ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 345                                               

Jane Misme

Ffeminist a swffragét o Ffrainc oedd Jane Misme syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel newyddiadurwr ac am ei hymgyrch dros hawliau merched. Hi oedd sefydlydd y cylchgrawn La Française a gyhoeddwyd rhwng 1906 a 1934. Roedd yn un o sw ...

                                               

Hannah Mitchell

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Hannah Mitchell syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ymgyrchydd dros bleidlais i ferched. Yn 2012 ffurfiwyd Sefydliad Hannah Mitchell, fforwm ar gyfer datblygu llywodraeth ddatganoledig yng Ngogle ...

                                               

Dora Montefiore

Ffeminist o Loegr oedd Dora Montefiore syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel bardd, bywgraffydd a swffragét.

                                               

Flora Murray

Ffeminist or Alban oedd Flora Murray syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel meddyg a swffragét. Cafodd ei geni ar fferm yn Murraythwaite, Dumfries yn 1869 yn ferch i Grace Harriet née Graham a John Murray, tirfeddiannwr a chapten y L ...

                                               

Jessie Murray

Ffeminist o Loegr oedd Jessie Murray syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel seicdreiddiwr a swffragét. Fei ganed yn Hazaribagh, India a bu farw yn Twickenham, Llundain. Wedi gadael yr ysgol astudiodd meddygaeth gyda Choleg y Precepto ...

                                               

Carrie Nation

Ffeminist a swffragét Americanaidd oedd Carrie Amelia Nation syn cael ei hystyried yn nodigedig am fod yn aelod radical or mudiad dirwest. Gwrthwynebai alcohol cyn dyfodiad y Gwaharddiad syddogol. Maen cael ei chofio am ymosod ar sefydliadau syn ...

                                               

Margaret Nevinson

Ffeminist o dras Gymreig a anwyd yn Lloegr oedd Margaret Nevinson syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel swffragét ac ymgyrchydd dros bleidlais i ferched. Ganed Margaret Wynne Jones yn Vicarage House, Lower Church Gate, yng Nghaerlŷr ...

                                               

Edith New

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Edith New - un or ddwy swffragét cyntaf i ddefnyddio fandaliaeth fel tacteg o fewn eu harfogaeth. Fei ganed yn Swindon ar 17 Mawrth 1877; bu farw yn Liskeard. Synwyd Edith new a Mary Leigh pan ddathlwyd y fandal ...

                                               

Helen Ogston

Ffeminist a swffragét or Alban oedd Helen Ogston syn cael ei hystyried yn nodigedig am dorri ar draws y Prif Weinidog David Lloyd George mewn cyfarfod yn yr Albert Hall, gan atal stiwardiaid y digwyddiad rhag ei thaflu allan, drwy eu chwipio gyda ...

                                               

Catherine Osler

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Catherine Osler syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel diwygiwr cymdeithasol ac fel ymgyrchydd dros bleidlais i ferched.

                                               

Mary White Ovington

Ffeminist o Americanaidd oedd Mary White Ovington syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel newyddiadurwr, swffragét a ffeminist. Cafodd Mary White Ovington ei geni yn Brooklyn, Efrog Newydd ar 11 Ebrill 1865. Roedd ei rhieni, aelodau o ...

                                               

Adela Pankhurst

Ffeminist a swffragét o Loegr ac yna Awstralia oedd Adela Pankhurst syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ymgyrchydd dros bleidlais i ferched. Hi hefyd oedd cyd-sefydlydd Plaid Comiwnyddol Awstralia a hefyd Mudiad Cyntaf Awstralia, ...

                                               

Christabel Pankhurst

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Christabel Pankhurst syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ymgyrchydd dros bleidlais i ferched y dosbarth canol ac uwch; roedd yn ferch i Emmeline Pankhurst. Roedd hefyd yn gyd-sefydlydd Undeb Sosi ...

                                               

Sylvia Pankhurst

Roedd Estelle Sylvia Pankhurst yn ymgyrchydd Seisnig dros symudiad y Swffraget, yn gomiwnydd chwith amlwg ac yn ddiweddarach, yn ymgyrchydd dros achos o wrth-ffasgiaeth. Treuliodd llawer oi hamser yn creu cynnwrf ar ran Ethiopia lle symudodd yno ...

                                               

Frances Parker

Swffragét a ffeminist rhonc o Seland Newydd oedd Frances Mary "Fanny" Parker syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ymgyrchydd dros bleidlais i ferched ac am iddi dderbyn cyfnodau o garchar am ei chred ai gweithredu milwriaethus dros ...

                                               

Edith Pechey

Ffeminist o Loegr oedd Edith Pechey syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel meddyg a swffragét. Cafodd ei geni yn Langham, Essex, ar 7 Hydref 1845, a bu farw o ganser y fron yn Folkestone ar 14 Ebrill 1908. Wedi gadael yr ysgol mynych ...

                                               

Emmeline Pethick-Lawrence

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Emmeline Pethick-Lawrence, y farwnes Pethick-Lawrence syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ymgyrchydd dros hawliau merched. Sefydlodd Pethick-Lawrence y papur newydd Pleidleisiau i Fenywod gydai g ...

                                               

Agnes Pochin

Ganwyd Agnes yn Ryefield, Timperley, Swydd Gaer, yn ferch i George Gretton Heap, gwneuthurwr, ai wraig, Hannah, née Lord. Does dim cofnod iddi dderbyn unrhyw addysg ffurfiol, ond mae ei gwaith yn dangos nad oedd hi’n brin o alluoedd meddyliol. Ym ...

                                               

Caroline Phillips

Ffeminist a swffragét or Alban oedd Caroline Phillips a oedd yn newyddiadurwr, yn rheolwr gwesty ac yn ymgyrchydd dros hawliau merched. Bun Ysgrifennydd Anrhydeddus i gangen Aberdeen o Undeb Cymdeithasol a Gwleidyddol y Merched, ac yn drefnydd ni ...

                                               

Jeannette Rankin

Ffeminist a gwleidydd o Americanaidd oedd Jeannette Rankin sydd hefyd yn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel gweithiwr cymdeithasol, heddychwr, gweithredydd dros heddwch a swffragét. Hi oedd y fenyw gyntaf i gynnal swydd ffederal yn y ...

                                               

Eleanor Rathbone

Ffeminist o Loegr oedd Eleanor Rathbone syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel gwleidydd, awdur ffeithiol a swffragét. Roedd yn Aelod Seneddol annibynnol ac yn ymgyrchydd tymor hir dros lwfans teulu a thros hawliau menywod. Roedd hin ...

                                               

Edith Rigby

Ffeminist a swffragét o Loegr ac a fu farw yng Nghymru oedd Edith Rigby syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ymgyrchydd milwriaethus a llosgwr. Fei carcharwyd 7 gwaith. Ganed Edith Rayner yn Preston yn 1872 a bu farw yn Llandudno. ...

                                               

Jessie Woodrow Wilson Sayre

Ffeminist a swffragét Americanaidd oedd Jessie Woodrow Wilson Sayre a oedd hefyd yn ferch i Arlywydd yr UDA, Woodrow Wilson ac Ellen Louise Axson. Fel ei thad, roedd yn ymgyrchydd gwleidyddol a gweithiodd yn egnïol dros bleidlais i fenywod, mater ...

                                               

Margaret Scott

Ffeminist a swffragét or Almaen ac yna or Deyrnas Unedig oedd Margaret Schenke. Fei harestiwyd wedi i ddau agent provocateur ei hannog i dorri ffenest. Cadwodd yr heddlu eu llygad arni am rai blynyddoedd. Ei henw bedydd oedd Gretel Schenke a defn ...

                                               

Mary Eliza Wright

Ffeminist, swffragét ac addysgwraig Americanaidd oedd May Eliza Wright Sewall syn cael ei hystyried yn nodigedig am ymgyrchu dros y bleidlais i ferched. Fei ganed yn Greenfield, Milwaukee County, Wisconsin a bu farw yn Indianapolis, Indiana, eto ...

                                               

Kate Sheppard

Ffeminist o Loegr a Seland Newydd, o dras Albanaidd, oedd Katherine Wilson Sheppard ; hi ywr aelod amlycaf o fudiad etholfraint merched Seland Newydd a hi yw swffragét enwocaf y wlad. Oherwydd ei rôl fel arweinydd de facto mudiad etholfraint Sela ...

                                               

Catherine Duleep Singh

Ffeminist a Thywysoges o Loegr oedd Catherine Hilda Duleep Singh ac ail ferch Ei Fawrhydi Maharaja Syr Duleep Singh a Maharani Bamba née Müller. Addysgwyd hi yn Lloegr ac ym 1895 fei cyflwynwyd yn Llys Brenin Lloegr. Daeth yn ymgyrchydd dros hawl ...

                                               

Sophia Duleep Singh

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd y Dywysoges Sophia Duleep Singh syn cael ei hystyried yn nodigedig am ymgyrchu dros bleidlais i ferched, hynny yw, etholfraint. Ganed Sophia Alexandrovna Duleep Singh yn Elveden Hall, Suffolk ar 8 Awst 1876; bu ...

                                               

Isabel Oyarzábal Smith

Ffeminist a newyddiadurwr o Sbaen oedd Isabel Oyarzábal Smith syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel diplomydd, actores a chyfieithydd. Fei ganed yn Málaga, Andalusia, Sbaen yn 1878 a bu farw yn Ninas Mecsico.

                                               

Ethel Smyth

Cyfansoddwraig Seisnig oedd y Fonesig Ethel Smyth. Cafodd ei geni yn Sidcup, Caint. Roedd ei thad, uwchfrigadydd yn y Corfflu Brenhinol y Magnelau, yn gwrthwynebu ei gwneud gyrfa mewn cerddoriaeth. Serch hynny, mae hin astudio cyfansoddi gyda Car ...

                                               

Doris Stevens

Ffeminist a swffragét Americanaidd oedd Doris Stevens syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel awdur ac ymgyrchydd dros bleidlais i ferched. Hi oedd aelod benywaidd cyntaf Sefydlaid y Gyfraith Rhyngwladol, America a chadeirydd cyntaf C ...

                                               

Lucy Stone

Ffeminist a swffragét Americanaidd oedd Lucy Stone syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel newyddiadurwr, golygydd, ac fel ymgyrchydd dros bleidlais i ferched ac yn erbyn caethwasiaeth. Fei ganed yn West Brookfield, Massachusetts a bu ...

                                               

Ray Strachey

Ffeminist o Loegr oedd Ray Strachey syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel awdur, gwleidydd a swffragét. Ganed Rachel Pearsall Conn Costelloe yn Llundain ac wedi gadael yr ysgol mynychodd Goleg Bryn Mawr, Pennsylvania a Choleg Newnha ...

                                               

Helena Swanwick

Ffeminist o Loegr ar Almaen oedd Helena Swanwick syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel newyddiadurwr, swffragét, ymgyrchydd dros heddwch ac ymgyrchydd dros bleidlais i ferched. Fei ganed yn München yn 1864 a bu farw yn Maidenhead. W ...

                                               

Margaret Travers Symons

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Margaret Ann Travers Symons syn cael ei hystyried yn nodigedig am fod y ferch gyntaf i siarad yn Nhŷr Cyffredin y Deyrnas Unedig. Fei ganed yn Paddington ar 18 Awst 1879. Pensaer oedd ei thad. bun briod am gyfno ...

                                               

Jane Taylour

Ffeminist a swffragét or Alban oedd Jane E. Taylour syn cael ei hystyried yn nodigedig am ymgyrchu dros bleidlais i ferched, sef etholfraint. Fei ganed yn Stranraer yn 1827 a bu farw ym mynwent y Crynwyr yn Saffron Walden, Essex. Roedd Jane E. Ta ...

                                               

Dora Thewlis

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Dora Thewlis a fun ymgyrchydd brwd dros sicrhaur bleidlais i ferched. Fei ganed yn Honley ger Huddersfield, Swydd Efrog ar 15 Mai 1890, yn un o 7 plentyn James a Eliza Thewlis. Gwehydd oedd ei thad, ac yn ei har ...

                                               

M. Carey Thomas

Ffeminist Americanaidd oedd Martha Carey Thomas syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ieithydd, addysgwr, swffragét ac ymgyrchydd dros bleidlais i ferched. Hi oedd ail brifathrawes Coleg Bryn Mawr, Pennsylvania. Fei ganed yn Baltimo ...

                                               

Julia Varley

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Julia Varley syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel undebwr llafur ac ymgyrchydd dros hawliau merched. Dechreuodd weithio mewn melin pan oedd yn 12 oed. Fei ganed yn Bradford yn 1871 a bu farw yn Sw ...

                                               

Elin Wägner

Ffeminist a swffragét o Sweden oedd Elin Wägner a oedd yn newyddiadurwr, yn berson cyhoeddus, yn ecolegydd cynnar ac yn heddychwraig. Fei derbyniwyd yn rhan o Academi Sweden yn 1944. Ganed Elin Matilda Elisabet Wägner yn Lund yn ne Sweden ar 16 M ...

                                               

Lillian Wald

Ffeminist Americanaidd oedd Lillian Wald syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ymgyrchydd dros heddwch, gweithiwr dros hawliau dynol a swffragét. Hi sefydlodd y syniad o nyrsio cymunedol yn Unol Daleithiau America pan ddechreuodd y ...

                                               

Olive Grace Walton

Ffeminist a swffragét o Loegr oedd Olive Grace Walton syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ymgyrchydd dros bleidlais i ferched. Fei ganed yn Tonbridge yn 1886 yn ferch i fasnachwr gwinoedd, Charles Walton ai wraig a oedd yn wreiddi ...

                                               

Harriet Shaw Weaver

Ffeminist o Swydd Gaer, Lloegr oedd Harriet Shaw Weaver syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel golygydd cychgrawn, awdur a swffragét. Hi oedd un o brif noddwyr y bardd Gwyddelig James Joyce. Fei ganed yn Frodsham, Swydd Gaer ar 1 Med ...

                                               

Gertrude Weil

Ffeminist Americanaidd oedd Gertrude Weil syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel ymgyrchydd dros bleidlais i ferched a awliau sifil. Roedd ei gwleidyddiaeth yn ymylu ar yr asgell chwith, a daeth benben âr sefydliad droeon oherwydd ei ...

                                               

Lilian Welsh

Ffeminist o Americanaidd oedd Lilian Welsh syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel meddyg, athro prifysgol, ysgrifennydd, swffragét ac ymgyrchydd dros bleidlais i ferched. Ganed Welsh yn Columbia, Pennsylvania ar 6 Mawrth, 1858 i Anni ...

                                               

Ida B. Wells

Ffeminist o Americanaidd oedd Ida B. Wells syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel newyddiadurwr, cymdeithasegydd, swffragét ac ymgyrchydd pleidlais i ferched. Gellid dadlau mai hi oedd y fenyw ddu enwocaf yn America. Canolbwyntiodd a ...

                                               

Rebecca West

Ffeminist o Loegr oedd Rebecca West syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel newyddiadurwr, beirniad llenyddol, awdur ysgrifau a swffragét. Cyflwynwyd iddi Fedal Benson am ei gwaith. Ysgrifennai mewn sawl genre gan gynnwys adolygu llyf ...

                                               

Olive Wharry

Ffeminist ac arlunydd o Loegr oedd Olive Wharry syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel swffragét ac am losgi y Pafiliwn Paned yn Gerddi Kew. Fei carcharwyd, gydai chyd-ymgyrchydd Lilian Lenton. Fei ganed yn Llundain ar 1 Rhagfyr 1886 ...

                                               

Anna Whitlock

Ffeminist a swffragét o Sweden oedd Anna Whitlock syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel newyddiadurwr, addysgwr ac ymgyrchydd dros hawliau merched. Hi oedd cyd-sefydlydd Cymdeithas Genedlaethol Etholfraint Menywod Sweden, ac maen un ...

                                               

Charlotte Anita Whitney

Ffeminist a swffragét Americanaidd oedd Charlotte Anita Whitney a oedd yn ymgyrchydd hawliau menywod, yn ymgyrchydd gwleidyddol, ac yn Blaid Lafur Gomiwnyddol cynnar America ac yn drefnydd UDA y Blaid Gomiwnyddol yng Nghaliffornia. Maen cael ei c ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →