ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350                                               

New Rope String Band

Pete Challoner, Tim Dalling a Jock Tyldesley yw aelodau New Rope String Band, band syn gweithio yn y byd gwerin. Mae eu sioe yn cynnwys elfennau mawr o gomedi a sgiliau syrcas yn ogystal a cherddoriaeth werin.

                                               

Omnia (band)

Mae Omnia yn fand "gwerin baganaidd Neo-Geltaidd" or Iseldiroedd a Gwlad Belg. Maei aelodaun dod o Iwerddon, yr Iseldiroedd, Lloegr, a Gwlad Belg. Dylanwadir eu cerddoriaeth gan amrywiaeth o ddiwylliannau, megis Iwerddon, Lloegr, ac Affganistan. ...

                                               

Poliffoni

Arddull canu yw poliffoni. Maen golygu gwrthgyferbynu dau neu fwy o linellau melodi i blethun gydamserol. Arweiniodd datblygiad y gelfyddid o ganu poliffonig at ieithwedd gerddorol newydd. Datblygodd canu poliffonig o ganu monoffoni yr Canol Oeso ...

                                               

Ska

Math o gerddoriaeth syn hanu o Jamaica yw Ska, a ddaeth ir amlwg yn gyntaf yn ystod y 1950-60au. Cerddoriaeth ydyw syn cyfuno dylanwadau Sbaenaidd/Caribïaidd gyda rhythmau Affricanaidd. Maer pwyslais ar yr off-beat bob tro h.y. maen groes-acennog ...

                                               

Young Marble Giants

Roedd y Young Marble Giants yn grŵp new wave o Gaerdydd rhwng 1978 a 1980, gan ail-ffurfio am rhai blynyddoedd yn 2006. Yr aelodau oedd y gantores Alison Statton gydar brodyr Philip a Stuart Moxham ar gitarau. Doedd y band ddim am gael drymiwr fe ...

                                               

Paul Daniels

Consuriwr a pherfformiwr teledu Seisnig oedd Newton Edward Daniels, oedd yn defnyddior enw llwyfan Paul Daniels. Daeth i enwogrwydd byd-eang drwy ei gyfres deledu The Paul Daniels Magic Show, a ddarlledwyd ar y BBC rhwng 1979 a 1994.

                                               

Cadwyn Bod

Cred sydd yn ymwneud â natur a threfn y bydysawd yw Cadwyn Bod sydd yn tarddu or neo-Platoniaid ac a oedd yn boblogaidd yn athroniaeth a diwinyddiaeth Gristnogol or Oesoedd Canol hyd at y 18g. Maen dal taw hierarchaeth ddwyfol sydd wedi pennu lle ...

                                               

Ysgolaeth

Systemau meddwl y prifysgolion Cristnogol yn yr Oesoedd Canol yw ysgolaeth neu sgolastigiaeth. Ymdrechodd i gysylltur ffydd â rheswm drwy gyfuno diwinyddiaeth Gatholig ag athroniaeth glasurol yr hen Roegwyr ar Rhufeiniaid, a phob amser yn ufuddha ...

                                               

Gottlob Frege

Mathemategwr Almaenig a ddaeth yn rhesymegwr ac athronydd oedd Friedrich Ludwig Gottlob Frege. Fei ystyrir yn un o sylfaenwyr rhesymeg fodern, a mawr oedd ei gyfraniad i sylfeini mathemateg. Fel athronydd, fei ystyrir yn un o gonglfeini athroniae ...

                                               

Ludwig Wittgenstein

Athronydd Awstriaidd oedd Ludwig Wittgenstein. Cafodd ei eni yn Wien, yn fab i Karl Wittgenstein a brawd ir pianydd Paul Wittgenstein. Bun ffrind a disgybl i Bertrand Russell.

                                               

Louis Althusser

Athronydd Ffrengig oedd Louis Althusser sydd yn nodedig am gyfuno athroniaeth Farcsaidd ag adeileddaeth. Ganed yn Birmandreis, Algeria Ffrengig heddiw Bir Mourad Raïs, Algeria. Fei galwyd ir fyddin yn 1939 ar ddechraur Ail Ryfel Byd, ac yn sgil c ...

                                               

G. A. Cohen

Athronydd Marcsaidd o Ganada oedd Gerald Allan "Jerry" Cohen sydd yn nodedig am ei gyfraniadau at ysgol feddwl Marcsiaeth ddadansoddol. Ganed ym Montréal i deulu Iddewig, a gweithwyr ffatri tecstilau oedd ei rieni. Pan oedd yn fachgen 4 i 11 oed, ...

                                               

Guy Debord

Athronydd Marcsaidd a gwneuthurwr ffilmiau Ffrengig oedd Guy Debord. Ganed ym Mharis, ac yn ei ieuenctid daeth yn gyfeillgar ag artistiaid a deallusion adain-chwith y ddinas. Cynhyrchodd ei ffilm gyntaf, Hurlements en faveur de Sade, yn 1952. Gwe ...

                                               

Max Horkheimer

Athronydd Marcsaidd a chymdeithasegydd o Almaenwr oedd Max Horkheimer sydd yn nodedig am arwain Ysgol Frankfurt ac am ddatblygu damcaniaeth feirniadol.

                                               

György Lukács

Athronydd Marcsaidd, beirniad llenyddol, a gwleidydd comiwnyddol o Hwngari oedd György Lukács. Ganed yn Budapest, Awstria-Hwngari, i deulu o Iddewon cefnog. Ymaelododd â Phlaid Gomiwnyddol Hwngari ym 1918, a gwasanaethodd yn gomisâr diwylliant ac ...

                                               

José Carlos Mariátegui

Ymgyrchydd ac athronydd Marcsaidd ac ysgrifwr Periwaidd oedd José Carlos Mariátegui. Ganed i deulu tlawd yn nhref Moquegua yn ne Periw. Dysgodd ei hunan am Farcsiaeth a gweithiodd yn newyddiadurwr tran ymgyrchu dros y mudiad llafur ac yn erbyn yr ...

                                               

Pierre Abélard

Athronydd ysgolaidd, awdur yn yr iaith Ladin a chyfansoddwr o Lydaw oedd Pierre Abélard. Daeth yn enwog ledled Ewrop yn yr Oesoedd Canol fel un o sefydlwyr diwinyddiaeth sgolastigiaeth ac oherwydd ei gariad at Héloïse.

                                               

Thomas Aquinas

Offeiriad, athronydd, diwinydd a sant or Eidal oedd Thomas Aquinas, O.P. Oherwydd ei amlygrwydd fel diwinydd, adwaenir ef hefyd fel y Doctor Angelicus, Doctor Universalis a Doctor Communis. Ystyriar Eglwys Gatholig ef fel yr athro pwysicaf ir rha ...

                                               

William o Ockham

Athronydd a diwinydd o Sais oedd William o Ockham. Roedd yn athronydd ysgolaidd a sefydlodd ffurf o enwoliaeth, gan wadu bod realiti i gysyniadau ac eithrior pethau unigol a ddynodir gan eiriau. Ei brif rodd i faes athroniaeth yw rasel Occam, yr ...

                                               

Siôn Gymro

Am y Gweinidog gydar Annibynwyr, ieithydd ac esboniwr gweler John Davies Siôn Gymro Roedd Siôn Gymro yn ddiwinydd Ffransisgaidd a ysgrifennodd nifer o lyfrau diwinyddol mewn Lladin, yn Rhydychen a Pharis yn niwedd y 13 ganrif. Roedd ei lyfrau yn ...

                                               

Francisco Suárez

Diwinydd Catholig ac athronydd gwleidyddol o Sbaen oedd Francisco Suárez. Efe oedd un o brif feddylwyr y Gwrth-Ddiwygiad, ac ymdriniasai ei waith â phynciaur ddeddf naturiol, hawliau dynol, sofraniaeth, a brenhiniaeth. Yn ei ysgrifau ceir cyfrani ...

                                               

John Wycliffe

Diwinydd a diwygiwr a chyfieithydd cyntaf y Beibl ir Saesneg oedd John Wycliffe. Ystyrir Wycliffe fel un o ragflaenyddion pwysicaf y Diwygiad Protestannaidd, a chyfeirir ato fel "Seren Borer Diwygiad". Ganed Wycliffe tuar flwyddyn 1328 ger Richmo ...

                                               

Cynfodolaeth

Cred neu athrawiaeth grefyddol yw cynfodolaeth sydd yn haeru bodolaeth yr enaid cyn y bywyd presennol. Gelwir y rhai a gredant yng nghynfodolaeth eneidiau yn gynfodoliaid. Credant nid ywr enaid yn uno âr corff hyd nes y cenedlir neu y genir y per ...

                                               

Gnosis

Gair Groeg syn golygu "gwybodaeth" yw gnosis. Daeth i olygu gwybodaeth ddwyfol yn athroniaeth gyfrinol y Gnostigiaid, mudiad crefyddol a ffynnai ochr yn ochr â Christnogaeth yn y canrifoedd cynntaf OC.

                                               

Purdan

Purdan ywr term a ddefnyddir mewn diwinyddiaeth Gristnogol am y broses o buro eneidiaur marw, neu am y fangre lle mae hyn yn digwydd. Cysylltir y syniad yn arbennig ar Eglwys Gatholig, lle credir fod rhai eneidiau yn mynd yn syth ir Nefoedd tra m ...

                                               

Genedigaeth wyryfol

Cred ac athrawiaeth ddiwinyddol yng Nghristnogaeth ywr enedigaeth wyryfol syn haeru tawr Forwyn Fair oedd unig riant naturiol Iesu Grist, ac felly gwyrth drwy rym yr Ysbryd Glân oedd ei beichiogi. Sail y gred hon ywr straeon am enir Iesu yn yr Ef ...

                                               

Cosb gorfforol

Cosb am droseddu yw cosb gorfforol a weinyddir gan lys barn, gan riant neu ysgol er mwyn newid agwedd y troseddwr neu er mwyn ceisio ei atal rhag ail droseddu.

                                               

Y gosb eithaf

Y gosb eithaf yw’r term a ddefnyddir am y wladwriaeth yn dienyddio drwgweithredwr fel cosb am drosedd. Yn hanesyddol, defnyddid y gosb eithaf i ryw raddau gan bron bob cymdeithas trwy’r byd. Erbyn hyn mae bron pob gwlad yn Ewrop wedi diddymu’r go ...

                                               

Disbaddiad cemegol

Disbaddiad gan ddefnyddio cyffuriau er mwyn lleihau libido a gweithgarwch rhywiol neu i reoli a thrin cancr ydy disbaddiad cemegol. Yn wahanol i disbaddiad llawfeddygol lle ceir gwared ar y ceilliau neur ofari drwy endoriad ir corff, nid yw disba ...

                                               

Y Saith Pechod Marwol

Am y llyfr gan Mihangel Morgan ewch i Saith Pechod Marwol llyfr. Mae rhai o ddilynwyr Cristnogaeth yn honni bod rhai pechodau’n bod sydd yn achosi pob un arall. Cyfeirir at y pechodau hyn fel y Saith Pechod Marwol. Y rhestr safonol o’r saith yw c ...

                                               

Canu serch

Barddoniaeth syn ymwneud â serch neu gariad yw canu serch. Yn y cyfnod diweddar maen tueddu i gael ei gysylltu â cherddi personol, rhamantaidd, ond maen genre lenyddol gyda hanes hir iddi ac yn cynnwys rhai o gerddi mawr y byd. Gall canu serch fo ...

                                               

Cariad

Emosiwn cryf a deimlir mewn perthynas â pherson arall ydy cariad. Maen rhinwedd sydd mewn athroniaeth yn cynrychioli daioni, trugaredd a gofal yr hil ddynol. Ceir cariad mam at ei phlentyn a cheir cariad mab at ferch neu gariad person at ei gyd-d ...

                                               

Ciwpid

Duw serch ym mytholeg Rufeinig oedd Ciwpid. Roedd yn cyfateb i Eros ym mytholeg Roeg ac Amor ym marddoniaeth Lladin. Roedd yn fab i Wener, duwies cariad, a Mercher, negesydd adeiniog y duwiau. Ymddengys mewn celf fel plentyn ag adenydd yn dal bwa ...

                                               

Santes Dwynwen

Santes oedd Dwynwen ac un o 24 merch Brychan Brycheiniog, yn y 5g. Heddiw hi yw nawddsant cariadon Cymru. Dethlir diwrnod Santes Dwynwen ar 25 Ionawr trwy i gariadon anfon cardiau iw gilydd.

                                               

Eros

Duw serch ym mytholeg Roeg oedd Eros. Roedd yn cyfateb i Giwpid ym mytholeg Rufeinig. Yng ngherdd Hesiodos, Theogonia, roedd yn un o dduwiaur cynfyd, yn fab i Chaos, ond yn nhraddodiad hwyrach daeth yn fab i Aphrodite, duwies cariad; Zeus, Ares n ...

                                               

Gwener (duwies)

Gwener ywr ffurf Gymraeg or enw "Venus", a oedd yn dduwies serch a phrydferthwch mytholeg Rufeinig. Rhoddodd ei henw i Gwener, yr ail blaned oddi wrth yr Haul, ac enwyd diwrnod or wythnos ar ei hôl, Veneris dies, a ddaeth ir Gymraeg fel Dydd Gwen ...

                                               

Damcaniaeth yr alarch du

Trosiad syn disgrifio digwyddiad syn peri syndod, yn cael effaith fawr, ac yn aml yn cael ei resymolin amhriodol ar ôl hynny gyda y ffaith gyda synnwyr trannoeth yw damcaniaeth yr alarch du neu ddamcaniaeth digywddiadau alarch du. Maer term yn se ...

                                               

Cyngor Wicaidd

Maer Cyngor Wicaidd yn osodiad sydd yn darparur brif system foesol yn y grefydd Neo-baganaidd o Wica a chrefyddau tebyg eraill. Ceir sawl fersiwn or "Cyngor Wicaidd," ond maer fersiwn mwyaf cyffredin yn datgan, Os na niweidia neb, gwnewch fel y m ...

                                               

Moeseg Nicomachaidd

Cyfieithwyd ir Gymraeg gan John FitzGerald yn y gyfrol Moeseg Nicomachaidd Aristoteles Gwasg Prifysgol Cymru, 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Dymar unig gyfieithiad Cymraeg or testun; ceir rhagymadrodd, nodiadau a mynegai llawn.

                                               

Deddfau De Morgan

Mewn rhesymeg osodiadol ac algebra Boole, mae deddfau De Morgan yn bâr o reolau trawsnewidiad dilys. Feu henwir ar ôl Augustus De Morgan, mathemategydd Prydeinig or 19eg ganrif. Maer rheolau yn caniatáu mynegi uniadau a chroestoriadau yn nhermau ...

                                               

Paradocs

Term yw paradocs syn cael ei ddiffinio mewn sawl ffordd. Yn ei ystyr gyffredin maen golygu "datganiad sydd yn ymddangos yn absẃrd neun wrthddywediadol" ond a all, serch hynny, fod yn wir. Gellid ei ddisgrifio fel gwrthddywediad, croeseb, neu wrth ...

                                               

Felly Llefarodd Zarathustra

Nofel athronyddol yw Felly Llefarodd Zarathustra: Llyfr i Bawb ac i Neb gan yr athronydd Almaenig Friedrich Nietzsche, a gyfansoddwyd mewn pedair rhan rhwng 1883 ac 1885. Ymdriniar llyfr â syniadau megis ailadrodd parhaol pob peth, dihareb tranc ...

                                               

Cyfrwng ysbrydion

Yn ysbrydegaeth, person syn honni ei fod yn gallu cyfrwng i ysbrydion y meirw gyfathrebu âr byw yw cyfryngwr ysbrydion neu mediwm. Yn aml tybir ir cyfryngwr wneud hyn mewn perlewyg tran tywys seans. Honnir weithiau i ysbrydion ymddangos ar ffurf ...

                                               

Gnosis (ocwlt)

Mae hon yn erthygl am y cysyniad ocwlt modern or enw Gnosis. Gweler hefyd Gnosis a Gnostigiaeth. Cysyniad a gafodd ei gyflwyno gan Peter James Carroll yw gnosis. Mae hyn yn cael ei ddiffinio fel cyflwr arbennig o ymwybyddiaeth sydd yn ei ddamcani ...

                                               

Austin Osman Spare

                                               

Angel

Yn ôl yr Hen Destament ar Coran, negesydd Duw yw angel. Yn aml, mae golau ac adenydd yn gysylltiedig â nhw a chânt eu cysylltu gyda marwolaeth neur bodau ysbrydol a geir mewn crefyddau eraill. Mae rhai diwylliannaun credu eu bod yn gofalu neun gw ...

                                               

Cabala Hermetig

Maer Cabbala Hermetig, yn draddodiad cudd a chyfriniol or Gorllewin. Maen ffurfio athroniaeth sylfaenol a fframwaith cymdeithasau hudol megis Urdd y Wawr Euraidd ar urddau Thelemig, cymdeithasau cyfriniol megis Adeiladwyr yr Adytwm a Chymdeithas ...

                                               

Athamé

Dagr seremonïol gyda llafn daufiniog ywr Athamé neu Athame, un o sawl offeryn a ddefnyddir i ddewino yn Wica, neo-baganiaeth a thraddodiadau eraill yr Oes Newydd. Mae cyllell gyda llafn daufiniog or enw arthame yn ymddangos yn y Clavicula Salomon ...

                                               

Dewiniaeth Caos

Mae dewiniaeth caos yn ysgol o ddewiniaeth syn pwysleisior defnydd pragmatig o systemau cred a chreu dulliau anuniongred a newydd.

                                               

Crefft Cochrane

Mae Crefft Cochrane yn draddodiad o ddewiniaeth neo-baganaidd a darddodd o gredau ac ymarferion Robert Cochrane. Fei hystyrir yn ffurf ar Wica gan rai pobl. Mae aelodau cwfennau Cochrane yn addoli Duw Corniog a Duwies Driphlyg ill dau. Maer Dduwi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →