ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 354                                               

Treffynnon

Mae Treffynnon yn dref yn Sir y Fflint. Saif yn agos i lan orllewinol Glannau Dyfrdwy ar yr A5026, tua hanner ffordd rhwng Prestatyn ir gogledd ar Wyddgrug ir de, tua 5 milltir o dref Y Fflint. Maer hen dref yn gorwedd ar un o lethrau is Mynydd H ...

                                               

Ynys Enlli

Ynys ar gwr gogleddol Bae Ceredigion syn gorwedd ir gorllewin o benrhyn Llŷn, yng Ngwynedd, yw Ynys Enlli. Rhaid croesir Swnt, sef y môr rhwng Aberdaron ac Enlli, i fynd ir ynys.

                                               

Harri VIII, brenin Lloegr

Brenin Lloegr o 22 Ebrill 1509 hyd ei farwolaeth oedd Harri VIII. Roedd hefyd yn Arglwydd Iwerddon ac yn hawliwr ar deyrnas Ffrainc. Harri oedd yr ail deyrn yn Nhŷr Tuduriaid, gan olynu ei dad, Harri VII. Yn nheyrnasiad Harri VIII penderfynwyd un ...

                                               

Martin Luther

Offeiriad, diwinydd a diwygiwr eglwysig or Almaen oedd Martin Luther. Ef fun gyfrifol am symbylur Diwygiad Protestanaidd. Ganwyd Martin Luther yn Eisleben yn Sacsoni. Treuliodd 1505 fel mynach yn Erfurt, a gweithiodd fel doctor diwinyddiaeth yn W ...

                                               

Owain Cyfeiliog

Roedd Owain ap Gruffudd ap Maredudd yn dywysog ar y rhan ddeheuol o Bowys ac yn fardd. Adwaenir ef fel Owain Cyfeiliog iw wahaniaethu oddi wrth frenin Gwynedd ar yr un adeg, oedd hefyd yn dwyn yr enw Owain ap Gruffudd ac a adwaenir fel Owain Gwynedd.

                                               

Owain Gwynedd

Am y bardd or 16eg ganrif, gweler Owain Gwynedd bardd. Owain ap Gruffudd ap Cynan, a elwid yn Owain Gwynedd, oedd tywysog Gwynedd o 1137 tan ei farwolaeth. Gelwid ef yn Owain Gwynedd iw wahaniaethu oddi wrth Owain ap Gruffudd arall a deyrnasai yn ...

                                               

Josip Broz Tito

Chwyldroadwr a gwladweinydd Iwgoslafaidd oedd y Marsial Josip Broz Tito a wasanaethodd mewn nifer o swyddi o 1945 hyd ei farwolaeth ym 1980. Er i rai feirniadu ei arlywyddiaeth yn gyfnod awdurdodaidd, ystyrid Tito gan y mwyafrif yn unben tadol o ...

                                               

The Collected Poems (Dylan Thomas)

                                               

Collected Poems 1934–1953

Casgliad o gerddi Saesneg gan Dylan Thomas yw Collected Poems 1934–1953 a gyhoeddwyd gan J.M. Dent yn 1996. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Argraffiad o bum llyfr barddoniaeth gyhoeddedig Dylan Thomas gyda nodiadau eglurhaol manwl a chronol ...

                                               

Collected Stories (Dylan Thomas)

Casgliad o straeon byrion drwy gyfrwng y Saesneg gan Dylan Thomas yw Collected Stories Dylan Thomas a gyhoeddwyd gan J.M. Dent yn 1997. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Dylan Thomas (Everyman)

Casgliad o gerddi Saesneg gan Dylan Thomas yw Dylan Thomas a gyhoeddwyd gan J.M. Dent yn 2003. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Casgliad o farddoniaeth Dylan Thomas gyda chronoleg a nodiadau, wedi eu dethol, eu cyflwyno au golygu gan Walford Da ...

                                               

A Dylan Thomas Treasury

Casgliad o gerddi Saesneg gan Dylan Thomas yw A Dylan Thomas Treasury a gyhoeddwyd gan J.M. Dent yn 1996. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Detholiad o gerddi, storïau a darllediadau gan Dylan Thomas.

                                               

Portrait of the Artist as a Young Dog

Casgliad o straeon byrion Saesneg gan Dylan Thomas yw Portrait of the Artist as a Young Dog. Cyhoeddwyd gyntaf gan J. M. Dent ar 4 Ebrill 1940. Maer straeon, a ysgrifennwyd dros nifer o flynyddoedd, yn lled-hunangofiannol ac yn ddigrif eu naws yn ...

                                               

Selected Poems (Dylan Thomas, Penguin)

Casgliad o gerddi Saesneg gan Dylan Thomas yw Selected Poems a gyhoeddwyd gan Penguin yn 2000. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Argraffiad clawr meddal newydd o ddetholiad o waith Dylan Thomas, yn cynnwys 69 o gerddi ynghyd â chyflwyniad a n ...

                                               

Under Milk Wood

Drama radio enwog ar gyfer lleisiau gan Dylan Thomas a gyhoeddwyd yn 1954 yw Under Milk Wood. Fei haddaswyd yn ddrama lwyfan yn ddiweddarach ai gwneud yn ffilm yn 1971. Maer ddrama yn defnyddio barddonaeth fel cyfrwng; maen disgrifio digwyddiadau ...

                                               

Arwrgerdd

Barddoniaeth draethiadol ar ffurf cerdd hir neu gylch o gerddi yw arwrgerdd neu epig syn adrodd hanes mawr am ryw gorchwyl caled neu gampau beiddgar, gan canolbwyntio ar arwr neu griw o gymeriadau dewr, fel arfer gyda themâu cenedlaetholgar, myth ...

                                               

Soned

Darn o farddoniaeth delynegol bedair llinell ar ddeg yw soned. Rhennir yn wythawd ac yn chwechawd, ac fel arfer ceir newidiad neu droad ar ôl yr wythfed llinell. Mae dau fath o soned: sef y math Petrarchaidd neu Eidalaidd ar math Shakesperaidd. C ...

                                               

Pedr ar Blaidd

Mae Pedr ar Blaidd Op. 67, yn "stori dylwyth teg symffonig i blant" ac yn gyfansoddiad cerddorol a ysgrifennwyd gan Sergei Prokofiev ym 1936. Mae adroddwr yn adrodd y stori i blant, tra for gerddorfa yn ei darlunio. Dyma gyfansoddiad mwyaf poblog ...

                                               

Pedr ar blaidd - Disgyddiaeth

Dyma ddisgyddiaeth Pedr ar Blaidd "stori dylwyth teg symffonig i blant" gan Sergei Prokofiev a gyhoeddwyd ym 1936. Mae adroddwr yn adrodd y stori i blant, tra for gerddorfa yn ei ddarlunio.

                                               

Copaon yr awyr (SOTA)

Rhaglen wobrwyo ar gyfer defnyddwyr radio amatur yw SOTA. Amcan SOTA yw i hybur defnydd radio mewn ardaloedd mynyddig. Mae defnyddwyr radio amatur trwyddedig yn cyfuno dringo mynyddoedd efo defnyddio radio o gopaon bryniau a mynyddoedd. Er mwyn b ...

                                               

Rhaglen deledu

Mae rhaglen deledu neu sioe deledu yn ddarn or deunydd a ddarlledir ar deledu er mwyn adlonni, difyrru neu hysbysu. Gall bod yn episod unigol neu, fel arfer, yn rhan o gyfres deledu. Mae nifer yr episodau mewn cyfres yn amrywio – ym Mhrydain mae ...

                                               

Rhaglen arbennig

Rhaglen deledu syn torri ar draws yr amserlen arferol yw rhaglen arbennig. Gall fod yn gystadleuaeth chwaraeon, perfformiad cerddorol neu gomedi, neu ddarllediad newyddion pwysig.

                                               

Teledu realiti

Math o raglen teledu syn cyflwyno sefyllfaoedd dramatig neu ddoniol, yn cofnodi digwyddiadau go iawn, ac sydd fel arfer yn cynnwys pobl gyffredin yn hytrach nag actorion proffesiynol ydy teledu realiti. Er ir genre fodoli mewn rhyw ffordd neu gil ...

                                               

Handlyng Synne

Traethawd Cristnogol mydryddol yn Saesneg Canol yw Handlyng Synne a ysgrifennwyd gan Robert Mannyng, mynach o Swydd Lincoln, yn 1303. Maen seiliedig ar y gerdd ddidactig Eingl-Normaneg Manuel de Pechiez gan Wilham de Waddington. Llinellau wythsil ...

                                               

Gardd y Pleserau Daearol

Paentiad gan Hieronymous Bosch yw Gardd y Pleserau Daearol, syn darlunion alegorïaidd pleseraur cnawd. Cafodd ei baentio ar ddechraur 16g. Mae ar gadw yn y Museo del Prado, Madrid. Maen baentiad olew ar bren syn mesur 220 × 389 cm 86.61 × 153.15 ...

                                               

Ffilm yn 2008

Cafodd sawl ffilm newydd eu rhyddhau led-led y byd yn 2008, gan gynnwys nifer o ffilmiau poblogaidd megis Rambo, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Hellboy II: The Golden Army, The Dark K ...

                                               

Carmen

Opera Ffrengig gan Georges Bizet ydy Carmen, yn y genre "opéra comique". Maer libreto gan Henri Meilhac a Ludovic Halévy, yn seiliedig ar y nofela or un enw gan Prosper Mérimée, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1845. Maen bosib ei fod wedi ei ddylanwadu ga ...

                                               

Amgueddfa Cymru - Dathlur Ganrif Gyntaf

Cyfrol ar rai o greiriau Amgueddfa Genedlaethol Cymru gan Meg Elis yw Amgueddfa Cymru: Dathlur Ganrif Gyntaf. Llyfrau Amgueddfa Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Byd Ron

Casgliad o ffotograffau gan Ron Davies yw Byd Ron. Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bywyd a Gwaith Mary Lloyd Jones

Dathliad o fywyd a gwaith Mary Lloyd Jones gan Ceridwen Lloyd-Morgan yw Bywyd a Gwaith Mary Lloyd Jones. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gorwel Briwedig

Casglaid o ffotograffau o ardal Bae Caerdydd gan Patti Flynn, Glenn Jordan a T. James Jones yw Gorwel Briwedig. Butetown History and Arts Centre a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwinoedd Cartref

Cyfrol ar win cartref gan Medwyn Roberts yw Gwinoedd Cartref. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Plentyn Bach

Casgliad o ffotograffau lliw gan Anne Howells a Lowri Morgan yw Y Plentyn Bach: Llawlyfr Cynhwysfawr i Rieni Plentyn y Nawdegau. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru a hynny yn Ionawr 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Sgymraeg

Casgliad o ffotograffau o arwyddion yn bennaf, syn dangos enghreifftiau o gyfieithu ar ei waethaf gan Meleri Wyn James yw Sgymraeg. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Ddraig Dderw

Cerflun pren o ddraig a leolir ar ochr ffordd yr A5 o Fethesda i Dregarth yng ngogledd Gwynedd yw Y Ddraig Dderw. Cafodd ei gerfio o dderwen hollt gyda llif gadwyn gan Simon ORourke or Orsedd ger Wrecsam, ar gais y Dr Ben Alofs, perchennog y goed ...

                                               

Steve Ditko

Arlunydd llyfrau comics o Americanwr oedd Stephen J. "Steve" Ditko. Gyda Stan Lee, cyd-greodd y cymeriadau Spider-Man a Doctor Strange ar gyfer Marvel Comics.

                                               

Jack Kirby

                                               

Stan Lee

Awdur a golygydd llyfrau comics o Americanwr oedd Stan Lee. Ef oedd llywydd a chadeirydd Marvel Comics. Gan gydweithio ag arlunwyr megis Jack Kirby a Steve Ditko, cyd-greodd Spider-Man, yr Hulk, yr X-Men, y Fantastic Four, Iron Man, Thor, a nifer ...

                                               

Hergé

Ffugenw cartwnydd Belgiadd oedd Hergé, ei enw llawn oedd Georges Prosper Remi. Daw ei ffugenw o ynganiad Ffrangeg o flaen lythrennau ei gyfenw ai enw cyntaf, RG. Mae Hergén adnabyddus yn bennaf fel creawdr a darlunydd y cyfres cartŵn stribed Antu ...

                                               

David Lloyd (comics)

Arlunydd yw David Lloyd syn arbenigo mewn comigion, ac syn adnabyddus am ddarlunio stori V for Vendetta, a ysgrifennwyd gan Alan Moore.

                                               

Ifor Owen

Awdur ac arlunydd o Gymro oedd Ifor Owen. Fei ganwyd ym mhentref Cefnddwysarn, Meirionnydd, a chafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg y Bala a Choleg y Normal, Bangor. Roedd yn aelod cynnar Urdd Gobaith Cymru ym 1922 a chwaraeodd rhan bwysig yn ei gwe ...

                                               

Asterix – Rhandir y Duwiau

Cyfrol ar ffurf cartwnau ar gyfer plant ar arddegau gan René Goscinny ac Albert Uderzo yw Asterix: Rhandir y Duwiau. Fei addaswyd ir Gymraeg gan Alun Ceri Jones. Dalen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Asterix a Choron Cesar

Cyfrol ar ffurf cartwnau ar gyfer plant ar arddegau gan René Goscinny ac Albert Uderzo yw Asterix a Choron Cesar. Fei addaswyd ir Gymraeg gan Alun Ceri Jones. Dalen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Asterix a Gorchest Prydain

Cyfrol ar ffurf cartwnau ar gyfer plant ar arddegau gan René Goscinny ac Albert Uderzo yw Asterix a Gorchest Prydain. Fei addaswyd ir Gymraeg gan Alun Ceri Jones. Dalen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Asterix y Galiad

Cyfrol ar ffurf cartwnau ar gyfer plant ar arddegau gan René Goscinny ac Albert Uderzo yw Asterix y Galiad. Fei addaswyd ir Gymraeg gan Alun Ceri Jones. Dalen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Asterix yn y Gemau Olympaidd

Cyfrol ar ffurf cartwnau ar gyfer plant ar arddegau gan René Goscinny ac Albert Uderzo yw Asterix yn y Gemau Olympaidd. Fei addaswyd ir Gymraeg gan Alun Ceri Jones. Dalen a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Albert Uderzo

Darlunydd llyfrau comig ac ysgrifennwr sgript Ffrengig oedd Albert Uderzo. Adnabyddir ef orau am ei waith ar gyfres comics Astérix, ond darluniodd gomics eraill yn ogystal, megis Oumpah-pah, a oedd hefyd yn waith ar y cyd gyda René Goscinny.

                                               

DC Comics

                                               

Daisy Duck

Mae Daisy Duck yn gymeriad cartŵn anthropomorffig a grewyd ym 1940 gan gwmni Walt Disney Productions. Mae Daisy yn hwyaden gyda plu gwyn, llygaid duon a cholur lafant ar ei aeliau hirion. Yn nodweddiadol maen gwisgo daps, ffroc a bwa gwallt piws. ...

                                               

Donald Duck

Mae Donald Duck yn gymeriad cartŵn a grewyd ym 1934 gan gwmni Walt Disney Productions. Mae Donald yn hwyaden wen anthropomorffig gyda phig, coesau a thraed melyn-oren. Yn nodweddiadol maen gwisgo crys a chap morwr gyda thei bô. Mae Donald yn enwo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →