ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 359                                               

Megan and the Pantomime Thief

Stori Saesneg ar gyfer plant gan Frances Thomas yw Megan and the Pantomime Thief a gyhoeddwyd gan Pont Books yn 2009. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Megan the Detective

                                               

The Mystery of the Burnt Cottage

The Mystery of the Burnt Cottage ywr cyntaf yn y gyfres o nofelau plant y Five Find-Outers gan Enid Blyton. Fei cyhoeddwyd gyntaf ym 1943 ac maen parhau i gael ei ailgyhoeddin aml.

                                               

The Mystery of the Disappearing Cat

The Mystery of the Disappearing Cat ywr ail lyfr yng nghyfres nofelau dirgelwch i blant gan Enid Blyton y Five Find-Outers. Fe’i cyhoeddwyd gan Methuen and Co Ltd ac mae’n dilyn y llyfr cyntaf yn y gyfres, The Mystery of the Burnt Cottage. Maen s ...

                                               

The Mystery of the Missing Man

The Mystery of the Missing Man ywr trydydd llyfr ar ddeg yng nghyfres nofelau dirgelwch i blant gan Enid Blyton y Five Find-Outers fe’i cyhoeddwyd gan Methuen and Co Ltd ac mae’n olynu The Mystery of Tally-Ho Cottage ac yn rhagflaenu The Mystery ...

                                               

The Mystery of the Secret Room

The Mystery of the Secret Room ywr drydydd lyfr yng nghyfres nofelau dirgelwch i blant gan Enid Blyton y Five Find-Outers fe’i cyhoeddwyd gan Methuen and Co Ltd ac mae’n olynur ail lyfr y gyfres, The Mystery of the Disappearing Cat.

                                               

Pump Prysur

Mae Pump Prysur yn gyfres o lyfrau i blant a gyhoeddwyd gan gwmni Atebol, Aberystwyth, rhwng 2014 a 2015. Maent yn gael eu disgrifio fel llyfrau Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2.

                                               

Rwdolff y carw trwyn-goch

Carw gyda thrwyn coch syn goleuo ydy Rwdolff y carw trwyn-goch. Yn aml, cyfeirir ato fel nawfed carw Siôn Corn, a phan gaiff ei ddarlunio, ef ywr prif garw syn tynnu sled Siôn Corn ar noswyl Nadolig. Mae ei drwyn yn goleuo ir fath raddau fel ei f ...

                                               

Cyfraith hawlfraint y Deyrnas Unedig

Y gyfraith syn rheoli hawliau dros weithiau creadigol yn y Deyrnas Unedig yw cyfraith hawlfraint y Deyrnas Unedig. Maen ffurfio rhan o gyfraith eiddo deallusol y Deyrnas Unedig, sydd hefyd yn ymwneud â chyfraith batent, cyfraith nod masnach, a ch ...

                                               

Cyfraith hawlfraint yr Unol Daleithiau

Mae Cyfraith hawlfraint yr Unol Daleithiau yn ymgais i hybur celfyddydau a diwylliant y wlad drwy wobrwyo awduron ac artistiaid gydag hawliau detholedig. Mae cyfreithiau hawlfraint Ffederal yn caniatáu hawliau detholedig i awduron ac artistiaid i ...

                                               

Cwymp Wall Street

Cwymp marchnad stoc Cyfnewidfa Stoc Efrog Newydd yn Hydref 1929 oedd Cwymp Wall Street. Daeth hyn ag ymchwydd economaidd Unol Daleithiau America yn y 1920au i ben, ac arweiniodd at y Dirwasgiad Mawr. Dechreuodd y cwymp ar 24 Hydref Dydd Iau Du a ...

                                               

Y Fargen Newydd

Cynllun eang o raglenni mewnwladol, prosiectau gweithiau cyhoeddus, diwygiadau, a rheoliadau a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Franklin D. Roosevelt yn Unol Daleithiau America yn y cyfnod 1933–39 oedd y Fargen Newydd. Ei nod oedd i ddarp ...

                                               

Homograffeg

Mewn geometreg dafluniol mae homograffeg yn isomorffedd or gofod fector, a anwythwyd gan isomorffedd or gofod fector o ba le y tardd y gofod tafluniol. Hwn ywr deudafl syn mapio llinellau i linellau eraill, ac felly yn "unlliniad". Yn gyffredinol ...

                                               

Geometreg dafluniol

Mae geometreg dafluniol yn bwnc o fewn mathemateg lle astudir nodweddion geometrig sefydlog, o ran trawsffurfio tafluniadau. Felly, yn wahanol i geometreg elfennol, ceir lleoliad a gofod gwahanol, a set o gysyniadau geometrig gwahanol. Yn gyffred ...

                                               

Fertig (cromlin)

Defnyddir y term fertig mewn geometreg i ddisgrifior pwynt lle mae deilliad cyntaf y crymedd yn sero. Fel rheol, mae hyn yn uchafswm neun lleiafswm y crymedd, ac mae rhai awduron yn diffinio fertig fel "anterth y crymedd". Ceir achosion gwahanol ...

                                               

Hirgrwn

Mae hirgrwn yn gromlin caeedig mewn plân geometraidd sydd yn edrych yn debyg i amlinelliad o wy neu elíps. Defnyddir y term o fewn meysydd megis geometreg tafluniol, lluniadau technegol, ac ati. Gelwir y fersiwn tri dimensiwn yn ofoid. Nid ywr te ...

                                               

Sbiral

Mewn mathemateg, maer sbiral neur sbeiral yn gromlin syn tarddu o un pwynt ac yn cynyddun anfeidraidd wrth iddi droelli o amgylch y pwynt hwnnw. Caiff ei defnyddio ers cyn cof mewn celfyddyd gweledol, gan gynnwys cerfiadau gan y Celtiaid e.e. cei ...

                                               

Barcut (geometreg)

O fewn system geometreg Ewclidaidd, pedrochr amgrwm, gyda dau bâr o ochrau cyfagos or un hyd yw barcut. Mewn cyferbyniad, mae gan baralelogram ddau bâr o ochrau or un hyd, ond maen nhwn sefyll gyferbyn âi gilydd yn lle bod yn gyfagos. Mae rhombws ...

                                               

Paralelogram

Mewn geometreg Ewclidaidd, ystyrir y paralelogram yn bedrochr syml, gyda dau bâr o ochrau cyfochrog. Maer llinellau cyferbyn or un hyd ac maer onglau cyferbyn hefyd yn gyfartal. Bathiad or Groeg yw paralelogram: παραλληλ-όγραμμον, sef siâp wedii ...

                                               

Petryal

Mewn geometreg syn ymwneud âr planau Ewclidaidd, maer petryal yn bedrochr sydd â phedair onglau sgwâr. Gellir ei ddiffinio hefyd fel "pedrochr hafalonglog" gan fod pob cornel or un maint, fel sgwâr: 360°/4 = 90°. Gellir ei ddiffinio hefyd fel par ...

                                               

Rhomboid

Mewn geometreg dau-ddimensiwn, mae rhomboid yn baralelogram lle maer ochrau cyfagos yn anghyfartal o ran hyd, a lle na cheir ongl sgwâr. Bathwyd y term gan Euclid yn ei waith Elfennau ; casglaid 1, Diffiniad 22. Mae paralelogram gydag ochrau or u ...

                                               

Rhombws

Yn y Plân geometraidd Ewclidaidd, siâp syml ywr rhombws, syn betryal. Mae ganddo bedair ochr or un hyd, ac oherwydd hyn, gelwir ef weithiaun bedrochr hafalochrog. Yn achlysurol, gelwir ef yn ddiamwnt, gan ei fod mor debyg ir symbol o ddiamwnt oct ...

                                               

Trapesiwm

O fewn system geometreg Ewclidaidd, pedrochr amgrwm, gydag o leiaf un pâr o linellau paralel yw trapesiwm. Gelwir yr ochrau paralel yn "sylfaen" weithiau "seiliau" ar ddwy linell arall yn "goesau", pan nad ydynt yn gyfochrog. Os ydynt yn gyfochro ...

                                               

Silindr

Mae silindr yn siâp geometrig solid eitha cyffredin. Fei ceir on cwmpas o ddydd i ddydd e.e. tun ffa pob, bwrn mawr o wair neur rhan hir or gwn. Daw or gair Groeg am rholiwr, sef κύλινδρος – kulindros. Arferid dweud fod silindr yn hollol solid, e ...

                                               

Pentagon

Mewn geometreg, pentagon yw unrhyw siâp pum-ochr neu 5-gon. Mae swm onglau mewnol pob pentagon syml yn 540°. Gall pentagon fod yn syml neun hunan-groestori; gelwir pentagram syn hunan-groestori yn rheolaidd neun bentagon serennog. Dawr gair penta ...

                                               

Xabi Alonso

                                               

Juan José Ibarretxe

Gwleidydd Basgaidd yw Juan José Ibarretxe Markuartu. Maen aelod o Blaid Genedlaethol Gwlad y Basg. Ef oedd Lehendakari presennol Cymuned Ymreolaethol Gwlad y Basg rhwng 1999 a 2009. Ganed ef yn Laudio yn nhalaith Araba. Graddiodd mewn economeg o ...

                                               

Igboaid

Grŵp ethnig sydd yn frodorol i Alaigbo ger Geneufor Biaffra yn ne-ddwyrain Nigeria ywr Igboaid. Rhyw 40 miliwn ohonynt sydd yn byw yn Nigeria, tua hanner ohonynt yn siarad yr iaith Igbo, ac hwy yw un or grwpiau ethnig mwyaf niferus yn Affrica. Or ...

                                               

Cirgisiaid

Pobl Dyrcig o Ganolbarth Asia ywr Cirgisiaid sydd yn byw yn bennaf yng Nghirgistan ac yn siarad yr iaith Girgiseg. Maent lleiafrifoedd ohonynt hefyd yn byw yn Affganistan, gorllewin Tsieina, Casachstan, Wsbecistan, Tajicistan, a Thwrci. Islam Sun ...

                                               

Ffiniaid

Cenedl a grŵp ethnig Wralaidd sydd yn frodorol ir Ffindir yng Ngogledd Ewrop ywr Ffiniaid. Maent yn siarad yr iaith Ffinneg. Maent yn un o genhedloedd y gwledydd Nordig, er nad ydynt yn perthyn yn agos yn ieithyddol nac yn genhedlig ir bobloedd e ...

                                               

Ieithoedd Semitaidd

Mewn ieithyddiaeth ac ethnyddiaeth mae ieithoedd Semitaidd yn deulu o ieithoedd syn hanu or Dwyrain Canol. Mae ieithoedd Semitaidd yn cael eu hysgrifennu or dde ir chwith. Mae ieithoedd Semitaidd yn cynnwys Arabeg, yr ieithoedd Berber, Hebraeg, A ...

                                               

Hebraeg

Mae Hebraeg yn iaith Semitaidd a siaredir gan ychydig dros 7 miliwn o bobl yn Israel a thros y byd. Iaith wreiddiol yr ysgrythurau Iddewig yw Hebraeg Beiblaidd. Diflanodd Hebraeg fel iaith lafar yn yr 2g OC, ond parhaodd fel iaith ysgrifenedig. C ...

                                               

Malteg

Malteg yw iaith genedlaethol Malta ac yn un o ddwy iaith swyddogol yr ynys. Maen un o ieithoedd swyddogol yr Undeb Ewropeaidd. Mae ganddi ryw 371.900 o siaradwyr. Malteg ywr unig iaith Semitaidd syn cael ei hysgrifennu or chwith ir dde ac syn def ...

                                               

Arwyddlun Tsieineaidd

Arwyddlun Tsieineaidd neu Hanzi ywr arwyddluniau a ddefnyddir i ysgrifennu ieithoedd Tsieina. Rhennir Hanzi yn arwyddluniau traddodiadol a syml. Gellir rhannu arwyddluniau Tsieineaidd yn bum categori: ideogrammau yn cyfleu syniad: 下 = oddi tan, ...

                                               

Tsieineeg Mandarin

Tafodiaith Tsieineeg ydy Mandarin. Y dafodiaith "safonol" ydyw, gydar gair "mandarin" yn cyfeirio at y swyddog a gaed yn y Tsieina draddodiadol. Seilir Mandarin i ryw raddau ar dafodiaith Beijing, gan hepgor acen gref brodorion y ddinas honno. Ho ...

                                               

Tsieineeg Haca

Haca, neu Kejia, yw un o brif israniadau iaith Tsieineeg neu fathau ac yn cael ei siarad yn frodorol gan y bobl Haca yn ne Tsieina, Taiwan a ledled ardaloedd alltud o ddwyrain Asia, de-ddwyrain Asia ac o gwmpas y byd. Gan ei fod yn cael ei ddefny ...

                                               

Celtibereg

Roedd Celtibereg yn iaith Geltaidd a siaredid gan y Celtiberiaid yn yr hyn syn awr yn ganolbarth Sbaen a rhannau o Bortiwgal. Ychydig sydd ar ôl or iaith, heblaw dyrnaid o enwau lleoedd a rhai enwau personol, ac ambell arysgrif at blaciau efydd a ...

                                               

Cernyweg

Mae Cernyweg yn iaith Geltaidd. Bur iaith farw ond mae wedi cael adfywiad dros y ganrif ddiwethaf ac mae tua mil o bobl yng Nghernyw yn siarad Cernyweg. Maen bosibl gwrando ar y newyddion yn Gernyweg ar BBC Radio Cornwall bob nos Sul. Maen hynod ...

                                               

Cymraeg

Aelod or gangen Frythonaidd or ieithoedd Celtaidd a siaredir yn frodorol yng Nghymru, gan Gymry a phobl eraill ar wasgar yn Lloegr, a chan gymuned fechan yn Y Wladfa, yr Ariannin ywr Gymraeg. Yng Nghyfrifiad y DU 2011, darganfuwyd bod 19% 562.000 ...

                                               

Galateg

Galateg neu Galataeg oedd iaith y Celtiaid oedd yn byw yn Asia Leiaf yn y cyfnod rhwng tua 250 CC ac OC400, sef y Galatiaid. Maer dystiolaeth amdanin deillion gwfangwbl bron o eiriau ac enwau Galateg sydd iw cael yng ngwaith awduron Clasurol. Mae ...

                                               

Galeg

Galeg oedd iaith y Celtiaid yng ngorllewin a chanolbarth Ewrop, yn bennaf yn y rhanbarth a adnabyddir fel Gâl. Roedd yr Aleg yn iaith Geltaidd yn y gangen or teulu hwnnw a elwir yn Gelteg y Cyfandir. Tybir ei bod yn agos iawn ir Frythoneg a Galat ...

                                               

Gwyddeleg

Mae Gwyddeleg yn iaith Geltaidd. Mae tua 1.800.000 o bobl yn Iwerddon yn siarad Gwyddeleg i raddau: 1.656.790 yng Ngweriniaeth Iwerddon a 167.487 yng Ngogledd Iwerddon.

                                               

Ieithoedd Brythonaidd De-orllewinol

Mae Ieithoedd Brythonaidd De-orllewinol yn ieithoedd Celtaidd a arferwyd eu siarad yn Ne-orllewin Ynys Prydain ac yn Llydaw yn dilyn Brwydr Deorham yn 577. Cyn hynny roedd yr ieithoedd fwy neu lai yn un, ond esblygon nhw ar wahân i fod yn: Gernyw ...

                                               

Leponteg

Roedd Leponteg yn iaith Geltaidd a siaredid gan y Lepontii ac efallai lwythau Cetaidd eraill yn Gallia Cisalpina yng ngogledd yr Eidal rhwng tua 700 CC a 400 CC. Roedd yr iaith yn un or ieithoedd Celteg Cyfandirol ac yn perthyn y agos ir Galeg. M ...

                                               

Llydaweg

Maer Llydaweg, yn tarddu or Frythoneg, fel y gwnaeth y Gymraeg ar Gernyweg hefyd. Tarddodd y Frythoneg ei hun or Gelteg. Siaredir Llydaweg yn Llydaw, yng ngogledd-orllewinol gwladwriaeth Ffrainc, sef Llydaw Isel, syn cynnwys Finistère, gorllewin ...

                                               

Manaweg

Iaith Geltaidd gynhenid Ynys Manaw yw Manaweg. Maen perthyn yn agos i ieithoedd Celtaidd Iwerddon ar Alban - Gwyddeleg a Gaeleg - fel rhan or is-deulu ieithyddol Celteg Q neu Goedeleg (sydd gydar Frythoneg yn rhan o deulu mwy, sef Celteg Ynysig.

                                               

The Pan-Celtic Phrasebook

Cyflwyniad o ymadroddion Cymraeg, Gaeleg, Gwyddeleg a Llydaweg gan William Knox yw The Pan-Celtic Phrasebook. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Fflemeg

Iaith frodorol Fflandrys ywr Fflemeg, tafodiaith or Iseldireg i rai, ond iaith ar wahân i lawer. Debyg iawn ydyw i Iseldireg. Mae hin rhan or teuluoedd ieithyddol Indo-Ewropeaidd. Maen perthyn ir teulu ieithyddol Germanaidd fel Saesneg ac Almaene ...

                                               

Rhaetieg

Rhaetieg ywr enw a roddir ar yr iaith, neu grŵp o dafodieithoedd a siaredid ar un adeg trwyr ardal syn ymestyn or Alpau Carnaidd yng ngogledd-ddwyrain yr Eidal i fynyddoedd Alpau Grison yn y Swistir.

                                               

Seren y Dwyrain

Ymddangosodd Seren y Dwyrain gyntaf ym mis Hydref 1943, gyda T. Elwyn Griffiths, o Landybie yn olygydd. Cylchgrawn Cymraeg o ddeunydd amrywiol ydoedd, ac i fod yn ddolen gyswllt rhwng sefydliadau Cymreig ai gilydd ac i gryfhau y cysylltiad rhwng ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →