodd Bryan ei addysg golegol yng Ngholeg y Normal, Bangor, Coleg Prifysgol Gogledd Cy ...

                                               

Cadwaladr Cesail

Bardd Cymraeg o Eifionydd, Gwynedd, oedd Cadwaladr Cesail, neu Cadwaladr Gruffudd mewn rhai ffynonellau. Roedd yn perthyn i gyfnod olaf traddodiad Beirdd yr Uchelwyr yng ngogledd-orllewin Cymru.

                                               

Dilys Cadwaladr

Bardd Cymraeg oedd Dilys Cadwaladr. Enillodd y goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Rhyl 1953. Hi oedd y ferch gyntaf erioed i ennill y goron. Priododd Leonardus "Leo" Scheltinga ym 1946.

                                               

Rhys Cadwaladr

Roedd Syr Rhys Cadwaladr yn fardd Cymraeg. Fei ganed yng Nghonwy, gogledd Cymru. Roedd yn fab i Rys Trefnant. Bun ficer Llanfairfechan Sir Gaernarfon am gyfnod. Doedd o ddim yn fardd proffesiynol - roedd y Traddodiad Barddol wedi marw allan bron ...

                                               

Catrin ferch Gruffudd ap Ieuan Fychan

Maen debyg fod Catrin yn ferch ir bardd Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, ac un gerdd yn unig ganddi a gadwyd, sef awdl i Dduw ac ir byd – yn Ll.G.C. MS. 722. Maen bosib mai eiddo ei chwaer, Alis Wen, ydir cywydd a gadwyd yn Cardiff MS. 19, C ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →