ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 340                                               

James Sibree

Cenhadwr o Loegr oedd James Sibree. Cafodd ei eni yn Kingston upon Hull yn 1836. Addysgwyd ef yn Ysgol Golegaidd Hull. Yn ystod ei yrfa bun aelod or Gymdeithas Ddaearyddiaeth Frenhinol. Enillodd ef nifer o wobrau, gan gynnwys Cymrawd y Gymdeithas ...

                                               

Y Fam Teresa

Lleian Gatholig a chenhades o dras Albaniaidd oedd y Fam Teresa yn ninas Skopje sydd heddiw yng Ngweriniaeth Macedonia. Yn ddeunaw oed, gadawodd Agnes ei chartref i ddod yn lleian ac i weithio fel cenhades gyda sefydliad Chwiorydd Loreto yng Ngwe ...

                                               

Robert Jermain Thomas

Cenhadwr Cristnogol o Gymru oedd Robert Jermain Thomas. Fei ganwyd yn Rhaeadr Gwy, Sir Faesyfed, ller oedd ei dad yn weinidog gydar Annibynwyr. Astudiodd yn New College Llundain, coleg yr Annibynwyr. Fei penodwyd i Shanghai yn Tsieina gyda Chymde ...

                                               

Mary Myfanwy Wood

Ganwyd Wood yn Llundain yn ferch i Richard Maldwyn Wood, gwerthwr paent, a Hannah ei wraig. Roedd y tad yn un o Fachynlleth ar fam o Abertawe, y ddau yn Gymry Cymraeg ac yn aelodau o Gapel Annibynnol Cymraeg y Boro yn Southwark, Llundain; ymunodd ...

                                               

Abd El-Kader

Emir a swltan Algeriaidd o dras Berberaidd, diwinydd Swffi, gwleidydd ac arweinydd y gwrthsafiad yn erbyn gwladychiad Algeria gan Ffrainc, llenor ac athronydd, a ystyrir yn arwr cenedlaethol yn ei wlad enedigol oedd Abd El-Kader neu Abdelkader. A ...

                                               

William Blake

Bardd ac arlunydd o Sais oedd William Blake. Mae llawer oi gerddi ai ddarluniau yn ymdrin â mytholeg dwys personol a ddyfeisiwyd ganddo fei hun; bur Beibl a llenyddiaeth John Milton hefyd yn ddylanwad mawr arno. Datblygodd ddull argraffu unigryw ...

                                               

Marir Fantell Wen

Cyfrinwraig a sefydlodd gwlt Cristionogol yng ngogledd-orllewin Cymru yn ail hanner y 18g oedd Mary Evans, a adnabyddid fel Marir Fantell Wen. Ein prif ffynhonnell am ei hanes ywr llyfr Drych yr Amseroedd gan Robert Jones, Rhos-lan. Roedd Marin e ...

                                               

Kahlil Gibran

The Earth Gods 1931 Dama wa Ibtisama 1914 The Forerunner 1920 al-Badai waal-Taraif 1923 Nubthah fi Fan Al-Musiqa 1905 The Madman 1918 al-Awāsif 1920 al-Mawakib 1919 al-Ajniha al-Mutakassira 1912 al-Arwah al-Mutamarrida 1908 Twenty Drawings 1919 A ...

                                               

Hildegard von Bingen

                                               

Morgan Llwyd

Bardd, llenor rhyddiaith a chyfrinydd oedd Morgan Llwyd, a gafodd ei eni yng Nghynfal-fawr ym mhlwyf Maentwrog yn yr hen Sir Feirionnydd, ir un teulu âr bardd Huw Llwyd. Fei gelwir weithiau Morgan Llwyd o Wynedd. Roedd yn awdur toreithiog yn y Gy ...

                                               

Grigori Rasputin

Gwerinwr a chyfrinydd Rwsiaidd oedd Grigory Yefimovich Rasputin 1869 – 30 Rhagfyr 1916). Cafodd ei eni yn Pokrovskoye, ger Tyumen, Siberia, yn Ymerodraeth Rwsia. Er iddo fynychur ysgol, roedd yn anllythrennog ac enillodd yr enw Rasputin Rwseg am ...

                                               

Emanuel Swedenborg

Athronydd ac awdur o Sweden oedd Emanuel Swedenborg. Maen un o gyfrinwyr mawr y Gorllewin ac yn awdur nifer o destunau cyfrinol yn yr iaith Ladin. Gelwir ei dysgeidiaeth, syn diarhebol dywyll a dwfn, yn Swedenborgiaeth.

                                               

Lev Tolstoy

Awdur Rwseg oedd Lev Nikolaevich Tolstoy. Ganwyd Lev Tolstoi ar yr ystad teuluol Yasnaya Polyana yn nhalaith Tula Oblast Tula heddiw. Cafodd addysg breifat gartref cyn mynd i astudior Gyfraith ac Ieithoedd y Dwyrain ym Mhrifysgol Kazan. Cafodd ei ...

                                               

Arius

Offeiriad Cristnogol a sylfaenydd credo Ariadaeth neu Ariaeth oedd Arius. Yn ôl Epiphanius o Salamis roedd Arius yn frodor o Libya, yn ôl pob tebyg hen dalaith Rufeinig Cyrenaica. Dechreuodd y ddadl yn Alexandra yn yr Aifft, lle roedd Arius yn by ...

                                               

Paul Badham

Mae’r Athro Paul Badham yn Athro emeritws Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant. Astudiodd Athro Badham Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac athroniaethau crefydd ym Mhrifysgolion Rhydychen yn dechra ...

                                               

Richard Bentley

Diacon, llyfrgellydd, diwinydd, academydd, ysgolhaig clasurol, beirniad llenyddol ac ieithegydd clasurol o Loegr oedd Richard Bentley. Cafodd ei eni yn Wakefield yn 1662 a bu farw yng Nghaergrawnt. Addysgwyd ef yng Ngholeg Wadham, Rhydychen a Cho ...

                                               

George Bull

Offeiriad a diwinydd o Loegr oedd George Bull. Cafodd ei eni yn Wells yn 1634 a bu farw yn Sir Frycheiniog. Addysgwyd ef yng Ngholeg Exeter, Rhydychen. Yn ystod ei yrfa bun esgob.

                                               

Thomas Cartwright

Diwinydd ac academydd o Loegr oedd Thomas Cartwright. Cafodd ei eni yn Swydd Hertford yn 1535 a bu farw yn Warwick. Addysgwyd ef yng Ngholeg Sant Ioan, Caergrawnt.

                                               

Stephen Charnock

Diwinydd o Loegr oedd Stephen Charnock. Cafodd ei eni yn Llundain yn 1628. Addysgwyd ef yng Ngholeg Emmanuel, Caergrawnt a Choleg Newydd.

                                               

Llewelyn Davies

Diwinydd o Loegr oedd Llewelyn Davies. Cafodd ei eni yn Chichester yn 1826 a bu farw yn Hampstead. Davies, gydai dywysyddion, oedd y cyntaf i ddringo mynyddoedd y Dom ar Täschhorn yn y Swistir. Roedd yn fab i John Davies. Addysgwyd ef yng Ngholeg ...

                                               

Philip Doddridge

Diwinydd ac emynydd o Loegr oedd Philip Doddridge. Cafodd ei eni yn Llundain yn 1702 a bu farw yn Lisbon. Roedd yn anghydffurfiwr a chyfarwyddwr dylanwadol.

                                               

Patrick Fairbairn

Diwinydd a gweinidog o Loegr oedd Patrick Fairbairn. Cafodd ei eni yn Berwickshire yn 1805. Cynhyrchodd rai o waithiau diwinyddol pwysicaf ei ddydd. Addysgwyd ef yn Brifysgol Caeredin.

                                               

John Flavel

Diwinydd o Loegr oedd John Flavel. Cafodd ei eni yn Bromsgrove yn 1627 a bu farw yng Nghaerwysg. Ysgrifennodd lawer o destunau efengylaidd.

                                               

John Hyatt

Diwinydd o Loegr oedd John Hyatt. Cafodd ei eni yn Sherborne yn 1767 a bu farw yn Hackney. Bun bregethwr poblogaidd yn Llundain yn ystod yr adfywiad crefyddol, ac roedd John Wesley a George Whitefield wedi dylanwadun fawr ar ei bregethu.

                                               

Joseph Lightfoot

Offeiriad, diwinydd ac academydd o Loegr oedd Joseph Lightfoot. Cafodd ei eni yn Lerpwl yn 1828 a bu farw yn Bournemouth. Addysgwyd ef yng Ngholeg y Drindon, Caergrawnt ac Ysgol y Brenin Edward. Yn ystod ei yrfa bun Esgob Dyrham. Roedd hefyd yn a ...

                                               

John Owen (gwleidydd)

Gwleidydd a diwinydd o Loegr oedd John Owen. Cafodd ei eni yn Stadhampton yn 1616 a bu farw yn Ealing. Roedd Owen yn ffigwr blaenllaw yn y mudiad Piwritanaidd. Addysgwyd ef yng Ngholeg y Frenhines, Rhydychen.

                                               

Yr Apostol Paul

Yr Apostol Paul, ynghyd â Sant Pedr, oedd y cenhadwr mwyaf nodweddiadol or Gristnogaeth gynnar. Does dim tystiolaeth i ddangos fod Paul wedi cyfarfod Iesu o Nasareth erioed. Yn wahanol ir Deuddeg Apostol, daeth ir grefydd drwy weledigaeth or Iesu ...

                                               

Humphrey Prideaux

Diwinydd, dwyreinydd a chlerigwr o Loegr oedd Humphrey Prideaux. Cafodd ei eni yn Lannwedhenek yn 1648 a bu farw yn Norwich. Addysgwyd ef yn Eglwys Crist, Rhydychen ac Ysgol Westminster.

                                               

Charles Spurgeon

Hunangofiannydd, emynydd, pregethwr, diwinydd a chlerigwr o Loegr oedd Charles Spurgeon. Cafodd ei eni yn Essex yn 1834 a bu farw yn Menton. Roedd Spurgeon yn awdur gwych o sawl math o waith gan gynnwys pregethau, un hunangofiant, sylwebaeth, lly ...

                                               

William Tyndale

Awdur, cyfieithydd, diwinydd, ieithydd a chyfieithydd or beibl o Loegr oedd William Tyndale. Cafodd ei eni yng Nghaerloyw yn 1494 a bu farw yn Vilvoorde. Addysgwyd ef yng Ngholeg Hertford.

                                               

Isaac Watts

Bardd, diwinydd ac athronydd o Loegr oedd Isaac Watts. Cafodd ei eni yn Southampton yn 1674 a bu farw yn Llundain. Addysgwyd ef yn Ysgol Brenin Edward VI, Southampton.

                                               

George Whitefield

Diwinydd a gweinidog o Loegr oedd George Whitefield. Cafodd ei eni yng Nghaerloyw yn 1714 a bu farw yn Newburyport. Addysgwyd ef yng Ngholeg Penfro, Rhydychen.

                                               

John Wilkins

Gwyddonydd a diwinydd o Loegr oedd John Wilkins. Cafodd ei eni yn Fawsley yn 1614 a bu farw yn Llundain. Addysgwyd ef yng Ngholeg Magdalen. Yn ystod ei yrfa bun Esgob Caerwysg. Roedd hefyd yn aelod or Gymdeithas Frenhinol.

                                               

Abades

Pennaeth ar gymuned o leianod syn byw mewn abaty ai swydd yn cyfateb i swydd abad yw abades. Fel teitl maer term yn tueddu i gael ei gyfyngu ir Gristnogaeth, ond gelwir penaethiaid abatai Bwdhaidd yn abadesau hefyd weithiau, er enghraifft yn acho ...

                                               

Meudwy

Un sydd yn llwyr ymryddhau oddi wrth ofalon, sŵn, temtasiynau, a gorchwylion y byd at ddiben cael hamdden i fyfyrio ar bethau crefyddol yw meudwy. Trigar meudwy ar wahân i bobl eraill, megis mewn ogof, twlc anghelfydd yn y mynyddoedd, y coedwig, ...

                                               

Nofydd

Ymgeisydd i urdd Gristnogol, megis y fynachaeth neur offeiriadaeth, yw nofydd. Yn ystod ei dymor prawf, a elwir yn nofyddiaeth, câir nofydd ei hyfforddi ai brofi gan ei uchafiaid i sicrháu tawr eglwys yw ei wir alwedigaeth. Defnyddir y term bron ...

                                               

Ali ibn Abi Talib

Cefnder a mab yng nghyfraith Muhammad, proffwyd olaf Islam, oedd Alī ibn Abī Tālib ; 15 Medi 601 - 29 Ionawr 661). Ef oedd y pedwerydd califf; rheolodd ei bobl o 656 i 661, ond fei hystyrir fel olynydd uniongyrchol y Proffwyd Muhammad gan y Mwsli ...

                                               

Roger Cadwaladr

Ganwyd Roger Cadwaladr yn Stretton Sugwas, Swydd Henffordd. Wedi ymaelodi yn athrofa Reims yn 1590, ai urddon offeiriad yn Valladolid yn 1593, bun gwasanaethu maes cenhadaeth Gororau De Cymru. Gweithiai yn y Gymraeg ar Saesneg a nifer o ieithoedd ...

                                               

Beda

Hanesydd cynnar, mynach a diwinydd o Sais oedd Beda, a aned ger Wearmouth, Durham. Cyfeirir aton aml fel "Yr Hybarch Beda". Mae ei gyfrol yn yr iaith Ladin Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum yn ffynhonnell bwysig ar gyfer hanes cynnar gwledyd ...

                                               

John Capon

Mynach Benedictaidd Seisnig a fun Esgob Bangor o 1533 hyd 1539 oedd John Capon, hefyd John Salcot neu Salcott. Graddiodd yn B.A. o Brifysgol Caergrawnt yn 1488. Daeth yn brior Abaty Sant Ioan, Colchester, ynan abad St Benets Hulme, yn Norfolk. Ro ...

                                               

Gratianus (cyfreithegydd)

Cyfreithegydd Eidalaidd a arloesodd y gyfraith ganonaidd oedd Gratianus. Nid oes tystiolaeth gadarn am fanylion bywyd Gratianus. Yn ôl traddodiad, cafodd ei eni yn nhref Chiusi, Tysgani, tua 1090. Ymunodd ag urdd fynachiad y Camaldoliaid ac addys ...

                                               

Paisii Hilendarski

Mynach Bwlgaraidd a hanesydd oedd Paisii Hilendarski. Roedd yn ddiwygiwr diwylliannol, a chwaraeodd ran bwysig yng nghyfnod cynnar Diwygiad Cenedlaethol Bwlgaria. Maen fwyaf enwog am sgrifennu Hanes Slafonaidd-Bwlgaraidd. Edrychir arno yn aml fel ...

                                               

Gregor Mendel

Mynach Awstriaidd oedd Gregor Johann Mendel. Maen enwog am ei ddamcaniaeth ar etifeddiaeth ar gyfer pys. Ganwyd Mendel yn Heinzendorf, Awstria heddiw: Hyncice, y Weriniaeth Tsiec. Roedd wedi bod yn gweithio fel garddwr pan yn ifanc. Ar ôl astudio ...

                                               

Mathew Paris

Hanesydd canoloesol o Sais oedd Mathew Paris, syn adnabyddus hefyd fel darluniwr llawysgrifau. Ymunodd Mathew ag abaty Benedictaidd St Albans yn 1217 ac aeth yn ddisgybl ir croniclydd Roger o Wendover ai olynu fel croniclydd yr abaty yn 1236. Tei ...

                                               

Philip Powell

Mynach o Urdd Sant Benedict a merthyr Catholig Cymreig oedd y Gwynfydedig Philip Powell. Ganed ef yn y Trallwng efallai Trallwng Cynfyn, Sir Frycheiniog, yn fab i Roger ap Rosser Powell a Catherine Morgan. Aeth i ysgol ramadeg Y Fenni, ac yna bun ...

                                               

John Roberts (sant)

Mynach Benedictaidd a merthyr Catholig Cymreig oedd John Roberts. Dethlir ei ddydd gŵyl ar 25 Hydref. Roedd yn un o brif sefydlwyr Coleg Sant Gregory, Douai, Ffrainc.

                                               

Roger o Gonwy

Brawd Ffransisgaidd Cymreig ac awdur Lladin oedd Roger o Gonwy. Fel mae ei enw yn awgrymu, roedd yn frodor o dref Conwy, gogledd Cymru.

                                               

John Michael Talbot

Mynach Pabyddol, canwr, cyfansoddwr, gitarydd, a sylfaenydd Urdd Brothers and Sisters of Charity yw John Michael Talbot.

                                               

Tonsur

Yr arfer o eillio corun y pen, neu dorri rhywfaint or gwallt, er nod gostyngeiddrwydd neu ymroddiad crefyddol yw tonsur neu gorunfoeliad. Fel arfer câir corun ei eillio mewn defod neu seremoni dderbyn, i nodi bod yr unigolyn yn dechrau ar gyfnod ...

                                               

William Kiffin

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →