ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361                                               

Ysgol Gyfun Rhydfelen

Ysgol Uwchradd Gymraeg oedd Ysgol Gyfun Rhydfelen, wedi ei lleoli yn Rhydyfelin, Rhondda Cynon Taf. Agorwyd yn 1962 a hi oedd ail yr ail ysgol uwchradd Gymraeg yng Nghymru. Roedd adeiladaur ysgol mewn cyflwr gwael gan i ran or ysgol gael ei adeil ...

                                               

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Gymraeg ger Hirwaun, Aberdâr yw Ysgol Gyfun Rhydywaun. Lleolir yr ysgol ar gyrion pentref Penywaun. Agorwyd yr ysgol ym mis Medi 1995. Sefydlwyd yr ysgol er mwyn delio âr niferoedd cynyddol o ddisgyblion a oedd yn mynychu ysgolion cynradd C ...

                                               

Ysgol Santes Helen

Ysgol gynradd wirfoddol yng Nghaernarfon yw Ysgol Santes Helen. Maen ysgol fechan a leolir ger yr eglwys Gatholig. Mae gan yr ysgol dros 80 o ddisgyblion ar prifathrawes yw Mrs E.Bradley. Maer ysgol yn adnabyddus am fod yn yr unig ysgol Gatholig ...

                                               

Ysgol Syr Hugh Owen

Mae Ysgol Syr Hugh Owen yn ysgol uwchradd Cymraeg yng Nghaernarfon, Gwynedd. Fe agorwyd yr ysgol yn 1894, y gyntaf iw hadeiladu yn ôl Deddf Addysg Ganolraddol Cymru yr addysgwr enwog Syr Hugh Owen. Fe leolir yr ysgol ger y Ganolfan Hamdden yng Ng ...

                                               

Ysgol Gyfun Tre-Gib

Ysgol uwchradd yn Ffairfach ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin oedd Ysgol Gyfun Tre-Gib. Roedd yn ysgol gymunedol ddwyieithog naturiol. Roedd 900 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 1997, a 130 yn y chweched ddosbarth. Cynyddodd hyn i 932 yn 2003, a 142 yn ...

                                               

Ysgol Uwchradd Tywyn

Ysgol Aberdyfi caewyd yn 2013 Ysgol Gynradd Tynyberth, Corris Uchaf caewyd yn 1967 Ysgol Gynradd Pantperthog caewyd yn y 1960au Ysgol Abergynolwyn caewyd yn 2010 Ysgol Dyffryn Dulas, Corris Ysgol Llanegryn caewyd yn 2013 Ysgol Llwyngwril caewyd y ...

                                               

Ysgol y Parc, Penllyn

Ysgol fechan ym Mhenllyn ger y Bala ydy Ysgol y Parc. Yn 2010, penderfynodd cynghorwyr Cyngor Sir Gwynedd ymgynghoriad ynglyn â chaur ysgol erbyn Medi 2012 ond gwelwyd gwrthwynebiad lleol, gyda nifer or trigolion yn ymladd i gadwr ysgol ar agor. ...

                                               

Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Cymraeg oedd Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur. Maer ysgol wedi ei leoli ar dri campws yn Ystalyfera a Phort Talbot. Maer ysgol yn adnabyddus am ei llwyddiannau ym meysydd y celfyddydau, chwaraeon, yn ogystal âr academ ...

                                               

Ysgol Aberconwy

Ysgol gyfun gymysg cyfrwng Saesneg wedi’i lleoli ar lan aber Afon Conwy, ar gyrion tref Conwy, gogledd Cymru yw Ysgol Aberconwy. Maen gwasanaethu disgyblion 11–18 oed. Mae’r ysgol ar safle newydd sbon sydd dim ond 2 funud o ffordd ddeuol yr A55 a ...

                                               

Ysgol Gyfun Aberdaugleddau

Ysgol gyfun cyfrwng Saesneg yw Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, sydd wedii lleoli yn Aberdaugleddau, yng ngorllewin Sir Benfro. Ffurfwyd ym 1988 gan uniad Ysgol Ramadeg Aberdaugleddau ac Ysgol Ganolog Aberdaugleddau. Agorwyd yr ysgol newydd ar hen saf ...

                                               

Ysgol Gynradd Adamsdown

Ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Adamsdown, Caerdydd ydy Ysgol Gynradd Adamsdown. Y prifathro presennol yw Mr John B Evans, Roedd 174 o ddisgyblion yn yr ysgol yn ystod arolygiad Estyn 2007, yn ogystal a 48 o blant meithrin a fyny ...

                                               

Ysgol Gynradd Albany

Ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal y Rhath, Caerdydd ydy Ysgol Gynradd Albany. Y brifathrawes presennol yw Mrs A Lepore, Sefydlwyd Ysgol Gynradd Albany ym 1887. Roedd 345 o ddisgyblion yn yr ysgol yn ystod arolygiad Estyn 2007, yn o ...

                                               

Ysgol Alun

Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn yr Wyddgrug, Sir Fflint yw Ysgol Alun, ar gyfer plant 11 i 18 oed. Ffurfiwyd yn 1970 fel canlyniad o uno Ysgol Ramadeg Alun ac Ysgol Daniel Owen. Mae adeiladau presennol yr ysgol yn dyddio o 1938, ac mae mwy o dd ...

                                               

Ysgol Uwchradd Argoed

Adeiladwyd ym Mryn y Baal ym 1978, dyma oedd ysgol gyntaf sir Clwyd ar gyfer plant rhwng 11 ac 16 oed iw hadeiladun bwrpasol, ar adeg pan oedd yr awdurdodau addysg yn cynnig cyflwyno system drydyddol. Bryn Ellis oedd y prifathro cyntaf. Arhosodd ...

                                               

Ysgol Gyfun y Barri

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Saesneg ar gyfer bechgyn yn y Barri, Bro Morgannwg ydy Ysgol Gyfun y Barri. Lleolir gyferbyn a Highlight Park yng ngogledd y dref. Mae ysgol ferched Ysgol Gyfun Bryn Hafren yn bartner ir ysgol, ac yno darparir chweche ...

                                               

Ysgol y Brenin Harri VIII, Y Fenni

Yr ymgais cyntaf i ad-drefnu oedd y cynllun yn 1891 ar cynnig i greu ysgol i 200 o ddisgyblion ar safle 9-erw ym Pen-y-Pound. Bu peth oedi oherwydd amryw broblemau ac ni orffenwyd y gwaith adeiladu tan 1898, wedi costio £6.945. Roedd yr ysgol i f ...

                                               

Ysgol Gyfun Bryngwyn

Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin ydy Ysgol Gyfun Bryngwyn. Maen gwasanaethu disgyblion rhwng 11 ac 18 oed.

                                               

Ysgol Gynradd Bryn Celyn

Ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Pentwyn, Caerdydd ydy Ysgol Gynradd Bryn Celyn. Y prifathro presennol yw Mr David C. Pedwell. Lleolir yn nhalgylch Ysgol Uwchradd Llanedeyrn.

                                               

Ysgol Bryn Elian

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Saesneg ym Mae Colwyn, Sir Conwy ydy Ysgol Bryn Elian. Maen gwasanaethu plant rhwng 11 ac 18 oed yn yr ardal ir dwyrain o Fae Colwyn, yn cynnwys Hen Golwyn, Llanddulas a Llysfaen. Y brifathrawes bresennol yw Eithne Hu ...

                                               

Ysgol Gyfun Bryn Hafren

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Saesneg ar gyfer merched yn y Barri, Bro Morgannwg ydy Ysgol Gyfun Bryn Hafren. Lleolir ar Heol Merthyr Dyfan, oddiar Port Road East, sef yr A4050 gogledd y dref. Mae ysgol ferched Ysgol Gyfun y Barri yn bartner ir ys ...

                                               

Ysgol y Gadeirlan, Llandaf

Ysgol breifat yn Llandaf, Caerdydd, yw Ysgol y Gadeirlan, Llandaf. Mae ganddi dros 800 o ddisgyblion. Fei sefydlwyd yn 1880 fel ysgol gôr ar gyfer Eglwys Gadeiriol Llandaf. Er ei bod wedi ymestyn y tu hwnt ir pwrpas gwreiddiol hwnnw, maen parhau ...

                                               

Ysgol Uwchradd Caerdydd

Ysgol gyfun cyfrwng Saesneg yn ardal Cyncoed/Lakeside, Caerdydd yw Ysgol Uwchradd Caerdydd. Y prifathro presennol ydy Mr Mike M Griffiths.

                                               

Ysgol Uwchradd Cantonian

Ysgol gyfun cyfrwng Saesneg yn ardal y Tyllgoed yng Nghaerdydd yw Ysgol Uwchradd Cantonian, ar gyfer disgyblion 11–18 oed. Y prifathrawes presennol ydy Mrs Diane Gill. Agorwyd yr ysgol yn wreiddiol odan yr enw Canton Municipal Secondary School ar ...

                                               

Ysgol Uwchradd Castell Alun

                                               

Ysgol Uwchradd Cathays

Ysgol uwchradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Cathays, Caerdydd ydy Ysgol Uwchradd Cathays. Y prifathro presennol ydy Mr Rodney Phillips. Roedd 896 o ddisgyblion yn yr ysgol yn ystod arolygiad Estyn 2007, gan gynnwys 144 yn y chweched ddosbae ...

                                               

Ysgol Uwchradd Cei Connah

Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yng Nghei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint ydy Ysgol Uwchradd Cei Connah. Maen gwasanaethu disgyblion rhwng 11 ac 18 oed, roedd 1047 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2008. Maer ysgol yn rhan o Gonsortiwm Glannau Dy ...

                                               

Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi

Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn ardal Pentwyn, Caerdydd ydy Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi. Y prifathro presennol ydy Mr David Stone. Maer ysgol odan reolaeth awdurdod addysg leol Caerdydd ond caiff ei ariannun wirfoddol. Maen gwasnaeth ...

                                               

Ysgol Uwchradd Dewi Sant

Gweler hefyd: Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Tyddewi Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn Saltney, ar gyrion Caer ydy Ysgol Uwchradd Dewi Sant. Agorodd yr ysgol ar 1 Tachwedd 1954. Ni ddarparir addysg uwch 16 yn yr ysgol, yn hytrach maer ysgol yn rhan o ...

                                               

Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-Graig

Ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Draenen Pen-y-Graig, Caerdydd ydy Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-Graig. Sefydlwyd yr ysgol ym 1991, yY brifathrawes presennol yw Ms Joyce Power, Lleolir yr ysgol yn nhalgylch Ysgol Uwchradd Llanisien.

                                               

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd

Ysgol uwchradd gyfun gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal yr Eglwys Newydd, Caerdydd ydy Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. Caiff ei redeg gan awdurdod addysg lleol Cardydd, ond mae wedi gwneud cais ir Cynulliad i dderbyn statws ysgol sylfaenol. Y pr ...

                                               

Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf

Ysgol gyfun cyfrwng Saesneg yn ardal Llandaf, Caerdydd yw Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf. Maen ysgol ar gyfer plant 11 i 18 oed, syn gwasanaethu ardal Caerdydd ac ardaloedd cyfagos, megis Bro Morgannwg, Pontypridd a Phen-y-bon ...

                                               

Ysgol Uwchradd Eirias

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Saesneg ym Mae Colwyn ydy Ysgol Uwchradd Eirias. Maen gwasanaethu plant rhwng 11 ac 18 oed. Cyfeiria enwr ysgol at yr Eirias ganoloesol a goffeir yn enw Parc Eirias, parc cyhoeddus ger yr ysgol. Roedd 1521 o disgyblio ...

                                               

Ysgol Uwchradd Elfed

Sefydlwyd yr ysgol ym 1954, ac enwyd ar ôl y bardd ar ysgolhaig a fu farw y flwyddyn honno, Elfed Hywel Lewis. Dechreuodd droin ysgol uwchradd gyfun ym 1967, yn gwasanaethu ardal eang a fun cynnwys Penarlâg, Saltney ar Hôb. Daeth yn ysgol gyfun g ...

                                               

Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

Ar ddechrau tymor Hydref 2008 agorwyd yr adeiladau newydd sbon ar safler hen Ysgol Cambria, ar gost o tua £30 miliwn o wariant gan y Cyngor Sir, fel rhan ou Cynllun Moderneiddio Addysg, efo buddsoddiad ychwanegol hefyd yn cael ei roi ir ganolfan ...

                                               

Ysgol Emrys ap Iwan

Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn nhref Abergele yn sir Conwy yw Ysgol Emrys ap Iwan. Sefydlwyd yr ysgol ym 1967 pan unwyd Ysgol Ramadeg Abergele ac Ysgol Uchradd Fodern Dinorben i fod yn ysgol gyfun. Fei henwir ar ôl y llenor Cymraeg enwog Emrys ...

                                               

Ysgol Uwchradd Fitzalan

Ysgol uwchradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Lecwydd, Caerdydd ydy Ysgol Uwchradd Fitzalan. Y brifathrawes presennol ydy Mrs Cath Bradshaw. Mae dros 1500 o ddisgyblion rhwng 11 ac 18 oed yn yr ysgol, ac maen un o ysgolion mwyaf aml-ddiwyllia ...

                                               

Ysgol Friars, Bangor

Cynhaliwyd Gwasanaeth o Ddiolchgarwch a Choffadwriaeth yn Eglwys Gadeiriol Bangor yn Ebrill 2007 i gofnodi 450 mlynedd o Ysgol Friars.

                                               

Ysgol Uwchradd y Fflint

Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn y Fflint, Sir y Fflint ydy Ysgol Uwchradd y Fflint. Roedd 699 o ddisgyblion yn yr ysgol yn ystod arolygiad Estyn 2006.

                                               

Ysgol Gynradd Gelli Fedw

Ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal y Gellifedw, Abertawe ydy Ysgol Gynradd Llwyn Fedw. Y brifathrawes presennol yw Mrs E Treen. Gwariwyd £800.000 yn ymestyn ac ailwampio adeiladaur ysgol yn 2009.

                                               

Ysgol Gyfun Glan Afan

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Saesneg ym Mhort Talbot, Castell-nedd Port Talbot oedd Ysgol Gyfun Glan Afan. Pennaeth yr ysgol ar hyn o bryd ydy Mrs Susan Handley.

                                               

Ysgol Glan-y-Môr

Ar gyfer yr ysgol ym Mhwllheli, Gwynedd, gweler Ysgol Glan y Môr. Ysgol uwchradd Saesneg ym Mhorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin, ydy Ysgol Glan-y-Môr, syn darparu rhai gwersi yn Gymraeg, yn anelu at fod yn ysgol ddwyieithog.

                                               

Ysgol Uwchradd Glyn Derw

Ysgol uwchradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Caerau, Caerdydd ydy Ysgol Uwchradd Glyn Derw. Maen gwasanaethu plant rhwng 11 ac 18 oed. Y prifathro presennol ydy Mr Dewi Jones.

                                               

Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth

Ysgol gynradd gymunedol cyfrwng Cymraeg yng Ngwaelod-y-garth, Caerdydd ydy Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth. Y prifathro presennol yw Mr Iwan Ellis. Enillodd Marc Ansawdd yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol yng Ngwanwyn 2005. Wedi adeiladu bloc newydd, ...

                                               

Ysgol Howells, Llandaf

                                               

Ysgol John Bright

Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn nhref Llandudno, sir Conwy, gogledd Cymru, yw Ysgol John Bright. Fei henwir ar ôl y gwleidydd a diwygiwr Radicalaidd Seisnig John Bright. Tan ddechraur 1970au roedd yn ysgol ramadeg. Symudwyd yr ysgol iw safle ne ...

                                               

Ysgol Uwchradd John Summers

Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn Queensferry, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint ydy Ysgol Uwchradd John Summers. Maen gwasanaethu disgyblion rhwng 11 ac 18 oed; roedd 515 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2005, gan gynnwys 59 yn y chweched ddosbarth. Mae ...

                                               

Ysgol Kings Monkton

Ysgol breifat yng Nghaerdydd ydy Ysgol Kings Monkton. Maen gwasanaethu plant o oedran meithrin hyd 18 oed. Ffurfiwyd Ysgol Kings Monkton ym 1994, yn dilyn uniad Kings College a Monkton House au sefydlwyd yn ystod yr 1870au. Wrth ddilyn ei gwreidd ...

                                               

Ysgol Uwchradd Llanedern

Ysgol uwchradd gyfun gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Llanedern, Caerdydd yw Ysgol Uwchradd Llanedern. Hon oedd ysgol gyfun gyntaf Caerdydd i gael ei hadeiladu yn arbennig ar gyfer y pwrpas pan agorwyd ym 1970. Maen gwasanaethu plant rhwng 11 a ...

                                               

Ysgol Uwchradd Llanisien

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Saesneg yn ardal Llanisien, Caerdydd ydy Ysgol Uwchradd Llanisien. Hon yw ysgol uwchradd ail fwyaf Caerdydd, gyda thua 1.700 o ddisgyblion. Y prifathro presennol ydy Mr Robert Smythe.

                                               

Ysgol Uwchradd Llanrhymni

Ysgol uwchradd gymunedol cyfrwng Saesneg yn ardal Llanrhymni, Caerdydd oedd Ysgol Uwchradd Llanrhymni. Bun gwasanaethu ardaloedd Llanrhymni, Pentwyn a Llaneirwg yn nwyrain Caerdydd. Fei hagorwyd yn yr 1950au ynghyd ag Ysgol Uwchradd Tredelerch. R ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →