ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 346                                               

Frances Willard

Ffeminist ac addysgwr Americanaidd oedd Frances Willard syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel rhethregwr, diwygiwr dirwest, swffragét ac ymgyrchydd dros bleidlais i ferched. Daeth Willard yn llywydd cenedlaethol Undeb Dirwestol Cris ...

                                               

Lillian Dove Willcox

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Lillian Dove Willcox a oedd yn un o gefnogwyr ac amddiffynwyr mwyaf selog Emmeline Pankhurst. Ganwyd Dove-Willcox yn Bedminster, Bryste ym 1875. Bu farw ei gŵr ym 1908. Am gyfnod, bun byw ym Mryste lle mynychodd ...

                                               

Deddf Gwasanaeth Milwrol 1916

Deddf a basiwyd gan Senedd y Deyrnas Unedig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf oedd Deddf Gwasanaeth Milwrol 1916. Cyflwynwyd y bil a arweiniodd at y Ddeddf gan y Prif Weinidog H. H. Asquith yn Ionawr 1916. Daeth i rym ar 2 Mawrth 1916. Tan hynny roedd ...

                                               

Gorfodaeth filwrol

Ymrestriad gorfodol ar gyfer gwasanaeth milwrol yw gorfodaeth filwrol neu gonsgripsiwn. Roedd Deddf Gorfodaeth Milwrol 1916 yn gorfodi dynion or Deyrnas Unedig rhwng 18 a 41 i ymuno âr fyddin, gan cynnwys y bardd Hedd Wyn o Drawsfynydd; fei lladd ...

                                               

Gorfodaeth filwrol yn y Deyrnas Unedig

Bu dau gyfnod o orfodaeth filwrol yn y Deyrnas Unedig yn yr ugeinfed ganrif. Y cyntaf oedd o 1916 i 1920 bur ail rhwng 1939 a 1960 gydar gorfodogion olaf yn cael eu rhyddhau o wasanaeth ym 1963. Galwyd gorfodaeth 1916 -1920 yn Wasanaeth milwrol. ...

                                               

John Benbow

Swyddogion milwrol o Loegr oedd John Benbow. Cafodd ei eni yn Amwythig yn 1653 a bu farw yn Port Royal. Ymladdodd Benbow yn erbyn Ffrainc yn ystod y Rhyfel Naw Mlynedd 1688-97, yn gwasanaethu ac yn ddiweddarach yn arwain nifer o longau Saesneg a ...

                                               

Robert Blake

Swyddogion milwrol o Loegr oedd Robert Blake. Cafodd ei eni yn Bridgwater yn 1599 a bu farw yn Plymouth. Addysgwyd ef yng Ngholeg Wadham, Rhydychen. Yn ystod ei yrfa bun aelod Seneddol yn Senedd Lloegr. Roedd hefyd yn aelod or Llywodraeth Fer.

                                               

William Draper

Swyddogion milwrol o Loegr oedd William Draper. Cafodd ei eni ym Mryste yn 1721 a bu farw ym Mryste. Addysgwyd ef yng Ngholeg y Brenin, Coleg Eton. Enillodd ef nifer o wobrau, gan gynnwys Marchog Cadlywydd Urdd y Baddon.

                                               

Thomas Foley

Swyddogion milwrol o Gymru oedd Thomas Foley. Cafodd ei eni yn Ridgeway yn 1757 a bu farw yn Sir Gaerfyrddin. Cofir Foley am chwarae rhan mewn sawl brwydr lyngesol enwog, ac fei dyrchafwyd yn briflyngesydd. Enillodd ef nifer o wobrau, gan gynnwys ...

                                               

Henry Havelock

Swyddogion milwrol o Loegr oedd Henry Havelock. Cafodd ei eni yn Durham yn 1795 a bu farw yn Lucknow. Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg Dartford. Enillodd ef nifer o wobrau, gan gynnwys Marchog Cadlywydd Urdd y Baddon.

                                               

George Brinton McClellan

Swyddogion milwrol o Unol Daleithiau America oedd George Brinton McClellan. Cafodd ei eni yn Philadelphia yn 1826 a bu farw yn Orange. Roedd yn fab i George McClellan. Addysgwyd ef yn Academi Filwrol yr Unol Daleithiau. Yn ystod ei yrfa bun Llywo ...

                                               

George Rooke

Swyddogion milwrol o Loegr oedd George Rooke. Cafodd ei eni yng Nghaergaint yn 1650 a bu farw yng Nghaergaint. Fel swyddog iau, ymladdodd ym Mhlwyd Solebay ac eto ym Mhlwyd Schooneveld yn ystod y Trydydd Rhyfel Eingl-Iseldiroedd. Fel capten, trad ...

                                               

James Scott, Dug Mynwy 1af

Swyddogion milwrol o Loegr oedd James Scott, Dug Mynwy 1af. Cafodd ei eni yn Rotterdam yn 1649 a bu farw yn Llundain. Roedd yn fab i Siarl II, brenin Lloegr ar Alban a Lucy Walter ac yn dad i Henry Scott a James Scott. Yn ystod ei yrfa bun aelod ...

                                               

Staff milwrol

Grŵp o swyddogion milwrol syn cynorthwyo cadlywydd adran neu uned fwy drwy greu a gweithredu polisïau a throsglwyddo a goruchwylio gorchmynion yw staff milwrol.

                                               

Francis de Winton

Swyddogion milwrol o Loegr oedd Francis de Winton. Cafodd ei eni yn Pitsford yn 1835. Addysgwyd ef yn Academi Milwrol Brenhinol. Yn ystod ei yrfa bun aelod or Gymdeithas Ddaearyddiaeth Frenhinol. Enillodd ef nifer o wobrau, gan gynnwys Cymrawd y ...

                                               

Thomas Burgess

Roedd Thomas Burgess yn awdur ac athronydd o Sais a ddaeth yn Esgob Tyddewi ac, yn ddiweddarach yn ei yrfa, yn Esgob Caersallog.

                                               

Evan Pan Jones

Cafodd ei eni ym mhlwyf Llandysul, Ceredigion yn 1834. Ar ôl cael ei addysgu yng ngholegaur Annibynwyr yng Nghymru ac ym Mhrifysgol Marburg yn yr Almaen, aeth yn weinidog yn y Fflint lle treuliodd weddill ei oes. Cyfranodd yn helaeth ir ddadl yn ...

                                               

Robert Owen

Am bobl eraill or un enw, gweler Robert Owen gwahaniaethu. Arloesodd Robert Owen y cysyniad o gymuned gyd-weithredol. Roedd yn sosialydd Iwtopiaidd ac yn awdur.

                                               

David Rees

Am y mathemategydd, gweler David Rees mathemategydd. Roedd y Parchedig David Rees yn Weinidog gyda’r Annibynwyr ar Gapel Als, Llanelli ac yn olygydd y cylchgrawn Anghydffurfiol Y Diwygiwr. Fe’i adnabyddir orau fel Y Cynhyrfwr’, ei safbwyntiau gwl ...

                                               

Robert Roberts (Silyn)

Bardd, sosialydd a diwygiwr cymdeithasol oedd Robert "Silyn" Roberts, a aned ger Llanllyfni yn yr hen Sir Gaernarfon, gogledd Cymru.

                                               

Samuel Roberts

Gweinidog gydar Annibynwyr, diwygiwr radicalaidd ac awdur Cymreig oedd Samuel Roberts. Roedd yn frodor o blwyf Llanbrynmair, yn yr hen Sir Drefaldwyn.

                                               

Thomas Roberts, Llwynrhudol

Awdur Cymraeg radicalaidd oedd Thomas Roberts, a chwaraeodd ran flaenllaw ym mywyd gwleidyddol a diwylliannol Cymry Llundain ac a gofir fel awdur y bamffled ddylanwadol Cwyn yn erbyn gorthrymder ac fel un o sefydlwyr Cymdeithas y Cymreigyddion. C ...

                                               

Gro Harlem Brundtland

Gwleidydd Llafur a diplomydd Norwyaidd yw Gro Harlem Brundtland. Hi oedd Prif Weinidog Norwy ym 1981, o 1986 hyd 1989, a 1990 hyd 1996, ac yn Cyfarwyddwraig Cyffredinol Sefydliad Iechyd y Byd o 1998 hyd 2003. Ers 2007 hi yw un o Genhadon Arbennig ...

                                               

Millicent Fawcett

Roedd Y Feistres Millicent Garrett Fawcett GBE yn ffeminist, yn arweinydd gwleidyddol ac yn arweinydd undeb. Caiff ei hadnabod yn bennaf am ei gwaith yn ymgyrchu dros y bleidlais i fenywod. Fel swffragist yn hytrach na swffraget, roedd hin ymgyrc ...

                                               

Esyllt T. Lawrence

Fei ganwyd yn Nhreforys. Disgleiriodd pan oedd yn ifanc iawn gan ennill ysgoloriaeth i Brifysgol Caergrawnt, a thra yn y brifysgol daeth i adnabod llawer o lenorion ac artistiaid yn cynnwys Virginia Woolf, a bu ei syniadau ffeministaidd yn ddylan ...

                                               

Ngô Dình Diem

Arlywydd cyntaf De Fietnam oedd Ngô Dình Diem. Wedi i Ffrainc encilio o Indo-Tsieina o ganlyniad i Gytundeb Genefa ym 1954, arweiniodd Diem yr ymdrech dros greu Gweriniaeth Fietnam. Enillodd cryn cefnogaeth gan yr Unol Daleithiau oherwydd ei wrth ...

                                               

Hassan II, brenin Moroco

                                               

Mohammad Reza Pahlavi

Shah neu frenin olaf Iran oedd Mohammad Rezā Shāh Pahlavi a reolodd y wlad o 16 Medi 1941 hyd ei ddymchweliad yn Chwyldro Islamaidd Iran ar 11 Chwefror 1979. Ef oedd yr ail frenin yn y frenhinllin Pahlavi. Ymysg ei deitlau oedd Ei Fawrhydi Imperi ...

                                               

Getúlio Vargas

Gwleidydd Brasilaidd oedd Getúlio Dorneles Vargas a wasanaethodd yn swydd Arlywydd Brasil yn y ddau gyfnod 1930–45 a 1951–54. Ganwyd yn nhalaith Rio Grande do Sul, a gwasanaethodd yn y fyddin ac astudiodd y gyfraith cyn iddo droin wleidydd. Cafod ...

                                               

Yr Eglwys Newydd

Maer Eglwys Newydd yn un o faestrefi hynaf Caerdydd. Lleolir tua 3 milltir ir gogledd o ganol y dref ar bwys y ffordd A470 ar A4054. Roedd poblogaeth o 15.649 yn 2004. Maer faesdref yn rhan o ward Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais.

                                               

Priordy Llanddewi Nant Hodni

Priordy Awstinaidd ger pentref Llanddewi Nant Hodni yng nghymuned Crucornau yw Priordy Llanddewi Nant Hodni. Saif yng ngogledd-orllewin Sir Fynwy, 10 milltir ir gogledd or Fenni ar ffordd fynydd syn arwain i Gapel-y-ffin ar Gelli Gandryll, yn Nyf ...

                                               

Priordy Sanclêr

Priordy canoloesol a godwyd ar ganol y 12g yn Sanclêr, Sir Gaerfyrddin oedd Priordy Sanclêr. Sefydlwyd Priordy Sanclêr rhywbryd rhwng 1147 a 1184 fel priordy cell yn perthyn i Urdd y Cluniaid. Roedd dan awdurdod Abaty St Martin des Champs ym Mhar ...

                                               

Banc y Ddafad Ddu

Banc y Ddafad Ddu oedd enw poblogaidd Banc Aberystwyth a Thregaron Evans, Jones, Davies au cwmni neu yn saesneg: Aberystwyth & Tregaron Bank. Fei sefydlwyd gan griw o borthmyn lleol Ceredigion ar ddiwedd y 18g. Maen enghraifft dda or banciau Cymr ...

                                               

Ysgol Neuaddlwyd

Sefydliad addysgol yn Sir Aberteifi yn hanner cyntaf y 19g oedd Ysgol Neuaddlwyd. Roedd yr ysgol yn cael ei chynnal mewn adeilad bychan dwy ystafell ar dir fferm Penybanc, rhwng pentrefi Ffos-y-ffin a Neuaddlwyd heb fod ymhell o Ddyffryn Aeron. D ...

                                               

Islam

Un o grefyddau mwyaf poblogaidd a gwasgaredig y byd yw Islam. Ystyr y gair yw ymostyngiad i ewyllys Duw ar cyflwr tangnefeddus o fod yn un â Duw a phopeth a grewyd ganddo. Maer gair yn perthyn ir gair salām syn golygu "tangnefedd" a ddaw or gwrei ...

                                               

Awdurdod Harbwr Caerdydd

Awdurdod Harbwr Caerdydd ywr awdurdod rheoli ar gyfer Bae Caerdydd, o dan Ddeddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993 a fei sefydlwyd ar 1 Ebrill 2000. Cymerodd y cyfrifoldeb oddi wrth Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ac maen gyfrifol am y bae mewnol, Mo ...

                                               

Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig Cymru

Sefydliad syn ymgyrchu i wneud delfrydaur Cenhedloedd Unedig yn realiti yw Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig Cymru. Maen ymgyrchu, yn lobïo ac yn codi ymwybyddiaeth am faterion diarfogi, atal gwrthdaro, datblygu cynaliadwy a hawliau dynol. Ei nod y ...

                                               

Undeb Rygbi Cymru

Undeb Rygbi Cymru ywr corff syn rheoli rygbir undeb yng Nghymru. Sefydlwyd yn y "Castle Hotel" yng Nghastell Nedd gan 16 tim rygbi ar y 12fed o Fawrth, 1881. Yn 2004 hyfforddwr y tîm oedd Mike Ruddock tan iddo fo adael yn sydyn yn 2006. Gareth Je ...

                                               

Gyfnewidfa Wybodaeth Pedoffilydd

Grŵp actifydd pro- bedoffilydd Prydeinig oedd y Gyfnewidfa Wybodaeth Pedoffilydd, a sefydlwyd ym mis Hydref 1974 ac a ddiddymwyd yn swyddogol ym 1984. Ymgyrchodd y grŵp i ddileu oedran cydsynio. Fe’i disgrifiwyd gan y BBC yn 2007 fel" sefydliad r ...

                                               

Oriel Genedlaethol yr Alban

Oriel gelf a leolir yng Nghaeredin yn yr Alban yw Oriel Genedlaethol yr Alban. Mae ei chasgliad o gelfweithiau, yn dyddio o dua 1300 i tua 1900, yn cynnwys gweithiau gan Raffael, Titian, El Greco, Diego Velázquez, Rembrandt, Peter Paul Rubens, Ja ...

                                               

Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Efrog Newydd

Un or amgueddfeydd mwyaf o gelf fodern yn y byd yw Amgueddfa Celfyddyd Fodern. Fei lleolir ar West 53rd Street ym Manhattan yn Ninas Efrog Newydd. Fei sefydlwyd ym 1929, ac fei lleolwyd mewn nifer o adeiladau ym Manhattan cyn symud ir safle prese ...

                                               

Yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan

Lleolir yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan ar Fifth Avenue yn Ninas Efrog Newydd, UDA. Fei sefydlwyd ym 1870 ac agorodd ir cyhoedd ar 20 Chwefror 1872. Agorodd ar ei phrif safle presennol ger Central Park ym 1880. Mae gan yr amgueddfa safle pellach, ...

                                               

Heddlu Metropolitan

Y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan, syn cael ei hadnabod yn anffurfiol fel yr Heddlu Metropolitan neur Met, ywr heddlu tiriogaethol syn gyfrifol am orfodir gyfraith yn Llundain Fwyaf, ac eithrio "milltir sgwâr" Dinas Llundain, sef cyfrifoldeb Heddl ...

                                               

Y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol

Maer Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol yn fudiad sydd wedii leoli yn Lausanne yn Y Swistir. Crewyd y Pwyllgor gan Pierre de Coubertin a Demetrios Vikelas ar 23 Mehefin 1894. Mae aelodaeth y Pwyllgor yn cynnwys y 205 o Bwyllgorau Olympaidd Cenedlaeth ...

                                               

Peter Benenson

Peter Benenson sefydlodd Amnest Rhyngwladol yn 1961 ar ôl darllen erthygl am garcharu dau fyfyriwr ym Mhortiwgal a oedd wedi rhoi llwnc destun i Ryddid. Ymgyrch blwyddyn oedd ganddo mewn golwg i ddechrau ond fe dyfodd yn fudiad gyda mwy na 1.8 mi ...

                                               

Awyrlu

Gwasanaeth milwrol neu arfog syn arbenigo mewn rhyfela awyrennol yw awyrlu neu lu awyr. Ystyr "llu" ydy casglad neu griw mawr o bobl. Maen un o dair rhan arferol o luoedd milwrol cenedlaethol: yr awyrlu, y llynges ar fyddin. Yn y Deyrnas Unedig m ...

                                               

Byddin sir

Lluoedd milwrol gwirfoddol rhan-amser oedd y byddinoedd sir neur milisiau. Roeddynt yn bodoli mewn rhyw ffurf ers Oes y Tuduriaid. Crewyd y lluoedd modern gan Ddeddf Byddin Sir 1757. Yn sgil ad-drefniant y Fyddin Brydeinig gan Ddiwygiadau Childer ...

                                               

Cwmni (uned filwrol)

Uned filwrol barhaol syn ffurfio rhan o fataliwn neu gatrawd o droedfilwyr yw cwmni. Rhennir yn ddau blatŵn neu ragor, dan arweiniad capten neu uwchgapten. Hwn ywr corff lleiaf o filwyr syn gweithredu fel uned weinyddol a thactegol gyflawn, gyda ...

                                               

Cyfrif cyrff

Cyfanswm y bobl a laddwyd mewn digwyddiad penodol yw cyfrif cyrff. Defnyddir y term hwn gan amlaf mewn cyd-destun milwrol, hynny yw nifer y gelyn a laddwyd mewn brwydr neu ymosodiad.

                                               

Difrod ystlysol

Difrod anfwriadol neu ddamweiniol yw difrod ystlysol. Defnyddir y term yn bennaf fel gair teg am farwolaethau sifiliaid o ganlyniad i weithred milwrol. Bathwyd y term gan luoedd milwrol yr Unol Daleithiau yn ystod Rhyfel Fietnam.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →