ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 348                                               

BBC iPlayer

Mae BBC iPlayer yn wasanaeth a ddatblygwyd gan y BBC syn galluogi defnyddwyr y rhyngrwyd gyda band llydan i ddal i fyny gyda theledur wythnos cynt. Integrated Media Player oedd enw gwreiddiol y chwaraewr cyfryngau, ac yna MyBBCPlayer. Gellir derb ...

                                               

Cynghrair Cymreig Arizona

Cymdeithas ddiwylliannol yn Arizona, yr Unol Daleithiau yw Cynghrair Cymreig Arizona syn hybu Cymru ar iaith Gymraeg yn yr Unol Daleithiau. Amcan y cynghrair yw hyrwyddor Gymraeg a diwylliant Cymru trwy: Trefnu neu cydlunio digwyddiadau celfyddyd ...

                                               

Cymru Ar Y We

Roedd Cymru Ar Y We yn wefan wedi noddir gan y Llywodraeth Cynulliad Cymru; wedu cyllidwyd y wefan gan Cymru Ar-lein a wedi lleolir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru; roedd y wefan yn dwyiaithog ar cymruarywe.org a walesontheweb.org.

                                               

Hack Day

Math o ddigwyddiad yw Hack Day ble mae datblygwyr gwefannau, dylunwyr a phobl eraill sydd a diddordeb mewn pwnc penodol yn dod at ei gilydd i greu rhywbeth mewn cyfnod penodol o amser, fel arfer 48 awr. Crewyd y Hack Day cyntaf gan Chad Dickerson ...

                                               

The Huffington Post

Gwefan newyddion a blog Americanaidd a sefydlwyd gan Arianna Huffington, Kenneth Lerer, Andrew Breitbart a Jonah Peretti ydy The Huffington Post. Defnyddia amrywiaeth o golofnwyr a ffynonellau newyddion amrywiol. Cynigiar wefan newyddion, blogiau ...

                                               

Neopets

Gwefan anifeiliaid anwes cyfrifiadurol yw Neopets, a grewyd ar 15 Tachwedd 1999 gan Adam Powell a Donna Williams. Yn ystod Mehefin 2005, prynodd y cwmni Viacom y wefan, am 0.000.000. Mae Neopets yn cynnwys gêmau, siopau, ambell gystadleuaeth, Neo ...

                                               

Omegle

Gwefan negeseuon ennyd yw Omegle. Prif pwrpas y wefan yw i siarad a phobl diethr ac i greu ffrindiau newydd trwy cyfathrebun ddienw. Maer wefan yn gwneud hyn trwy creu pâr ar hap mewn ffenestr sgwrs ac yn gofyn ir ddau siarad trwy ddefnyddior enw ...

                                               

RateMyTeachers

Gwefan Saesneg ddadleuol yw RateMyTeachers, syn rhoir cyfle i ddisgyblion gyhoeddi barnau am eu hathrawon. Maer wefan yn gweithredu yn y DU, UDA, Canada, Gweriniaeth Iwerddon, Awstralia a Seland Newydd. Mae dros filiwn a hanner o athrawon wedi ca ...

                                               

Real Life Cam

Gwefan pry-ar-y-wal ydy Real Life Cam, lle mae posib gweld sawl cartref sydd efo camerâu fideo cctv, yn steil Big Brother. Er mwyn gweld yr holl ystafelloedd o fewn y cartrefi, maen rhaid ir defnyddiwr dalu ffi, oedd yn.95 USD y mis, yn 2015. Yn ...

                                               

Argrafflen

Fformat argraffu papur newydd yw argrafflen. Maen fformat mawr syn tueddu i gael ei gysylltu â phapurau newydd "uchel ael", mewn cyferbyniaeth âr papurau tabloid, ond erbyn heddiw mae sawl papur newydd yn y dosbarth hwnnw, fel The Guardian, yn cy ...

                                               

Berliner (fformat)

Fformat papur newydd gyda thudalennau tua 470x315mm ydy Berliner. Mae fformat y Berliner fymryn yn dalach a lletach nar fformat tabloid/cryno; mae hefyd yn gulach ac yn fyrrach mar fformat broadsheet.

                                               

Tabloid

Mae tabloid yn derm y diwydiant syn cyfeirio at bapur newydd syn llai o ran maint; gall gyfeirio at bapur newydd wythnosol syn ffocysu ar straeon ac adloniant lleol, sydd yn aml yn cael ei ddosbarthun rhad ac am ddim ; neu cyfeiria at bapur newyd ...

                                               

Croes

Mae croes yn siap geometrig syn cynnwys dwy linell neu far unionsgwar iw gilydd, gan rannu un neu ddau or llinellau mewn hanner. Gan amlaf, rhed y llinellaun fertigol neun llorweddol; os ydynt yn rhedeg ar letraws, defnyddir y term technegol sawt ...

                                               

Seren a chilgant

Symbol sydd yn tarddu o eiconograffiaeth yr oes Helenistaidd yn y Dwyrain Agos ywr seren a chilgant. Defnyddir heddiw fel rhan o arwyddluniau neu faneri sawl gwlad yn y byd Mwslimaidd, a hefyd yn aml fel symbol o grefydd Islam. Ers talwm, defnydd ...

                                               

Triongl pinc

Roedd y triongl pinc yn un o fathodynnau gwersylloedd crynhoir Natsiaid, a ddefnyddiwyd gan Natsïaid i adnabod carcharorion gwrywaidd yng ngwersylloedd crynhoir Almaenwyr a ddanfonwyd atynt oherwydd eu rhywioldeb. Gorfodwyd pob carcharor i wisgor ...

                                               

Clue (ffilm)

Mrs. White - Madeline Kahn Miss Scarlett - Lesley Ann Warren Colonel Mustard - Martin Mull Lee Ving - Mr. Boddy Wadsworth - Tim Curry Mr. Green - Michael McKean Professor Plum - Christopher Lloyd Mrs. Peacock - Eileen Brennan

                                               

The Conversation

Ffilm gyffrous ddirgelwch gan Francis Ford Coppola ai rhyddhau ym 1974 yw The Conversation. Mae Harry Caul yn ymchwilydd preifat yn San Francisco, yn arbenigwr mewn gwyliadwriaeth a recordiadau cudd; yn eironig, mae ganddo obsesiwn paranoaidd am ...

                                               

The Da Vinci Code (ffilm)

Mae The Da Vinci Code yn ffilm a gyfarwyddwyd gan Ron Howard, yn seileidig ar y nofel boblogaidd The Da Vinci Code gan Dan Brown. Roedd y ffilm yn un or ffilmiau mwyaf disgwyliedig o 2006, a chafodd ei dangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Canne ...

                                               

Gosford Park

Mae Gosford Park yn ffilm a gyfarwyddwyd gan Robert Altman. Serennar ffilm Syr Michael Gambon, Syr Alan Bates, Syr Derek Jacobi, Dâm Maggie Smith, Dâm Helen Mirren, Dâm Eileen Atkins, Kristin Scott Thomas, Jeremy Northam, Bob Balaban, Ryan Philli ...

                                               

Inland Empire

Ffilm ddirgelwch gydag elfennau o arswyd yw Inland Empire, a ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan David Lynch. Dyma ffilm gyntaf Lynch ers Mulholland Drive yn 2001, ac mae llawer o debygrwydd rhwng y ddwy ffilm. Cafodd y ffilm ei rhyddhau yn gyntaf y ...

                                               

Ysbrydegaeth

                                               

Yr Anhygoel (llyfr)

Cyfrol o brofiadaur awdur wrth iddo gynorthwyo teuluoedd a aflonyddid gan ysbrydion gan J. Aelwyn Roberts yw Yr Anhygoel. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Ionawr 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhag Ofn Ysbrydion

Llyfr am ysbrydion yn Nyfed yw Rhag Ofn Ysbrydion: Chwilio am y Gwir am Straeon Ysbryd gan J. Towyn Jones. Cymdeithas Lyfrau Ceredigion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 28 Hydref 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ysbryd

Diffinir ysbryd fel ysbryd neu enaid person sydd wedi marw, er pan ddefnyddir y term yn gyffredinol cyfeiria at ddrychiolaeth person or math. Yn aml, feu disgrifir fel creaduriaid tryloyw a dywedir iddynt reibio lleoliadau penodol neu bobl yr oed ...

                                               

Y Gwyddoniadur Cymreig

Y Gwyddoniadur Cymreig oedd y gwaith gwyddoniadurol mwyaf uchelgeisiol erioed yn yr iaith Gymraeg. Cafodd ei gyhoeddi mewn deg cyfrol rhwng 1854 a 1879 gan Thomas Gee ar ei wasg enwog yn nhref Dinbych. Y golygydd cyffredinol oedd John Parry, braw ...

                                               

Chwilota

Gwyddoniadur i blant oedd Chwilota, a gyhoeddwyd mewn saith cyfrol rhwng 1974 a 1989 gan Wasg Prifysgol Cymru. Golygydd y gyfres oedd D. Gwyn Jones ac ef, ar y cychwyn, oedd unig awdur yr erthyglau. Or bedwaredd gyfrol ymlaen, cafwyd cymorth nife ...

                                               

Wicipedia Cymraeg

Gwyddoniadur Cymraeg syn seiliedig ar Wikipedia ywr Wicipedia Cymraeg, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2003. Erbyn heddiw, mae ganddo oddeutu 133.000 o erthyglau. Hon, maen debyg, ywr wefan Gymraeg fwyaf poblogaidd o ran nifer y darllenwyr, gyda chy ...

                                               

Dafad Llŷn

Math o ddafad a fegir yng Nghymru ar gyfer ei gwlân, ei chig, ei chroen ai harddangos ydy dafad Llŷn. Mewnforiwyd y ddafad o Roscommon, Iwerddon i Benrhyn Llŷn rhwng 1810 a 1815 a hynny drwy drefniant gan ddau o ffermwyr defaid mwayf Penrhyn Llŷn ...

                                               

Diagram Sankey

Math o siart rediad yw diagram Sankey sydd yn dangos proses mewnbwn/allbwn ar raddfa gywir trwy saethau neu linellau trwchus. Mae lled y llif yn gyfatebol i faint yr hyn maen cynrychioli. Defnyddir yn aml i luniadu prosesau ffisegol megis trosglw ...

                                               

Bwlio

Mae bwlio yn cyfeirio at weithred bwriadol sydd âr nod o anafu pobl eraill, boed trwy eiriau, ymosodiad corfforol neu drwy ddulliau mwy cynnil fel manipiwlieddio person. Gellir diffinio bwlio mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Er nad oes gan y Deyrnas ...

                                               

Amlosgiad

Amlosgiad yw hylosgiad, anweddiad, ac ocsidiad corff marw nes ei fod yn gyfansoddion cemegol sylfaenol, fel nwyon, llwch a darnau mwynol syn ymddangos fel asgwrn sych. Gall amlosgi gael ei gynnal fel angladd neu ddefod yn dilyn angladd fel dewis ...

                                               

Scottish Widows

Cwmni yswiriant a phensiynau a leolir yng Nghaeredin, yr Alban, yw Scottish Widows. Sefydlwyd y Scottish Widows Fund and Life Assurance Society ym 1815 i ddarparu cronfa ar gyfer gweddwon, chwiorydd, a merched eraill oedd yn perthyn i ddalwyr y g ...

                                               

Cyfrwy

Sedd a ddodir ar gefn ceffyl neu anifail arall ar gyfer marchogaeth yw cyfrwy. Ceir dolennau neu gylchoedd or enw gwartholion syn hongian or cyfrwy i gynnal traed y marchogwr. Ceir dau fath or cyfrwy modern ar gyfer marchogaeth ceffylau: y cyfrwy ...

                                               

Argraffydd

Cynhyrchwyd yr argraffydd cyntaf, yr EP-101, gan gwmni Epson, o Japan yn 1968. Roedd y teipiadur yn bodoli cyn hynny wrth gwrs, ond ystyrir yr argraffyd cyfrifiadurol yn ddyfais electronig a gysylltir i gyfrifiadur. Er i Charles Babbage gynllunio ...

                                               

Disgyrrwr caled

Teclun bychan i gadw neu storio gwybodaeth digidol ydyr disgyrrwr caled. Mae ganddo un neu ragor o adrannau ar droell-fodur trydan o fewn cas metel caled. Caiff y data neu Serial attached SCSI SAS.

                                               

Perifferolyn

Dyfais neu declyn ategol a ddefnyddir i roi gwybodaeth a data i mewn ac allan o gyfrifiadur yw perifferolyn. Ceir tri chategori o ddyfeisiau perifferol: dyfais mewnbynnu, dyfais allbynnu a dyfais deubwn mewnynnu ac allbynnu: dyfais allbynnu: sgri ...

                                               

Uned brosesu ganolog

Cylchredau electronig o fewn y cyfrifiadur ywr prosesydd, prif brosesydd neu CPU, syn gweithredur negeseuon gan y rhaglen gyfrifiadurol. Hon yw prif ran y gyfrifiadur ddigidol syn rheolir holl beiriant, a gellir cysylltu perifferolion iddi. Maer ...

                                               

Cas pensiliau

Cynhwysydd ar gyfer storio pensiliau yw cas pensiliau neu blwch pensiliau. Gall cas pensiliau hefyd gynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau ysgrifennu eraill, yn cynnwys pethau i wneud min ar bensil, ysgrifbinau, ffyn glud, rwberi, sisyrnau a phrenau me ...

                                               

Cwpan ŵy

Cynhwysydd ar gyfer wyau wediu berwi yn eu plisgyn yw cwpan ŵy neu ecob. Mae gan gwpanau cwpan ŵy ran ceugrwm i ddal yr wy ac weithiau waelod i godir rhan honno ac i roi sefydlogrwydd. Gellir gwneud cwpan ŵy allan o borslen, crochenwaith, pren, p ...

                                               

Rhestr cyfarpar cleddyfa

Bib Darn o’r mwgwd sy’n gorchuddio’r gwddwg Plastron Dilledyn sy’n cael ei wisgo o dan y siaced; diben y plastron yw amddiffyn y corff rhag ofn i sêm y siaced dorri Mwgwd Wedi ei wisgo gan y cleddyfwr i amddiffyn y pen, mae gwifrog dur y mwgwd yn ...

                                               

Parasiwt

Offer a ddefnyddir i ddisgyn o uchder mawr yn yr atmosffer yn ddiogel yw parasiwt. Bathwyd y gair ym 1785, a daw or Ffrangeg para, sef "paratoi" o Ladin, a chute, sef "disgyn".

                                               

Sgwter

Cerbyd stryd a chanddo gyrn, bwrdd ac olwynion, ac syn cael ei bweru gan berson yn ei wthio, yw sgwter. Maer sgwteri mwyaf cyffredin heddiw wediu gwneud o alwminiwm, titaniwm a dur. Mae rhai mathau yn plygu iw gwneud yn haws iw cario pan nad ydyn ...

                                               

Trampolîn

Llen o gynfas neu ddefnydd arall a ddelir i ffrâm fetel gan sbringiau er mwyn neidio arni yw trampolîn, trampolin neu tramplin. Defnyddir am hwyl, ymarfer corff, yn y syrcas, mewn gymnasteg, ac fel mabolgamp ynddi ei hun. Datblygodd y fabolgamp t ...

                                               

Gwely gwynt

Math o wely neu fatres pwmpiadwy yw gwely gwynt neu fatres aer. Oherwydd ei hynofedd, fei defnyddir yn aml fel tegan dŵr neu ddyfais syn arnofio, ac mewn rhai gwledydd, fei gelwir yn lilo "Li-lo" yn nod masnach penodol. Maer rhan fwyaf o welyau g ...

                                               

Angor

Offeryn morwriaeth yw angor syn sowndior llong i waelod y môr iw hatal rhag symud âr gwynt neur cerrynt. Ei ddiben yw atal y llong rhag cael ei gyrru i lennydd creigiog a pheryglus mewn storm. Gwneir yr angor modern o fetel a chanddo baladr, neu ...

                                               

Clip papur

Dyfais bychan syml ond hylaw yw clip papur, weithiau hefyd clipyn papur. Cynhyrchir fel rheol o fetal ac fei ddylunir fel y gall cynnull a chadw swpyn o ddogfennau printiedig at ei dilydd. Mae eicon y clip papur hefyd yn cael ei ddefnyddio yn wyn ...

                                               

Cyfrifiadau yn y Deyrnas Unedig

Mae cyfrifiadau yn y Deyrnas Unedig wedi cael eu cynnal pob deng mlynedd ers 1801, heblaw 1941. Yn ogystal a chyflenwi llu o wybodaeth diddorol am bobl y wlad, mae canlyniadaur cyfrifiad yn ddefnyddiol er mwyn dosbarthu adnoddau ar gyfer gwasanae ...

                                               

Cyfrifiadau yn Ffrainc

Cafodd cyfrifiadau yn Ffrainc eu cynnal ers 1772, ond dim ond cyfrif y nifer o pobl a oedd yn byw ym mhob aelwyd oeddent fel arfer, ond weithiau cynhwyswyd enwr pen-teulu. Ers 1836, cymerwyd cyfrifiad yn Ffrainc pob pum mlynedd, syn cynnwys enw a ...

                                               

Cyfrifiadau yn Hong Cong

Mae cyfrifiadau yn Hong Cong eu cynnal yn Hong Cong pob deng mlynedd, gydag is-gyfrifiad pum mlynedd ar ôl pob cyfrifiad. Cynhaliwyd y cyfrifiad diwethaf ym mis Mawrth 2001, ar is-gyfrifiad diwethaf ar 15 Gorffennaf–1 Awst 2006. Maer cyfrifiadau ...

                                               

Balafon

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →