ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 360                                               

Almaeneg

Mae Almaeneg yn perthyn i gangen Germanig Orllewinol yr ieithoedd Indo-Ewropeaidd. Maen perthyn ir un teulu ieithyddol â Saesneg, Iseldireg a Norwyeg. Mae Uchel Almaeneg yn un o ieithoedd pwysicaf y byd gyda llenyddiaeth helaeth yn perthyn iddi. ...

                                               

Ffriseg

Iaith Germanaidd orllewinol a siaredir yn yr Iseldiroedd ar Almaen yw Ffriseg. Tri amrywiad sydd ir iaith: Ffriseg y Gorllewin, Ffriseg y Gogledd a Saterffriseg ; mae nifer o ieithyddion yn eu hystyried yn dair iaith ar wahân. Ynghyd âr ieithoedd ...

                                               

Sacsoneg Isel

Iaith Ermanaidd a siaredir yng Ngogledd yr Almaen ac yn nwyrain yr Iseldiroedd ywr Sacsoneg Isel neur Almaeneg Isel. Yr ieithoedd agosaf iddi yw Iseldireg a Ffriseg.

                                               

Sorbeg

Iaith Slafonaidd a siaredir gan y Sorbiaid mewn rhannau o ddwyrain yr Almaen yw Sorbeg. Maer iaith yn perthyn i ddosbarth yr Ieithoedd Slafonig Gorllewinol, ac mae tua 50.000 o bobl yn ei siarad, yn bennaf yn nwyrain talaith Sacsoni a de-ddwyrain ...

                                               

Langue doïl

Yn hanesyddol, defyddir y termau langue doïl, langues doïl, ac oïl, ar gyfer yr iaith Romáwns a ddatblygodd yn rhan ogleddol Gâl, ac yna rhan ogleddol Ffrainc, de Gwlad Belg ac ar yr Ynysoedd y Sianel yn yr oesoedd canol. Mae fellyn gysyniad teby ...

                                               

Astwrieg

Iaith frodorol cymuned ymreolaethol Tywysogaeth Astwrias yw Astwrieg. Er bod dadlau ai iaith ynteu dafodiaith ydyw, maer Astwrieg neu asturianu neu bable bellach yn cael ei chydnabod yn swyddogol ai hamddiffyn i ryw raddau gan Lywodraeth y Dywyso ...

                                               

Galisieg

Iaith romáwns syn perthyn yn agos i Bortiwgaleg a siaredir yng Nghymuned Ymreolaethol Galisia ywr Galisieg a rhywfaint yn Asturias a Castile a León. Fel pob un or ieithoedd romáwns maen perthyn ir Ieithoedd Indo-Ewropeaidd ac yn 2012 roedd 2.4 mi ...

                                               

Románsh

Sieredir Románsh yn ardal yr Alpau Grison yn ner Swistir heddiw, ond ar un adeg roedd hin cael ei siarad hefyd yn ardal Llyn Constans yng ngogledd yr Eidal. Dim ond rhyw 50.000 o siaradwyr Románsh a geir heddiw. Mae eu hiaith yn rhanedig gyda phu ...

                                               

Ieithoedd Athabasgaidd

                                               

Sequoyah

Roedd Sequoyah, yn un o enwau mawrion yn hanes pobl frodorol America ac ieithyddiaeth. Creodd Sequoyah Orgraff system o wyddor ir iaith Cherokee, er iddo fod yn anllythrennog ei hun pan gychwynodd ar y gwaith. Maer ffaith fod heliwr a chrefftwr a ...

                                               

Cader

Mae cader yn hen enw Cymraeg ar eisteddle uchelwr neu fryngaer, ac yn enw ar sawl bryn neu gopa mynydd. Yng Ngeiriadur Ysgrythyrol Thomas Charles ceir y diffiniad: CADAIR, CADER -EIRIAU. cad Gr. καθεδρα cathedra; eisteddfa, eisteddfa gyffredin ; ...

                                               

Dylanwadau Estron ar Enwau Ffermydd a Chaeau Plwyf Llandanwg

Astudiaeth ddiwylliannol a chymdeithasegol o ardal Ardudwy Uwch Artro, Gwynedd, gan Rhian Parry yw Dylanwadau Estron ar Enwau Ffermydd a Chaeau Plwyf Llandanwg. Prifysgol Bangor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn p ...

                                               

Hen Enwau o Arfon, Llŷn ac Eifionydd

Detholiad o enwau ffermydd a thai yw Hen Enwau o Arfon, Llŷn ac Eifionydd gan Glenda Carr. Gwasg y Bwthyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 30 Tachwedd 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llenyddiaeth Wcreineg Canada

Daeth yr iaith Wcreineg i Ganada yn sgil ymfudiad Wcreiniaid o Ymerodraeth Rwsia ac Awstria-Hwngari yn niwedd y 19g, ac ysgrifennwyd llenyddiaeth yn yr iaith honno yng Nghanada am genedlaethau. Rhennir hanes llenyddiaeth Wcreineg Canada yn dri ch ...

                                               

Yr iaith Aeleg yn Nova Scotia

Cafodd Gaeleg yr Alban ei defnyddio yn iaith yr aelwyd, y gymuned, ar gweithle am fwy na dwy ganrif yn nhalaith Nova Scotia yng Nghanada, a fei cedwir yn fyw yn yr 21g gan nifer fach o siaradwyr. Siaredir yr iaith Aeleg yn Nova Scotia ers ir Gael ...

                                               

Adam Small

Roedd Adam Small yn llenor a dramodydd o Dde Affrica ac yn un o gynrychiolwyr Afrikaans pwysicaf yn y mudiad Ymwybyddiaeth Ddu a gwrth-Apartheid. Daeth yn adnabyddus am ei gerddi ai ddramâu. Yn ei waith llenyddol canolbwyntiodd ei waith a roi lla ...

                                               

Sgoteg

Iaith Germanaidd a siaredir yn ner Alban ywr Sgoteg neu Lallans. Mae Sgoteg yn perthyn ir Saesneg, ac fei hystyrir yn dafodiaith Saesneg gan rai, er bod Llywodraeth yr Alban a Siarter Ieithoedd Lleiafrifol Ewrop yn ei chyfrif yn iaith leiafrifol ...

                                               

Arfanitiaid

Arfanitiaid cymuned ieithyddol Albaneg yng Gwlad Groeg. Maent bellach, bron yn ddieithriad yn ddwyieithog ac yn siarad y dafodiaith Arfaniteg Arvanitika ynghyd â Groeg. Mae ei tafodiaieth yn rhan o dafodiaith Tosc yr iaith Albaneg.

                                               

Raidió Rí-Rá

Sefydlwyd Raidió Rí-Rá yn 2008 gan fudiad iaith Wyddeleg, Conradh na Gaeilge. Gorsaf 24 awr y dydd syn chwarae cerddoriaeth bop y Siartiau Saesneg a hefyd peth Gwyddeleg yw hi. Anelir yr orsaf ar gyfer pobl yn eu harddegau ac ugeiniau. Bychan iaw ...

                                               

Rith

Ras gyfnewid baton dros y Wyddeleg ywr Rith. Gair Gwyddeleg syn golygu rhedeg yw rith Cynhaliwyd y Rith gyntaf yn 2010 yn ystod Seachtain na Gaeilge wythnos y Wyddeleg syn arwain at Ddydd Sant Padrig a chynhelir pob Rith ers hynny yn ystod yr wyt ...

                                               

Llenyddiaeth Normaneg Lloegr

Llenyddiaeth a ysgrifennid yn Eingl-Normaneg, tafodiaith Seisnig yr iaith Normaneg, or 11g ir 15g yw llenyddiaeth Normaneg Lloegr neu lenyddiaeth Eingl-Normaneg. Daeth yr iaith i Loegr yn sgil goresgyniad y Normaniaid yn 1066. Normaneg oedd iaith ...

                                               

Hindwstaneg y gegin

Enw ar Hindwstaneg clapiog neu sylfaenol, gan amlaf wedi ei chymysgu â Saesneg, yw Hindwstaneg y gegin. Roedd y fath bratiaith yn gyffredin ymhlith yr Eingl-Indiaid, yn bennaf y Prydeinwyr a ymsefydlasant yn India yng nghyfnod Raj yr Ymerodraeth ...

                                               

Amadeus

Dwyfenw personol yw Amadeus a ddaw or geiriau Lladin ama a deus. Gall gyfeirio at: Amadeus drama 1979 gan Peter Shaffer Amadeus ffilm 1984 syn seiliedig ar y ddrama Wolfgang Amadeus Mozart "Rock Me Amadeus" 1986, cân gan Falco Pedwarawd Amadeus

                                               

Y Brenhinbren

Bywgraffiad Thomas Parry gan Derec Llwyd Morgan yw Y Brenhinbren: Bywyd a Gwaith Thomas Parry 1904-1985. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 27 Mehefin 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

A Welsh Grammar, Historical and Comparative

Llyfr gramadeg gan Syr John Morris-Jones a gafodd ddylanwad sylweddol ar ddatblygiad yr iaith Gymraeg ai llenyddiaeth yn yr 20g yw A Welsh Grammar, Historical and Comparative. Fei cyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Rhydychen yn 1913. Cnewyllyn y gyfro ...

                                               

Rhestr ysgolion cynradd Gwynedd

Ysgol Abersoch Ysgol Edern Ysgol Tudweiliog Ysgol Sarn Bach Ysgol Gynradd Nefyn Maer ysgol hon yn nhalgylch Ysgol Botwnnog ac Ysgol Glan y Môr Ysgol Crud y Werin Ysgol Llanbedrog Maer ysgol hon yn nhalgylch Ysgol Botwnnog ac Ysgol Glan y Môr Ysgo ...

                                               

Ysgol Ardudwy

Mae Ysgol Ardudwy yn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion 11-16 oed yn Harlech, Gwynedd. Sefydlwyd yr ysgol yn 1956. Roedd 272 o ddisgyblion yn 2015. Yn ôl arolwg diweddaraf Estyn yn 2012, daw oddeutu 40% or disgyblion o gartrefi ll ...

                                               

Ysgol y Berwyn

Ysgol uwchradd gymunedol ddwy-ieithog Cymraeg a Saesneg yn Y Bala yw Ysgol y Berwyn. Roedd 445 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 1999, 435 yn 2002, a 452 yn 2006. Daw 60% or disgyblion o gartefi gyda Cymraeg yn brif iaith, gall 80% or disgyblion siara ...

                                               

Ysgol Botwnnog

Ysgol uwchradd ddwyieithog ym Motwnnog, Gwynedd, ydy Ysgol Botwnnog. Roedd 516 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2006 oi gymharu â 480 yn 2001 a 405 yn 1998. Daw 70% or disgyblion o gartrefi ller Cymraeg ywr brif iaith. Gall 95% or disgyblion siarad C ...

                                               

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern

Ysgol uwchradd gyfun Gymraeg yn ardal Pen-y-lan, Caerdydd yw Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Hon oedd y drydedd ysgol uwchradd Gymraeg i agor yng Nghaerdydd.

                                               

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Cymraeg yn y Barri, Bro Morgannwg ydy Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Sefydlwyd yr ysgol ym mis Medi 2000, yn un o hen adeiladau Ysgol Gyfun y Barri ar Heol Colcott. Erbyn 2002, roedd 24 o athrawon a 369 o ddisgyblion yn ...

                                               

Ysgol Gyfun Bro Myrddin

Ysgol uwchradd yng Nghroesyceiliog, Caerfyrddin ydy Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, maen gwasanaethu ardal tref Caerfyrddin, Dyffryn Tywi, a rhannau eraill o orllewin, gogledd, a de Sir Gaerfyrddin. Ers 2016 mae wedi bod yn ysgol categori 2CH yd ...

                                               

Ysgol Bro Tryweryn

Ysgol gynradd yn y Fron-goch ym Mhenllyn ger y Bala, Gwynedd yw Ysgol Bro Tryweryn. Adeiladwyd yr ysgol ar ôl boddi Capel Celyn, ar leoliad yr hen warchodfa rhyfel. Bun ffatri chwisgi cyn hynny. Daw 78% or disgyblion o gartrefi lle maer Gymraeg y ...

                                               

Brwydr i Baradwys?

Astudiaeth o dwf ysgolion Cymraeg de-ddwyrain Cymru gan Huw Thomas yw Brwydr i Baradwys?. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Abertawe yw Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Agorwyd yr ysgol ym mis Medi, 2003 ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu am ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Abertawe. Cyn hyn mynychai disgyblion Ysgol Gyfun Gŵyr yn Nhregŵ ...

                                               

Ysgol Brynhyfryd

Ysgol uwchradd gyfun yn Rhuthun, Sir Ddinbych yw Ysgol Brynhyfryd, ar gyfer plant 11 i 18 oed. Sefydlwyd yr ysgol yn wreiddiol yn 1898 o dan yr enw Ruthin County School for Girls, gyda bechgyn yr ardal yn teithio i Ddinbych i dderbyn eu haddysg. ...

                                               

Ysgol Brynrefail

Ysgol uwchradd ddwyieithog yn Llanrug, Arfon, Gwynedd, ydy Ysgol Brynrefail. Arwyddair yr ysgol ydy Gydan Gilydd am y Copa. Maer ysgol yn enwog am yr eisteddfod. Roedd 750 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2006, 107 ohonynt yn y chweched dosbarth blyn ...

                                               

Ysgol Gymunedol Cilcennin

Ysgol gynradd gymunedol dwyieithog yng Nghilcennin, Ceredigion yw Ysgol Gymunedol Cilcennin. Sefydlwyd ym 1877, maen gwasanaethu plant 4–11 oed. Mae wedi ei dynodi yn ysgol "Categori A" o dan polisi iaith Ceredigion, syn golygu mai Cymraeg yw pri ...

                                               

Ysgol y Creuddyn

Ysgol uwchradd Gymraeg yn sir Conwy yw Ysgol Y Creuddyn. Fei lleolir ar safle pwrpasol ar gyrion Bae Penrhyn, rhwng Llandudno a Bae Colwyn. Fei henwir ar ôl Y Creuddyn, enw hanesyddol yr ardal a chwmwd yn yr hen gantref Rhos. Roedd 658 o ddisgybl ...

                                               

Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ysgol Gyfun Gymraeg yw Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, sydd wedi ei lleoli ym mhentref Y Cymer ger Y Porth yng Nghwm Rhondda yn Rhondda Cynon Taf. Hon yw unig ysgol Gymraeg yng Nghwm Rhondda, ac fe ddaw disgyblion o ledled y cwm. Dawr mwyafrif or ysgoli ...

                                               

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ywr ysgol gyfun Gymraeg syn addysgur mwyafrif o ddisgyblion addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg Sir Caerffili. Lleolir yr ysgol ym mhentref Fleur-de-Lys ger y Coed Duon. Cyn symud iw safle presennol yn 2002, roedd yr ysgol ar d ...

                                               

Ysgol Dyffryn Nantlle

Ysgol uwchradd Gymraeg ym Mhenygroes, Gwynedd, ydy Ysgol Dyffryn Nantlle. Sefydlwyd yr ysgol ym 1898 fel Ysgol Ramadeg Penygroes ar y safle lle saif ysgol gynradd y pentref, sef Ysgol Bro Lleu heddiw. Arwyddair yr ysgol ydy Delfryd dysg, cymeriad ...

                                               

Ysgol Dyffryn Ogwen

Sefydlwyd yr ysgol ar ei ffurf presennol ym 1951, ond roedd Ysgol Sir ar y safle ers 1895. Agorwyd estyniad ir ysgol gan yr Athro Idris Foster. "Bydded goleuni" yw arwyddair yr ysgol. Roedd 437 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2006, 58 or rheiny yn y ...

                                               

Ysgol Eifionydd, Porthmadog

Ysgol gyfun ddwy-ieithog yw Ysgol Eifionydd, Porthmadog, gydar rhan fwyaf oi disgyblion yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Fei lleolir wrth ymyl Rheilffordd Eryri ym Mhorthmadog ac maen gwasanaethu ardal De-Ddwyrain Dwyfor gan gynnwys Porthmadog ...

                                               

Ysgol Ffordd Alecsandra

Ysgol yn Aberystwyth, Ceredigion oedd Ysgol Ffordd Alecsandra. Adeiladwyd yr ysgol ym 1874 ar gyfer 600 o blant rhwng 5 ac 14 oed. Rhanwyd yn dair adran, gyda phrifathro ar gyfer pob adran, sef bechgyn, merched a babanod. Adeiladwyd bloc newydd a ...

                                               

Ysgol y Gader

Ysgol uwchradd gyfun dwy-ieithog yn Nolgellau, Gwynedd, ydy Ysgol y Gader, Cymraeg yw prif iaith yr ysgol. Sefydlwyd yr ysgol yn ei ffurf gyfun bresennol yn 1962. Bun ysgol ramadeg bechgyn ers 1665 gyda darpariaeth breswyl. Roedd 317 o ddisgyblio ...

                                               

Ysgol Gyfun Garth Olwg

Ysgol Gyfun Gymraeg yw Ysgol Gyfun Garth Olwg, sydd wedi ei lleoli ym Mhentrer Eglwys ger Pontypridd yn Rhondda Cynon Taf. Hon ywr ysgol Gymraeg hynaf yn yr ardal ar trydydd Ysgol Uwchradd Gymraeg yng Nghymru wedi iddi gael ei sefydlu yn 1962 o d ...

                                               

Ysgol Glan Clwyd

Ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Llanelwy, Sir Ddinbych ydy Ysgol Glan Clwyd. Agorwyd yr ysgol ym 1956 fel yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf erioed. Ar y dechrau roedd yr ysgol wedii lleoli yn Y Rhyl, ond symudwyd iw safle presennol yn Llanelwy y ...

                                               

Ysgol Glan y Môr

Ar gyfer yr ysgol ym Mhorth Tywyn, Swydd Gaerfyrddin, gweler Ysgol Glan-y-Môr. Ysgol uwchradd Gymraeg ym Mhwllheli, Gwynedd, ydy Ysgol Glan y Môr. Mae 480 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2018. Mae ei chyn-ddisgyblion yn cynnwys y cantores ar llenor ...

                                               

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Ysgol uwchradd gyfun Gymraeg yn ardal Ystum Taf, Caerdydd yw Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Hon oedd yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf i gael ei sefydlu yng Nghaerdydd.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →