ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347                                               

Raymond Davies Hughes

Awyrennwr yr Awyrlu Brenhinol o Gymro oedd Raymond Davies Hughes a wnaeth darlledu propaganda ar gyfer yr Almaen Natsïaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Daeth or Wyddgrug. Wedi iw awyren gwympo dros yr Almaen ym 1943 cafodd ei ddal gan y Natsïaid a ...

                                               

Klaus Kinski

Actor Almaenig oedd Klaus Kinski. Ymddangosodd mewn mwy na 130 o ffilmiau, gan gynnwys pump o ffilmiaur cyfarwyddwr Werner Herzog: Aguirre, der Zorn Gottes, Nosferatu: Phantom der Nacht, Woyzeck, Fitzcarraldo, a Cobra Verde. Roedd yn enwog am ei ...

                                               

Béla Kun

Gwleidydd comiwnyddol o Hwngari oedd Béla Kun a fun arweinydd ar Weriniaeth Sofietaidd Hwngari. Ganed i deulu o dras Iddewig mewn pentref ger Szilágycseh yn rhanbarth Transylfania, Awstria-Hwngari, a leolir heddiw yn Rwmania. Yn ei ieuenctid, bun ...

                                               

Marchfilwr

Yn hanesyddol, milwyr ar gefn ceffylau yw marchfilwyr, gwŷr meirch neur cafalri. Heddiw mae gan y term ystyr ehangach syn crybwyll tanciau a lluoedd rhagchwilio arfogedig. Rhennir marchfilwyr yn farchogluoedd a sgwadronau. Ymhlith y mathau o farc ...

                                               

Môr-filwr

Aelod o lu milwrol sydd yn ymladd ar y tir ac ar y môr yw môr-filwr. Uned o fôr-filwyr yw morlu neu gorfflu môr-filwyr. Ystyrir y môr-filwr yn aml yn fath o droedfilwr. Bu môr-filwyr mewn rhyw modd yn oes yr Henfyd. Sonia Herodotus a Thucydides a ...

                                               

Y Llynges Frenhinol

Prif gangen morwrol Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig ydyr Llynges Frenhinol. Fei ffurfiwyd yn y 16g ac felly hi ywr gangen hynaf a chaiff ei galw ar adegau yn the Senior Service. O ddiwedd yr 17g hyd at yr 20g hi hefyd oedd llynges fwyaf pwerus y b ...

                                               

Y Môr-filwyr Brenhinol

Morlur Lluoedd Arfog Prydeinig ywr Môr-filwyr Brenhinol neur Morlu Brenhinol. Hwn oedd y llu cyntaf o fôr-filwyr modern a ffurfiwyd, a hynny ym 1664. Yn hanesyddol cafodd perthynas glos âr Fyddin Brydeinig, ond heddiw maen ffurfio rhan or Gwasana ...

                                               

Bataliwn

Uned filwrol barhaol syn ffurfio rhan o gatrawd troedfilwyr yw bataliwn. Maer union diffiniad yn amrywio, ond fel rheol maen cynnwys mwy nag un is-uned gyda phencadlys wedii arwain gan cad-swyddog. Yn y Fyddin Brydeinig mae gan fataliwn nifer o g ...

                                               

Brigâd

                                               

Catrawd

Uned filwrol o fewn byddin, neu weithiau lluoedd milwrol eraill, yw catrawd. Gan amlaf rheolir catrawd gan gyrnol neu is-gyrnol, ac fei rhennir yn nifer o gwmnïau, sgwadronau, neu fagnelfeydd. Mae nifer o gatrodau yn ffurfio adran.

                                               

Marchoglu

Uned filwrol barhaol syn ffurfio rhan o gatrawd marchfilwyr yw marchoglu. Yn y Fyddin Brydeinig mae marchoglu dan arweiniad capten. Gall mwy nag un marchoglu ffurfio sgwadron.

                                               

Sgwadron (byddin)

Uned filwrol barhaol syn ffurfio rhan o gatrawd marchfilwyr, neu weithiau corfflu ategol, yw sgwadron. Yn y Fyddin Brydeinig mae sgwadron dan arweiniad uwchgapten. Gall sgwadron gynnwys mwy nag un marchoglu.

                                               

Ymgyrch Colofn o Niwl

Ymgyrch gan Luoedd Amddiffyn Israel yn Llain Gaza yw Ymgyrch Colofn o Niwl a lansiwyd ar 14 Tachwedd 2012 pan lofruddiwyd Ahmed Jabari, pennaeth milwrol Hamas yn Gaza, gan fyddin Israel. Diben yr ymgyrch, yn ôl Llywodraeth Israel, oedd atal ymoso ...

                                               

Ymgyrch Grym Cynghreiriol

Ymgyrch filwrol gan NATO o rym awyrennol ar ffurf bomio strategol yn erbyn Gweriniaeth Ffederal Iwgoslafia yn ystod Rhyfel Cosofo oedd Ymgyrch Grym Cynghreiriol. Parhaodd y cyrchoedd awyr gan 11 o aelod-wladwriaethau NATO o 24 Mawrth 1999 hyd 10 ...

                                               

Ymosodiad Tết

Ymgyrch filwrol ymosodol gan luoedd comiwnyddol Byddin Gogledd Fietnam ar Vietcong yn erbyn De Fietnam ar Unol Daleithiau oedd Ymosodiad Tết a ddechreuodd ar 31 Ionawr 1968, gŵyl Tết Nguyên Dán, yn ystod Rhyfel Fietnam. Datganodd Gogledd a De Fie ...

                                               

Llywydd Banc y Byd

Pennaeth Banc y Byd yw Llywydd Banc y Byd. Yn draddodiadol, mae Llywydd bob amser wedi bod yn ddinesydd Americanaidd a enwebwyd gan yr Unol Daleithiau, y cyfranddaliwr mwyaf yng Grŵp Banc y Byd. Maen rhaid ir person a enwebir gael ei gadarnhau ga ...

                                               

Cynghrair y Cenhedloedd 2020–21 UEFA

Cynghrair Cenhedloedd UEFA 2020–21 yw ail dymor Cynghrair Cenhedloedd UEFA, cystadleuaeth bêl-droed ryngwladol sy’n cynnwys timau cenedlaethol dynion y 55 aelod-gymdeithas o UEFA. Caiff y gystadleuaeth ei chynnal rhwng Medi a Thachwedd 2020 cyfno ...

                                               

Cynhadledd Bandung

Cyfarfod o ddiplomyddion o nifer o wledydd Asia ac Affrica oedd Cynhadledd Bandung a gynhaliwyd yn ninas Bandung ar ynys Gorllewin Jawa, Indonesia, o 18 Ebrill i 24 Ebrill 1955. Trefnwyd y gynhadledd gan lywodraethau Indonesia, Byrma, Seilón, Ind ...

                                               

Cynhadledd Genefa (1954)

Cynhadledd ddiplomyddol oedd Cynhadledd Genefa a geisiodd uno Corea yn sgîl Rhyfel Corea a dod â therfyn i Ryfel Cyntaf Indo-Tsieina. Mynychodd yr Undeb Sofietaidd, yr Unol Daleithiau, Ffrainc, y Deyrnas Unedig, a Gweriniaeth Pobl Tsieina, a gwle ...

                                               

Taith Nixon i Tsieina

Cam bwysig wrth normaleiddio cysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina oedd taith yr Arlywydd Richard Nixon i Tsieina ym 1972. Hwn oedd y tro cyntaf i Arlywydd yr Unol Daleithiau ymweld â Gweriniaeth Pobl Tsieina, oedd ar y ...

                                               

AFC

Yr AFC ydir corff llywodraethol ar gyfer pêl-droed yn Asia. Maen un o chwe conffederasiwn FIFA ac mae ganddo 47 aelod. Mae sawl gwlad trawsgyfandirol yn dewis bod yn rhan o UEFA, corff llywodraethol pêl-droed Ewrop, yn hytrach nar AFC. Y gwledydd ...

                                               

Bwrdd Cymdeithas Bêl-droed Rhyngwladol

Y Bwrdd Cymdeithas Bêl-droed Rhyngwladol) ydir corff sydd yn gyfrifol am bennu a chadw rheolau pêl-droed. Fei ffurfiwyd ym 1886 er mwyn cysonir rheolau ar gyfer cystadlaethau rhyngwladol. Ers ffurfio FIFA ym 1904 maer corff llywodraethol wedi cyd ...

                                               

CAF

CAF ywr corff llywodraethol ar bêl-droed yn Affrica. Maen un o chwe conffederasiwn FIFA ac mae ganddo 56 aelod. Er bod Réunion a Sansibar yn aelodau o CAF, nid ywr ddwy wlad yn aelodau o FIFA.

                                               

Conffederasiwn Pêl-droed Oceania

Yr OFC ydir corff llywodraethol ar gyfer pêl-droed yn Oceania ac yn un o chwe conffederasiwn FIFA. Yn 2006 gadawodd Awstralia, y wlad fwyaf yn yr OFC, er mwyn ymuno â chonffederasiwn Asia. Mae 14 o wledydd yn aelodau or OFC ond nid yw Ciribati, N ...

                                               

Chwaraeon Olympaidd

Mae chwaraeon Olympaidd yn cynnwys yr holl chwaraeon a gaiff eu cystadlu Ngemau Olympaidd yr Haf ar Gaeaf. Hyd 2012, mae 26 o chwaraeon Olympaidd yr Haf, syn cynnwys 36 disgyblaeth a thua 300 cystadleuaeth, a 7 o chwaraeon Olympaidd y Gaeaf, syn ...

                                               

Rhestr cyffuriau sydd wedi eu gwahardd yn y Gemau Olympaidd

Penderfynnir y rhestr cyffuriau sydd wedi eu gwahardd yn y Gemau Olympaidd gan y World Anti-Doping Agency, a sefydlwyd yn 1999 er mwyn delio gydar broblem cynyddol o amhureddu ym myd chwaraeon. Maer sylweddau ar dulliau sydd wedi eu gwahardd yn c ...

                                               

Tîm pêl-droed Olympaidd Prydain Fawr

Tîm pêl-droed Olympaidd Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon ywr tîm dynion sydd yn cynrychiolir Deyrnas Unedig yng Ngemau Olympaidd yr Haf. Nid ywr tîm yn aelod o FIFA; tîm ar gyfer y gemau Olympaidd yn unig ydyw. Yn dilyn creu Cwpan Byd FIFA cytunwy ...

                                               

.nato

Ôl-ddodiad rhyngrwyd oedd nato. Ychwanegwyd yn hwyr yr 1980au gan InterNIC iw ddefnyddio gan NATO, gan nad oedd yr un or ôl-ddodiadau rhyngrwyd ar y pryd yn adlewyrchu ei statws fel sefydliad rhyngwladol. Ond yn fuan ar ôl creu nato fe ychwanegwy ...

                                               

Cysylltiadau rhwng NATO a Ffederasiwn Rwsia

Yn ystod trefn ddeubegwn y Rhyfel Oer, roedd yr Unol Daleithiau a chynghrair milwrol NATO yn ffurfio un bloc o rym yn y Gorllewin, tra bor Undeb Sofietaidd a chyngrair Cytundeb Warsaw yn ffurfior Bloc Dwyreiniol. Ers cwymp yr Undeb Sofietaidd ym ...

                                               

John Shalikashvili

Cadfridog ym Myddin yr Unol Daleithiau oedd John Malchase David Shalikashvili a wasanaethodd fel Pencadlywydd y Cynghreiriaid Ewrop yn NATO o 1992 hyd 1993 a Chadeirydd Cyd-Benaethiaid y Staff yn Lluoedd Arfog yr Unol Daleithiau o 1993 hyd 1997. ...

                                               

Y tu allan ir ardal

Maer term "y tu allan ir ardal" yn cyfeirio at weithredoedd naill ai gan y cynghrair milwrol o NATO neu mewn cyd-destunau arbennig gan wladwriaethau unigol sydd yn aelodau NATO a ddigwyddir mewn tiriogaethau y tu hwnt i ffiniau aelod-wladwriaetha ...

                                               

Ysgrifennydd Cyffredinol NATO

Diplomydd rhyngwladol sydd yn gwasanaethu fel prif swyddog NATO yw Ysgrifennydd Cyffredinol NATO. Maen gyfrifol am gydgysylltu gwaith y cynghrair, yn bennaeth Cyngor Gogledd yr Iwerydd, yn brif lefarydd y cynghrair, ac yn arwain staff NATO. Jens ...

                                               

Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig

Yr adran or Cenhedloedd Unedig sydd âr cyfrifoldeb o gadw heddwch a diogelwch rhwng gwledydd yw Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Mae 15 aelod yn y Cyngor Diogelwch, pump parhaol a deg a etholir bob dwy flynedd.

                                               

John Ging

Gwyddel a chyn swyddog ym Myddin Iwerddon sydd wedi gwasanaethu fel pennaeth UNRWA yn Llain Gaza ers 2006 yw John Ging. Fel arweinydd gwaith y 10.000 o bobl syn gweithio ir Cenhedloedd Unedig yn Gaza daeth yn ffigwr cyfarwydd yn rhyngwladol fel s ...

                                               

Sgandal camdrin plant yng Ngogledd Cymru

Sgandal dros gamdrin plant yn rhywiol mewn cartrefi gofal yng Ngogledd Cymru oedd sgandal camdrin plant yng Ngogledd Cymru, a ganolbwyntiodd ar achosion yng Nghlwyd a Gwynedd o 1974 hyd 1990. Penodwyd Syr Ronald Waterhouse i arwain ymchwiliad ym ...

                                               

Sgandal cig ceffyl 2013

Cychwynodd sgandal cig ceffyl 2013 ar 15 Chwefror 2013, pan sylweddolwyd fod llawer o fwydydd wediu cam-labelu. Roedd y cynnwys yn wahanol ir label, gan ei fod yn cynnwys 60–100% o gig ceffyl yn ogystal â chig eidion. Olrheiniwyd y nwyddau hyn ir ...

                                               

Ffrwydrad llysgenhadaeth Denmarc yn Islamabad

Ymosodiad ar lysgenhadaeth Denmarc yn Islamabad, Pacistan, ar 2 Mehefin, 2008 oedd ffrwydrad llysgenhadaeth Denmarc. Bu farw o leiaf pum person ac anafwyd nifer mwy ar ôl i hunanfomiwr mewn car ffrwydroi hunan am tua 12:10 pm. Diddwythodd PET, as ...

                                               

Cipio aelodau or Llynges Frenhinol gan Iran, 2007

Dechreuodd yr anghydfod am gipio aelodau or Llynges Frenhinol gan Iran, 2007 ar 23 Mawrth 2007 pan gafodd bymtheg o bersonél y Llynges Frenhinol, o HMS Cornwall, eu hamgylchynu au cipio gan Lynges Corfflu y Gwarchodlu Chwyldroadol ger arfordir Ir ...

                                               

Fideo o luoedd yr UD yn piso ar gyrff Taleban

Yn Ionawr 2012 cafodd fideo o luoedd yr Unol Daleithiau yn piso ar gyrff meirw aelodaur Taleban ei uwchlwytho i nifer o wefannau. Aeth y fideon firaol ar YouTube, TMZ a gwefannau eraill, gan beri dicter ar draws y byd. Lansiwyd ymchwiliad trosedd ...

                                               

Newidydd

Dyfais drydanol yw newidydd syn trosglwyddo egni rhwng dwy gylched drwy anwythiad electromagnetig. Gellir defnyddio newidydd yn saff ac yn effeithiol i newid foltedd AC yn foltedd uwch heb newid ei amledd. Caiff hefyd ei ddefnyddio i drawsnewid c ...

                                               

.an

                                               

.aw

                                               

.cc

                                               

.gg

                                               

.gi

                                               

.gp

                                               

.gu

                                               

.je

                                               

.jm

                                               

.ky

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →