ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 339                                               

John Hugh Evans

Gweinidog o Gymru oedd John Hugh Evans. Cafodd ei eni yn Ysgeifiog yn 1833. Roedd Evans yn un o brif hyrwyddwyr dirwest ar byrddau ysgol.

                                               

Lewis Evans

Mathemategydd o Gymru oedd Lewis Evans. Cafodd ei eni ym Masaleg yn 1755. Roedd Evans yn athro mathemateg yn y coleg milwrol yn Woolwich. Addysgwyd ef yng Ngholeg Merton, Rhydychen. Yn ystod ei yrfa bun aelod or Gymdeithas Frenhinol. Enillodd ef ...

                                               

Lewis Pugh Evans

Milwr, ffigwr cyhoeddus ag enillwyr y Groes Fictoria o Gymru oedd Lewis Pugh Evans. Cafodd ei eni yng Ngheredigion yn 1881 a bu farw yn Paddington. Dyfarnwyd Croes Fictoria i Evans yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a chafodd yrfa nodedig yn y lluoedd ...

                                               

Peter Maelor Evans

Argraffydd, rhwymwr llyfrau a chyhoeddwr o Gymru oedd Peter Maelor Evans. Cafodd ei eni yn Sir Ddinbych yn 1817 a bu farw yn Aberystwyth. Cyhoeddodd wasg Evans nifer o weithiau pwysig, ynghyd â chyfnodolion megis Y Traethodydd ar Drysorfa.

                                               

Philip Evans

Cenhadwr o Gymru oedd Philip Evans. Cafodd ei eni yn Sir Fynwy yn 1645 a bu farw yng Nghaerdydd. Cofir am Evans fel merthyr Ieswitaidd wedi iddo gael ei ddienyddio yng Nghaerdydd 1679.

                                               

Richard Thomas Evans

Offeiriad o Gymru oedd Richard Thomas Evans. Cafodd ei eni ym Mhen-y-graig yn 1892. Roedd Evans yn wenidog gydar Bedyddwyr, ac fei cofir yn bennaf am ganoli gweithgareddaur enwad yn Nhŷ Ilston, Abertawe, yn 1940.

                                               

Samuel Evans

Gweinidog o Gymru oedd Samuel Evans. Cafodd ei eni yng Nghlydach, Sir Fynwy yn 1777. Roedd Evans yn weinidog gydar Annibynwyr, a hefyd yn awdur, yn emynydd ac yn feddyg o fri.

                                               

Richard Farrington

Hynafiaethydd a chlerigwr o Gymru oedd Richard Farrington. Cafodd ei eni yn Llechylched yn 1702. Cofir Farrington am fod yn offeiriad a hynafiaethydd. Addysgwyd ef yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen.

                                               

George Faulkner

Argraffydd o Gymru oedd George Faulkner. Cafodd ei eni yn Nulyn yn 1699 a bu farw yn Nulyn. Teithiodd yn eang yn ystod misoedd yr haf a chyhoeddodd nifer o lyfrau am ei theithiau.

                                               

Harold Finch

Gwleidydd o Gymru oedd Syr Harold Josiah Finch. Roedd yn undebwr a gwasanaethodd fel Aelod Seneddol Llafur Bedwellte rhwng 1950 a 1970.

                                               

Henry Folland

Diwydiannwr a changhellor o Gymru oedd Henry Folland. Cafodd ei eni yn Waunarlwydd yn 1878 a bu farw yn Yr Aifft. Roedd Folland yn ddyn fusnes llwyddiannus yn y diwydiant tunplat ac roedd yn weithgar iawn mewn bywyd cyhoeddus. Yn ystod ei yrfa bu ...

                                               

Thomas Foulkes

Roedd Thomas Foulkes yn gynghorydd, sef bregethwr cynnar, oedd a chysylltiadau cryf gyda dwy blaid y Methodistiaid, Y Methodistiaid Wesleaidd ar Methodistiaid Calfinaidd.

                                               

William Foxwist

Barnwr o Gymru oedd William Foxwist. Cafodd ei eni yng Nghaernarfon yn 1610. Cofir Foxwist am fod yn farnwr ac yn Aelod Seneddol. Addysgwyd ef yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen. Yn ystod ei yrfa bun aelod Seneddol yn Senedd Lloegr.

                                               

John Deffett Francis

Arlunydd o Gymru oedd John Deffett Francis. Cafodd ei eni yn Abertawe yn 1815. Roedd Francis yn beintiwr, a hefyd yn gasglwr celf. Gwnaeth rodd o gasgliad sylweddol i Oriel Gelf Abertwe, ynghyd â rhodd tebyg ir Amgueddfa Brydeinig.

                                               

Reggie Gibbs

Chwaraewr rygbir undeb a diwydiannwr o Gymru oedd Reggie Gibbs. Cafodd ei eni yng Nghaerdydd yn 1882 a bu farw yng Nghaerdydd. Bu Gibbs yn chwarae i dîm rygbi Caerdydd, ac enillodd 16 cap dros Gymru.

                                               

Lewis Gilbertson

Clerigwr a phennaeth ysgol o Gymru oedd Lewis Gilbertson. Cafodd ei eni yng Ngheredigion yn 1815. Daeth Gilbertson yn adnabyddus am ei gysylltiad â Mudiad Rhydychen. Addysgwyd ef yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen.

                                               

Hugh Gore

Offeiriad o Gymru oedd Hugh Gore. Cafodd ei eni ym Maiden Newton yn 1613. Cofir Gore yn bennaf am sefydlu ysgol ramadeg yn Abertawe. Addysgwyd ef yng Ngholeg y Drindon, Caergrawnt a Choleg y Drindod, Dulyn.

                                               

Erasmus Gower

Milwr o Gymru oedd Erasmus Gower. Cafodd ei eni yng Nghilgerran yn 1742 a bu farw yn Hambledon, Hampshire. Bu Gower yn Llyngesydd a hefyd yn raglaw Newfoundland. Enillodd ef nifer o wobrau, gan gynnwys gwobr Urdd y Baddon.

                                               

James Milo Griffith

Cerflunydd o Gymru oedd James Milo Griffith. Cafodd ei eni yn Sir Benfro yn 1843 a bu farw yn Llundain. Gweithiau mwyaf adnabyddus Griffith yw cerflun John Batchelor yng Nghaerdydd a Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon.

                                               

Samuel Griffith

Gwleidydd a barnwr o Gymru oedd Samuel Griffith. Cafodd ei eni ym Merthyr Tudful yn 1845 a bu farw yn Brisbane. Bu Griffith yn brif weinidog Queensland, ac yn brif farnwr yno. Yn y rôl honno bu iddo ymwneud â gwaith dadleuol. Addysgwyd ef yn Brif ...

                                               

Edwin Stephen Griffiths

Dyngarwr a pherson busnes o Gymru oedd Edwin Stephen Griffiths. Cafodd ei eni ym Mhengam yn 1869 a bu farw yn Cleveland. Symudodd i America yn ei ieuenctid gan sefydlu busnes llwyddiannus yn Cleveland, Ohio.

                                               

Ezer Griffiths

Ffisegydd o Gymru oedd Ezer Griffiths. Cafodd ei eni yn Aberdâr yn 1888. Cofir Griffiths am ei yrfa yn y Labordy Ffisegol Cenedlaethol, lle bun astudio ac yn ceisio datrys problemaun ymwneud â gwres. Addysgwyd ef yn Brifysgol Caerdydd. Yn ystod e ...

                                               

Henry Griffiths

Tiwtor a gweinidog o Gymru oedd Henry Griffiths. Cafodd ei eni yn Nhyddewi yn 1812. Bu Griffiths yn Brifathror Coleg Annibynnol yn Aberhonddu. Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru casgliad archifau am y person yma.

                                               

John Griffiths (arlunydd)

Arlunydd o Gymru oedd John Griffiths. Cafodd ei eni yn Llanfair Caereinion yn 1837. Cyfraniad gwerthfawrocaf Griffiths oedd cadw, a dwyn i oleuni, hen gelfyddyd yr oesau gynt yn India. Addysgwyd ef yn Y Coleg Celf Brenhinol.

                                               

John Griffiths (ysgolfeistr)

Ysgolfeistr a gweinidog o Gymru oedd John Griffiths. Cafodd ei eni yn Llanglydwen yn 1731. Cofir Griffiths yn bennaf am sefydlu ysgol i baratoi gweinidogion yng Nglandwr, sir Benfro.

                                               

John Thomas Griffiths

Peiriannydd mwngloddiol o Gymru oedd John Thomas Griffiths. Cafodd ei eni yn Llanystumdwy yn 1824. Roedd Griffiths yn beiriannydd mewn pwll glo, ac fei cofir am gyfansoddi nifer o emynau.

                                               

Samuel Griffiths

Gweinidog o Gymru oedd Samuel Griffiths. Cafodd ei eni yng Nghlydau yn 1783. Roedd Griffiths yn weinidog gydar Annibynwyr.

                                               

William Griffiths (gweinidog)

Gweinidog o Gymru oedd William Griffiths. Cafodd ei eni yng Nghlydau yn 1788. Ystyrir Griffiths yn dad Methodistiaeth Browyr, ac feI elwid yn Apostol Browyr’.

                                               

William Griffiths (llyfrwerthwr)

Llyfrwerthwr o Gymru oedd William Griffiths. Cafodd ei eni yn Gilfach Goch yn 1898 a bu farw yn Llundain. Sefydlodd siop lyfrau Gymraeg gydai dri brawd yn Llundain a daeth yn fan cyfarfod poblogaidd i Gymry Llundain. Yn ystod ei yrfa bun aelod o ...

                                               

Thomas Gruffydd

                                               

John Harris (Ieuan Ddu)

Awdur ac argraffydd o Gymru oedd John Harris. Cafodd ei eni yn Abertawe yn 1802. Cofir Harris am fod yn argraffydd ac yn awdur. Ysgrifennodd Cymorth I Chwerthin cyn ei fod yn 12 oed. Roedd yn fab i Joseph Harris.

                                               

John Harris (offeiriad)

Offeiriad o Gymru oedd John Harris. Cafodd ei eni yn Aberdaugleddau yn 1680. Cofir Harris yn bennaf am ei waith yn adfer Eglwys Gadeiriol Wells, ac yn enwedig Y Deml Eidalaidd a godwyd yno gan y pensaer John Wood. Addysgwyd ef yng Ngholeg yr Iesu ...

                                               

William Harris

Academydd, codwr canu ac offeiriad o Gymru oedd William Harris. Cafodd ei eni yn Nowlais yn 1884 a bu farw yn Llundain. Cofir Harris yn bennaf am fod yn Athro Cymraeg Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Addysgwyd ef yng Ngholeg yr Iesu, Rhydy ...

                                               

Nun Morgan Harry

Ganwyd Harry yn Llanbedr Felffre, Sir Benfro, y drydedd o bedwar mab John Harry ac Elizabeth Morgan ei wraig. Ar ôl marwolaeth ei dad ym 1804 symudodd y teulu i fyw gydai dad-cu, David Harry, a roddodd addysg dda iddynt. Yn 1817 ymunodd ag eglwys ...

                                               

Matthew Henry

Diwinydd o Gymru oedd Matthew Henry. Cafodd ei eni yn Sir y Fflint yn 1662 a bu farw yn Swydd Gaer. Maen fwyaf adnabyddus am y sylwebaeth beiblaidd chwe-gyfrol Exposition of the Old and New Testaments.

                                               

Percy Herbert

Gwleidydd o Gymru oedd Percy Herbert. Cafodd ei eni yng Nghastell Powys yn 1822. Roedd yn fab i Edward Herbert, ail Iarll Powis. Addysgwyd ef yng Ngholeg Eton a Choleg Milwrol Brenhinol, Sandhurst. Yn ystod ei yrfa bun aelod Seneddol yn y Deyrnas ...

                                               

Rowland Heylyn

Cyhoeddwr o Gymru oedd Rowland Heylyn. Cafodd ei eni yn Amwythig yn 1562 a bu farw yn Llundain. Cofir Heylyn am gyhoeddi nifer o lyfrau Cymraeg, gan gynnwys Geiriadur Cymraeg a Lladin John Davies.

                                               

Francis Hiley

Gweinidog o Gymru oedd Francis Hiley. Cafodd ei eni yn Llanwenarth yn 1781. Roedd Hiley yn bregethwr poblogaidd iawn yn ei ddydd.

                                               

Hugh Holland

Bardd o Gymru oedd Hugh Holland. Cafodd ei eni yn Ninbych yn 1569. Cofir Holland yn bennaf am ei farddoniaeth, yn enwedig ei soned a ymddangosodd ym mlaen yr argraffiad cyntaf o waith William Shakespeare. Addysgwyd ef yng Ngholeg y Drindon, Caerg ...

                                               

David Howell

Offeiriad o Gymru oedd David Howell. Cafodd ei eni yn Sir Gaerfyrddin yn 1797 a bu farw yn Abertawe. Roedd Howell yn bregethwr gweithgar a ganddo bersonoliaeth gref.

                                               

John Howell

Golygydd a bardd o Gymru oedd John Howell. Cafodd ei eni yn Abergwili yn 1774. Cofir am Howell yn bennaf gasglu gwaith nifer o feirdd Dyfed at ei gilydd au cyhoeddi yn y gyfrol Blodau Dyfed yn 1824.

                                               

Alfred William Hughes

Llawfeddyg o Gymru oedd Alfred William Hughes. Cafodd ei eni yn Aberllefenni yn 1861. Roedd Hughes yn lawfeddyg, a bun athro yng adran feddygol Prifysgol Caerdydd ac yng Ngholeg y Brenin, Llundain.

                                               

Griffith William Hughes

Cerddor a chyfrifydd o Gymru oedd Griffith William Hughes. Cafodd ei eni yng Nghefn Mawr yn 1861. Yn 1889 daeth yn gynorthwyydd cymdeithas corawl a chôr meibion ​​Cefn-mawr.

                                               

John Hughes (clerigwr)

Clerigwr ac awdur o Gymru oedd John Hughes. Cafodd ei eni yn Llandre yn 1787. Bu Hughes yn archddiacon Ceredigion, ac ystyriwyd ef yn un o bregethwyr mawr ei gyfnod. Addysgwyd ef yn Ystrad Meurig.

                                               

John Hughes (emynydd)

Emynydd, cyhoeddwr a chyfansoddwr o Gymru oedd John Hughes. Cafodd ei eni yn Nowlais yn 1873 a bu farw yn Llanilltud Faerdref. Cofir Hughes yn bennaf am gyfansoddi yr emyn-dôn Cwm Rhondda’.

                                               

John Richard Hughes

Gweinidog o Gymru oedd John Richard Hughes. Cafodd ei eni yn Nhredegar yn 1828. Roedd Hughes yn weinidog gydar Methodistiaid Calfinaidd, ac roedd yn adnabyddus fel efengylwr. Mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru casgliad archifau am y person yma.

                                               

John William Hughes

Llenor a bardd o Gymru oedd John William Hughes. Cafodd ei eni ym Modedern yn 1817 a bu farw yn Sir Benfro. Roedd Hughes yn fardd crwydrol.

                                               

Lot Hughes

Gweinidog a hanesydd o Gymru oedd Lot Hughes. Cafodd ei eni yn Abergele yn 1787 a bu farw yn Gaer. Dywedir bod Hughes yn bregethwr llwyddiannus iawn, a chyhoeddodd gyfres o erthyglau yn yr Eurgrawn Wesleaidd yn sôn am ddyddiau cynnar y mudiad mew ...

                                               

Megan Watts Hughes

Cyfansoddwr caneuon a chanwr o Gymru oedd Megan Watts Hughes. Fei ganed yn Nowlais yn 1842. Bu Hughes yn gantores adnabyddus, a bu ar deithiau cerddorol yng Ngogledd Cymru gyda Dr Joseph Parry. Fei haddysgwyd yn yr Academi Gerddoriaeth Frenhinol.

                                               

Richard Hughes (llyfrwerthwr)

Llyfrwerthwr, argraffydd, cyhoeddwr, postfeistr a rhwymwr llyfrau o Gymru oedd Richard Hughes. Cafodd ei eni yng Nghymru yn 1794 a bu farw ym Mrynhyfryd, Wrecsam. Cofir Hughes yn bennaf am sefydlur tŷ cyhoeddi Hughes ai Fab yn Wrecsam. Cafodd Ric ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →