ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 335



                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1865

Yn Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1865, cynyddodd y Rhyddfrydwr, o dan arweiniaeth Arglwydd Palmerston, eu mwyafrif drost Plaid Geidwadol Iarll Derby i fwy na 80 o seddi. Newidiodd y Blaid Chwig ei henw ir Blaid Ryddfrydol rhwng yr etholi ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1868

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1868, oedd y cyntaf i gael ei chynnal ar ôl Deddf Diwygio 1867, a etholfreinwyd nifer o bennau teulu gwrywaidd, gan gynnyddur nfer a oedd â hawl i bleidleisio yn etholiadau y Deyrnas Unedig. Gwnaethwyd drost ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1874

Enillodd y Rhyddfrydwr Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1874, o dan arweinyddiaeth William Gladstone, a enillodd y mwyafrif or bleidlais, ond enillodd Plaid Geidwadol Benjamin Disraeli y mwyafrif or seddi yn Nhŷr Cyffredin, yn bennaf oherwy ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1880

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1880 rhwng Ebrill a Mai 1880. Yn anterth ymgyrch Midlothian, ymosododd y Rhyddfrydwyr ar bolisi tramor llywodraeth Disraeli a gredant i fod yn anfoesol. Cawsant eu harwain gan areithyddiaeth ffyrn ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1885

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1885 rhwng 24 Tachwedd ac 18 Rhagfyr 1885. Y Rhyddfrydwyr dan William Ewart Gladstone a enillodde fwyaf o seddau, ond roedd rhaid iddynt wrth gefnogaeth y Cenedlaetholwyr Gwyddelig dan arweiniad C ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1918

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1918 oedd yr etholiad cyntaf iw gynnal ar ôl Deddf Cynrychiolir Bobl 1918, ac felly yr etholiad cyntaf yn y Deyrnas Unedig y gallai merched bleidleisio ynddo. Cynhaliwyd yr etholiad ar 14 Rhagfyr 1918, er na ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1959

Cynhaliwyd Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1959 ar 8 Hydref y flwyddyn honno. Enillwyd yr etholiad gan y Ceidwadwyr gyda Harold Macmillan yn parhau i fod yn Brif Weinidog. Slogan gofiadwy a ddefnyddiwyd ganddo yn ystod yr ymgyrchu oedd you ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1966

Galwyd etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1966 ar y 31 Mawrth, 1966 gan y prifweinidog ar y pryd: Harold Wilson. Dychwelwyd y Llywodraeth Lafur gyda mwyafrif o 96 Aelod Seneddol. Gwnaeth y penderfyniad hwn i alw etholiad am sawl rheswm; yn gy ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1970

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig ar 18 Mehefin 1970. Enillwyd yr etholiad yn annisgwyl gan y Blaid Geidwadol dan Edward Heath, er fod bron pob arolwg barn cyn yr etholiad wedi dangos y Blaid Lafur, dan Harold Wilson ar y blaen. Co ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Chwefror 1974

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig ar 28 Chwefror 1974, y cyntaf o ddau Etholiad cyffredinol iw cynnal y flwyddyn honno. Ni chafodd unrhyw blaid fwyafrif, gan adael senedd grog am y tro cyntaf ers yr Ail Ryfel Byd. Cafodd y Blaid Gw ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Hydref 1974

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig ar 10 Hydref 1974, yr ail o ddau Etholiad cyffredinol iw cynnal y flwyddyn honno. Yn yr Etholiad cyffredinol cyntaf, ar 28 Chwefror, ni chafodd unrhyw blaid fwyafrif, gan adael senedd grog am y tro ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1979

Cynhaliwyd Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1979 ar 3 Mai 1979 er mwyn ethol 635 Aelod Seneddol i Dŷr Arglwyddi. Yn y senedd flaenorol roedd James Callaghan ar Blaid Lafur wedi colli ei mwyafrif seneddol. Gwnaeth Callaghan gytundeb gydar Rh ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1983

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1983 ar 9 Mehefin 1983. Cafodd y Ceidwadwyr fwyafrif aruthrol o 144 sedd, dan arweinyddiaeth Margaret Thatcher - y mwyafrif mwyaf ers 1945. Roedd yr wrthbleidiau wediu holltin eitha cyfartal, rhwn ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1987

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1987 ar 11 Mehefin 1987 i ethol 650 o Aelodau Seneddol i Dŷr Cyffredin Y Deyrnas Unedig. Roedd buddugoliaeth y Blaid Geidwadol y trydydd or bron o dan arweinyddiaeth haearnaidd Margaret Thatcher. ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1992

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1992 ar 9 Ebrill 1992 a chafodd y Blaid Geidwadol eu 4edd buddugoliaeth or bron. Hwn oedd eu buddugoliaeth diwethaf hyd yn hyn, heb fod yn rhan o glymblaid. Roedd hyn yn gryn ysgytwad ar y diwrnod ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1997

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1997 ar 1 Mai 1997. Canlyniad yr etholiad oedd newid llywodraeth am y tro cyntaf ers deunaw mlynedd, gydar Blaid Lafur dan arweiniad Tony Blair yn ennill mwyafrif mawr dros y Blaid Geidwadol dan a ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2001

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2001 ar ddydd Iau 7 Mehefin 2001 i ethol 659 o Aelodau Seneddol i Dŷ Cyffredin y Deyrnas Unedig, sef îs-dŷ Senedd y Deyrnas Unedig. Disgrifiwyd yr etholiad fel tirlithriad gwleidyddol o ran y Blai ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2005

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2001 ar ddydd Iau 5 Mai 2005 pan etholwyd 646 Aelod Seneddol i Dŷ Cyffredin y Deyrnas Unedig, sef is-dŷ Senedd y Deyrnas Unedig. Y Blaid Lafur a gipiodd mwyafrif y seddi, ac etholwyd Tony Blair yn ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2010

Cafodd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2010 ei gynnal ar 6 Mai, 2010 er mwyn ethol Aelodau Seneddol. Cystadlodd pleidiau gwleidyddol am 650 sedd yn Nhŷr Cyffredin y Deyrnas Unedig sef îs-dŷ Senedd y Deyrnas Unedig, oherwydd ni chaiff aelod ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2015

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2015 ar 7 Mai, 2015 er mwyn ethol Aelod Seneddol ar gyfer pob un or 650 sedd yn Nhŷr Cyffredin y Deyrnas Unedig, sef prif siambr Senedd y Deyrnas Unedig. Roedd yr etholiad cyffredinol hwn ledled y ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2017

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2017 ar 8 Mehefin 2017. Yn unol â Deddf Seneddau Tymor Sefydlog 2011, dyddiad arferol yr etholiad fyddai 7 Mai 2020, ond galwodd y Prif Weinidog Teressa May am etholiad gynnar gan fod ei mwyafrif ...

                                               

Dadleuon etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2010

Mae dadleuon etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2010 yn cyfeirio at gyfres o dair dadl a ddarlledwyd yn fyw rhwng arweinwyr y tair brif blaid gwleidyddol oedd yn sefyll yn y Deyrnas Unedig. Dymar tro cyntaf i ddadl fyw or fath gael ei chynnal ...

                                               

Etholiad cyffredinol yr Eidal, 2006

Cynhaliwyd etholiad cyffredinol yr Eidal ar 9 Ebrill a 10 Ebrill 2006 i adnewyddu aelodau dwy siambr Senedd yr Eidal. Curodd Romano Prodi, ai blaid Yr Undeb, Silvio Berlusconi, ai blaid Tŷ Rhyddfreiniau, i ddod yn brif weinidog yr Eidal.

                                               

Emilio Frugoni

Gwleidydd, cyfreithiwr, a llenor Wrwgwaiaidd oedd Emilio Frugoni. Sefydlodd Blaid Sosialaidd Wrwgwái, a mynegodd ei syniadau gwleidyddol yn ei ysgrifeniadau, gan gynnwys Socialismo, batllismo y nacionalismo, La revolución del machete, Ensayos sob ...

                                               

Richard Holbrooke

Diplomydd, golygydd cylchgronau, awdur, athro, swyddog y Corfflu Heddwch, a bancwr buddsoddi o Americanwr oedd Richard Charles Albert Holbrooke. Ef oedd yr unig berson i ddal swydd Ysgrifennydd Tramor Cynorthwyol yr Unol Daleithiau dros ddau ranb ...

                                               

Joseph P. Kennedy, Sr.

Dyn busnes, buddsoddwr, a swyddog llywodraethol Americanaidd oedd Joseph Patrick "Joe" Kennedy, Sr. oedd yn batriarch y teulu Kennedy. Ef oedd tad yr Arlywydd John F. Kennedy, y Twrnai Cyffredinol a Seneddwr Robert F. Kennedy, ar Seneddwr Edward ...

                                               

Enrique Larreta

Nofelydd Archentaidd yn yr iaith Sbaeneg a diplomydd oedd Enrique Rodríguez Larreta. Ei gampwaith ydy La gloria de Don Ramiro: Una vida en tiempos de Felipe II, un or nofelau hanesyddol gwychaf yn holl lên America Ladin. Ganwyd yn Buenos Aires, p ...

                                               

Jacques Maritain

Athronydd Catholig o Ffrancwr oedd Jacques Maritain syn nodedig am ei ddehongliadau o syniadaeth Tomos o Acwin ac am athroniaeth Domistaidd ei hunan. Ganwyd ym Mharis, a chafodd ei fagun Brotestant. Astudiodd yn y Sorbonne ac yno dylanwadwyd arno ...

                                               

Paul Wolfowitz

Academydd, bancwr a swyddog cyhoeddus o Americanwr yw Paul Dundes Wolfowitz. Ef oedd Llywydd Banc y Byd o 2005 hyd 2007, Dirprwy Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau o 2001 hyd 2005, a Llysgennad yr Unol Daleithiau i Indonesia o 1986 hyd 198 ...

                                               

Bad achub

Cwch wedii gynllunion arbennig i achub bywydau pobl mewn trafferth ar y môr yw bad achub. Mae badau achub yng ngwledydd Prydain yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr yr RNLI. Maent yn cael eu cadw mewn gorsafoedd ar yr arfordir yn barod iw lawnsion ...

                                               

Polisi economaidd

Polisi cyhoeddus gan lywodraethau yn y maes economaidd yw polisi economaidd. Maen cynnwys y cyllid llywodraethol, cyfraddau llog, y farchnad lafur, gwladoli, a meysydd eraill o ymyrraeth lywodraethol yn yr economi. Mae mathau o bolisi economaidd ...

                                               

Ardalydd Môn

Crewyd y teitl Ardalydd Môn yn 1815, yn dilyn Brwydr Waterloo, ar gyfer Henry William Paget, gynt yn Iarll Uxbridge. Y rhai sydd wedi dal y teitl hyd hyn yw: Henry Paget, 4ydd Ardalydd Môn 1835–1898 Henry Paget, 5ed Ardalydd Môn 1875–1905 Henry P ...

                                               

Barwniaeth Mostyn

Teitl syn rhan o Bendefigaeth y Deyrnas Unedig yw Barwniaeth Mostyn, a gychwynwyd yn 1831 ar gyfer Edward Pryce Lloyd, Barwn 1af Mostyn. Cyn hynny roedd yn cynrychioli Bwrdeistrefi Fflint a Biwmares yn y Nhŷr Cyffredin, fel Aelod Seneddol. Maer t ...

                                               

Barwniaeth Niwbwrch

Crewyd Barwniaeth Niwbwrch ddwywaith ym Mhendefigaeth Iwerddon, maer ddau deitl yn dal i fodoli. Fei crewyd y tro cyntaf 1716 ar gyfer George Cholmondeley, 2il Iarll Cholmondeley yn ddiweddarach. Maer Ieirll, ac yn ddiweddarach, yr Ardalyddion, o ...

                                               

Barwn Penrhyn

Barwn Penrhyn ywr teitl a ddelir gan deulu Douglas-Pennant, oedd yn dirfeddiannwyr o bwysigrwydd mawr yng ngogledd-orllewin Cymru yn y 19g a dechraur 20g. Roeddynt yn fwyaf adnabyddus fel perchenogion Chwarel y Penrhyn ger Bethesda, ar un adeg y ...

                                               

Barwnigiaeth Mostyn

Nodyn: Mae barwnig yn fath o farwn, gyda statws ychydig is; ceir erthygl arall am y teulu Mostyn ac un ar all ar Farwoniaeth Mostyn. Ceir dwy gangen o Farwnigiaeth Mostyn: Barwnigion Mostyn, o Fostyn a Barwnigion Mostyn, o Dalacre. Rhoddwyd y tei ...

                                               

Barwnigaeth Hamlyn-Williams

Roedd barwnigaeth Hamlyn, wedyn Hamlyn-Williams, o Clovelly yn Nyfnaint, yn deitl ym marwnigaeth Prydain Fawr. Cafodd ei greu ar 7 Gorffennaf 1795 ar gyfer James Hamlyn ganwyd James Hammett, etifedd ei hen ewythr Zachary Hamlyn 1677-1759 o Clovel ...

                                               

Barwnigiaid Oakeley

Teitl ym Marwnigiaeth Prydain Fawr yw Barwnigieth Oakeley, o Amwythig. Crewyd ar 5 Mehefin 1790 ar gyfer y gweinyddwr Indiaidd, Syr Charles Oakeley, Barwnig 1af. Gwasanaethodd fel Llywodraethwr Madras o 1790 hyd 1794. Roedd Frederick Oakeley yn a ...

                                               

Barwnigiaid Williams-Wynn

Teitl ym Marwnigiaeth Lloegr yw Barwnigaeth Williams, ac yn ddiweddarach Barwnigaeth Williams-Wynn, o Grays Inn yn Middlesex. Crewyd ar 6 Gorffennaf 1688 ar gyfer y gwleidydd ar cyfreithiwr William Williams. Gwasanaethodd fel Llefarydd Tŷr Cyffre ...

                                               

Dai Llewellyn

Cymdeithaswr oedd Syr David St Vincent "Dai" Llewellyn, 4ydd Barwnig. Fei ganwyd yn Aberdâr yn fab i Syr Harry Llewellyn, 3ydd Barwnig a enillodd fedal aur am farchogaeth yng Ngemau Olympaidd 1952, ac yn frawd hŷn i Roddy Llewellyn, 5ydd Barwnig, ...

                                               

Iarllaeth Caer

Un o iarllaethau mwyaf pwerus Lloegr yn y Canol Oesoedd oedd Iarllaeth Caer. Oherwydd fod yr iarllaeth ar ororau Cymru, cafodd rhai o ieirll Caer ddylanwad sylweddol ar hanes Cymru. O 1301, rhoddwyd y teitl i aer coron Lloegr. Edward Plantagenet ...

                                               

Iarllaeth Penfro

Gweler hefyd Penfro gwahaniaethu. Cysylltir Iarllaeth Penfro, â Phenfro yn ne-orllewin Cymru; fei chrewyd gan Steffan, brenin Lloegr yn 1138 ar gyfer Gilbert de Clare, Iarll 1af Penfro. Sawl gwaith maer llinach wedi dod i ben, ac maer iarllaeth w ...

                                               

William de Ferrers, 5ed Iarll Derby

Uchelwr Seisnig oedd William III de Ferrers, 5ed Iarll Derby. Cafodd ei eni yn Swydd Derby, yn fab i William de Ferrers, 4ydd Iarll Derby ai wraig Agnes o Gaer merch Hugh de Kevelioc, 3ydd Iarll Caer.

                                               

Herbert Kitchener, Iarll 1af Kitchener

Milwr ac ymerodraethwr Prydeinig oedd y Maeslywydd Horatio Herbert Kitchener, Iarll 1af Kitchener KG, KP, GCB, OM, GCSI, GCMG, GCIE, PC. Arweiniodd sawl ymgyrch drefedigaethol gan y Fyddin Brydeinig yn Affrica, a daeth yn enwog am ei greulondeb y ...

                                               

Henry Hotspur Percy

Mae Hotspur yn ailgyfeirio ir dudalen hon. Gweler hefyd Hotspur gwahaniaethu. Uchelwr Seisnig a mab hynaf Henry Percy, Iarll 1af Northumberland, oedd Syr Henry Percy, mwy adnabyddus wrth ei lysenw Hotspur neu Harry Hotspur.

                                               

John Wilmot, 2il Iarll Rochester

Bardd ac arglwydd o Sais oedd John Wilmot, 2il Iarll Rochester syn nodedig fel llyswr ffraeth a bardd serch yn ystod Oes yr Adferiad ac un o arloeswyr y ddychangerdd Saesneg.

                                               

Anthony Ashley-Cooper, 3ydd Iarll Shaftesbury

Gwleidydd o Sais ac athronydd yng nghyfnod yr Oleuedigaeth oedd Anthony Ashley-Cooper, 3ydd Iarll Shaftesbury sydd yn nodedig fel un o ddeistiaid blaenaf y 18g ac am ei athroniaeth foesol. Ganed yn Exeter House yn y Strand, Llundain. yn fab i Ant ...

                                               

Is-iarllaeth Cobham

Mae Is-iarllaeth Cobham yn deitl ym Mhendefigaeth Prydain Fawr. Crewyd yn 1718 ar gyfer Maeslywydd Syr Richard Temple, 4ydd Barwnig, Stowe. Deilir yr Is-iairll deitlau atodol Barwn Cobham, o Cobham yn Swydd Caint, Barwn Westcote, o Ballymore yn S ...

                                               

Is-iarll Mills

Teitl ym Mhendefigaeth y Deyrnas Unedig yw Is-iarll Mills o Kensington yn Sir Llundain. Crewyd ym 1962 ar gyfer y gwleidyd Ceidwadol Percy Mills, Barwn 1af Mills. Roedd eisoes wedi cael ei greun Farwnig o Alcester yn Swydd Warwick, ym Marwnigaeth ...

                                               

Edmund Allenby, Is-iarll 1af Allenby

Milwr a gweinyddwr o Sais oedd y Maeslywydd Edmund Henry Hynman Allenby, Is-iarll 1af Allenby GCB, GCMG, GCVO syn enwocaf am arwain Llu Alldeithiol yr Aifft ym Mhalesteina a Syria yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →